Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02

Đăng ngày 2/11/2019 4:35:53 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 119 | Page: 5 | FileSize: 0.46 M | File type: PDF
Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02. Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, cũng như làm quen với cấu trúc ra đề thi và xem đánh giá năng lực bản thân qua việc hoàn thành đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo ĐĐề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02 dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Thấp
Vận dụng
Cao
Cộng
Chủ đề
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Truyền
- Biết được khái niệm mối
biến đổi
ghép động.
chuyển động
- Biết được khái niệm cơ cấu
tay quay – thanh lắc.
Số câu
1
1
Số điểm
1
1
Tỉ lệ
10%
10%
An toàn điện
- Sdụng được các dng cbo vệ an toàn điện.
- Thc hiện được các nguyên tắc an toàn điện
trong sdng và sa cha.
Số câu
2
1
3
Số điểm
1
1
2
Tỉ lệ
10%
10%
20%
Đồ dùng điện
- Biết được các biện pháp sử
Đọc được ý nghĩa của số liệu
- Kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện năng
gia đình
dụng tiết kiệm điện năng.
kĩ thuật ghi trên đồ dùng
- Lựa chọn được đồ dùng điện phù hợp vói
- Biết được cấu tạo của đèn sợi
điện và máy biến áp.
mạng điện và máy biến áp
đốt, đèn huỳnh quang, bàn là
- Tính được điện năng tiêu thụ của gia đình
điện, máy biến áp 1 pha .
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
1
0,5
2
3,5
Tỉ lệ
10%
5%
20%
35%
Mạng điện
trong nhà
- Nêu được các cấp điện áp,
các thiết bị bảo vệ mạch điện
và lấy điện của mạng điện
trong nhà.
- La chọn được thiết
bị điện phù hp vi
mạng điện
- Hiểu được tác dụng của
aptomat.
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
1
2
0,5
3,5
Tỉ lệ
10%
20%
5%
35%
TS câu
4
2
6
12
TS điểm
4
1
5
10
Tỉ lệ
40%
10%
50%
100%
TRƯỜNG THCS THPT QUÀI TỞ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Họ tên:
.............................................
Năm học: 2017 2018
Lớp 8A ................
Môn: Công nghệ - Lớp 8
ĐỀ 02
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Điểm
Lời phê của thầy giáo, giáo
ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy lựa chọn phương án đúng
nhất.
Câu 1. Công tắc điện thuộc loại thiết bị điện nào
A. Thiết bị lấy điện
B. Thiết bị bảo vệ
C. Thiết bị đóng- cắt
D. Cả ba loại thiết bị trên
Câu 2. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là:
A. Vỏ
B. Dây chảy
C. Các cực giữ dây dẫn và giữ dây chảy. D. Như nhau
Câu 3. Máy bơm nước là đồ dùng điện thuộc nhóm nào?
A. Điện cơ
B. Điện nhiệt
C.
Điện quang
D. Điện cơ và điện nhiệt
Câu 4. Đèn led có công suất 20W, hoạt động bình thường và liên tục trong 2 giờ .
Điện năng đèn đã tiêu thụ là:
A.
40Wh
B.
24Wh
C.
60W
D.
180W
Câu 5. Lựa chọn số liệu kĩ thuật của càu dao để bảo vệ mạch điện có tổng công suất
1000W của lưới điện Việt Nam:
A. 220V 2A
B. 110V - 8A
C. 220V 6A
D. 250V 20A
Câu 6. Đâu là đơn vị dòng điện định mức của đồ dùng điện?
A. V
B. W
C. A
D. KVA
Câu 7. Em hãy lựa chọn hành động đúng
A. Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện
B. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, ...
C. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện.
D. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.
Câu 8. Em hãy lựa chọn hành động đúng
A. Buộc dây phơi vào cột điện.
B. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, ...
C. Kiểm tra sự an toàn của đồ dùng, thiết bị điện trước khi sử dụng.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
119 lần xem

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02. Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, cũng như làm quen với cấu trúc ra đề thi và xem đánh giá năng lực bản thân qua việc hoàn thành đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo ĐĐề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02 dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi..

Nội dung

Cấp độ Chủ đề Truyền và biến đổi chuyển động Nhận biết TN TL - Biết được khái niệm mối ghép động. - Biết được khái niệm cơ cấu tay quay – thanh lắc. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: CÔNG NGHỆ 8 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thông hiểu Thấp TN TL TN Vận dụng Cao Cộng TL TN TL Số câu Số điểm Tỉ lệ An toàn điện Số câu Số điểm Tỉ lệ Đồ dùng điện gia đình 1 1 10% - Biết được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng. - Biết được cấu tạo của đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, bàn là điện, máy biến áp 1 pha . Đọc được ý nghĩa của số liệu kĩ thuật ghi trên đồ dùng điện và máy biến áp. 1 1 10% - Sử dụng được các dụng cụ bảo vệ an toàn điện. - Thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa. 2 1 3 1 1 2 10% 10% 20% - Kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện năng - Lựa chọn được đồ dùng điện phù hợp vói mạng điện và máy biến áp - Tính được điện năng tiêu thụ của gia đình Số câu 2 1 1 4 Số điểm 1 0,5 2 3,5 Tỉ lệ 10% 5% 20% 35% Mạng điện trong nhà - Nêu được các cấp điện áp, các thiết bị bảo vệ mạch điện và lấy điện của mạng điện trong nhà. - Lựa chọn được thiết bị điện phù hợp với mạng điện - Hiểu được tác dụng của aptomat. Số câu 2 1 1 4 Số điểm 1 2 0,5 3,5 Tỉ lệ 10% 20% 5% 35% TS câu 4 2 6 12 TS điểm 4 1 5 10 Tỉ lệ 40% 10% 50% 100% TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Họ và tên: ............................................. Năm học: 2017 – 2018 Lớp 8A ................ ĐỀ 02 Điểm Môn: Công nghệ - Lớp 8 (Thời gian làm bài: 45 phút) Lời phê của thầy giáo, cô giáo ĐỀ BÀI I. Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất. Câu 1. Công tắc điện thuộc loại thiết bị điện nào A. Thiết bị lấy điện B. Thiết bị bảo vệ C. Thiết bị đóng- cắt D. Cả ba loại thiết bị trên Câu 2. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là: A. Vỏ B. Dây chảy C. Các cực giữ dây dẫn và giữ dây chảy. D. Như nhau Câu 3. Máy bơm nước là đồ dùng điện thuộc nhóm nào? A. Điện cơ B. Điện nhiệt C. Điện quang D. Điện cơ và điện nhiệt Câu 4. Đèn led có công suất 20W, hoạt động bình thường và liên tục trong 2 giờ . Điện năng đèn đã tiêu thụ là: A. 40Wh B. 24Wh C. 60W D. 180W Câu 5. Lựa chọn số liệu kĩ thuật của càu dao để bảo vệ mạch điện có tổng công suất 1000W của lưới điện Việt Nam: A. 220V – 2A B. 110V - 8A C. 220V – 6A D. 250V – 20A Câu 6. Đâu là đơn vị dòng điện định mức của đồ dùng điện? A. V B. W C. A D. KVA Câu 7. Em hãy lựa chọn hành động đúng A. Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện B. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, ... C. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện. D. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp. Câu 8. Em hãy lựa chọn hành động đúng A. Buộc dây phơi vào cột điện. B. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, ... C. Kiểm tra sự an toàn của đồ dùng, thiết bị điện trước khi sử dụng. D. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện. II. Tự luận (6 điểm) Câu 9. (2 điểm) Trong một ngày nhà bạn An có sử dụng đồ dùng điện theo bảng sau: TT Tên đồ dùng Công điện suất điện (W) 1 Đèn compac 15 2 Đèn led 15 3 Quạt bàn 65 4 Tivi 70 5 Nồi cơm điện 150 6 Bếp điện 250 Số Thời gian sử lượng dụng trong ngày (h) 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) a/ Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày? b/ Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)? Và số tiền phải trả trong 1 tháng? (Biết 1kWh là 1.200 đồng). Câu 10. (1 điểm) Em hãy liệt kê một số vật liệu dẫn điện điện? Câu 11. (2 điểm) Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của cầu chì điện? Câu 12. (1 điểm) Tại sao cần biến đổi chuyển động ? BÀI LÀM TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2017 - 2018 ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 8 ĐỀ 02 I. Trắc nghiệm Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm: 1 2 3 4 5 6 7 8 C B A A C C D C II. Tự luận 2. Mẫu đáp án, hướng dẫn chấm Câu Đáp án Điểm Câu 9. a. 60 + 90 + 260 + 70 + 300 + 250 = 1030 Wh 1 2 điểm b. 1030 * 30= 30900 Wh = 30,9 KWh 1 30,9 * 1200 = 37080 đồng Câu 10 Kể được mỗi vật liệu dẫn điện 0,25 1 điểm (vàng, bạc, đồng, nhôm, chì, thiếc, nước tạp chất, muối,....) Câu 11 * Cấu tạo. 2 điểm - Vỏ làm bằng vật liệu cách điện: Trên có ghi thông số kĩ thuật 0,5 - Các cực giữ dây chảy và dây dẫn làm bằng vât liệu dẫn điện 0,5 (đồng). Dây chảy làm bằng vật liệu dẫn điện (chì). * Nguyên lí - Trong mạch điện, cầu chì được mắc bên dây pha trước các thiết 0,25 bị điều khiển và lấy điện như công tắc, ổ cắm. - Khi mạch điện làm việc bình thường cầu chì là dây dẫn điện. 0,25 - Khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện tăng lên 0,5 vượt quá giá trị cho phép của cầu chì. Dây chảy cầu chì nóng chảy và bị đứt (nổ cầu chì) làm mạch điện bị hở, mạch điện được bảo vệ. Câu 12 - Các bộ phận của máy có nhiều dạng chuyển động khác nhau 0,5 1 điểm - Muốn biến đổi chuyển động ban đầu thành chuyển động khác ta cần có cơ cấu biến đổi chuyển động. 0,5

Tài liệu liên quan