Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS...

  • 05/11/2018 06:27:24
  • 74 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình dưới đây giúp các em học sinh hệ thống kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.14 M, số trang : 3

Chi tiết

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT (HKII -NĂM HỌC: 2017 - 2018)
(TỰ LUẬN KẾT HỢP TNKQ)
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9
Thời gian: 45 phút
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ
Cấp độ cao
Tên
Chủđề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
thấp
TNK T
TN
TL
Q
L
KQ
1.
Quyền
- Quy định
-
Quy
Hiểu
tác
nghĩa
vụ
của
của
pháp
định của
hại
của
công
dân
luật về hôn
pháp
kết
hôn
trong
hôn
nhân
luật
về
sớm
nhân
-
Khái
hôn
niệm
của
nhân
hôn nhân
Số câu:
2
1
1
4
Sốđiểm:
0.5 đ
2.0 đ
3.0 đ
5.5 đ
Tỉ lệ
5%
20%
30%
55%
2.
Quyền
tự
Hiểu
được
do
kinh
quy
định
doanh
của
pháp
nghĩa vị đóng
luật
về
thuế
quyền
nghĩa
vụ
của
công
dân
trong
kinh doanh
Số câu:
3
3
Sốđiểm:
2.25 đ
2.25 đ
Tỉ lệ
22.5%
22.5%
3.
Quyền
Nhận
biết
Nghĩa
nghĩa
vụ
lao
được
vụ lao
động
của
quyền
động
công dân
nghĩa
vụ
của
lao
động
công
của
công
dân
dân
Số câu:1
1
1
2
Sốđiểm:0,25
0.25 đ
2.0 đ
2.25 đ
Tỉ lệ
2.5%
20%
22.5%
TS câu
2
1
4
1
1
9
TS điểm
0.5 đ
2.0 đ
2.5 đ
3.0 đ
2.0 đ
10 đ
Tỉ lệ
5%
20%
25%
30%
20%
100%
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT (HKII -NĂM HỌC: 2017 - 2018)
(TỰ LUẬN KẾT HỢP TNKQ)
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -
LỚP 9
Thời gian: 45 phút
I . TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm )
* Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các đáp án
A, B, C, D trong các câu sau: (từ câu 1
đến câu 4)
Câu 1. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở tình yêu chân chính.
B. Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên
C. Trong gia đình, chồng là người quyết định mọi việc.
D. Cha mẹ có quyền quyết định việc hôn nhân của con cái
Câu 2. Để hôn nhân đúng pháp luật cần có những điều kiện nào?
A. Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên.
B. Do nam, nữ tự nguyện quyết định.
C. Phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. Cả 3 điều kiện trên.
Câu 3. Những ý kiến nào sau đây là đúng
A. Chỉ doanh nghiệp lớn mới phải đóng thuế.
B. Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.
C. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ hàng gì, nghề gì.
D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp
Câu 4. Theo em, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ:
A. Không phải làm bất cứ việc gì, chỉ học tập và vui chơi.
B. Tự xin việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình.
C. Học tập, vui chơi và làm những việc nhẹ phù hợp với lứa tuổi.
D. Có thể làm mọi việc của người lớn..
Câu 5: (1.0 điểm) Em hãy điền chữ (Đ) tương ứng với câu đúng, chữ (S) tương ứng với câu
sai trong các câu sau nói về quyền lao động của công dân
Nội dung
Đúng
Sai
1. Quyền được thuê mướn lao động
2. Quyền sở hữu tài sản
3. Quyền tự do kinh doanh
4. Quyền thành lập công ty, doanh nghiệp
Câu 6. (1.0 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Thuế có tác dụng ....(1)... thị trường, ....(2)...... cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo
.............(3)........ kinh tế theo đúng .......(4)....... của Nhà nước
II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
Câu 1: (3.0 điểm) Nêu tác hại của việc kết hôn sớm đối với bản thân, gia đình và xã hội?
Câu 2: (2.0 điểm) Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay?
Câu 3: (2.0 điểm) Nhà trường phân công cho lớp 9A lao động vệ sinh trường lớp. Một số bạn
đề nghị lấy quỹ lớp ra thuê người làm. Em có đồng tình với ý kiến của các bạn không? Vì
sao?
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT (HKII -NĂM HỌC: 2017 - 2018)
(TỰ LUẬN KẾT HỢP TNKQ)
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -
LỚP 9
Thời gian: 45 phút
I.TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.
Câu 1 đến Câu 4. (1.0 điểm). Mỗi ý đúng 0.25 điểm.
1. A;
2. D;
3. B;
4. C.
Câu 5 (1.0 điểm). Điền đúng mỗi ý 0.25 điểm
1-S;
2-S;
3-Đ;
4-Đ.
Câu 6 (1.0 điểm) mỗi ý đúng được 0.25 điểm.
(1) -
ổn định(2) -
điều chỉnh
(3) - phát triển
(4) - định hướng
II TỰ LUẬN ( 7.0 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
- Đối với bản thân : Sinh con sớm và sinh nhiều con, ảnh hưởng sức
khoẻ của cả mẹ và con, cản trở sự tiến bộ của bản thân: mất cơ hội
học hành, tham gia hoạt động xã hội ...
1.0 đ
Câu 1
- Đối với gia đình: kinh tế gia đình khó khăn, con cái nheo nhóc, vợ
(3.0 đ)
chồng thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con, con cái không được chăm
sóc tốt, có thể dẫn đến gia đình bất hòa.
1.0 đ
- Đối với xã hội: thêm gánh nặng về mọi mặt cho xã hội: dân số tăng
nhanh, gây áp lực về y tế, giáo dục, các dịch vụ khác ...
1.0 đ
Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình
đẳng
0.5 đ
Câu 2
(2.0 đ)
- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo,
giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công
dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp
1.0 đ
luật bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa
0.5 đ
gia đình.
-
Không đồng tình với ý kiến thuê người làm.
0.5 đ
Câu 3
(2.0 đ)
- Vì đây là việc làm nhẹ nhàng phù hợp với sức của học sinh,
mọi người cần phải tham gia lao động để làm cho trường lớp
thêm sạch đẹp, đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của học
sinh thể hiện tình yệu của mình đối với mái trường.
1.5 đ

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ