Tài liệu Quản trị kinh doanh

Download tài liệu Quản trị kinh doanh

Quy định quản lý tài chính dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định cụ thể về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP; xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP; phương án tài chính của dự án PPP; thanh toán phần nhà nước tham gia trong dự án PPP và thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BTL), hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT) từ nguồn vốn đầu tư công; lập kế hoạch vốn, thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BTL, hợp đồng BLT từ nguồn chi thường xuyên, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công; kiểm tra, báo cáo, quyết toán.

5/5/2020 12:31:01 AM +00:00

Quy định mới về quản lý tài chính dự án đối tác công tư

Nhằm hướng dẫn cụ thể cho các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh thực hiện, Thông tư 88/2018/TT-BTC đã quy định thời điểm nhà đầu tư được tính lợi nhuận là từ thời điểm dự án được cấp có thẩm quyền cho phép đi vào vận hành, khai thác; mức lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong trường hợp chỉ định nhà đầu tư thấp hơn mức lợi nhuận tối thiểu của khung lợi nhuận do các bộ, ngành ban hành.

5/5/2020 12:30:55 AM +00:00

Quản lý tài chính của các dự án cho các tổ chức quốc tế tài trợ

Quản lý tài chính của các dự án là vấn đề rất quan trọng và được quan tâm cả từ phía các nhà tài trợ cũng như Ban Quản lý dự án. Theo đó, đánh giá công tác quản lý tài chính dự án cần được thực hiện thường xuyên hoặc định kỳ. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung đánh giá công tác quản lý tài chính trên các khía cạnh về (i) cơ cấu tổ chức và nhân sự; (ii) lập kế hoạch; (iii) luồng tiền và giải ngân; (iv) phần mềm kế toán; (v) hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ; và (vi) lập báo cáo tài chính.

5/5/2020 12:30:49 AM +00:00

Quản lý ngân sách dự án

Dự án được quản lý tốt sẽ hoàn thành đúng thời hạn, theo dự toán và ngân sách. Thông thường chi phí là một trong những yếu tố chính quyết định sự thành công của dự án – không ai muốn chịu trách nhiệm khi dự án vượt quá chi phí. Với ý nghĩ đó, làm thế nào để đảm bảo dự án vẫn trong ngân sách? Câu trả lời rất đơn giản, đó là ‘kiểm soát’. Nếu muốn dự án trong phạm vi ngân sách thì bạn cần quản lý chi phí dự án một cách chủ động và có hệ thống.

5/5/2020 12:30:43 AM +00:00

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cần chú ý điều gì?

Xây dựng công trình có thể nói là một trong những dự án được thực hiện nhiều nhất hiện nay trong bối cảnh mà nhu cầu xây dựng, sửa sang nhà cửa của người dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, khi quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì bạn cần phải chú ý những điều gì? Đây cũng là vấn đề chính được bàn luận trong nội dung bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

5/5/2020 12:30:37 AM +00:00

Nguyên tắc quản lý tài chính dự án sử dụng vốn ODA

Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA được quản lý tài chính theo nguyên tắc: phải được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch vốn hàng năm và được quản lý theo quy định pháp luật đối với vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn đầu tư công; Phải tuân thủ quy trình lập, chấp hành, hoạch toán NSNN, kiểm toán, quyết toán, kiểm tra nguồn vốn ODA theo quy định pháp luật đối với vốn NSNN, vốn đầu tư công và các quy định tại Thông tư này; Quy trình quản lý, thu hồi vốn cho vay lại từ nguồn vốn ODA, xử lý rủi ro cho vay từ nguồn vốn này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5/5/2020 12:30:30 AM +00:00

Đánh giá hiệu quả tài chính dự án

Nghiên cứu dự án về mặt tài chính là một nội dung rất quan trọng của quá trình thiết lập hay thẩm định một dự án đầu tư. Thông qua phân tích tài chính, chúng ta xác định được quy mô đầu tư, cơ cấu các loại vốn, cơ cấu các nguồn tài trợ cho dự án, tính toán thu chi, lỗ lãi và những lợi ích thiết thực mang lại cho nhà đầu tư và cho cả cộng đồng. Trên cơ sở nghiên cứu tài chính, nhà đầu tư có được kết quả đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của việc đầu tư, đó là kết luận quan trọng nhất để làm cơ sở cho việc quyết định có nên tiến hành đầu tư hay không.

5/5/2020 12:30:24 AM +00:00

Bốn kỹ năng quản lý tài chính cơ bản người quản lý cần nắm rõ

Quản lý tài chính bao gồm từ việc lập kế hoạch để sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, xuyên suốt quá trình thực hiện dự án để đảm bảo việc thực hiện đi đúng với kế hoạch và mục tiêu đề ra, đồng thời phải theo dõi và điều chỉnh đúng lúc, quản lý quá trình thu chi, công nợ của khách hàng, đối tác… để từ đó cập nhật các báo cáo chính xác cho cấp trên cũng như lãnh đạo công ty.

5/5/2020 12:30:18 AM +00:00

6 bước quản lý tiến độ hiệu quả trong quản lý dự án

Theo dõi tiến độ, xây dựng và quản lý tiến độ là một trong những hoạt động khó khăn mà các nhà quản lý cần phải đối mặt và vượt qua. Để xây dựng tiến độ công việc hiệu quả, các nhà quản lý cần phải có chiến lược rõ ràng, cần thực hiện theo các bước, các cách nhằm quản lý đồng bộ dẫn đến thu được hiệu quả cao trong quản lý. Để xây dựng các bước kế hoạch hiệu quả, cần thực hiện theo những bước được chia sẻ trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

5/5/2020 12:30:12 AM +00:00

Thực trạng về vai trò của doanh nhân hiện nay trong phát triển kinh tế xã hội

Để vai trò của doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện, doanh nhân cần xây dựng những chuẩn mực mới về ý thức và hành động để phù hợp với thực trạng xã hội hiện tại và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Đảng.

5/5/2020 12:30:00 AM +00:00

Nhu cầu logistics lạnh đối với hàng nông sản Việt Nam

Việt Nam thuộc nhóm năm nước xuất khẩu lớn thế giới về các mặt hàng nông sản và thủy sản, tuy nhiên mức độ tổn thất của các mặt hàng này khá cao, nguyên nhân khá lớn phát sinh từ hoạt động vận chuyển, bảo quản hàng chưa tốt gây ra sự lãng phí cho mặt hàng có sản lượng tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu trữ lượng lớn này.

5/5/2020 12:29:48 AM +00:00

Áp dụng mô hình sản xuất Lean để khắc phục lãng phí do vận chuyển và chờ đợi: Trường hợp Công ty Thuận Hưng Long An

Nghiên cứu này đã phân tích cụ thể thực trạng hệ thống sản xuất của doanh nghiệp về các dạng lãng phí đang tồn tại. Qua đó cho thấy về những cơ hội cắt giảm các dạng lãng phí nói chung và lãng phí do vận chuyển, chờ đợi khi áp dụng mô hình sản xuất Lean cho Công ty Thuận Hưng.

5/5/2020 12:29:36 AM +00:00

Barriers on marketing tourism services and their impacts on customer awareness

The study aims to search and identify barriers to the customer’s awareness of tourism services in hotels working in Al-Kharj city in the Kingdom of Saudi Arabia. A sample of hotel customers was taken, amounting to (500) customers to find out the quality of these services, as the quality of tourism services is an essential pillar of the competitiveness of the tourism facility in light of the market economy conditions.

5/4/2020 11:28:39 PM +00:00

Determinants influencing customers' decision to use mobile payment services: The case of Vietnam

This study is conducted to investigate the impact levels of determinants on customers' decision to use payment services via mobile devices in Hanoi, Vietnam. Data were collected from a survey of people living in Hanoi city of Vietnam who may or not use mobile payment services.

5/4/2020 11:28:14 PM +00:00

The effect of perceived environment restorative qualities on Chinese visitors’ satisfaction in rural destination

The results indicate: Chinese visitors’ perception of compatibility and fascination significantly and directly influence their satisfaction and the perception of compatibility, mentally away and fascination have indirect influence on visitors’ satisfaction with mediation of mental recovery in rural destinations.

5/4/2020 11:28:08 PM +00:00

The relationship between cognitive style and commitment to the strategic planning in public organizations

The purpose of this research is to investigate a compilation model of employee individual characteristics towards plan commitment in public organizations. To achieve this, we propose a novel conceptual model that explains the relationship between cognitive style and commitment to strategic planning on Jordan ministry of interior.

5/4/2020 11:28:01 PM +00:00

An empirical investigation of the effect of employees’ customer orientation on customer loyalty through the mediating role of customer satisfaction and service quality

The primary objective of the current study was to establish and authenticate a conceptual framework that combines the correlation between customer orientation, service quality, customer satisfaction, and customer loyalty. Data were gathered from primary healthcare centres in the United Arab Emirates (UAE), particularly in Dubai.

5/4/2020 11:27:37 PM +00:00

Alternative methodology for assessment of youth competitiveness in the labor market of Ukraine

The main purpose of the SWTS was to gather detailed information on the issues, attitudes and conditions in which young people aged 15–29 was entering and securing their jobs in the labor market. The competitiveness of young people in the labor market has been evaluated and the regions have been investigated according to the characteristics of the workplaces, where the state of completion of the transition from school to employment by the young person have been determined.

5/4/2020 11:27:31 PM +00:00

Linking brand engagement to customer-based brand equity and role of brand experience, brand personality, and brand affect: A case of automobile market of Pakistan

The data was collected from 426 automobile customers in Pakistan through multistage cluster sampling technique. PLS-SEM analysis of the data supported the relationships between brand equity drivers and brand engagement and the mediating role of brand affect. Brand experience, brand personality, and brand affect emerged as the significant predictors to brand engagement.

5/4/2020 11:26:42 PM +00:00

Relationships among novelty seeking, satisfaction, return intention, and willingness to recommend of foreign tourists in Vietnam

The study was conducted with the overall purpose of examining the relationship between novelty seeking, satisfaction, return intention, and willingness to recommend of international visitors in Vietnam. Structural Equation Modeling (SEM) was used in this study.

5/4/2020 11:26:36 PM +00:00

Sustainable human resource management (SHRM) and corporate social responsibility (CSR): An Integrated Mediated Moderation Model of dynamic capabilities (DC) on family business industry

The main objective is to dress a pathway for corporate social responsibility based on components of SHRM. An indirect effect is identified on literature with further exploration of mediating and moderating effect between SHRM and CSR. Data are collected from 182 questionnaires addressed to stakeholders of family business on Saudi Arabia on different activity areas.

5/4/2020 11:26:30 PM +00:00

Work-family enrichment as a mediator effect of supervisor support, self-esteem, and optimism on job satisfaction

This study aims to examine the work-family enrichment (WFE) model as influence mediator of supervisor support, self-esteem, and optimism on job satisfaction. The population in this study is 263 permanent employees of Bank BPD DIY, who occupy the positions as staff, and are married, in 7 branch offices in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This research uses census method, while data analysis uses AMOS.

5/4/2020 11:26:24 PM +00:00

The antecedence of lecturer’s OCB: Evidence from Indonesia

This research explores the antecedence of the lecturer’s organizational citizenship behavior (OCB) of the private higher education in Indonesia. This research used a quantitative approach with a survey method. The sample of this research is 190 lecturers selected by purposive sampling. The data were obtained by spreading questionnaires and analyzing with path analysis based on supporting descriptive statistics and correlation.

5/4/2020 11:26:18 PM +00:00

A study of factors influencing the price of apartments: Evidence from Vietnam

The study investigates determinants important factors influencing apartment prices in Ho Chi Minh city, the biggest economic center of Vietnam. More especially, the study is conducted by collecting survey data of 124 apartments successfully traded during the first six months of 2019. Regression analysis results indicate that apartment prices were positively influenced by size of apartment, presence of balcony, presence of swimming pool, presence of shopping malls and periodic rental income or value.

5/4/2020 11:26:12 PM +00:00

Impact of personnel creativity on achieving strategic agility: The mediating role of knowledge sharing

This study aims to examine the impact of the Personnel Creativity (PC) on Strategic Agility (SA) on the Sama Jordan for Food and Industrial Investments using Knowledge Sharing (KS) as a mediating variable.

5/4/2020 11:26:06 PM +00:00

Strategies and policies for developing SMEs based on creative economy

Small and Medium Enterprises (SMEs) play a major contribution to the Indonesian economy. Along with the development of a centralized economic direction on consumers, the use of technology in all fields, and information transparency, SMEs must also be able to adapt in the era of the industrial revolution 4.0. This research aims to develop strategies for strengthening and developing SMEs and mapping the hierarchy policy of developing a creative economy-based SME business model in the era of the industrial revolution 4.0 in the Province of Bali.

5/4/2020 11:26:00 PM +00:00

Does organizational culture support matter in elucidating the relationship between training antecedents and training effectiveness in Bahrain?

This paper intends to inspect the potential organizational culture moderating influence on the relation between trainer and social support and training effectiveness. The research model was established based on the theory of social cognitive (SCT), which involves training and organizational antecedents. We distributed 382 questionnaires, the returned questionnaires were only 155, and only 128 ones were valid.

5/4/2020 11:25:48 PM +00:00

The effect of total quality management on marketing educational services in Saudi universities

This study aims to identify the effect of Total Quality Management (TQM) on the marketing of educational services, by examining the views of employees at Prince Sattam bin Abdulaziz University and customers on the quality of services provided at the university and its relationship to marketing.

5/4/2020 11:25:42 PM +00:00

Factors affecting online purchase intention: A study of Vietnam online customers

The paper examines factors influencing online purchase intention of Vietnamese. Based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), the study develops a theoretical model including four explanatory variables of online purchase intention: performance expectancy (PE), social influence (SI), effort expectancy (EE) and facilitating conditions (FC).

5/4/2020 11:25:36 PM +00:00

The effect of entrepreneurial orientation and technology orientation on market orientation with education as moderation variable

This research is aimed to disclose the influence of entrepreneurial orientation and technology orientation on market orientation with education as a moderation variable. Referring to the assumption of research approach, the study uses quantitative approach and causal relationship across variables is examined with SEM-PLS. The object of research includes Small-and-Medium Enterprises in East Java, Indonesia.

5/4/2020 11:25:24 PM +00:00