1. CHƯƠNG II: Vật Liệu Dẫn Điện và Cáp Điện Phần 2. Dây và cáp điện Phân loại Vật liệu làm dây và cáp điện Cáp điện cao áp và thử nghiệm cáp và dây dẫn (đọc tài liệu) Chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong hệ thống điện TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. YÊU CẦU THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 3 SV Trình bày hiểu biết của bạn về dây và cáp điện (phân loại, kích cỡ, ứng dụng…) Thời gian 15 phút TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 3. Phân loại Phân loại theo thành phần kết cấu (dây không có cách điện, dây có cách điện, dây mềm và cáp điện) Phân loại theo vật liệu cách điện (polymer, cao su, sợi, giấy…) Phân loại theo mục đích sử dụng (cao áp, thấp áp, dây quấn…) Phân loại theo lĩnh vực sử dụng (sử dụng chung và chuyên dụng) TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 4. Vật liệu làm dây và cáp điện 1. Vật liệu làm lõi dẫn: đồng và nhôm (hợp kim nhôm) 1 2. Vật liệu cách điện: PVC, PE, HDPE, XLPE, giấy tẩm dầu 2 3. Vật liệu làm màn chắn điện: băng đồng, giấy có điện trở suất 3 cao (semiconductor paper) 4. Vật liệu làm vỏ bảo vệ (tác động 4 cơ học và tác động của môi trường): nhôm, đồng, thép, chì, PVC TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 5. Chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong Cáp trung thế, 1. Tổng quan hệ thống điện dây điện dân dụng và cáp Dây trần hoặc cáp ngầm Dây trần, dây có vỏ bọc hạ thế cao áp trung thế, cáp trung thế Cáp trung thế Cáp ABC, Dây điện kế, Dây điện dân dụng, Cáp hạ thế TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 6. 2. Dây điện dân dụng TỔNG QUAN: - Dây điện bọc nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện trong nhà TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất * Dây đơn cứng ở cấp điện áp 660V theo tiêu chuẩn TCVN 2103-1994 . Dây đơn cứng ruột nhôm ký hiệu là VA ; dây đơn cứng ruột đồng ký hiệu là VC * Dây đơn mềm và Dây đôi mềm các loại ở cấp điện áp 250V theo tiêu chuẩn TCVN 2103-1994. - Dây đơn mềm ruột đồng ký hiệu là VCm - Dây đôi mềm dẹt ký hiệu là VCmd. - Dây đôi mềm xoắn ký hiệu là VCmx - Dây đôi mềm tròn ký hiệu là VCmt - Dây đôi mềm ovan ký hiệu là VCmo - Dây đôi mềm ovan dẹt ký hiệu là VCmod http://www.cadivi-vn.com/ TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 7. TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 8. TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 9. TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 10. TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 11. * Khả năng chịu tải cực đại của dây dẫn =? TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 12. 3. Dây và cáp điện lực hạ thế Cách đọc ký hiệu dây và cáp điện lực do cadivi sản xuất 1 2 3 1 2 3 1 Vật liệu làm Vật liệu làm Vật liệu làm Tiết diện lõi dẫn điện lớp cách lớp vỏ bọc phần lõi dẫn -C: đồng điện -V: PVC Giáp kim loại điện (mm2) -A: nhôm -V: PVC -E: HDPE bảo vệ -X: XLPE -DTA: 2 lớp giáp băng - WA: giáp sợi TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 13. Dây điện lực hạ thế CV - Dây điện lực ruột đồng cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định - Ký hiệu : Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CV - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70OC - Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là * 140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 . * 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2 TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 14. TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 15. Cáp điện lực hạ thế 1-4 lõi (CVV 0,6-1kV) Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC. - Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây * 140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 . * 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2 TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 16. TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 17. Cáp điện lực hạ thế 1-4 lõi, giáp bảo vệ 2 lớp băng kim loại (CVV/DTA 0,6-1kV) TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 18. TỔNG QUAN : - Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, giáp 2 lớp băng kim loại bảo vệ, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz , lắp đặt cố định - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC. - Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây * 140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 . * 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2 TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 19. Cáp điện lực hạ thế 1-4 lõi, giáp bảo vệ 1 lớp sợi kim loại (CVV/WA 0,6-1kV) TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
 20. TỔNG QUAN: - Công dụng: cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, giáp sợi kim loại dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC. - Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây : * 140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 . * 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2 TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liệu có bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.