Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 01

Đăng ngày 2/11/2019 4:35:46 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 102 | Page: 5 | FileSize: 0.46 M | File type: PDF
Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 01. Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 01 giúp các em kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Và đây cũng là tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, biên soạn đề thi của thầy cô. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Thấp
Vận dụng
Cao
Cộng
Chủ đề
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Truyền
- Biết được khái niệm mối
biến đổi
ghép động.
chuyển động
- Biết được khái niệm cơ cấu
tay quay – thanh lắc.
Số câu
1
1
Số điểm
1
1
Tỉ lệ
10%
10%
An toàn điện
- Sdụng được các dng cbo vệ an toàn điện.
- Thc hiện được các nguyên tắc an toàn điện
trong sdng và sa cha.
Số câu
2
1
3
Số điểm
1
1
2
Tỉ lệ
10%
10%
20%
Đồ dùng điện
- Biết được các biện pháp sử
Đọc được ý nghĩa của số liệu
- Kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện năng
gia đình
dụng tiết kiệm điện năng.
kĩ thuật ghi trên đồ dùng
- Lựa chọn được đồ dùng điện phù hợp vói
- Biết được cấu tạo của đèn sợi
điện và máy biến áp.
mạng điện và máy biến áp
đốt, đèn huỳnh quang, bàn là
- Tính được điện năng tiêu thụ của gia đình
điện, máy biến áp 1 pha .
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
1
0,5
2
3,5
Tỉ lệ
10%
5%
20%
35%
Mạng điện
trong nhà
- Nêu được các cấp điện áp,
các thiết bị bảo vệ mạch điện
và lấy điện của mạng điện
trong nhà.
- La chọn được thiết
bị điện phù hp vi
mạng điện
- Hiểu được tác dụng của
aptomat.
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
1
2
0,5
3,5
Tỉ lệ
10%
20%
5%
35%
TS câu
4
2
6
12
TS điểm
4
1
5
10
Tỉ lệ
40%
10%
50%
100%
TRƯỜNG THCS THPT QUÀI TỞ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Họ tên:
.............................................
Năm học: 2017 2018
Lớp 8A ................
Môn: Công nghệ - Lớp 8
ĐỀ 01
(thời gian làm bài: 45 phút)
Điểm
Lời phê của thầy giáo, giáo
ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy lựa chọn phương án đúng
nhất.
Câu 1. Đồ dùng điện nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong
nhà tại Việt Nam?
A. Bóng điện:
220V – 45W.
B. Quạt điện:
110V – 30W.
C. Bàn là điện: 110V1000W.
D. Nồi cơm điện: 127V – 500W.
Câu 2. Cầu chì thuộc loại thiết bị điện nào ?
A. Thiết bị lấy điện.
B. Thiết bị bảo vệ.
C. Thiết bị đóng- cắt.
D. Cả ba loại thiết bị trên.
Câu 3. Máy say sinh tố là đồ dùng điện thuộc nhóm
A. điện cơ
B. điện nhiệt
C.
điện quang
D. điện cơ và điện
nhiệt
Câu 4. Nồi cơm điện có công suất 90W, hoạt động bình thường và liên tục trong 2
giờ . Điện năng đèn đã tiêu thụ là
A.
40Wh.
B.
24Wh.
C.
60Wh.
D.
180Wh.
Câu 5. Lựa chọn số liệu kĩ thuật của áptomat để bảo vệ mạch điện có tổng công suất
3000W của lưới điện Việt Nam:
A. 127V 2A
B. 110V - 8A
C. 200V 10A
D. 500V 15A
Câu 6. Đâu là đơn vị công suất định mức của đồ dùng điện?
A. V
B. W
C. A
D. KVA
Câu 7. Hành động nào sau đây đúng?
A. Chèo lên trạm biến áp chơi.
B. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.
C. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện.
D. Trú mưa dưới đường dây điện cao áp.
Câu 8. Hành động nào sau đây đúng?
A. Buộc dây phơi vào cột điện.
B. Kiểm tra sự an toàn của đồ dùng, thiết bị điện trước khi sử dụng.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
102 lần xem

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 01. Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 01 giúp các em kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Và đây cũng là tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, biên soạn đề thi của thầy cô. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi..

Nội dung

Cấp độ Chủ đề Truyền và biến đổi chuyển động Nhận biết TN TL - Biết được khái niệm mối ghép động. - Biết được khái niệm cơ cấu tay quay – thanh lắc. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: CÔNG NGHỆ 8 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thông hiểu Thấp TN TL TN Vận dụng Cao Cộng TL TN TL Số câu Số điểm Tỉ lệ An toàn điện Số câu Số điểm Tỉ lệ Đồ dùng điện gia đình 1 1 10% - Biết được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng. - Biết được cấu tạo của đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, bàn là điện, máy biến áp 1 pha . Đọc được ý nghĩa của số liệu kĩ thuật ghi trên đồ dùng điện và máy biến áp. 1 1 10% - Sử dụng được các dụng cụ bảo vệ an toàn điện. - Thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa. 2 1 3 1 1 2 10% 10% 20% - Kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện năng - Lựa chọn được đồ dùng điện phù hợp vói mạng điện và máy biến áp - Tính được điện năng tiêu thụ của gia đình Số câu 2 1 1 4 Số điểm 1 0,5 2 3,5 Tỉ lệ 10% 5% 20% 35% Mạng điện trong nhà - Nêu được các cấp điện áp, các thiết bị bảo vệ mạch điện và lấy điện của mạng điện trong nhà. - Lựa chọn được thiết bị điện phù hợp với mạng điện - Hiểu được tác dụng của aptomat. Số câu 2 1 1 4 Số điểm 1 2 0,5 3,5 Tỉ lệ 10% 20% 5% 35% TS câu 4 2 6 12 TS điểm 4 1 5 10 Tỉ lệ 40% 10% 50% 100% TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Họ và tên: ............................................. Năm học: 2017 – 2018 Lớp 8A ................ ĐỀ 01 Điểm Môn: Công nghệ - Lớp 8 (thời gian làm bài: 45 phút) Lời phê của thầy giáo, cô giáo ĐỀ BÀI I. Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất. Câu 1. Đồ dùng điện nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà tại Việt Nam? A. Bóng điện: 220V – 45W. B. Quạt điện: 110V – 30W. C. Bàn là điện: 110V– 1000W. D. Nồi cơm điện: 127V – 500W. Câu 2. Cầu chì thuộc loại thiết bị điện nào ? A. Thiết bị lấy điện. B. Thiết bị bảo vệ. C. Thiết bị đóng- cắt. D. Cả ba loại thiết bị trên. Câu 3. Máy say sinh tố là đồ dùng điện thuộc nhóm A. điện cơ B. điện nhiệt C. điện quang D. điện cơ và điện nhiệt Câu 4. Nồi cơm điện có công suất 90W, hoạt động bình thường và liên tục trong 2 giờ . Điện năng đèn đã tiêu thụ là A. 40Wh. B. 24Wh. C. 60Wh. D. 180Wh. Câu 5. Lựa chọn số liệu kĩ thuật của áptomat để bảo vệ mạch điện có tổng công suất 3000W của lưới điện Việt Nam: A. 127V – 2A B. 110V - 8A C. 200V – 10A D. 500V – 15A Câu 6. Đâu là đơn vị công suất định mức của đồ dùng điện? A. V B. W C. A D. KVA Câu 7. Hành động nào sau đây đúng? A. Chèo lên trạm biến áp chơi. B. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp. C. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện. D. Trú mưa dưới đường dây điện cao áp. Câu 8. Hành động nào sau đây đúng? A. Buộc dây phơi vào cột điện. B. Kiểm tra sự an toàn của đồ dùng, thiết bị điện trước khi sử dụng. C. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì. D. Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện II. Tự luận (6 điểm) Câu 9. (2 điểm) Trong một ngày nhà bạn An có sử dụng đồ dùng điện theo bảng sau: TT Tên đồ dùng Công điện suất điện (W) 1 Đèn compac 15 2 Đèn led 20 3 Quạt bàn 65 4 Tivi 70 5 Nồi cơm điện 100 6 Bơm nước 250 Số Thời gian sử lượng dụng trong ngày (h) 2 3 2 4 2 4 1 6 1 2 1 0.5 Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong một ngày (Wh) a/ Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày? b/ Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)? Và số tiền phải trả trong 1 tháng? (Biết 1kWh là 1.200 đồng). Câu 10. (1 điểm) Em hãy liệt kê một số vật liệu cách điện sử dụng làm vật lót cách điện? Câu 11. (2 điểm) Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của công tắc điện? Câu 12. (1 điểm) Tại sao cần truyền chuyển động ? BÀI LÀM TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2017 - 2018 ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 8 ĐỀ 01 I. Trắc nghiệm Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm: 1 2 3 4 5 6 7 8 A B A D D B B B II. Tự luận Câu Đáp án Điểm Câu 9. a. 90+160+520+420+200+150 = 1515 Wh 1 2 điểm b. 1515*30= 45450 Wh = 45,45 KWh 1 45,45 * 1200 = 54540 đồng Câu 10 Kể được mỗi vật liệu cách điện 0,25 1 điểm (nhựa nhiệt dẻo, nhựa nhiệt cứng, dầu máy biến áp, cao su, sứ, mica, không khí, ....) Câu 11 * Cấu tạo. 2 điểm - Vỏ làm bằng vật liệu cách điện: Trên có ghi thông số kĩ thuật 0,5 - Điện cực: Gồm điện cực tĩnh và điện cực động làm bằng vật liệu 0,5 dẫn điện có cực để cố định đầu dây. Điện cực động được gắn với núm đóng cắt cơ khí (làm bằng vật liệu cách điện). * Nguyên lí - Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc với cực tĩnh làm kín mạch điện. Khi ngắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch 0,5 điện. - Công tắc thường được lắp trên dây pha, sau cầu chì và nối tiếp 0,5 với tải Câu 12 - Các bộ phận của máy thường được đặt xa nhau và đều được dẫn 0,5 1 điểm động từ một chuyển động ban đầu - Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau 0,5

Tài liệu liên quan