Tài liệu Luận Văn - Báo Cáo

Download tài liệu Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Tiểu luận: Đảng ta vận dụng Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp lực lượng sản xuất trong Công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay (part 2)

Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã hội và tinh thần. Không có sự bình đẳng giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, chẳng hạn giữa giai cấp các nhà tư bản với giai cấp những công nhân làm thuê....

8/29/2018 11:26:24 PM +00:00

Đề tài: Lãi suất và vai trò của nợ trong việc huy động vốn

Lãi suất là một phạm trù kinh tế, phản ánh mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền tệ, thực trạng kinh tế của một nước. Thông qua sự biến động của lãi suất, người ta có thể dự đoán nền kinh tế đang phát triển hay đang suy thoái. Lãi suất là một trong những vấn đề trung tâm của nền kinh tế, vì nó tác động đến chi phí đầu tư, do đó nó là yếu tố quan trọng quyết định tổng mức...

8/29/2018 11:26:24 PM +00:00

Báo cáo y học: GE Rotterdam, the Netherlands. †Department of Human Genetic

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: GE Rotterdam, the Netherlands. †Department of Human Genetics,...

8/29/2018 11:26:14 PM +00:00

Báo cáo y học: Comparative Genomics, Graduate School of Information Scienc

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Comparative Genomics, Graduate School of Information Science...

8/29/2018 11:26:11 PM +00:00

Báo cáo y học: PyCogent: a toolkit for making sense from sequence

Volume et al. Knight 2007 8, Issue 8, Article R171 Software Open Access comment Rob Knight¤*, Peter Maxwell¤†, Amanda Birmingham‡, Jason Carnes§, J Gregory Caporaso¶, Brett C Easton†, Michael Eaton¥, Micah Hamady#, Helen Lindsay†, Zongzhi Liu*, Catherine Lozupone*, Daniel McDonald#, Michael Robeson**, Raymond Sammut†, Sandra Smit*, Matthew J Wakefield†,††, Jeremy Widmann*, Shandy Wikman*, Stephanie Wilson#, Hua Ying† and Gavin A Huttley† Addresses: *Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA. †Computational Genomics Laboratory, John Curtin School of Medical Research, The Australian National University, Canberra, Australian Capital Territory, Australia. ‡Thermo Fisher Scientific, Lafayette, Colorado, USA. §Seattle Biomedical Research Institute, Seattle, Washington, USA. ¶Department...

8/29/2018 11:26:11 PM +00:00

Báo cáo y học: The Lefe algorithm: embracing the complexity of gene expression in the interpretation of microarray data

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: The embryonic muscle transcriptome of Caenorhabditis elegans...

8/29/2018 11:26:11 PM +00:00

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: BẢO MẬT THÔNG TIN

Đặc trưng lớn nhất của hàng hoá là nó được sản xuất ra để bán. Do đó bán hàng là một trong những khâu quan trọng nhất của tái sản xuất hàng hoá và cũng là khâu quan trọng nhất của kinh doanh. Bán hàng là một trong những khâu cuối cùng của kinh doanh.Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của...

8/29/2018 11:26:03 PM +00:00

Báo cáo y học: Survival following a vertical free fall from 300 feet: The crucial role of body position to impact surface

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Survival following a vertical free fall from 300 feet: The crucial role of body position to impact surface

8/29/2018 11:21:56 PM +00:00

Báo cáo: ISSN Article type Submission date Acceptance date Publication date Article URL

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: ISSN Article type Submission date Acceptance date Publication date Article URL...

8/29/2018 11:18:07 PM +00:00

Báo cáo y học: Links between maternal postpartum depressive symptoms, maternal distress, infant gender and sensitivity in a high-risk population

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: A longitudinal follow-up of posttraumatic stress: from 9 months to 20 years after a major road traffic accident...

8/29/2018 11:18:06 PM +00:00

Báo cáo y học: Parent experiences questionnaire for outpatient child and adolescent mental health services (PEQ-CAMHS Outpatients): reliability and validity following a national survey

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: c...

8/29/2018 11:18:06 PM +00:00

Báo cáo y học: The Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder Treatment Study II: rationale, design and methods

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: c...

8/29/2018 11:18:05 PM +00:00

Báo cáo y học: Theoretical Biology and Medical Modelling

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Bayesian profiling of molecular signatures to predict event times

8/29/2018 11:17:53 PM +00:00

Báo cáo: Suy thoái đất và bảo tồn tài nguyên đất phù sa cổ ở ĐBSCL

Theo định nghĩa của FAO: suy thoái đất làquá trình làm suy giảm khả năng sản xuất rahàng hóa và các nhu cầu sử dụng đất của con người. Tác động tiêu cực đến cấp nước, cây trồng và cây thủy sinh như lúa bị nhiễm phèn là lá lúa trở nên màu vàng cam, lá non bị đỏ, cây kém nở bụi, sinh trưởng kém,

8/29/2018 11:17:44 PM +00:00

Báo cáo y học: Anatomic and functional leg-length inequality: A review and recommendation for clinical decision-making. Part I, anatomic leg-length inequality: prevalence, magnitude, effects and clinical significance

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Anatomic and functional leg-length inequality: A review and recommendation for clinical decision-making. Part I, anatomic leg-length inequality: prevalence, magnitude, effects and clinical significance...

8/29/2018 11:13:53 PM +00:00

Báo cáo y học: Sexual violence in the protracted conflict of DRC programming for rape survivors in South Kivu

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Sexual violence in the protracted conflict of DRC programming for rape survivors in South Kivu...

8/29/2018 11:13:49 PM +00:00

Báo cáo y học: Clinical review: Ventilatory strategies for obstetric, brain-injured and obese patients

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài:Clinical review: Ventilatory strategies for obstetric, brain-injured and obese patients...

8/29/2018 11:13:40 PM +00:00

Báo cáo y học: Pressure support ventilation attenuates ventilator-induced protein modifications in the diaphragm

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Pressure support ventilation attenuates ventilator-induced protein modifications in the diaphragm...

8/29/2018 11:13:39 PM +00:00

Báo cáo y học: Biphasic onset of splenic apoptosis following hemorrhagic shock: critical implications for Bax, Bcl-2, and Mcl-1 proteins

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Biphasic onset of splenic apoptosis following hemorrhagic shock: critical ...

8/29/2018 11:13:18 PM +00:00

Báo cáo: Retrovirology This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully

Retrovirology This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully formatted PDF and full text (HTML) versions will be made available soon. Identification of an unique CXCR4 epitope whose ligation inhibits infection by both CXCR4 and CCR5 tropic human immunodeficiency type-I viruses Retrovirology 2011, 8:84 doi:10.1186/1742-4690-8-84 Tetsuya Adachi (tetsuya.adachi@bb.emobile.jp) Reiko Tanaka (reiko_tanaka@s5.dion.ne.jp) Akira Kodama (tts4kodama@yahoo.co.jp) Mineki Saito (mineki@med.u-ryukyu.ac.jp) Yoshiaki Takahashi (tak55j@yahoo.co.jp) Ansari A Aftab (pathaaa@emory.edu) Yuetsu Tanaka (yuetsu@s4.dion.ne.jp) ISSN Article type Submission date Acceptance date Publication date Article URL 1742-4690 Research 7 September 2011 22 October 2011 22 October 2011 http://www.retrovirology.com/content/8/1/84 This peer-reviewed article was published immediately upon acceptance. It can be downloaded,...

8/29/2018 11:08:50 PM +00:00

Báo cáo y học: Science review: Redox and oxygen-sensitive transcription factors in the regulation of oxidant-mediated lung injury: α role for hypoxia-inducible factor-1α

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về y học đề tài: Science review: Redox and oxygen-sensitive transcription factors in the regulation of oxidant-mediated lung injury: α role for hypoxia-inducible factor-1α...

8/29/2018 11:04:33 PM +00:00

Báo cáo y học: The predictive role of serum and bronchoalveolar lavage cytokines and adhesion molecules for acute respiratory distress syndrome development and outcome

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: The predictive role of serum and bronchoalveolar lavage cytokines and adhesion molecules for acute respiratory distress syndrome development and outcome...

8/29/2018 11:04:23 PM +00:00

Báo cáo y học: The genetics of chronic obstructive pulmonary disease

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:The genetics of chronic obstructive pulmonary disease...

8/29/2018 11:04:22 PM +00:00

Báo cáo y học: Characterization of a novel and spontaneous mouse model of inflammatory arthritis

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:Characterization of a novel and spontaneous mouse model of inflammatory arthritis...

8/29/2018 11:04:20 PM +00:00

NIÊN LUẬN CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC ĐỀ TÀI: TÓM TẮT, NHẬN ĐỊNH TIỂU THUYẾT CỦA DƯƠNG TỬ GIANG, LÝ VĂN SÂM VÀ VŨ ANH KHANH

Trong lịch sử nghiên cứu văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu.Một số vấn đề đã được các nhà nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu đánh giá nhưng có những vấn đề chưa được chú ý nhiều. Trong số đó có vấn đề nghiên cứu các tiểu thuyết văn học của giai đoạn này đặc biệt là các tiểu thuyết của nhóm văn học yêu nước có rất ít thậm chí một số tiểu thuyết bị lãng quên. Vì thế việc tìm hiểu một số tiểu thuyết trong thời kì này...

8/29/2018 11:04:02 PM +00:00

Báo cáo y học: Differential effects of cigarette smoke on oxidative stress and proinflammatory cytokine release in primary human airway epithelial cells and in a variety of transformed alveolar epithelial cells

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Differential effects of cigarette smoke on oxidative stress and proinflammatory cytokine release in primary human airway epithelial cells and in a variety of transformed alveolar epithelial cells...

8/29/2018 10:59:41 PM +00:00

Báo cáo y học: Evaluating the efficacy of sequential biologic therapies for rheumatoid arthritis patients with an inadequate response to tumor necrosis factor-a inhibitor

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Evaluating the efficacy of sequential biologic therapies for rheumatoid arthritis patients with an inadequate response to tumor necrosis factor-a inhibitor...

8/29/2018 10:59:36 PM +00:00

Báo cáo y học: Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: when are antibiotics indicated? A systematic review

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: when are antibiotics indicated? A systematic review...

8/29/2018 10:59:32 PM +00:00

Báo cáo y học: Cyclic hydrostatic pressure and cotton particles stimulate synthesis by human lung macrophages of cytokines in vitro

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Cyclic hydrostatic pressure and cotton particles stimulate synthesis by human lung macrophages of cytokines in vitro...

8/29/2018 10:59:21 PM +00:00

Đề tài: Xử lý cấp nước

Trong các loại đồ uống giải khát hiện nay bia rất được ưa chuộng, được phổ biến rộng rãi trên thế giới và sản lượng tiêu thụ lớn và ngày càng tăng. Ở các nước phát triển như Đức, Đan Mạch, Ba Lan, Mỹ... ngành công nghiệp sản xuất bia rất phát triển, sản lượng bia của Đức, Mỹ đã đạt 10 tỷ lít/năm. Công nghệ sản xuất bia cũng như sản phẩm bia của các nước này đã thâm nhập vào thâm nhập vào thị trường của rất nhiều nước trên thế giới trong đó có cả Việt Nam....

8/29/2018 10:59:17 PM +00:00