Tài liệu Luận Văn - Báo Cáo

Download tài liệu Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Đề tài tốt nghiệp: Bê tông cốt thép

Bản sàn được coi như dầm liên tục Tính dải bản như kết cấu chịu uốn tiết diện hình chữ nhật: b.h = 100.7 (cm) đặt cốt đơn Chọn a = 1.5 (cm) cho mọi tiết diện chiều cao hiệu dụng:

8/29/2018 10:59:11 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Môn Cung cấp điện

Trước tiên khách hàng phải phân pha lại cho đồng đều. Nếu khách hàng có nhu cầu phát triển phụ tải trong tương lai thì có thể phát triển thêm khoảng 90 (kVA). Nếu không phát triển phụ tải thì nên thay trạm biến áp hiện tại bằng 1 trạm biến áp 75 (kVA) lý do trạm hiển tại đang chạy non tải,mà chạy non tải thì sẽ tổn thất làm tổn hao trong máy cũng tăng lên.

8/29/2018 10:59:10 PM +00:00

Báo cáo y học: Interleukin-1 receptor antagonist delivered directly and by gene therapy inhibits matrix degradation in the intact degenerate human intervertebral disc: an in situ zymographic and gene therapy study

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Interleukin-1 receptor antagonist delivered directly and by gene therapy inhibits matrix degradation in the intact degenerate human intervertebral disc: an in situ zymographic and gene therapy study...

8/29/2018 10:51:02 PM +00:00

Báo cáo y học: Review Cells of the synovium in rheumatoid arthritis

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Review Cells of the synovium in rheumatoid arthritis...

8/29/2018 10:51:02 PM +00:00

Báo cáo y học: Antinociceptive efficacy of lacosamide in the monosodium iodoacetate rat model for osteoarthritis pain

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:

8/29/2018 10:51:01 PM +00:00

Báo cáo y học: Is disturbed clearance of apoptotic keratinocytes responsible for UVB-induced inflammatory skin lesions in systemic lupus erythematosus

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Is disturbed clearance of apoptotic keratinocytes responsible for UVB-induced inflammatory skin lesions in systemic lupus erythematosus?

8/29/2018 10:50:54 PM +00:00

Đề tài: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT (Phần 2)

Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, trình độ phát triển,...dẫn đến một số quốc gia sẽ không thể tự đáp ứng được tất cả các nhu cầu về hàng hoá với dịch vụ trong nước.

8/29/2018 10:50:53 PM +00:00

LUẬN VĂN: ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH BẰNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH TỪ WEBCAM

Đề tài nghiên cứu về việc xử lý phân tích các trạng thái và các tín hiệu của các đối tượng được thu nhận liên tục từ webcam từ đó đưa ra hành động điều khiển máy tính tương ứng. Ví dụ như ta có thể hoàn toàn không cần dùng tới bàn phím hay chuột trong quá trình trình chiếu Slides hay chơi game vì các lệnh tới lui Slides, nhấp và đường dẫn hay bôi đậm các điểm quan trọng cũng như lệnh di chuyển vị trí con trỏ chuột, nhấp hay khéo thả đều sẻ do webcam...

8/29/2018 10:50:50 PM +00:00

Báo cáo y học: CD95-induced osteoarthritic chondrocyte apoptosis and necrosis: dependency on p38 mitogen-activated protein kinase

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: CD95-induced osteoarthritic chondrocyte apoptosis and necrosis: dependency on p38 mitogen-activated protein kinase...

8/29/2018 10:50:44 PM +00:00

Báo cáo y học: Levels of gastrin-releasing peptide and substance P in synovial fluid and serum correlate with levels of cytokines in rheumatoid arthriti

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Levels of gastrin-releasing peptide and substance P in synovial fluid and serum correlate with levels of cytokines in rheumatoid arthritis...

8/29/2018 10:50:41 PM +00:00

Báo cáo lâm nghiệp: Résultats préliminaires concernant la mycorhization contrôlée de vitroplants de chêne (Quercus robur L.

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Résultats préliminaires concernant la mycorhization contrôlée de vitroplants de chêne (Quercus robur L.)....

8/29/2018 10:50:40 PM +00:00

Báo cáo lâm nghiệp: Etude de la régénération naturelle contrôlée en forêt tropicale humide de Guadeloupe

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Etude de la régénération naturelle contrôlée en forêt tropicale humide de Guadeloupe...

8/29/2018 10:50:39 PM +00:00

Báo cáo lâm nghiêp: Mesure des pertes de croissance radiale sur quelques espèces de Pinus dues à deux défoliateurs forestiers

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Mesure des pertes de croissance radiale sur quelques espèces de Pinus dues à deux défoliateurs forestiers...

8/29/2018 10:50:39 PM +00:00

Báo cáo: Công nghệ Chip tích hợp vi điện tử

Phần I Công nghệ chip tích hợp Chương 1 Khái niệm và lịch sử của chip-vi mạch tích hợp Chương 2 Mô hình phát triển cho các hệ thống tích hợp trên vi mạch Phần II Tìm hiểu công nghệ chip của Intel Chương 3 Khái quát các dòng Chip và công nghệ tích hợp trong Chip của Intel Chương 4 Nền tảng Chip sử dụng công nghệ mới của Intel ………………………………………………………………………...

8/29/2018 10:50:32 PM +00:00

Luận văn: Đừơng lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Sống trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa với nhiều khó khăn và thách thức, em lại nhớ về một thời đại hào hùng của dân tộc.Đó là năm 1945,thời điểm mà chính quyền non trẻ của chúng ta dưới sự dẫn dắt của Hồ Chủ Tịch đã gặp vô vàn khó khan thách thức từ nhiều phía . Về đối ngoại, khi này Việt Nam chưa được bất cứ quốc qia nào công nhận, không phải thành viên Liên hiệp quốc, cũng như không nhận được sự ủng hộ nào về vật chất của các nước cộng...

8/29/2018 10:42:35 PM +00:00

Báo cáo: Hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển

Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về an sinh xã hội và thực trạng cũng như định hướng chính sách an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các khái niệm an sinh xã hội do Liên hiệp quốc và ASEAN đưa ra, tác giả chỉ ra rằng chính sách an sinh xã hội có phạm vi bao phủ rộng, gồm các chính sách thị trường lao động và việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chính sách trợ giúp xã...

8/29/2018 10:42:35 PM +00:00

Báo cáo khoa học: Intraspécifique chez le pin maritime (Pinus pinaster Ait) dans le sud-est de la France

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: intraspécifique chez le pin maritime (Pinus pinaster Ait) dans le sud-est de la France...

8/29/2018 10:42:33 PM +00:00

Báo cáo khoa học: Nutrient cycling in deciduous forest ecosystems of the Sierra de Gata mountains: nutrient supplies to the soil through both litter and throughfall

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: Nutrient cycling in deciduous forest ecosystems of the Sierra de Gata mountains: nutrient supplies to the soil through both litter and throughfall...

8/29/2018 10:41:56 PM +00:00

Báo cáo khoa học: Enetic control of stiffness of standing Douglas fir; from the standing stem to the standardised wood sample, relationships between modulus of elasticity and wood density parameters (Part II)

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: Genetic control of stiffness of standing Douglas fir; from the standing stem to the standardised wood sample, relationships between modulus of elasticity and wood density parameters. Part II...

8/29/2018 10:41:56 PM +00:00

Báo cáo khoa học: Evaluation of heat balance and heat dissipation methods for sapflow measurements in pine and spruce

Abstract – The tissue heat-balance method (Cÿermák) and the heat-dissipation method (Granier) were compared in three Scots pines and two Norway spruces in a forest in central Sweden. The Granier system measured up to 50% lower sapflow than the Cÿermák system at high flow rates.

8/29/2018 10:41:55 PM +00:00

Báo cáo khoa học: Provenance variation in Pinus nigra at three sites in Northern Greece

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: Provenance variation in Pinus nigra at three sites in Northern Greece...

8/29/2018 10:41:55 PM +00:00

Báo cáo toán học: Periodic Graphs

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: Periodic Graphs...

8/29/2018 10:41:44 PM +00:00

Đề tài: HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN. 1.Các khái niệm. Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về những thực trạng hoạt động cần đợc kiểm toán bằng phơng pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tơng xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.

8/29/2018 10:38:08 PM +00:00

Đề án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy bia năng suất 25 triệu lít/năm

Cơ sở thiết kế máy là một môn học nhằm nghiên cứu rồi tính toán thiết kế các tiết máy có công dụng chung. Môn học đã đưa ra những kiến thức rất cơ bản về cấu tạo,nguyên lý cũng như phương pháp tính toán các chi tiết máy có công dụng chung.Từ đó sinh viên có thể giải quyết được những bài toán thực tế lám ra các chi tiết một cách khoa học nhất. Đối với sinh viên Cơ khí thì môn học lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Có thể nói đó là một kho...

8/29/2018 10:38:04 PM +00:00

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP: QUẢN LÍ VẬT TƯ, THIẾT BỊ, ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CHO TRUNG TÂM CNTTĐHQG TPHCM (CHƯƠNG 5_2)

Trong thời đại kinh tế phát triển nhanh chóng như ngày nay, việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một điều tất yếu. Từng ngày, từng giờ các khu công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp, các khu chung cư… mọc lên không ngừng. Đòi hỏi việc thiết kế mạng lưới điện cũng phải thay dổi từng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vì vậy môn học Lưới Điện trong chương trình đại học cũng là một bộ môn vô cùng quan trọng với những kỹ sư điện tương lai....

8/29/2018 10:37:47 PM +00:00

Đề án: Thiết kế nhà máy bia

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đưa đất nước ta đến năm 2020 trở thành một nước cơ bản là nước công nghiệp. Ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp sản xuất điện năng nói riêng đóng vai trò quan trọng. Điện năng là nhu cầu thiết yếu của các ngành công nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.

8/29/2018 10:37:47 PM +00:00

BÁO CÁO: KHẢO SÁT MẠCH GIAO TIẾP THUÊ BAO

Tổng đài điện tử SPC (Store Program Controller ) là tổng đài được điều khiển theo chương trình ghi sẵn trong bộ nhớ chương trình điều khiển lưu trữ. Người ta dùng bộ vi xử lý để điều khiển một lượng lớn công việc một cách nhanh chóng bằng phần mềm xử lý đã được cài sẵn trong bộ nhớ chương trình. Phần dữ liệu của tổng đài - như số liệu thuê bao, bảng phiên dịch, xử lý địa chỉ thuê bao, thông tin định tuyến, tính cước - được ghi sẵn trong bộ nhớ số liệu. Nguyên lý...

8/29/2018 10:37:43 PM +00:00

Đề án: Xử lý cấp nước

Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán,… đã trở nên phổ biến trên thế giới và sẽ ngày càng trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam. Tháng 7/2000, thị trường chứng khoán lần đầu tiên được hình thành tại Việt Nam; các thẻ tín dụng bắt đầu được sử dụng, các ứng dụng hệ thống thương mại điện tử đang ở bước đầu được quan tâm và xây dựng. Do đó, nhu cầu về các ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin...

8/29/2018 10:34:03 PM +00:00

Báo cáo lâm nghiệp: Across-site heterogeneity of genetic and environmental variances in the genetic evaluation of Eucalyptus globulus trials for height growth

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Across-site heterogeneity of genetic and environmental variances in the genetic evaluation of Eucalyptus globulus trials for height growth

8/29/2018 10:34:01 PM +00:00

Báo cáo lâm nghiệp: Evapotranspiration of a declining Quercus robur (L.) stand from 1999 to 2001. II. Daily actual evapotranspiration and soil water reserve

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Evapotranspiration of a declining Quercus robur (L.) stand from 1999 to 2001. II. Daily actual evapotranspiration and soil water reserve

8/29/2018 10:34:01 PM +00:00