1. Học phần Kỹ Thuật Cao Áp  Giảng Viên: Nguyễn Văn Dũng  Tín chỉ: 02 (26 tiết lý thuyết + 04 tiết bài tập)  04 bài tập về nhà  Cấu trúc điểm học phần o Hoạt động nhóm: 25% o Giữa kỳ: 25% (Trắc nghiệm) o Kiểm tra cuối kỳ (Tự luận: 50%)  Điều kiện dự thi cuối kỳ: nộp 04 bài tập + tham gia kiểm tra giữa kỳ + hoàn thành hoạt động nhóm
  2. Nội dung học phần Chương I: Giới thiệu chung về Kỹ thuật cao áp Chương II: Tổng quan về hệ thống cách điện Chương III: Ứng suất điện trường Chương IV. Phóng điện trong điện trường không đều Chương V. Phóng điện vầng quang Chương VI Sự phóng điện trong chân không Chương VII: Hệ thống cách điện khí-rắn Chương VIII: Hệ thống cách điện giấy-dầu Chương IX: Tính tản mạn của sự phóng điện Chương X: Quá điện áp
  3. Tài liệu tham khảo 1. File bài giảng PPT 2. Giáo trình kỹ thuật điện cao áp - Nguyễn Hoàng Việt 3. High Voltage Engineering - M.A. Salam 4. High voltage insulating materials - E. Ildstad https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nvdung/giang-day
  4. Phương pháp kiến tạo kiến thức thông qua trải nghiệm Concrete experience (trải nghiệm mới) Active Reflective experimentation observation (áp dụng) (tìm hiểu, tự suy nghĩ) Abstract conceptualization (khái quát hóa, hình thành lý thuyết)
  5. Hoạt động nhóm 1. Mỗi buổi học 2. Brainstorming-thảo luận nhóm-thảo luận lớp-tổng hợp kết quả 3. Hồ sơ nhóm 4. Thu phiếu chuẩn bị bài vào đầu giờ và phiếu phản hồi vào cuối giờ 5. …
  6. Vai trò các thành viên trong nhóm 1. Leader: keeps the group on task 2. Note taker: takes notes 3. Speaker/reporter: presents group ideas 4. Time keeper: makes sure the group finishes on time 5. Writer: completes group record
  7. Hồ sơ nhóm 1. Ngày, tháng, năm 2. Danh sách có mặt/vắng mặt 3. Chủ đề thảo luận 4. Ý kiến của các thành viên - Kết quả thảo luận 5. Các ý kiến hay 6. Thực hiện mỗi buổi, lưu trữ và nộp cho giảng viên vào cuối khóa học