Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2016-2017 - TTGDTX Yên Lạc - Mã đề 359

Đăng ngày 9/18/2018 11:40:49 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 15 | Page: 2 | FileSize: 0.42 M | File type: DOC
Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2016-2017 - TTGDTX Yên Lạc - Mã đề 359. Cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2016-2017 - TTGDTX Yên Lạc - Mã đề 359 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.
UBND HUYN YÊN LC
KIM TRA HC KI CHƯƠNG TRÌNH GDTX CP THPT
TRUNG TÂM GDNN­GDTX
NĂM HC 2017­2018
MÔN: LCH S; LP 10
ĐCHÍNH THC
Thi gian làm bài: 45 phút, không k thi gian giao đ
Mã đ thi 359
H, tên thí sinh:..........................................................................Sbáo
danh:..............................
I. PHN TRC NGHIM (5,0 đim)
Câu 1: Người sáng lp ra nhà Nguyn là
A. Nguyn Ánh
B. Chúa Nguyn
C. Nguyn Nhc
D. Nguyn Hu
Câu 2: Thi Tn, Hán, Tha tướng đng đu
A. các quan văn
B. các quan võ
C. các đi thn
D. hthng quan li
Câu 3: Nhng yếu ttích cc ca văn hóa Trung Hoa mà nhân dân ta tiếp thu là
A. phong tc tp quán
B. văn t
C. ngôn ngvà văn t
D. ngôn ng
Câu 4: Các quc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào giai đon phát trin khi nào
A. Tna sau thế kX­ na đu thế kXVIII
B. Tthế kXV
C. Tđu thế kX
D. Tthế kXIV
Câu 5: Ti sao các quc gia cđi phương Đông ra đi sm hơn các quc gia cđi
phương Tây
A. vì phương Đông có đt đai màu m
B. vì phương Đông có điu kin tnhiên thun li
C. vì phương Đông có nhiu con sông ln
D. vì phương Đông có khí hu thun li
Câu 6: Cây trng đc trưng ca khu vc Đông Nam Á là
A. quế
B. lúa mch
C. htiêu
D. lúa nước
Câu 7: Nơi chu nh hưởng rõ nét nht ca văn hóa n Đlà
A. Tây Á
B. Nam Á
C. Vit Nam
D. Đông Nam Á
Câu 8: Văn hóa Hi giáo được du nhp vào n Đtthi
A. Vương triu Hi giáo Đêli
B. Vương triu Môgôn
C. Vương triu Gúpta
D. Vương triu Hacsa
Câu 9: Chế đquân đin được ban hành dưới thi k
A. Minh
B. Đường
C. Hán
D. Tn
Câu 10: Trong lãnh đa người ta chmua
A. mui
B. mui và st
C. st
D. hàng tiêu dùng
Câu 11: Cuc khi nghĩa mđu phong trào đu tranh thi Bc thuc là
A. Khi nghĩa Lý Bí
B. Khi nghĩa Ngô Quyn
Trang 1/2 ­ Mã đthi 359
C. Khi nghĩa Khúc Tha D
D. Khi nghĩa Hai Bà Trưng
Câu 12: Vua đi tên nước Đi CVit thành Đi Vit là
A. Đinh Tiên Hoàng B. Lý Thái T
C. Ngô Quyn
D. Lý Thánh Tông
Câu 13: Đtrng trt được cư dân phương Đông cđi phi làm gì?
A. Làm thy li
B. Đào hcha nước
C. Đp đê
D. Đào kênh
Câu 14: Kinh tế chyếu ca các quc gia cđi phương Tây là
A. thcông nghip
B. nông nghip
C. công thương nghip
D. hàng hi
Câu 15: Htư tưởng chính ca giai cp phong kiến thng trị ở nước ta là
A. Thiên chúa giáo
B. Pht giáo
C. Nho giáo
D. Đo giáo
II. PHN TLUN (5,0 đim)
Câu 16: Trình bày cuc kháng chiến chng Tng thi Lý? Chra nghthut quân s
đc đáo ca cuc kháng chiến? Trong công cuc bo vTquc hin nay, là hc sinh
em cn làm gì?
­­­­­­­­­­­ HT ­­­­­­­­­­
Thí sinh không được sdng tài liu. Giám thcoi thi không gii thích gì thêm.
Trang 2/2 ­ Mã đthi 359
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
15 lần xem

Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2016-2017 - TTGDTX Yên Lạc - Mã đề 359. Cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2016-2017 - TTGDTX Yên Lạc - Mã đề 359 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn..

Nội dung

UBND HUYỆN YÊN LẠC TRUNG TÂM GDNN­GDTX ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲI CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT NĂM HỌC 2017­2018 MÔN: LỊCH SỬ; LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi 359 Họ, tên thí sinh:..........................................................................Sốbáo danh:.............................. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Câu 1: Người sáng lập ra nhà Nguyễn là A. Nguyễn Ánh B. Chúa Nguyễn C. Nguyễn Nhạc D. Nguyễn Huệ Câu 2: Thời Tần, Hán, Thừa tướng đứng đầu A. các quan văn B. các quan võ C. các đại thần D. hệ thống quan lại Câu 3: Những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa mà nhân dân ta tiếp thu là A. phong tục tập quán C. ngôn ngữ và văn tự B. văn tự D. ngôn ngữ Câu 4: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào giai đoạn phát triển khi nào A. Từ nửa sau thế kỷ X­ nửa đầu thế kỷ XVIII B. Từ thế kỷ XV C. Từ đầu thế kỷ X D. Từ thế kỷXIV Câu 5: Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời sớm hơn các quốc gia cổ đại phương Tây A. vì ở phương Đông có đất đai màu mỡ B. vì ở phương Đông có điều kiện tựnhiên thuận lợi C. vì ở phương Đông có nhiều con sông lớn D. vì ở phương Đông có khí hậu thuận lợi Câu 6: Cây trồng đặc trưng của khu vực Đông Nam Á là A. quế B. lúa mạch C. hồtiêu D. lúa nước Câu 7: Nơi chịu ảnh hưởng rõ nét nhất của văn hóa Ấn Độ là A. Tây Á B. Nam Á C. Việt Nam D. Đông Nam Á Câu 8: Văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ từ thời A. Vương triều Hồi giáo Đêli C. Vương triều Gúpta B. Vương triều Môgôn D. Vương triều Hacsa Câu 9: Chế độ quân điền được ban hành dưới thời kỳ A. Minh B. Đường C. Hán D. Tần Câu 10: Trong lãnh địa người ta chỉ mua A. muối B. muối và sắt C. sắt D. hàng tiêu dùng Câu 11: Cuộc khởi nghĩa mở đầu phong trào đấu tranh thời Bắc thuộc là A. Khởi nghĩa Lý Bí B. Khởi nghĩa Ngô Quyền Trang 1/2 ­ Mã đềthi 359 C. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Câu 12: Vua đổi tên nước Đại Cồ Việt thành Đại Việt là A. Đinh Tiên Hoàng B. Lý Thái Tổ C. Ngô Quyền D. Lý Thánh Tông Câu 13: Đểtrồng trọt được cư dân phương Đông cổ đại phải làm gì? A. Làm thủy lợi C. Đắp đê B. Đào hồchứa nước D. Đào kênh Câu 14: Kinh tế chủ yếu của các quốc gia cổ đại phương Tây là A. thủ công nghiệp C. công thương nghiệp B. nông nghiệp D. hàng hải Câu 15: Hệ tư tưởng chính của giai cấp phong kiến thống trị ở nước ta là A. Thiên chúa giáo B. Phật giáo C. Nho giáo D. Đạo giáo II. PHẦN TỰLUẬN (5,0 điểm) Câu 16: Trình bày cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý? Chỉ ra nghệ thuật quân sự độc đáo của cuộc kháng chiến? Trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay, là học sinh em cần làm gì? ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­ Thí sinh không được sửdụng tài liệu. Giám thịcoi thi không giải thích gì thêm. Trang 2/2 ­ Mã đềthi 359

Tài liệu liên quan