Tài liệu Quản lý dự án

Download tài liệu Quản lý dự án

Bài giảng Thiết kế dự án II: Buổi 8 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về bước thứ 10 của quy trình của Project design I và II. Cuối bài giảng còn có phần bài tập để người học có thể vận dụng các kiến thức mình đã học, mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 11:35:57 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế dự án II: Buổi 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Bài giảng trình bày các nội dung: Làm rõ cấu trúc của đề tài dự kiến, thu hẹp vấn đề cần giải quyết, làm rõ sự tồn tại của vấn đề cụ thể; điều tra ý kiến, nhu cầu của các bên liên quan về việc giải quyết vấn đề cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 11:35:50 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế dự án II: Buổi 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về điều tra làm rõ thực trạng vấn đề bao gồm: Chia sẻ kết quả phiếu, điều tra làm rõ thực trạng vấn đề, thiết lập chỉ số mục tiêu cho vấn đề tạm thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 11:35:43 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế dự án II: Buổi 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Bài giảng cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết ở bước 1 - Nhận định và phát hiện vấn đề bao gồm: Chia sẻ kết quả phiếu giữa các nhóm thu thập thêm thông tin về vấn đề cá nhân đã chọn, đề xuuaast ứng cử viên cho đề tài nhóm tạm thời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 11:35:37 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế dự án II: Buổi 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học PD2, đề cương môn học và lịch trình, phương pháp đánh giá, nguyên tắc lớp học, chuẩn bị Hồ sơ dự án, chủ đề lớp của môn học PD2. Mời các bận cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 11:35:30 AM +00:00

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án - PGS.TS. Phước Minh Hiệp

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức, tổ chức thẩm định dự án đầu tư, nghiên cứu thị trường của dự án, nghiên cứu về kỹ thuật của dự án, tổ chức quản trị và nhân sự của dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 12:38:33 PM +00:00

Đánh giá mức độ tác động của rủi ro kinh tế đối với dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên: Tiếp cận theo phương pháp ANP

Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mạng ANP (Analytical network process) nhằm xác định mức độ tác động của một số rủi ro về mặt kinh tế đến ba mục tiêu chính của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên, bao gồm chi phí, thời gian và chất lượng. Với nhóm rủi ro này, tám biến thành phần được xác định.

3/30/2020 6:29:03 AM +00:00

Vốn đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư

Vốn đầu tư là khái niệm dùng để chỉ các nguồn lực hiện tại chi dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu về một nguồn lực mới có khối lượng và giá trị lớn hơn nguồn lực đã bỏ ra. Đối với đầu tư phát triển nói riêng thì vốn đầu tư chính là các khoản tiền, khoản của cải vật chất, nguyên nhiên vật liệu và hàng hoá chi dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh để thu về khoản lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.

3/30/2020 2:34:47 AM +00:00

Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

Để đi đến quyết định đầu tư, vấn đề quan trọng là phải đánh giá được hiệu quả của đầu tư. Hiệu quả của đầu tư được biểu hiện trong mối quan hệ giữa lợi ích thu được do đầu tư mang lại và chi phí bỏ ra để thực hiện đầu tư. Khi xem xét một dự án đầu tư phải xem xét vấn đề cơ bản là những lợi ích trong tương lai thu được có tương xứng với vốn đầu tư đã bỏ ra hay không? Để đánh giá được lợi ích của đầu tư phải xuất phát từ mục tiêu của đầu tư.

3/30/2020 2:34:41 AM +00:00

Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Trong đó, Nghị định đã bổ sung thêm quy định về phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư chương trình đầu tư công.

3/30/2020 2:34:35 AM +00:00

Phân tích tài chính dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả tài chính dự án

Phân tích tài chính là công việc quan trọng giúp đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư về mặt tài chính thông qua nhiều nghiệp vụ chuyên môn khác nhau. Tính khả thi về tài chính thực sự quan trọng đối với mỗi dự án của doanh nghiệp hoặc công ty tư nhân. Chính vì tầm quan trọng như vậy, đây là công việc bắt buộc đầu tiên trước khi bắt tay vào khởi động các dự án.

3/30/2020 2:34:29 AM +00:00

Hiệu quả đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá

Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa các kết quả kinh tế-xã hội đạt được của hoạt động đầu tư với các chi phí phải bỏ ra để có các kết quả đó trong một thời kì nhất định. Để đáp ứng nhu cầu quản lý và nghiên cứu thì có thể phân loại hiệu quả đầu tư theo các tiêu thức được chia sẻ trong bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 2:34:23 AM +00:00

Hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn nhà nước: Thực trạng và giải pháp

Trong giai đoạn 2001-2005 nguồn vốn nhà nước huy động cho đầu tư tăng khá góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5% cơ cấu đầu tư đã có sự chuyển dịch theo hướng tập trung cho những mục tiêu quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thể hiện cụ thể ở các lĩnh vực.

3/30/2020 2:34:16 AM +00:00

Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công năm 2020 như thế nào

Đây là quy định mới được ban hành tại Nghị định 01/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Cụ thể, việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công được thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 01/2020/NĐ-CP bổ sung cho khoản 4 Điều 18 Nghị định 84/2015/NĐ-CP.

3/30/2020 2:34:10 AM +00:00

Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác nhau, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội

Hiệu quả dự án CDM nhìn chung giống như các dự án đầu tư khác cũng được xem xét về hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các dự án CDM nói chung đều rất chú trọng, quan tâm nhất và thường hướng đến sự phát triển bền vững về cả ba khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường; đặc biệt là lợi ích to lớn mà các dự án CDM đem lại cho môi trường. Có người đã nhận xét: “Hiệu quả dự án CDM đem lại được xem như tảng băng chìm có phần nhìn thấy được rất nhỏ, còn phần chìm ở dưới rất nhiều mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy và đánh giá hết được”.

3/30/2020 2:34:04 AM +00:00

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư mà bạn cần biết

Việc xác định chiến lược, mục tiêu và xây dựng danh mục đầu tư chỉ là bước đi đầu tiên của một nhà giao dịch. Thời gian trôi qua, bạn sẽ cần phải theo dõi hiệu suất của các khoản đầu tư này để xem cách chúng hoạt động cùng nhau trong danh mục đầu tư của bạn và giúp bạn tiến tới mục tiêu của mình. Nói chung, đầu tư hiệu quả có nghĩa là giá trị danh mục đầu tư của bạn đang tăng đều đặn, mặc dù có một vài cổ phiếu bị rớt giá. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư chứng khoán, qua đó, nhà đầu tư có thể tinh chỉnh lại chiến lược cũng như danh mục đầu tư của mình sao cho tối ưu nhất.

3/30/2020 2:33:58 AM +00:00

Cách đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng bao gồm 2 nội dung chính là xây dựng và đầu tư. Mỗi một dự án cần có sự đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế xã hội. Nếu như chưa nắm rõ về cách đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng thì hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

3/30/2020 2:33:52 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

Đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, môi trường bên ngoài tác động trực tiếp đến sự tồn vong và phát triển của doanh nghiệp. Môi trường pháp lí bao gồm các luật và các văn bản dưới luật. Mọi quy định về kinh doanh đều tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Môi trường pháp lí tạo ra sân chơi để các doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động kinh doanh, vừa cạnh tranh vừa hợp tác lẫn nhau.

3/30/2020 2:33:45 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư

Các hoạt động đầu tư phải đi theo trào lưu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế. Do đó sự tiiến bộ của khoa học kỹ thuật có thể tạo ra nhiều thuận lợi cho quá trinh thực hiện và vận hành dự án nhưng cũng có thể gây ra những rủi ra cho dự án chẳng hạn như: nếu đối thủ của doanh nghiệp tiếp cân với tiến bộ khoa học kỹ thuật trước thì họ có khả năng cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm từ đó đưa đến những rủi ro cho dự án về mặt giá cả hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm.

3/30/2020 2:33:39 AM +00:00

5 tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng

Bộ Tài chính công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng (TCTD) có vốn nhà nước. Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trên 50% vốn điều lệ, và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3/30/2020 2:33:33 AM +00:00

Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 1: Projects in contemporary organizations

After studying this chapter you will be able to understand: What is a project? The importance of project management, comparison of routine work with projects, the challenge of project managementproject management today - an integrative approach,...

3/29/2020 4:05:59 PM +00:00

Quản lý giá hợp đồng trọn gói từ điểm nhìn các quy định pháp luật hiện hành

Bài viết nghiên cứu và đề xuất cụ thể hướng chỉnh sửa, bổ sung một số quy định nhằm khắc phục những khiếm khuyết đã được chỉ ra. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

1/11/2020 10:37:19 PM +00:00

Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn loại hợp đồng dự án sử dụng trong dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư

Bài viết giới thiệu nội dung phương pháp và đề xuất giải pháp áp dụng phương pháp để lựa chọn hình thức hợp đồng PPP. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/11/2020 9:24:56 PM +00:00

Hoàn thiện nội dung công việc của tư vấn quản lý dự án cho hoạt động đầu tư xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích sườn công việc và vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam là đề xuất kịp thời giải quyết một vấn đề thời sự trong thực tiễn lĩnh vực đầu tư xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

1/11/2020 8:21:36 PM +00:00

Measuring productivity of customer knowledge management in projects

Projects is one of the dominating modes of international business today. Companies interact with their customers in projects for a certain period. To explore the impact of customer knowledge management in such interactions, this paper promotes a measurement framework that can be used to measure the productivity of customer knowledge management. The measures are developed based on previous studies on customer knowledge management and project management. To verify the measures, this study conducted a survey involving 24 projects. The results of the study provide some insights into the impact of customer knowledge management in interactions between companies and their customers through projects.

11/29/2019 12:25:14 PM +00:00

Storytelling for project knowledge management across the project life cycle

Project organizations face the problems to manage knowledge embedded in various projects because of the uniqueness and short-term orientation of most projects. Therefore, project knowledge management is regarded as an important approach to building competitive advantages. This paper aimed to examine the application of storytelling as an effective and inexpensive mechanism for managing project knowledge. The study was conducted with the project management office from the Tax Administration and Reform Automation (TARA) program in Iran. A questionnaire survey was used to analyze the storytelling applications in the projects of the TARA program. Based on the result, a conceptual framework of storytelling was proposed for integration into the project management lifecycle.

11/29/2019 5:51:33 AM +00:00

Knowledge management development challenges of transition economy organisations representing different value creation models

This paper addresses knowledge management assumptions and development visions in the following types of organisations: organic product-focused and organic service-focused organisations, mechanistic bureaucratic and mechanistic product-focused organisations that represent different models of value creation. These types of organisations are identified and examined in relation to the changing knowledge management context of the transition economy in Estonia. Knowledge management priorities assessed by representatives of 95 organisations are then discussed in the qualitative research and learning framework.

11/29/2019 4:34:12 AM +00:00

Thực trạng môi trường đầu tư và khuyến nghị chính sách cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Môi trường đầu tư dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là vấn đề nóng trong nhiều năm qua tại Việt Nam, chính quyền các cấp nỗ lực cải thiện nhưng giá trị thực sự cho các doanh nghiệp còn gây nhiều tranh luận. Qua việc phân tích, tổng hợp thực tiễn giai đoạn 2012-2017, nghiên cứu cho thấy mặc dù môi trường đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực nhưng đồng thời cũng còn nhiều khía cạnh cần hoàn thiện nếu muốn thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư mạnh mẽ, cụ thể như: 1) Nhiều chính sách, chương trình ưu đãi từ chính phủ, chính quyền địa phương còn xa rời khả năng tiếp cận và thụ hưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa; 2) Thiếu hiệu quả trong việc khơi thông nguồn vốn đầu tư; 3) Định hướng và hỗ trợ thị trường đầu ra còn yếu; 4) Thứ tư, chính sách đào tạo, cung cấp và sử dụng lao động chưa theo kịp thực tế; 5) Trình độ khoa học công nghệ thấp.

11/28/2019 10:39:43 PM +00:00

Đề cương ôn thi môn Quản trị học – Đại học Ngoại Thương

Đề cương ôn tập với các câu hỏi tự luận có kèm theo đáp án trả lời, một số câu hỏi như: tổ chức là gì; đặc điểm cơ bản của tổ chức; các chức năng cơ bản của quản trị; mô hình doanh nghiệp loại hình tổ chức... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết các nội dung đề cương.

9/14/2019 4:02:06 PM +00:00

Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 13: Project termination

Chapter 13 describes the different forms of project termination, such as outright shutdown, integration into the regular organization, or extension into a new project. Each form presents unique problems for the project manager to solve.

8/15/2019 1:45:07 PM +00:00