Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 10 năm 2017-2018 - Trường THCS&THPT Phan Văn Hùng

Đăng ngày 11/5/2018 11:28:57 AM | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 60 | Page: 4 | FileSize: 0.07 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 10 năm 2017-2018 - Trường THCS&THPT Phan Văn Hùng. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 10 năm 2017-2018 - Trường THCS&THPT Phan Văn Hùng giúp cho các bạn học sinh trong việc nắm bắt được cấu trúc đề kiểm tra, dạng đề thi chính để có kể hoạch ôn bài một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, tài liệu cũng hữu ích với các thầy cô giáo trong việc tham khảo ra đề thi môn GDCD lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Môn: Giáo dục công dân - Khối 10
I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
Hãy khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. (Mỗi ý 0,25 điểm)
Câu 1. Khi biết giữ gìn danh dự của mình, các cá nhân có được….để làm điều tốt và không làm
điều xấu.
A. một sức mạnh tinh thần
B. một vũ khí sắc bén
C. một năng lực tiềm tàng
D. một ý chí mạnh mẽ
Câu 2. Lương tâm là năng lực……là hành vi đạo đức của bản thân trong mố quan hệ với người
khác và xã hội.
A. tự nhắc nhở và phê phán
B. tự theo dõi và uốn nắn
C. tự phát hiện và đánh giá
D. tự đánh giá và điều chỉnh
Câu 3. Sự điều chỉnh hành vi con người của đạo đức mang tính:
A. tự hoàn thiện
B. tự nguyện
C. bắt buộc
D. tính cưỡng chế
Câu 4. Đạo đức là hệ thống ……..mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho
phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội:
A. các quan niệm, quan điểm xã hội
B. các quy tắc chuẩn mực xã hội
C.các nề nếp, thói quen của cộng đồng
D. các hành vi, việc làm mẫu mực
Câu 5. Danh dự là:
A. đức tính đã được tôn trọng và đề cao
B. năng lực đã được khẳng định và thừa nhận
C. nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận
D. uy tín đã được xác nhận và suy tôn
Câu 6. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có:
A. tinh thần tự chủ
B. tính tự tin
C. lòng tự trọng
D. lòng tự trọng
Câu 7. Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính:
A. nghiêm minh
B.tự giác
C. bắt buộc
D. vừa tự giác, vừa bắt buộc
Câu 8. Nhân phẩm là toàn bộ……mà mỗi con người có được. Nói cách khác nhân phẩm là giá
trị làm người của mỗi con người
A. những cá nhân
B. những phẩm chất
C. những năng lực
D. những ý chí
Câu 9.
Thế nào là sống hòa nhập ?
A. là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mẫu thuẫn, bất hòa với người khác;
có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng.
B. là sống vui vẻ, biết đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác; không gây mẫu thuẫn, bất hòa
với người khác
C. là sống chân thành, gần gũi, không xa lánh mọi người; có ý thức
tham gia các hoạt độngchung của
cộng đồng
D. là sống tốt với tất cả mọi người có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng
Câu 10. Hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào?
A. tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác
B. chỉ tự nguyện hợp tác khi cần thiết và phải thật bình đẳng thì mới hợp tác
C. tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi
D. có lợi cho bản thân là được, không cần biết gây hại cho ai
Câu 11. Người sống không hòa nhập sẽ cảm thấy:
A. có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống
B. đơn độc, buồn tẻ, cuộc sống sẽ kém ý nghĩa
C. tự tin, cởi mở, chan hòa
D. hạnh phúc và tự hào hơn
Câu 12. Một trong những biểu hiện của nhân nghĩa là:
A. thể hiện ở sự hợp tác, bàn bạc với nhau khi cần thiết
B. lòng nhân ái, sự thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn; không đắn đo tính toán
C. thể hiện ở sự thương yêu, kính trọng và biết nghĩ về nhau
D. thể hiện ở sự đoàn kết, quan tâm, vui vẻ với mọi người xung quang
Câu 13. Câu tục ngữ nào sau đây không nói về sự hòa nhập:
A. ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
B. Đồng cam cộng khổ
C. chung lưng đấu cật
D. tức nước vỡ bờ
Câu 14. Câu tục ngữ nào sau đây nói về sống hòa nhập:
A. ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
B. nhường cơm sẻ áo
C. một miếng khi đói bằng một gói khi no
D. chia ngọt sẻ bùi
Câu 15. Xây dựng giờ học tốt, đó là biểu hiện của:
A. hạnh phúc
B. sự hợp tác
C. sống nhân nghĩa
D. pháp luật
Câu 16. Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được được tổ chức và hoạt động theo nguyên
tắc:
A. mỗi người tự phát triển, không phương hại đến nhau
B. tự chủ, đôi bên cùng có lợi
C. không gây mâu thuẫn, hữu nghị, hợp tác
D. công bằng, dân chủ, kỉ luật
Câu 17. Câu ca dao ''Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao'' nói về vấn đề
gì?
A. hợp tác
B. đoàn kết
C. nhân nghĩa
D. hòa nhập
Câu 18. Câu tục ngữ ''Thương người như thể thương thân'' nói về vấn đề gì
A. trách nhiệm
B. nhân phẩm
C. nghĩa vụ
D. nhân nghĩa
Câu 19. Gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với mọi người, đó là:
A. pháp luật
B. sống hòa nhập
C. nhân nghĩa
D. sự hợp tác
Câu 20. Theo em ''nghĩa'' có nghĩa là gì?
A. cách xử thế hợp lẽ phải
B. lòng yêu nước
C. lòng thương người
D. tình cảm giữa con người với thiên nhiên
Câu 21. Cộng đồng là gì?
A. tập hợp những người ở một nơi, cùng sống với nhau, gắn bó thành một khối lượng sinh hoạt xã
hội.
B. là hình thức thể hiện các mối quan hệ và liên hệ xã hội của con người
C. là môi trường xã hội để các cá nhân thực sự liên kết hợp tác với nhau
D. là toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong
sinh hoạt xã hội
Câu 22. Theo em, ''nhân'' có nghĩa là gì?
A. tình cảm con người với thiên nhiên
B. cách xử thế hợp lẽ phải
C. lòng thương người
D. lòng yêu nước
Câu 23. Chọn từ đúng với phần chấm lửng (…..) trong văn bản dưới đây:
''Người sống hòa nhập sẽ có thêm niềm vui và….. vượt qua khó khăn trong cuộc sống''
A. hạnh phúc
B. sự ủng hộ
C. tình yêu
D. sức mạnh
Câu 24. Chọn từ đúng với phần chấm lửng (……) trong văn bản dưới đây:
''Hợp tác trong công việc chung lả một… quan trọng của người lao động mới''
A. phẩm chất
B. yếu tố
C. yêu cầu
D. đòi hỏi
Câu 25. Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với hai nội dung cơ
bản là gì?
A. hôn nhân bình đẳng và tiến bộ; hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng hòa thuận
B. hôn nhân tự nguyện và chân chính; hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng yêu thương
C. hôn nhân tự nguyện và tiến bộ; hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng
D. hôn nhân tự nguyện và bình đẳng; hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng
Câu 26. Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập:
A. hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau
B. cá lớn nuốt cá bé
C. đèn nhà ai nấy rạng
D. cháy nhà ra mặt chuột
Câu 27. Câu tục ngữ ''Lá lành đùm lá rách'' nói về vấn đề gì?
A. nhân nghĩa
B. trách nhiệm
C. lương tâm
D. nhân phẩm
Câu 28. Em tán thành với ý kiến nào sau đây:
A. chỉ nên hợp tác với người khác khi mình cần họ giúp đỡ
B. chỉ có những người năng lực yếu kém mới cần phải hợp tác
C. việc của ai người nấy biết
D. hợp tác trong công việc giúp mỗi người học hỏi được những điều haytừ những người khác
Câu 29. Thế nào là hợp tác?
A. là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều công việc, nhiều lĩnh vực nào vì
mục đích riêng
B. là cùng làm chung một nghề, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều công việc
C. là giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều công việc, nhiều lĩnh vực nào đó vì cung sống một nơi
D. là cùng xhung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào vì mục
đích chung
Câu 30. Biểu hiện của hợp tác là gì?
A. mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng với nhau
B. mọi người cùng làm một nơi, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau
C. mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau và sẵn sàng hỗ trợ, giúp
đỡ nhau khi cần thiết
D. mọi người cùng bàn bạc với nhau, phân công nhiệm vụ, biết về nhiệm vụ của nhau
Câu 31. Lòng yêu nước là gì?
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
60 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 10 năm 2017-2018 - Trường THCS&THPT Phan Văn Hùng. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 10 năm 2017-2018 - Trường THCS&THPT Phan Văn Hùng giúp cho các bạn học sinh trong việc nắm bắt được cấu trúc đề kiểm tra, dạng đề thi chính để có kể hoạch ôn bài một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, tài liệu cũng hữu ích với các thầy cô giáo trong việc tham khảo ra đề thi môn GDCD lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi..

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2017 - 2018 Môn: Giáo dục công dân - Khối 10 I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) Hãy khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất. (Mỗi ý 0,25 điểm) Câu 1. Khi biết giữ gìn danh dự của mình, các cá nhân có được….để làm điều tốt và không làm điều xấu. A. một sức mạnh tinh thần C. một năng lực tiềm tàng B. một vũ khí sắc bén D. một ý chí mạnh mẽ Câu 2. Lương tâm là năng lực……là hành vi đạo đức của bản thân trong mố quan hệ với người khác và xã hội. A. tự nhắc nhở và phê phán C. tự phát hiện và đánh giá B. tự theo dõi và uốn nắn D. tự đánh giá và điều chỉnh Câu 3. Sự điều chỉnh hành vi con người của đạo đức mang tính: A. tự hoàn thiện C. bắt buộc B. tự nguyện D. tính cưỡng chế Câu 4. Đạo đức là hệ thống ……..mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội: A. các quan niệm, quan điểm xã hội C.các nề nếp, thói quen của cộng đồng Câu 5. Danh dự là: A. đức tính đã được tôn trọng và đề cao C. nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận B. các quy tắc chuẩn mực xã hội D. các hành vi, việc làm mẫu mực B. năng lực đã được khẳng định và thừa nhận D. uy tín đã được xác nhận và suy tôn Câu 6. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có: A. tinh thần tự chủ C. lòng tự trọng B. tính tự tin D. lòng tự trọng Câu 7. Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính: A. nghiêm minh C. bắt buộc B.tự giác D. vừa tự giác, vừa bắt buộc Câu 8. Nhân phẩm là toàn bộ……mà mỗi con người có được. Nói cách khác nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người A. những cá nhân C. những năng lực Câu 9. Thế nào là sống hòa nhập ? B. những phẩm chất D. những ý chí A. là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mẫu thuẫn, bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng. B. là sống vui vẻ, biết đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác; không gây mẫu thuẫn, bất hòa với người khác C. là sống chân thành, gần gũi, không xa lánh mọi người; có ý thức tham gia các hoạt độngchung của cộng đồng D. là sống tốt với tất cả mọi người có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng Câu 10. Hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào? A. tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác B. chỉ tự nguyện hợp tác khi cần thiết và phải thật bình đẳng thì mới hợp tác C. tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi D. có lợi cho bản thân là được, không cần biết gây hại cho ai Câu 11. Người sống không hòa nhập sẽ cảm thấy: A. có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống B. đơn độc, buồn tẻ, cuộc sống sẽ kém ý nghĩa C. tự tin, cởi mở, chan hòa D. hạnh phúc và tự hào hơn Câu 12. Một trong những biểu hiện của nhân nghĩa là: A. thể hiện ở sự hợp tác, bàn bạc với nhau khi cần thiết B. lòng nhân ái, sự thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn; không đắn đo tính toán C. thể hiện ở sự thương yêu, kính trọng và biết nghĩ về nhau D. thể hiện ở sự đoàn kết, quan tâm, vui vẻ với mọi người xung quang Câu 13. Câu tục ngữ nào sau đây không nói về sự hòa nhập: A. ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn C. chung lưng đấu cật B. Đồng cam cộng khổ D. tức nước vỡ bờ Câu 14. Câu tục ngữ nào sau đây nói về sống hòa nhập: A. ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn C. một miếng khi đói bằng một gói khi no B. nhường cơm sẻ áo D. chia ngọt sẻ bùi Câu 15. Xây dựng giờ học tốt, đó là biểu hiện của: A. hạnh phúc C. sống nhân nghĩa B. sự hợp tác D. pháp luật Câu 16. Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: A. mỗi người tự phát triển, không phương hại đến nhau B. tự chủ, đôi bên cùng có lợi C. không gây mâu thuẫn, hữu nghị, hợp tác D. công bằng, dân chủ, kỉ luật Câu 17. Câu ca dao ''Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao'' nói về vấn đề gì? A. hợp tác C. nhân nghĩa B. đoàn kết D. hòa nhập Câu 18. Câu tục ngữ ''Thương người như thể thương thân'' nói về vấn đề gì A. trách nhiệm C. nghĩa vụ B. nhân phẩm D. nhân nghĩa Câu 19. Gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với mọi người, đó là: A. pháp luật C. nhân nghĩa Câu 20. Theo em ''nghĩa'' có nghĩa là gì? A. cách xử thế hợp lẽ phải C. lòng thương người Câu 21. Cộng đồng là gì? B. sống hòa nhập D. sự hợp tác B. lòng yêu nước D. tình cảm giữa con người với thiên nhiên A. tập hợp những người ở một nơi, cùng sống với nhau, gắn bó thành một khối lượng sinh hoạt xã hội. B. là hình thức thể hiện các mối quan hệ và liên hệ xã hội của con người C. là môi trường xã hội để các cá nhân thực sự liên kết hợp tác với nhau D. là toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội Câu 22. Theo em, ''nhân'' có nghĩa là gì? A. tình cảm con người với thiên nhiên C. lòng thương người B. cách xử thế hợp lẽ phải D. lòng yêu nước Câu 23. Chọn từ đúng với phần chấm lửng (…..) trong văn bản dưới đây: ''Người sống hòa nhập sẽ có thêm niềm vui và….. vượt qua khó khăn trong cuộc sống'' A. hạnh phúc C. tình yêu B. sự ủng hộ D. sức mạnh Câu 24. Chọn từ đúng với phần chấm lửng (……) trong văn bản dưới đây: ''Hợp tác trong công việc chung lả một… quan trọng của người lao động mới'' A. phẩm chất C. yêu cầu B. yếu tố D. đòi hỏi Câu 25. Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với hai nội dung cơ bản là gì? A. hôn nhân bình đẳng và tiến bộ; hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng hòa thuận B. hôn nhân tự nguyện và chân chính; hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng yêu thương C. hôn nhân tự nguyện và tiến bộ; hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng D. hôn nhân tự nguyện và bình đẳng; hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng Câu 26. Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập: A. hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau C. đèn nhà ai nấy rạng B. cá lớn nuốt cá bé D. cháy nhà ra mặt chuột Câu 27. Câu tục ngữ ''Lá lành đùm lá rách'' nói về vấn đề gì? A. nhân nghĩa C. lương tâm Câu 28. Em tán thành với ý kiến nào sau đây: B. trách nhiệm D. nhân phẩm A. chỉ nên hợp tác với người khác khi mình cần họ giúp đỡ B. chỉ có những người năng lực yếu kém mới cần phải hợp tác C. việc của ai người nấy biết D. hợp tác trong công việc giúp mỗi người học hỏi được những điều haytừ những người khác Câu 29. Thế nào là hợp tác? A. là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều công việc, nhiều lĩnh vực nào vì mục đích riêng B. là cùng làm chung một nghề, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều công việc C. là giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều công việc, nhiều lĩnh vực nào đó vì cung sống một nơi D. là cùng xhung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào vì mục đích chung Câu 30. Biểu hiện của hợp tác là gì? A. mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng với nhau B. mọi người cùng làm một nơi, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau C. mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi cần thiết D. mọi người cùng bàn bạc với nhau, phân công nhiệm vụ, biết về nhiệm vụ của nhau Câu 31. Lòng yêu nước là gì? A. tình yêu quê hương, làng xóm và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc B. là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc C. tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng D. trung thành với tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa Câu 32. Thế nào là một tình yêu chân chính? A. là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ xã hội B. là tình yêu chân thực và sâu sắc, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội C. là tình yêu trong sáng và chân thành, phù hợp với các phong tục tiến bộ của xã hội D. là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm tiến bộ của xã hội II. TỰ LUẬN: (2 điểm) Thanh niên học sinh cần có trách nhiệm như thế nào để xây dựng Tổ quốc? Bài làm …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ................................................................ ……….HẾT……….

Tài liệu liên quan