Tài liệu Tin học văn phòng

Download tài liệu Tin học văn phòng

Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2007

Tài liệu trình bày với 50 câu hỏi trắc nghiệm Excel 2007 giúp các bạn nắm chắc kiến thức, phục vụ công tác học tập và làm việc cũng như vượt qua kì thi tin học căn bản.

5/5/2020 12:47:50 AM +00:00

Giáo trình Excel căn bản

Giáo trình bao gồm các nội dung: giao diện Excel 2010 và thao tác cơ bản; nhập và định dạng bảng tính; công thức và hàm trong Excel; biểu đồ và in ấn; cơ sở dữ liệu Excel. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/4/2020 3:23:52 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 12 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 12: Ôn tập hệ thống lại toàn bộ các kiến thức cơ bản của môn học, hướng dẫn cấu trúc đề thi kết thúc môn học. ây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5/4/2020 2:24:06 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 11 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 11: Nhập - xuất file, struct cung cấp cho người học một số kiến thức về thao tác với tập tin. Bài giảng còn có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:24:00 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 10: String cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng, các hàm liên quan. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập vầ củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:54 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng và sử dụng hàm cung cấp một số bài tập để người học ôn tập các kiến thức về mảng và sử dụng hàm trong tin học. Đây là một tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

5/4/2020 2:23:47 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 8: Vector cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu vector, khai báo vector, các phương thức khai báo vector. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:41 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 7: Mảng một chiều, hai chiều cung cấp cho người học các khái niệm về mảng một chiều, khai báo mảng, sử dụng mảng, mảng hai chiều. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:35 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp giới thiệu một số bài tập để người học ôn tập lại toàn bộ các kiến thức từ bài 1 đến bài 5. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5/4/2020 2:23:29 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 5: Chương trình con cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hàm (chương trình con), truyền tham số cho hàm, phạm vi của biến (scope). Cuối bài giảng có phần bài tập để người học các kiến thức.

5/4/2020 2:23:22 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 4: Các cấu trúc điều khiển cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, từ khoá break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:23:15 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và xất dữ liệu, các hàm toán học. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:09 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 2: Một số khái niệm cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một chương trình C++, các thành phần cơ bản của C++. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:02 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan về máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, các hệ đếm thông dụng, bảng mã ASCII, phần cứng và phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:22:56 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS excel 2010 cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:20:45 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft office word 2010 cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ hoạ trong văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:20:37 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành windows 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:20:30 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Thông tin – Tin học, cách biểu diễn thông tin, phân loại máy tính điện tử, nguyên lý hoạt động và thành phần của MTĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:20:24 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học,mục tiêu môn học, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những quy định miễn môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:20:17 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 13 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 13: Lập trình VBA trong Excel cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu VBA, một số kiến thức cơ bản, VBA, Macro, xây dựng hàm mới trong Excel, một số ví dụ cơ bản về Marco. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:17:40 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 12 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 12: Quản trị dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, tổng kết theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:17:33 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 11 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 11: Đồ thị trong Excel cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các dạng biểu đồ, các bước tạo biểu đồ, điều chỉnh biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:17:27 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9+10 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 9+10: Các hàm trong Excel cung cấp cho người học các kiến thức: Các hàm toán học, các hàm logic, các hàm ký tự, các hàm xử lý ngày tháng, các hàm tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:17:18 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 8 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 8: Thao tác với bảng tính trên Excel cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu MS Excel, các thao tác cơ bản trên Excel, xử lý dữ liệu trong bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:17:12 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 6 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 6: Một số tính năng khác của Word cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập Bookmark và Hyperlink, tạo chỉ mục cho ảnh, kiểm tra thay đổi, thêm các dòng bình luận (comment), tạo chú thích cho văn bản, tính năng đếm từ, bảo vệ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:17:05 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 5 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 5: In ấn và trộn tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình để in ấn, tính năng Page Setup, tiêu đề đầu, tiêu đề cuối trang, chèn số trang tự động, xem tài liệu trước khi in, in tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:16:58 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 4 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 4: Bảng biểu và đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo cấu trúc bảng, định dạng bảng biểu, tính toán trên bảng, sắp xếp dữ liệu trên bảng, thanh công cụ Table and Border, vẽ khối hình cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:16:52 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2+3 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 2+3: Soạn thảo căn bản với Word cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu phần mềm soạn thảo Microsoft Word, một số thao tác soạn thảo cơ bản, thao tác trên khối văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:16:45 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ thông tin và máy tính, sử dụng Windows Explorer, soạn thảo tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:16:39 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế đối ngoại)

Bài giảng giúp người học có thể sử dụng cơ bản Email (Gmail) - Hiểu khi nào thì To, CC và Bcc, hiểu ích lợi tầm quan trọng của Subject, sắp xếp thư theo từng Label (Folder), chắn lọc thư, nhận dạng thư và xử lý các loại thư một cách tự động, tùy chọn trong Setting và khám phá mới trong Labs, sử dụng tốt phần mềm Microsoft Outlook. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 12:38:26 PM +00:00