Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Chu Trinh

Đăng ngày 1/6/2019 1:06:51 PM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 73 | Page: 7 | FileSize: 0.36 M | File type: PDF
Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Chu Trinh. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Chu Trinh sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!
x
x
+ q
1q 1
1q
AB A'D
u
1
( )
1
+
SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN TOÁN
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
Lớp: 11 Năm học 2017 2018
Thời gian làm bài: 90
phút
đề thi 135
Họ và tên học sinh:.....................................................Lớp:................ Số báo danh: .............................
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Cho hàm số y = f (x) có đồ thị (C) và điểm M (x0;y0 )(C). Khi đó tiếp tuyến của (C) tại điểm M
hệ số góc là:
A. f '(x0 ).
B.
f '(x).
C.
f '(x x0 ).
D.
f '(x+ x0 ).
Câu 2: Đạo hàm của hàm số y =
x là:
A. y'= 2 . B. y'= 1 . C. y'= 21x . D. y'= 2 x.
Câu 3: Cho cấp số nhân lùi vô hạn (un ) có công bội q . Khi đó tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đó được tính bởi
công thức nào sau đây:
A. S = 1 . B. S = u1 . C. S = u1 n .
Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a . Tính .'.
D. S =1qn .
A'
D'
B'
C'
A
D
B
C
A. a2.
B. a
2 .
C. 0.
D. a22 .
Câu 5: Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Nếu d () và đường thẳng a / /() thì d a.
B. Nếu đường thẳng d () thì d
vuông góc với hai đường thẳng trong ().
C. Nếu đường thẳng d
vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong () thì d
vuông góc với bất kì
đường thẳng nào nằm trong ().
D. Nếu đường thẳng d
vuông góc với hai đường thẳng nằm trong () thì d ().
Câu 6: Trong không gian cho đường thẳng và điểm O . Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với ?
A. 2. B. Vô số.
Câu 7: Đạo hàm của hàm số y =cosx là:
C. 1.
D. 3.
A. y'=sin x. B. y'= tan x.
Câu 8: Tính giới hạn I = lim x2 + x +1 .
x1
C. y'= tan2 x.
D. y'= sin x.
A. I =3.
B. I =1.
C. I = +.
D. I = 2.
Câu 9: nh giới hạn H = lim x3.
x+
A. H =0.
Câu 10: Cho hàm số
B. H = . C. H =3. D. H = +.
f (x) thỏa mãn lim f (x)= 2018 lim f (x)= 2018.Khi đó khẳng định nào sau đây
x2018 x2018
đúng:
Trang 1/4 - Mã đề thi 135
( )
( )
)
(
1
n
 
.
1 1 1
A. lim f x = 0.
x2018
C. lim f x = 2018.
x2018
B. lim f x = 2018.
x2018
D. Không tồn tại lim f (x).
x 2018
Câu 11: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của hình lăng trụ đứng?
A. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng vuông góc với nhau.
B. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là những hình chữ nhật.
C. Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng bằng nhau và song song với nhau.
D. Hai đáy của hình lăng trụ đứng có các cạnh tương ứng song song và bằng nhau.
Câu 12: Đạo hàm của hàm số f (x)= (3x2 1)2 tại x =1 là:
A.
f '(1)= 4.
B.
f '(1)= 4.
C.
f '(1)= 24.
D.
f '(1)=8.
Câu 13: Tính giới hạn lim 2n+1.
A. +. B. .
C. 2.
D. 1.
Câu 14: Vi phân của hàm số
A. 0,1
f (x)=sin2x tại điểm x = 3 ứng với x = 0,01 là:
B. 0,01 C. 1,1
D. 10
Câu 15: Cho hàm số y = x3 +3x2 +1 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) taị điểm M (1;3) là:
A. y = 3x.
B. y = x +3.
C. y = 9x+6.
D. y = 9x6.
Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA(ABCD). Gọi
là góc giữa SC
và mp
(ABCD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?
A. = ASC. B. = SCA.
Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD
C. = SAC. D. = SBA
là hình thoi tâm O, SA (ABCD). Các khẳng định sau, khẳng
định nào sai?
S
A
D
O
B
C
A. SA BD.
B. SC BD .
C. SO BD.
D. AD SC .
Câu 18: Cho hình lập phương ABCD.A BC1D . Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?
Trang 2/4 - Mã đề thi 135
( )
1
= + +
A.
1
1
AO AB AD AA
1
1
AO AB AD AA
1
2
AO AB AD AA
1
1
2
+
3 3
x x
si cos
2
2 2
2
2
x 1
3
5
1
C1
B1
D1
A1
O
C
B
D
A
   
AO 3 AB AD AA .
C.  = 4( +  + ).
B.  = 2( +  + ).
D.  = 3( +  + ).
Câu 19: Dãy nào sao đây có giới hạn bằng 0.
n
A. un = 2 .
Câu 20: Hàm số y = f (x)
B. un = 3n . C. un = 2n. D. un = 2018n.
có đồ thị dưới đây gián đoạn tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu?
A. 0.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 21: Cho hàm số y = 1n sin xcosx . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. y'' y = 0. B. 2y''3y = 0. C. 2y''+ y = 0.
D. y''+ y = 0.
Câu 22: Cho hàm số
x3 8
f (x)= x 2
mx +1
khi x 2 . Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số liên tục tại
khi x = 2
x = 2.
A. m =17. B. m =11. C. m =15. D. m =13.
Câu 23: Cho hình lập phương ABCD.ABC D có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường
thẳng BD AC bằng:
A.
3a .
B.
2a .
C. a .
D.
3a.
Câu 24: Cho hàm số y = x + 2 có đồ thị (C) và điểm A(a;1). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để
có đúng một tiếp tuyến từ (C) đi qua A. Tổng tất cả giá trị của phần tử S bằng:
A. 1.
B. 2 .
C. 2 .
D. 2 .
Trang 3/4 - Mã đề thi 135
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
73 lần xem

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Chu Trinh. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Chu Trinh sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!.

Nội dung

SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH Mã đề thi 135 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN Lớp: 11 – Năm học 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên học sinh:.....................................................Lớp:................ Số báo danh: ............................. (Học sinh không được sử dụng tài liệu) I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Câu 1: Cho hàm số y = f (x) có đồ thị (C) và điểm M (x0;y0 )∈(C). Khi đó tiếp tuyến của (C) tại điểm M có hệ số góc là: A. f '(x0 ). B. f '(x). C. f '(x− x0 ). D. f '(x+ x0 ). Câu 2: Đạo hàm của hàm số y = x là: A. y'= 2 . B. y'= 1 . C. y'= 21x . D. y'= 2 x. Câu 3: Cho cấp số nhân lùi vô hạn (un ) có công bội q . Khi đó tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đó được tính bởi công thức nào sau đây: A. S = 1 . B. S = u1 . C. S = u1 n . Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a . Tính .'. D. S =1−qn . A' D' B' C' A D B C A. a2. B. a 2 . C. 0. D. a22 . Câu 5: Khẳng định nào sau đây sai ? A. Nếu d ⊥(α) và đường thẳng a / /(α) thì d ⊥ a. B. Nếu đường thẳng d ⊥(α) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong (α). C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α) thì d vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong (α). D. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) thì d ⊥(α). Câu 6: Trong không gian cho đường thẳng ∆ và điểm O . Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với ∆ ? A. 2. B. Vô số. Câu 7: Đạo hàm của hàm số y =cosx là: A. y'=sin x. B. y'= tan x. Câu 8: Tính giới hạn I = lim x2 + x +1 . x→1 A. I =3. B. I =1. C. 1. C. y'= tan2 x. C. I = +∞. D. 3. D. y'= −sin x. D. I = 2. Câu 9: Tính giới hạn H = lim x3. x→+∞ A. H =0. B. H = −∞. C. H =3. D. H = +∞. Câu 10: Cho hàm số f (x) thỏa mãn lim f (x)= −2018 và lim f (x)= 2018.Khi đó khẳng định nào sau đây x→2018 x→2018 đúng: Trang 1/4 - Mã đề thi 135 A. lim f x = 0. x→2018 C. lim f x = −2018. x→2018 B. lim f x = 2018. x→2018 D. Không tồn tại lim f (x). x 2018 Câu 11: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của hình lăng trụ đứng? A. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng vuông góc với nhau. B. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là những hình chữ nhật. C. Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng bằng nhau và song song với nhau. D. Hai đáy của hình lăng trụ đứng có các cạnh tương ứng song song và bằng nhau. Câu 12: Đạo hàm của hàm số f (x)= (3x2 −1)2 tại x =1 là: A. f '(1)= −4. B. f '(1)= 4. C. f '(1)= 24. D. f '(1)=8. Câu 13: Tính giới hạn lim 2n+1. A. +∞. B. −∞. C. 2. D. −1. Câu 14: Vi phân của hàm số f (x)=sin2x tại điểm x = 3 ứng với ∆x = 0,01 là: A. 0,1 B. −0,01 C. −1,1 D. 10 Câu 15: Cho hàm số y = x3 +3x2 +1 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) taị điểm M (−1;3) là: A. y = −3x. B. y = −x +3. C. y = −9x+6. D. y = −9x−6. Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA⊥(ABCD). Gọi α là góc giữa SC và mp (ABCD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ? A. α = ASC. B. α = SCA. C. α = SAC. D. α = SB . Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA⊥ (ABCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai? S A D O B C A. SA⊥ BD. B. SC ⊥ BD . C. SO ⊥ BD. D. AD ⊥ SC . Câu 18: Cho hình lập phương ABCD.A BC1D . Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng? Trang 2/4 - Mã đề thi 135 C1 B1 D1 A1 O C B D     AO 3 AB AD AA . C.  = 1( +  + ). Câu 19: Dãy nào sao đây có giới hạn bằng 0. A B.  = 2( +  + ). D.  = 3( +  + ). n A. un = 2 . Câu 20: Hàm số y = f (x) B. un = 3n . C. un = 2n. D. un = 2018n. có đồ thị dưới đây gián đoạn tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu? A. 0. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 21: Cho hàm số y = 1n sin xcosx . Khẳng định nào sau đây đúng? A. y''− y = 0. B. 2y''−3y = 0. C. 2y''+ y = 0. D. y''+ y = 0. Câu 22: Cho hàm số x = 2. x3 −8 f (x)=  x −2 mx +1 khi x ≠ 2 . Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số liên tục tại khi x = 2 A. m =17. B. m =11. C. m =15. D. m =13. Câu 23: Cho hình lập phương ABCD.A′B′C D′ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và A′C′ bằng: A. 3a . B. 2a . C. a . D. 3a. Câu 24: Cho hàm số y = −x + 2 có đồ thị (C) và điểm A(a;1). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng một tiếp tuyến từ (C) đi qua A. Tổng tất cả giá trị của phần tử S bằng: A. 1. B. 2 . C. 2 . D. 2 . Trang 3/4 - Mã đề thi 135 Câu 25: Cho hàm số f (x)= x+ x2 +1. Tập các giá trị của x để 2x.f '(x)− f (x)≥ 0 là: A.  3;+∞. B. −∞; 3 . C.  3;+∞. D.  3;+∞. I. TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Tìm giới hạn: a) x→+∞ 2x +1 Câu 2: (2 điểm) 1) Tính đạo hàm của các hàm số sau: lim(x3 − x2 +2018) x→3 c) lim x2 + x +1 x→3 a) y = tanx−2x3 b) y = x.sin x + 1+cos2 2x 2) Cho hàm số y = 2 x2 −3x có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0 = −2 3) Cho đa thức P(x) bậc 3 và có 3 nghiệm phân biệt x ,x2,x3 . Chứng minh rằng: P'(x ) + P'(x2 ) + P'(x3) = 0 . Câu 3: (1,5 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA⊥(ABC) , góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng 60°. Gọi M là trung điểm BC . a) Chứng minh SA⊥ AM, (SAM )⊥(SBC). b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB . ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 135 SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN Lớp: 11 – Năm học 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề: 135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 A B C D Mã đề: 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 A B C D Mã đề: 358 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 A B C D Mã đề: 486 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 A B C D ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN ĐỀ HỌC KÌ II LỚP 11, NH 2017 - 2018 Câu 1: (1,5 điểm) Tìm giới hạn: a) x→+∞ 2x +1 lim(x3 − x2 +2018) x→3 c) lim x2x x +1 1− 1 a) x→+∞ 2x +1 = x→+∞ 1 = 2 x b) lim(x3 − x2 + 2018) =33 −32 + 2018= 2036 x 3 c) lim x2 + x+1 = −∞ x→3 Vì lim x2 + x +1 =13> 0, lim (x −3)= 0 và x →3− ⇒ x −3< 0 x→3 x→3 Câu 2:

Tài liệu liên quan