Tài liệu Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download tài liệu Đồ họa - Thiết kế - Flash

Nghiên cứu giải thuật hiển thị tranh màn nước

Bài viết này trình bày thiết kế cơ khí và giải thuật hiển thị cho hệ thống tranh màn nước, dựa trên các phép tiền xử lý ảnh. Trong đó, phép nhị phân hóa ảnh được dùng để giữ lại các đặc trưng cần thiết của ảnh và sau đó chuyển đổi thành dữ liệu điều khiển cho van điện từ đóng/ngắt nước rơi theo một trình tự thích hợp.

3/30/2020 4:32:30 PM +00:00

Bài thuyết trình Báo cáo tiến độ bài tập lớn: Low Density Parity Check Codes

Bài thuyết trình giới thiệu về LDPC, tổng quan về LDPC, mã hóa LDPC; mã hóa dùng ma trận kiểm tra chẳn lẽ H; mã hóa dùng ma trận sinh G; giải mã LDPC; giải mã theo xác suất; giải mã dựa trên thuật toán trao đổi thông tin; ứng dụng của LDPC.

3/30/2020 3:05:48 PM +00:00

Mô hình thống kê học sâu trong nhận dạng khuôn mặt

Học sâu là thuật toán dựa trên một số ý tưởng từ não bộ tới việc tiếp thu nhiều tầng biểu đạt, diễn tả cả cụ thể lần trừu tượng, từ đó làm rõ nghĩa các loại dữ liệu. Học sâu được ứng dụng trong nhận diện hình ảnh, giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

3/30/2020 12:44:41 AM +00:00

Lecture Systems analysis and design with UML (3/e) - Chapter 4: Requirements determination

This chapter begins by presenting the requirements definition, a document that lists the new system’s capabilities. It then describes how to analyze requirements using business process automation, business process improvement, and business process reengineering techniques and how to gather requirements using interviews, JAD sessions, questionnaires, document analysis, and observation.

1/13/2020 8:22:33 AM +00:00

Lecture Systems analysis and design with UML (3/e) - Chapter 3: Project management

This chapter describes the important steps of project management, which begins in planning and continues throughout the SDLC. First, the project manager estimates the size of the project and identifies the tasks that need to be performed. Next, he or she staffs the project and puts several activities in place to help coordinate project activities.

1/13/2020 8:22:26 AM +00:00

Lecture Systems analysis and design with UML (3/e) - Chapter 2: Project initiation, project management & requirements determination

This chapter introduces Object-Oriented Systems Analysis and Design with the Unified Modeling Language, Version 2.0. First, the chapter introduces the basic characteristics of object-oriented systems. Second, it introduces UML 2.0. Third, the chapter overviews Object-Oriented Systems Analysis and Design and describes the Unified Process. Finally, based on the Unified Process and the UML 2.0, the chapter provides a minimalist approach to Object-Oriented Systems Analysis and Design with UML 2.0.

1/13/2020 8:22:19 AM +00:00

Lecture Systems analysis and design with UML (3/e) - Chapter 1: Introduction to systems analysis and design

Chapter 1 first introduces the systems development life cycle (SDLC), the fundamental four-phase model (planning, analysis, design, and implementation) common to all information system development projects. Second, it describes the evolution of system development methodologies. Third, the chapter overviews object-oriented systems analysis and design and describes the Unified Process and its extensions. Finally, the chapter closes with a discussion of the roles and skills necessary within the project team.

1/13/2020 8:22:11 AM +00:00

Sức mạnh của màu sắc trong thiết kế đồ họa bao bì thực phẩm

Ứng dụng màu sắc trong thiết kế đồ họa bao bì ngành thực phẩm đang trở thành mối quan tâm hàng đầu trong ngành công nghiệp sáng tạo và công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam, nhất là khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ, đòi hỏi những sản phẩm có tính cạnh tranh cao cả về chất lượng lẫn yếu tố thẩm mỹ.

1/12/2020 10:32:27 PM +00:00

Đào tạo ngành thiết kế đồ họa theo xu hướng nhu cầu xã hội

Từ thực trạng đào tạo cũng như tuyển dụng nhân sự Thiết kế đồ họa, vấn đề “Đào tạo phải gắn với nhu cầu xã hội” trở thành vấn đề cấp thiết được các chuyên gia quản lý giáo dục nghiên cứu, các doanh nghiệp sử dụng lao động quan tâm… nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

1/12/2020 10:31:43 PM +00:00

Hướng dẫn tải và cập nhật tên bản quyền vào phần mềm SAS Innova Open

Tài liệu trình bày hướng dẫn tải và cập nhật tên bản quyền vào phần mềm SAS Innova Open. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

1/12/2020 10:43:49 AM +00:00

Tổng hợp tất cả lệnh cơ bản nhất trong Auto CAD

Tài liệu trình bày tổng hợp tất cả lệnh cơ bản nhất trong Auto CAD như: sao chép thành dãy trong 3D, tạo mặt 3D, tạo đa tuyến kín, hiệu chỉnh tính chất của đối tượng, vát mép các cạnh, sao chép đối tượng...

1/12/2020 10:33:49 AM +00:00

Bài giảng Bài 5: Tổ chức hình vẽ với Layer & làm việc với Symbol

Bài giảng cung cấp đến độc giả các kiến thức về tùy biến với lớp (Layer), thanh Layer; làm việc với Symbol và thư viện sSymbol. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để cùng nắm chắc hơn kiến thức.

1/11/2020 9:20:44 PM +00:00

Bài giảng Bài 1: Làm quen với Adobe Illustrator CS4 & không gian làm việc

Bài giảng thông tin đến các bạn các kiến thức như: vẽ hình trong Illustrator; thay đổi kích thước của vật thể với nhóm công cụ Transform; cắt và dán vật thể; nhân bản vật thể; quản lý nhóm vật thể; một số phím tắt thông dụng trong Adobe Illustrator CS4; chế độ đặc biệt trong Adobe Illustrator.

1/11/2020 9:20:35 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 12 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 12: Hiện thực ảo cung cấp cho người học các kiến thức: Virtual Reality, Định nghĩa Virtual Reality, kiến trúc hệ thống của Virtual, thành phần kiến trúc, công nghệ trong VR,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:19:16 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 10 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 10: Mô hình bề mặt – Surface Các phương pháp xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, constructive surface, bề mặt tổng hợp, bề mặt tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:19:07 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 8 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 8: Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại ảo VRML cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất, cấu trúc file VRML, phần tử cơ bản của VRML, cấu trúc cảnh, cấu trúc phân lớp, cấu trúc ảnh bitmap,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:17:25 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 7 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian cung cấp cho người học các kiến thức: Đường cong, phân loại đường cong, biểu diễn đường cong, đường tham chiếu, đường cong Hermite,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:15:50 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 6 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình mầu, phép trộn mầu, mô hình màu HSV, chuyển đổi không gian màu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:14:13 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 5 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý 3D và phép chiếu - Projection cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ họa 3D, phép chiếu song song, phép biến đổi bối cảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:12:35 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 4B - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4B: Các phép biến đổi trong không gian cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận biến đổi 3 chiều, phép lấy đối xứng, hệ tọa độ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:10:05 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 4 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, các phép biến đổi, hệ tọa độ đồng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:07:32 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 3 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép tô mầu, phép xử lý antialiasing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:04:58 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 2 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, rời rạc hóa điểm ảnh, giải thuật trung điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:02:30 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Lesson 1 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Lesson 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm tổng quan của kỹ thuật đồ hoạ máy tính; các kỹ thuật đồ họa, phân loại các lĩnh vực của kỹ thuật đồ họa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:00:50 PM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 21: Xử lý ảnh ba chiều

Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến ảnh số hai chiều. Các ảnh đó có thể coi là có các mức xám là hàm hai biến không gian. Sự tổng quát hoá dễ hiểu nhất lên ba chiều phải được thực hiện với các ảnh có các mức xám là hàm ba biến không gian. Chúng ta gọi những ảnh này là ảnh ba chiều không gian. Trong chương này, chúng ta sẽ đưa ra năm chủ đề về xử lý ảnh ba chiều. Những chủ đề này gần giống với sự xử lý dùng phần cứng và phần mềm theo hướng xử lý ảnh số hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 11:07:13 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 21: Xử lý ảnh màu và ảnh đa phổ

Trong chương trước, chúng ta đã đề cập tới các ảnh số hai chiều. Các ảnh như vậy có thể được coi như có mức xám là hàm hai biến không gian. Một sự tổng quát hoá dễ hiểu lên ba chiều sẽ cho chúng ta các ảnh có mức xám là một hàm hai biến không gian và một biến phổ. Chúng được gọi là các ảnh đa phổ. Khi việc lấy mẫu phổ bị giới hạn bởi ba dải tương ứng với ba dải phổ đỏ, lục và lam mà hệ thống thị giác của con người có thể cảm nhận, chúng ta gọi là thủ tục xử lý ảnh màu.

10/17/2019 11:07:03 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 20: Nhận dạng mẫu: Phân lớp và đánh giá

Trong chương 18, chúng ta đã giới thiệu về nhận dạng mẫu thống kê và đã đề cập đến việc tách và trích chọn các đối tượng từ một cảnh phức tạp. Chương 19 đã chỉ ra các phương pháp xác định những đặc điểm của các đối tượng đó. Trong chương này, chúng ta tiếp cận bài toán nhận biết các đối tượng bằng cách phân lớp chúng thành từng nhóm.

10/17/2019 11:06:48 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 19: Nhận dạng mẫu: Kích thước đối tượng

Trong chương 18, chúng ta đã giới thiệu về nhận dạng mẫu và đã đề cập đến sự tách và trích các đối tượng từ một cảnh phức tạp. Trong chương này, chúng ta sẽ chỉ ra những vấn đề về đo lường các đối tượng, để có thể nhận biết chúng thông qua các số đo của chúng. Vấn đề này đã tốn rất nhiều giấy mực và ở đây chúng ta chỉ có thể giới thiệu các khái niệm cơ bản mà thôi. Để nghiên cứu chi tiết hơn, độc giả nên tham khảo tài liệu về phân tích ảnh.

10/17/2019 11:06:36 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 18: Nhận dạng mẫu: Phân đoạn ảnh

Trong chương này, chúng ta sẽ đưa ra một vài hướng phân tích nội dung của một ảnh. Nghĩa là chúng ta cố gắng tìm ra những gì có trong ảnh. Chúng ta sẽ xem xét hai cách tiếp cận, nhận dạng mẫu thống kê và mạng nơ ron, mỗi một phương pháp đều có thể áp dụng vào ảnh số. Các cuốn sách đã viết nhiều về cả hai phương pháp này, giúp độc giả những người mong muốn tiếp tục tìm hiểu với những giới thiệu về lĩnh vực này rất nhiều.

10/17/2019 11:06:20 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 16: Khôi phục ảnh

Tiêu chí cho việc khôi phục ảnh là mang lại một ảnh tương đối giống ảnh ban đầu khi ảnh số thu được bị suy giảm. Mỗi phần tử trong chuỗi thu nhận ảnh (thấu kính, film, bộ số hoá,...) đều có thể tạo ra suy giảm. Khôi phục từng phần ảnh bị mất chất lượng có thể thoả mãn một khía cạnh thẩm mỹ nào đó, tuỳ thuộc vào từng ứng dụng cụ thể. Trong chương này, chúng ta xem xét một vài phương pháp tiếp cận khôi phục ảnh. Ta cũng xem xét các bài toán nhận biết hệ thống và mô phỏng nhiễu.

10/17/2019 11:06:03 AM +00:00