Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Ngữ Văn 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Thịnh

Đăng ngày 10/5/2018 7:13:35 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 55 | Page: 5 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Ngữ Văn 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Thịnh. Luyện tập Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Ngữ Văn 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Thịnh giúp các em nâng cao năng lực nhận biết các biện pháp nghệ thuật, năng lực cảm thụ văn chương và năng lực sáng tạo đề viết một đoạn văn, bài văn tự sự có sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. Chúc các em thi tốt!
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 9
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Ngữ văn
Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng
Tổng
thấp
cao
cộng
Chủ đề
1. Đọc- hiểu:
Năng lực
Năng lực
- Truyện
nhận biết
tiếp nhận,
Kiều
- Chép lại 8
trình bày
câu thơ
kiến thức
- Nhận biết
biện pháp
nghệ thuật
- Sự phát
- Hiểu nghĩa
triển của từ
gốc nghĩa
vựng
chuyển và
các phương
thức chuyển
nghĩa.
Số câu:
2
1
3
Số điểm:
3
2
5
Tỉ lệ:
30%
20%
50%
2. Tạo lập
Nhận biết thể
Biết viết
Năng lực
Năng lực
văn bản:
loại tự sự
đoạn
văn
cảm thụ
cảm thụ văn
Văn tả cảnh.
hoàn chỉnh
văn
chương và
chương và
năng lực
năng lực
sáng tạo.
sáng tạo.
Viết đoạn
Viết đoạn
văn tự sự có
văn kể
sử dụng yếu
chuyện
tố miêu tả,
tưởng tượng
biểu cảm.
Số câu:
1/5
1/5
2/5
1/5
1
Số điểm:
1
1
1
1
5
Tỉ lệ:
10%
10%
20%
10%
50%
TS câu
2,1/5
1,1/5
2/5
1/5
4
TS điểm
4
3
1
1
10
Tỉ lệ:
40%
30%
20%
10%
100%
Giáo viên bộ môn
Duyệt của TT chuyên môn
Duyệt của BGH
Nguyễn Thị Kim Lan
Nguyễn Thị Kim Lan
Trường THCS Phú Thịnh
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 9
Họ và tên:………………….
NĂM HỌC 2017 – 2018
Lớp:…………
Môn: Ngữ văn
Số phách:…………………..
Thời gian làm bài 60 phút
Đề kiểm tra này gồm có 1 trang , 4 câu
I. ĐỌC - HIỂU: ( 5 điểm )
1.
Chép 8 câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều trong đoạn trích
“Chị em Thúy Kiều (Truyện Kiều - Nguyễn Du) (2 điểm).
2. Miêu tả vẻ đẹp của hai chị em tác giả sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì? (1 điểm).
3. Trong các câu sau, câu nào từ chân được dùng với nghĩa gốc? Câu nào từ
chân
được dùng với nghĩa chuyển? chuyển nghĩa theo phương thức nào?
a,
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
b,
Năm em học sinh khối 9 có chân trong đội tuyển bóng đá của trường.
c,
Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau chân theo một vài thằng con con.
II. TẬP LÀM VĂN: ( 5 điểm )
Viết đoạn văn kể lại một giấc mơ, trong đó em gặp lại người thân đã xa
cách
lâu ngày.
Giáo viên bộ môn
Duyệt của TT chuyên môn
Duyệt của BGH
Nguyễn Thị Kim Lan
Nguyễn Thị Kim Lan
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
55 lần xem

Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Ngữ Văn 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Thịnh. Luyện tập Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Ngữ Văn 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Thịnh giúp các em nâng cao năng lực nhận biết các biện pháp nghệ thuật, năng lực cảm thụ văn chương và năng lực sáng tạo đề viết một đoạn văn, bài văn tự sự có sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. Chúc các em thi tốt!.

Nội dung

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 9 NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Ngữ văn Mức độ Chủ đề 1. Đọc- hiểu: - Truyện Kiều Nhận biết Năng lực nhận biết - Chép lại 8 câu thơ Thông hiểu Năng lực tiếp nhận, trình bày kiến thức Vận dụng thấp Vận dụng Tổng cao cộng - Nhận biết biện pháp nghệ thuật - Sự phát triển của từ vựng Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 2. Tạo lập văn bản: Văn tả cảnh. Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 2 3 30% Nhận biết thể loại tự sự 1/5 1 10% - Hiểu nghĩa gốc nghĩa chuyển và các phương thức chuyển nghĩa. 1 2 20% Biết viết đoạn văn hoàn chỉnh 1/5 1 10% Năng lực cảm thụ văn chương và năng lực sáng tạo. Viết đoạn văn kể chuyện tưởng tượng 2/5 1 20% 3 5 50% Năng lực cảm thụ văn chương và năng lực sáng tạo. Viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm. 1/5 1 1 5 10% 50% TS câu 2,1/5 TS điểm 4 Tỉ lệ: 40% 1,1/5 2/5 3 1 30% 20% 1/5 4 1 10 10% 100% Giáo viên bộ môn Nguyễn Thị Kim Lan Duyệt của TT chuyên môn Duyệt của BGH Nguyễn Thị Kim Lan Trường THCS Phú Thịnh Họ và tên:…………………. Lớp:………… Số phách:………………….. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 9 NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài 60 phút Đề kiểm tra này gồm có 1 trang , 4 câu I. ĐỌC - HIỂU: ( 5 điểm ) 1. Chép 8 câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều (Truyện Kiều - Nguyễn Du) (2 điểm). 2. Miêu tả vẻ đẹp của hai chị em tác giả sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì? (1 điểm). 3. Trong các câu sau, câu nào từ chân được dùng với nghĩa gốc? Câu nào từ chân được dùng với nghĩa chuyển? chuyển nghĩa theo phương thức nào? a, Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. b, Năm em học sinh khối 9 có chân trong đội tuyển bóng đá của trường. c, Đề huề lưng túi gió trăng, Sau chân theo một vài thằng con con. II. TẬP LÀM VĂN: ( 5 điểm ) Viết đoạn văn kể lại một giấc mơ, trong đó em gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày. Giáo viên bộ môn Nguyễn Thị Kim Lan Duyệt của TT chuyên môn Duyệt của BGH Nguyễn Thị Kim Lan Trường THCS Phú Thịnh ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 9 NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Ngữ văn Đáp án này gồm có 2 trang và 4 câu I. ĐỌC - HIỂU: ( 5 điểm ) Câu Nội dung đáp án 1 HS chép đúng 8 câu thơ 2 Nghệ thuật: Ước lệ 3 * Chân (c): Nghĩa gốc * Chân (b): Nghĩa chuyển – phương thức hoán dụ * Chân (a): Nghĩa chuyển – phương thức ẩn dụ Tổng Điểm (2 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (5 điểm) II. TẬP LÀM VĂN: ( 5 điểm ) Câu Nội dung đáp án Điểm 4 I. Yêu cầu chung: 1. Kỹ năng: - Đoạn văn có bố cục rõ ràng, có liên kết. - Có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm. - Lời kể, ngôi kể phù hợp. - Diễn đạt trôi chảy, kể tự nhiên, ngữ pháp và chính tả chuẩn. 2. Nội dung: - Giới thiệu được tình huống gặp lại người thân - Lựa chọn nhân vật, xây dựng nhân vật với những nét riêng (có kết hợp yếu tố miêu tả để tạo được nét độc đáo của nhân vật ). - Kể lại sự việc tiêu biểu trong buổi gặp gỡ hoặc kỷ niệm đáng nhớ về nhân vật ( có kết hợp miêu tả và biểu cảm ). - Suy nghĩ, tình cảm của bản thân đối với người thân qua giấc mơ ấy. 3. Hướng dẫn làm bài: * Mở đoạn: Giới thiệu được tình huống gặp lại người thân * Thân đoạn: - Kể lại sự việc tiêu biểu trong buổi gặp gỡ hoặc kỷ niệm đáng nhớ về nhân vật (có kết hợp miêu tả và biểu cảm). * Kết đoạn: Suy nghĩ, tình cảm của bản thân đối với người thân qua giấc mơ ấy.. II. Hướng dẫn chấm: * Đoạn văn đạt được những yêu cầu trên. Diễn đạt tốt, có khả năng tưởng tượng, đưa vào bài những nội dung hợp lí. Biết miêu tả cảnh vật, con người. Viết đoạn văn có kết hợp miêu tả và biểu cảm. * Như yêu cầu của điểm 5, nhưng một số nội dung chưa đạt đến độ cụ thể, chưa hay… Yếu tố miêu tả chưa phát huy nhiều tác dụng. Phần kể có lúc chưa thật rành mạch. Sai không quá 5 lỗi về hình thức. * Đoạn văn ở mức độ trung bình, mới chỉ sâu chuỗi các sự việc, ít bộc lộ cảm xúc , ít yếu tố miêu tả. Văn viết còn lủng củng. Phần tưởng tượng chưa phong phú, có khi rời rạc. * Đoạn văn chưa đạt yêu cầu, chưa biết kể, tả. Nội dung rất sơ sài, các ý lộn xộn. Sai nhiều lỗi câu, từ, chưa có ý thức sử dụng yếu tố miêu tả trong bài. * Không hiểu bài, ghi ra một số ý rới rạc. Sai nhiều lỗi câu. * HS nộp giấy trắng hoặc lạc đề hoàn toàn. (5 điểm) (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) (0 điểm) Giáo viên bộ môn Nguyễn Thị Kim Lan Duyệt của TT chuyên môn Duyệt của BGH Nguyễn Thị Kim Lan

Tài liệu liên quan