Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Văn Đức

Đăng ngày 2/11/2019 4:33:45 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 76 | Page: 3 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Văn Đức. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Văn Đức dành cho các bạn học sinh lớp 8 và quý thầy cô tham khảo giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn cũng như giúp quý thầy cô nâng cao kỹ năng biên soạn đề thi của mình. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo.
UBND THXÃ CHÍ LINH
ĐỀ KIM TRA CHẤT LƯỢNG CUI HC 1
TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: CÔNG NGH 8
Thi gian làm bài: 45 phút
(Đề gm 01 trang)
MA TRN
Ni dung
Nhn biết
Thông hiu
Vn dng
Cấp độ thp Cấp độ cao
Cng
Chủ đề 1:
Bn vcác
khi hình
hc- Bn
vẽ kĩ thuật
Trình bày khái
nim bn v
chi tiết và
trình tự đọc
bn vchi tiết.
- Phân bit
được s
khác nhau
gia ren
trc và ren
l.
Vn dng kiến
thức đã học v
đúng các hình
chiếu ca vt
th
S câu
0,5
0,5
1
2
S điểm
1,5
1
3
5,5
- Biết được vai
Chủ đề 2:
Cơ khí
trò của cơ khí
trong sn xut
và đời sng.
S câu
1
1
S điểm
1,5
1,5
Chủ đề 3:
Chi tiết
máy và lp
ghép
Phân loi
được CTM
và ly ví
dv
CTM trong
đời sng.
Gii thích
được ng
dng ca
vic hàn và
tán đinh.
S câu
0,5
0,5
1
S điểm
2
1
3
Tng CH
1,5
1
1
0.5
4
Tổng điểm
3
3
3
1
10
T l %
30%
30%
3%
10%
100%
UBND THXÃ CHÍ LINH
ĐỀ KIM TRA CHẤT LƯỢNG CUI HC 1
TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: CÔNG NGH 8
Thi gian làm bài: 45 phút
(Đề gm 01 trang)
ĐỀ BÀI
Câu 1. (3 điểm):
a. Chi tiết máy là gì? Chi tiết máy được phân thành nhng loi nào ? Mi loi ly 2 ví
d?
b. Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào ni nhôm mà phải tán đinh?
Câu 2. (1,5 điểm): Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sn xuất và đời
sng?
Câu 3. (2,5 điểm):
a. Bn vchi tiết là gì? Nêu trình tự đọc bn vchi tiết.
b. Quy ước vren trc và ren lỗ khác nhau như thế nào?
Câu 4. (3 điểm):
Hãy vhình chiếu đứng, hình chiếu bng và hình chiếu cnh ca vt
thể như hình vẽ (kích thước tùy chn)
--------------------- Hết --------------------
UBND THXÃ CHÍ LINH
HƯỚNG DN CHM
TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC
ĐỀ KIM TRA CHẤT LƯỢNG CUI HC 1
NĂM HỌC 2018 2019
MÔN: CÔNG NGH 8
(Hướng dn gm 01 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
- Khái nim chi tiết máy: CTM là phn tcó cu to hoàn chnh và
0,5 đ
thc hin nhim vnhất định trong máy
- Chi tiết máy chia ra làm hai loi:
1
+ Loi có công dụng dùng chung: Bu lông , đai ốc , bánh răng ,
0,5 đ
(3 đ)
+ Loi có công dng dùng riêng: Trc khuu, kim máy khâu, khung xe
0,5 đ
đạp…
- Vì mi hàn dbnt, giòn và chu lc kém nên không thể ứng dng
1,0 đ
để hàn chiếc quai vào ni mà phải tán đinh.
- Cơ khí tạo ra các máy và phương tiện thay lao động thcông thành
0,5 đ
lao động bng máy móc, tạo ra năng suất cao.
2
- Cơ khí giúp cho lao động và sinh hot của con người trnên nh
0,5 đ
(1,5 đ)
nhàng và thú vị hơn.
- Nhờ cơ khí mà tầm nhìn con người được mrộng, con người có th
0,5 đ
chiếm lĩnh không gian và thi gian
- Bn vchi tiết là tài liệu kĩ thuật bao gm hình biu din và các s
0,5 đ
liu cn thiết cho vic chế to và kim tra chi tiết.
- Trình tự đoc bản vchi tiết.
B1: Đọc khung tên
3
(2,5 đ)
B2: Phân tích hình biu din.
B3: Phân tích kích thước.
B4: Đọc yêu cầu kĩ thuật.
1,0 đ
B5: Tng hp.
- Đối vi ren trc, nét liền đậm đỉnh ren phía ngoài nét lin mnh
1,0 đ
chân ren. Ngược lại đối vi ren l, nét liền đậm đỉnh ren phía trong
nét lin mnh chân ren.
4
(3 đ)
- Vẽ đúng hình chiếu đứng
- Vẽ đúng hình chiếu bằng
- Vẽ đúng hình chiếu cnh
(Vsai vị trí, kích thước các
1,0 đ
1,0 đ
1,0 đ
hình chiếu mi li trừ 0,5đ)
Văn Đức, ngày 12/12/2018
BGH DUYỆT
GV thẩm định đề
GV ra đề
Đỗ Thị Liên
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
76 lần xem

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Văn Đức. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Văn Đức dành cho các bạn học sinh lớp 8 và quý thầy cô tham khảo giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn cũng như giúp quý thầy cô nâng cao kỹ năng biên soạn đề thi của mình. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo..

Nội dung

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC: 2018 - 2019 MÔN: CÔNG NGHỆ 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm có 01 trang) MA TRẬN Nội dung Chủ đề 1: Bản vẽ các khối hình học- Bản vẽ kĩ thuật Số câu Số điểm Chủ đề 2: Cơ khí Số câu Số điểm Chủ đề 3: Chi tiết máy và lắp ghép Số câu Số điểm Nhận biết Trình bày khái niệm bản vẽ chi tiết và trình tự đọc bản vẽ chi tiết. 0,5 1,5 - Biết được vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống. 1 1,5 Thông hiểu - Phân biệt được sự khác nhau giữa ren trục và ren lỗ. 0,5 1 Phân loại được CTM và lấy ví dụ về CTM trong đời sống. 0,5 2 Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Vận dụng kiến thức đã học vẽ đúng các hình chiếu của vật thể 1 3 Giải thích được ứng dụng của việc hàn và tán đinh. 0,5 1 Cộng 2 5,5 1 1,5 1 3 Tổng CH 1,5 1 1 Tổng điểm 3 3 3 Tỉ lệ % 30% 30% 3% 0.5 4 1 10 10% 100% UBND THỊ XÃ CHÍ LINH TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC: 2018 - 2019 MÔN: CÔNG NGHỆ 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm có 01 trang) ĐỀ BÀI Câu 1. (3 điểm): a. Chi tiết máy là gì? Chi tiết máy được phân thành những loại nào ? Mỗi loại lấy 2 ví dụ? b. Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh? Câu 2. (1,5 điểm): Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống? Câu 3. (2,5 điểm): a. Bản vẽ chi tiết là gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết. b. Quy ước vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào? Câu 4. (3 điểm): Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể như hình vẽ (kích thước tùy chọn) --------------------- Hết -------------------- UBND THỊ XÃ CHÍ LINH TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: CÔNG NGHỆ 8 (Hướng dẫn gồm 01 trang) Câu 1 (3 đ) 2 (1,5 đ) 3 (2,5 đ) 4 (3 đ) Đáp án - Khái niệm chi tiết máy: CTM là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện nhiệm vụ nhất định trong máy - Chi tiết máy chia ra làm hai loại: + Loại có công dụng dùng chung: Bu lông , đai ốc , bánh răng ,… + Loại có công dụng dùng riêng: Trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp… - Vì mối hàn dễ bị nứt, giòn và chịu lực kém nên không thể ứng dụng để hàn chiếc quai vào nồi mà phải tán đinh. - Cơ khí tạo ra các máy và phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy móc, tạo ra năng suất cao. - Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. - Nhờ cơ khí mà tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh không gian và thời gian - Bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật bao gồm hình biểu diễn và các số liệu cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết. - Trình tự đoc bản vẽ chi tiết. B1: Đọc khung tên B2: Phân tích hình biểu diễn. B3: Phân tích kích thước. B4: Đọc yêu cầu kĩ thuật. B5: Tổng hợp. - Đối với ren trục, nét liền đậm đỉnh ren ở phía ngoài nét liền mảnh chân ren. Ngược lại đối với ren lỗ, nét liền đậm đỉnh ren ở phía trong nét liền mảnh chân ren. - Vẽ đúng hình chiếu đứng - Vẽ đúng hình chiếu bằng - Vẽ đúng hình chiếu cạnh (Vẽ sai vị trí, kích thước các hình chiếu mỗi lỗi trừ 0,5đ) Điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ Văn Đức, ngày 12/12/2018 BGH DUYỆT GV thẩm định đề GV ra đề Đỗ Thị Liên

Tài liệu liên quan