Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Thuận An

Đăng ngày 11/5/2018 11:30:31 AM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 135 | Page: 5 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Thuận An. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Thuận An làm tài liệu hôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các bạn thi tốt!
PPCT: 27
KIỂM TRA I TIẾT
I. Mục tiêu kiểm tra
Nhằm định hướng và thúc đẩy quá trình học tập, kiểm tra đánh giá để phân loại, xếp loại học sinh.
Giúp học sinh nắm được tình hình học tập của lớp, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch
điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học.
1.Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm và bản chất Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
- Hiểu được điểm khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với Nhà nước tư sản.
- Nêu được khái niệm và biểu hiện bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
- Vận dụng kiến thức đã học về chính sách dân số và giải quyết việc làm để giải thích, chứng minh một số quan điểm,
lập luận.
2.Về kỹ năng:
Làm bài tự luận, phân tích đánh giá các quan niệm trong đời sống.
Phân tích, so sánh, tự đánh giá.
3.Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:
Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước, biết phát huy quyền làm chủ của bản thân
Vận động mọi người thân chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước.
II.Hình thức kiểm tra, đánh giá:
Kiểm tra tự luận 100%
III.Thiết lập ma trận đề kiểm tra.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOÀN CHỈNH
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Nêu được khái niệm
Hiểu được điểm khác
Chủ đề:
và bản chất Nhà
nhau giữa Nhà nước pháp
Nhà nước Xã hội chủ
nước pháp quyền xã
quyền XHCN với nhà
nghĩa.
hội chủ nghĩa.
nước Tư sản
Số câu
3/ 4
1/ 4
Số câu 1
1
Số điểm
3
1
4 điểm
Tỷ lệ
30%
10%
40%
Nêu được khái niệm
Lấy ví dụ về hình
Chủ đề :
và biểu hiện của bản
thức dân chủ
Nền dân chủ Xã hội chủ
chất nền dân chủ
trực tiếp.
nghĩa.
XHCN.
Số câu
2/ 3
1/ 3
Số câu 1
Số điểm
2
1
3 điểm
Tỷ lệ
20%
10%
30 %
Chủ đề:
Hiểu được trách nhiệm
Vận dụng kiến
Chính sách dân số và
của công dân đối với chính
thức để giải thích
giải quyết việc làm.
sách dân số và giải quyết
quan niệm, kết
việc làm.
luận liên quan
đến bài học.
Số câu
2/ 3
1/ 3
Số câu 1
Số điểm
2
1
3điểm
Tỷ lệ
20%
10%
30%
Tổng số câu
3/ 4 + 2/ 3
1/ 4 + 2/ 3
1/ 3 + 1/ 3
3
Tổng số điểm
5 điểm
3 điểm
2điểm
10 điểm
Tỷ lệ
50%
30%
20%
100%
2
SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ
ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT.
TRƯỜNG THPT THUẬN
AN
Học kỳ II. Năm học 2017- 2018
Môn: GDCD.Lớp 11
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1. ( 4 điểm )
Trình bày khái niệm và bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Theo em bản chất Nhà nước
ta có gì khác so với bản chất của Nhà nước tư sản?
Câu 2. ( 3 điểm )
Trình bày khái niệm và biểu hiện của bản chất nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa? Hãy nêu 3 ví dụ về hình thức dân chủ
trực tiếp?
Câu 3. ( 3 điểm )
Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân hãy chứng minh” tình trạng thiếu việc làm đang là vấn đề bức xúc
hiện nay ở nước ta”?. Bản thân em cần phải làm gì để góp phần thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm ở nước ta?
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
135 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Thuận An. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Thuận An làm tài liệu hôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các bạn thi tốt!.

Nội dung

PPCT: 27 KIỂM TRA I TIẾT I. Mục tiêu kiểm tra Nhằm định hướng và thúc đẩy quá trình học tập, kiểm tra đánh giá để phân loại, xếp loại học sinh. Giúp học sinh nắm được tình hình học tập của lớp, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học. 1.Về kiến thức: - Nêu được khái niệm và bản chất Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. - Hiểu được điểm khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với Nhà nước tư sản. - Nêu được khái niệm và biểu hiện bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. - Vận dụng kiến thức đã học về chính sách dân số và giải quyết việc làm để giải thích, chứng minh một số quan điểm, lập luận. 2.Về kỹ năng: Làm bài tự luận, phân tích đánh giá các quan niệm trong đời sống. Phân tích, so sánh, tự đánh giá. 3.Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước, biết phát huy quyền làm chủ của bản thân Vận động mọi người thân chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước. II.Hình thức kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra tự luận 100% III.Thiết lập ma trận đề kiểm tra. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOÀN CHỈNH Nội dung Chủ đề: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Số câu Nhận biết Nêu được khái niệm và bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 3/ 4 Thông hiểu Vận dụng Cộng Hiểu được điểm khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền XHCN với nhà nước Tư sản 1/ 4 Số câu 1 1 Số điểm 3 1 4 điểm Tỷ lệ 30% 10% 40% Chủ đề : Nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa. Số câu Số điểm Tỷ lệ Nêu được khái niệm và biểu hiện của bản chất nền dân chủ XHCN. 2/ 3 2 20% Lấy ví dụ về hình thức dân chủ trực tiếp. 1/ 3 Số câu 1 1 3 điểm 10% 30 % Chủ đề: Chính sách dân số và giải quyết việc làm. Số câu Số điểm Tỷ lệ Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm. 2/ 3 2 20% Vận dụng kiến thức để giải thích quan niệm, kết luận liên quan đến bài học. 1/ 3 Số câu 1 1 3điểm 10% 30% Tổng số câu Tổng số điểm Tỷ lệ 3/ 4 + 2/ 3 5 điểm 50% 1/ 4 + 2/ 3 3 điểm 30% 1/ 3 + 1/ 3 3 2điểm 10 điểm 20% 100% 2 SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT. TRƯỜNG THPT THUẬN AN Học kỳ II. Năm học 2017- 2018 Môn: GDCD.Lớp 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1. ( 4 điểm ) Trình bày khái niệm và bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Theo em bản chất Nhà nước ta có gì khác so với bản chất của Nhà nước tư sản? Câu 2. ( 3 điểm ) Trình bày khái niệm và biểu hiện của bản chất nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa? Hãy nêu 3 ví dụ về hình thức dân chủ trực tiếp? Câu 3. ( 3 điểm ) Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân hãy chứng minh” tình trạng thiếu việc làm đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở nước ta”?. Bản thân em cần phải làm gì để góp phần thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm ở nước ta? 3 TRƯỜNG THPT THUẬN AN CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM I TIẾT. Môn: GDCD. Lớp 11. Học kỳ II. Năm học: 2017- 2018. Kiến thức cần đạt được Điểm Câu 1. - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì 4 điểm nhân dân, quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh 1đ đạo. - Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện tập trung ở sự lãnh đạo của Đảng cộng 1đ sản đối với nhà nước, toàn bộ hoạt động của Nhà nước từ pháp luật, cơ chế chính sách đến các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều thể hiện quan điểm của giai cấp 0,25đ công nhân, nhằm thực hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân lao động và của cả dân tộc. 0,5đ - Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta bao hàm tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. + Tính dân tộc thể hiện nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân, do dân lập nên và tham gia quản lí, nhà nước thể hiện ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân, là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. 0,25đ + Tính dân tộc: Nhà nước luôn giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. - Điểm khác nhau về bản chất giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Nhà nước tư sản là: + Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, tập trung dưới sự 0,5đ lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Quyền lực thuộc về nhân dân. + Nhà nước tư sản mang bản chất giai cấp tư sản, giai cấp tư sản sử dụng bộ máy nhà nước để thống trị giai cấp vô sản. Quyền lực thuộc về giai cấp tư sản. 0,5đ Câu 2 - Bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của quãng đại quần chúng nhân dân lao 3 điểm động, được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. 1đ - Bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện trên 5 phương diện: + Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân + Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất 1đ + Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác- Lê-nin làm nền tảng tinh thần của xã hội 4 + Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động + Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. - Ví dụ về dân chủ trực tiếp: + Người dân tham gia góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp, luật + Bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp + Bầu trưởng thôn 1đ ( Học sinh có thể lấy VD khác miễn là đúng ) Câu 3.A - Chứng minh “ tình trạng thiếu việc làm đang là vấn đề bức xúc ở nước ta hiện nay” 3 điểm + Mỗi năm ở nước ta bổ sung vào lực lượng lao động hơn 1 triệu người; 1 + Tỉ lệ thất nghiệp hiện nay hơn 5%, ngày càng gia tăng ở cả thành thị và nông thôn; + Dân số trong độ tuổi lao động trên 50 %, 70% lao động chưa qua đào tạo nghề; - Để góp phần thực hiện chính sách giải quyết việc làm mỗi công dân cần phải: + Có ý thức và ý chí học tập tốt, nổ lực trong học tập để nâng cao trình độ học vấn. + Định hướng và lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn để đáp ứng nhu cầu về việc làm trong sự nghiệp 1 công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. + Tuyên truyền, vận động bạn bè và người thân thực hiên chính sách giải quyết việc làm phù hợp với lứa tuổi. Câu 3.B - Giải thích quan niệm: Trời sinh voi, trời sinh cỏ 3 điểm + Nghĩa đen: Quan niệm đó có ý nói rằng trời tạo ra con voi ắc hẳn phải tạo ra cỏ để voi ăn, không lo sợ đói 1đ + Nghĩa hàm ẩn của quan niệm đó phê phán thái độ ỷ lại, phụ thuộc vào tự nhiên, không có kế hoạch khi sinh con, sinh một cách tùy tiện, không biết chăm sóc con cái để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của những đứa con. Điều kiện kinh tế khó khăn nhưng vẫn sinh nhiều con và nghĩ rằng theo quy luật tự nhiên thì con mình vẫn sống và phát triển tốt. - Quan niệm đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số: + làm cho tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng gia tăng, chất lượng nòi giống suy giảm; 1đ + quy mô dân số lớn, tỷ lệ gia tăng dân số cao ( Học sinh phân tích làm rõ hai ý trên ) 1đ 5

Tài liệu liên quan