Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình

Đăng ngày 11/5/2018 11:26:53 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 28 | Page: 4 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Chúc các bạn thành công!
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
( TỰ LUẬN KẾT HỢP TNKQ)
MÔN:GIÁO DỤC CÔNG DÂN -
LỚP 9
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
( Nội dung)
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ
thấp
Cấp độ cao
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chí công vô
Khái
niệm, biểu
hiện
Số câu
4
4
Số điểm
1,75
1,75
Tỉ lệ %
17,5%
17,5%
Tự chủ
Biểu
hiện
Số câu
1
1
Số điểm
0,25
0,25
Tỉ lệ %
2,5%
2,5%
Dân chủ và kỉ
Biểu
luật
hiện, ý
nghĩa
Số câu
1
1
Số điểm
0,25
0,25
Tỉ lệ %
2,5%
2,5%
Bảo vệ hòa
Biểu
Ý nghĩa,
bình, tình hữu
hiện, ý
trách
nghị….
nghĩa
nhiệm
Số câu
3
1
3
Số điểm
0,75
2
2,75
Tỉ lệ %
7,5%
20%
27,5%
Kế thừa và
Khái
Giải
phát huy
niệm
quyết
TTTĐ của
tình
dân tộc
huống
Số câu
1
1
2
Số điểm
2
3
5
Tỉ lệ %
20%
30%
50%
Tổng số câu
4
4
1
2
11
Tổng số điểm
1,25
1,75
2
5
10
Tỉ lệ %
12,5%
17,5%
20%
50%
100%
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN -
LỚP 9
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
1. Việc làm nào sau đây thể hiện đức tính chí công vô tư? (0,5đ)
A. Làm việc vì lợi ích riêng
B. Giải quyết công việc công bằng
C. Chỉ chăm lo lợi ích của mình
D. Dùng tiền bạc của cải của nhà nước cho việc cá nhân
2. Hành vi nào sau đây không phải là tự chủ? (1đ)
A. Tính bột phát trong giải quyết công việc.
B. Thiếu cân nhắc, chín chắn.
C. Không nên nóng nảy, vội vàng trong hành động.
D. Hoang mang, sợ hãi, chán nản trước khó khăn.
3. Điền vào dấu (…) những từ ngữ thích hợp? (0,5đ)
Chí công vô tư là.............(1)......................,thể hiện ở sự công bằng, không thiên
vị,............(2)..........................xuất phát từ lợi ích chungvà đặt lợi ích chung lên trên lợi
ích cá nhân.
4. Nối ý ở cột A tương ứng với
ý ở cột B sao cho thích hợp: (1đ)
Cột A
Cột B
A. Nhân dân được no ấm, hạnh phúc
1. Dân chủ và kỉ luật
B. Quan hệ đối tác kinh tế, khoa học
2. Chí công vô tư
kĩ thuật…
C. Không thiên vị
3. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
D. Mọi người được tham gia bàn bạc
4. Bảo vệ hòa bình
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm):
Truyền thống là gì? Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp nào?
Câu 2 ( 2 điểm): Vì sao chúng ta phải ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình? Là học
sinh các em phải làm gì để ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình?
Câu 3 ( 3 điểm): Cho tình huống:
Lâm thường tâm sự với các bạn: “Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam,
mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền
thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”.
Em có đồng ý với Lâm không? Vì sao?
Em sẽ nói gì với Lâm.
*Lưu ý: Học sinh không làm vào đề thi.
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN:GIÁO DỤC CÔNG DÂN -
LỚP 9
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
1.
B (0,5 điểm)
2. Hành vi
trái ngược với tính tự chủ (1đ)
Hành vi
Đúng
Sai
A. Tính bột phát trong giải quyết công việc
X
B. Thiếu cân nhắc, chín chắn
X
C. Không nên nóng nảy, vội vàng trong hành động
X
D. Hoang mang, sợ hãi, chán nản trước khó khăn
X
(Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm)
3. Điền vào dấu (…) những từ ngữ thích hợp? (0,5đ)
(1): phẩm chất đạo đức của con người
(2): giải quyết công việc theo lẽ phải
4. Nối cột: ( 1 điểm)
1 – D
2 – C
3 – B
4 – A
(Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm)
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu
Hướng dẫn đáp án
Điểm
Câu 1
-Truyền thống tốt đẹp là những giá trị tinh thần ( những
1 điểm
( 2 điểm)
tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp...) hình
thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
-Nêu được ít nhất 4 truyền thống tốt đẹp của dân tộc:
1 điểm
+ Truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm.
+ Truyền thống tôn sư trọng đạo.
+Truyền thống về văn hóa ( Các phong tục tập quán...)
+ Truyền thống về nghệ thuật ( hát quan họ, dân ca...)
Câu 2
- Chúng ta cần chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình vì:
1 điểm
(2 điểm)
+ Hòa bình là khát vọng, là ước mơ muôn đời của nhân
dân ta và trên thế giới. Chiến tranh là thảm họa, gây đau
thương cho loài người.
+ Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới vẫn xảy ra xung
đột và ngòi nổ chiến tranh vẫn âm ỉ. Nước ta tuy hòa
bình nhưng nhiều thế lực vẫn đang dòm ngó, tìm cách
phá hoại.
- Bản thân em luôn thể hiện lòng yêu hòa bình:
1 điểm
+ Tôn trọng và lắng nghe người khác.
+ Chung sống thân ái, khoan dung với các bạn và mọi
người xung quanh.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
28 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Chúc các bạn thành công!.

Nội dung

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ( TỰ LUẬN KẾT HỢP TNKQ) MÔN:GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9 Tên chủ đề ( Nội dung) Chí công vô tư Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tự chủ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Dân chủ và kỉ luật Số câu Số điểm Tỉ lệ % Bảo vệ hòa bình, tình hữu nghị…. Nhận biết TNKQ TL Biểu hiện 1 0,25 2,5% Biểu hiện, ý nghĩa 1 0,25 2,5% Biểu hiện, ý nghĩa Thông hiểu TNKQ Khái niệm, biểu hiện 4 1,75 17,5% Vận dụng TL Cấp độ Cấp độ cao Cộng thấp TNKQ TL TNKQ TL 4 1,75 17,5% 1 0,25 2,5% 1 0,25 2,5% Ý nghĩa, trách nhiệm Số câu 3 Số điểm 0,75 Tỉ lệ % 7,5% Kế thừa và phát huy TTTĐ của dân tộc Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu 4 4 Tổng số điểm 1,25 1,75 Tỉ lệ % 12,5% 17,5% 1 3 2 2,75 20% 27,5% Khái Giải niệm quyết tình huống 1 1 2 2 3 5 20% 30% 50% 1 2 11 2 5 10 20% 50% 100% TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9 I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 1. Việc làm nào sau đây thể hiện đức tính chí công vô tư? (0,5đ) A. Làm việc vì lợi ích riêng B. Giải quyết công việc công bằng C. Chỉ chăm lo lợi ích của mình D. Dùng tiền bạc của cải của nhà nước cho việc cá nhân 2. Hành vi nào sau đây không phải là tự chủ? (1đ) A. Tính bột phát trong giải quyết công việc. B. Thiếu cân nhắc, chín chắn. C. Không nên nóng nảy, vội vàng trong hành động. D. Hoang mang, sợ hãi, chán nản trước khó khăn. 3. Điền vào dấu (…) những từ ngữ thích hợp? (0,5đ) Chí công vô tư là.............(1)......................,thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị,............(2)..........................xuất phát từ lợi ích chungvà đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. 4. Nối ý ở cột A tương ứng với ý ở cột B sao cho thích hợp: (1đ) Cột A A. Nhân dân được no ấm, hạnh phúc B. Quan hệ đối tác kinh tế, khoa học kĩ thuật… C. Không thiên vị D. Mọi người được tham gia bàn bạc Cột B 1. Dân chủ và kỉ luật 2. Chí công vô tư 3. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới 4. Bảo vệ hòa bình II. Tự luận: (7 điểm) Câu 1 ( 2 điểm): Truyền thống là gì? Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp nào? Câu 2 ( 2 điểm): Vì sao chúng ta phải ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình? Là học sinh các em phải làm gì để ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình? Câu 3 ( 3 điểm): Cho tình huống: Lâm thường tâm sự với các bạn: “Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”. Em có đồng ý với Lâm không? Vì sao? Em sẽ nói gì với Lâm. *Lưu ý: Học sinh không làm vào đề thi. TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN:GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9 I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 1. B (0,5 điểm) 2. Hành vi trái ngược với tính tự chủ (1đ) Hành vi A. Tính bột phát trong giải quyết công việc B. Thiếu cân nhắc, chín chắn C. Không nên nóng nảy, vội vàng trong hành động D. Hoang mang, sợ hãi, chán nản trước khó khăn Đúng Sai X X X X (Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm) 3. Điền vào dấu (…) những từ ngữ thích hợp? (0,5đ) (1): phẩm chất đạo đức của con người (2): giải quyết công việc theo lẽ phải 4. Nối cột: ( 1 điểm) 1 – D 2 – C 3 – B 4 – A (Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm) II. Tự luận: (7 điểm) Câu Câu 1 ( 2 điểm) Câu 2 (2 điểm) Hướng dẫn đáp án Điểm -Truyền thống tốt đẹp là những giá trị tinh thần ( những 1 điểm tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. -Nêu được ít nhất 4 truyền thống tốt đẹp của dân tộc: 1 điểm + Truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm. + Truyền thống tôn sư trọng đạo. +Truyền thống về văn hóa ( Các phong tục tập quán...) + Truyền thống về nghệ thuật ( hát quan họ, dân ca...) - Chúng ta cần chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình vì: 1 điểm + Hòa bình là khát vọng, là ước mơ muôn đời của nhân dân ta và trên thế giới. Chiến tranh là thảm họa, gây đau thương cho loài người. + Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới vẫn xảy ra xung đột và ngòi nổ chiến tranh vẫn âm ỉ. Nước ta tuy hòa bình nhưng nhiều thế lực vẫn đang dòm ngó, tìm cách phá hoại. - Bản thân em luôn thể hiện lòng yêu hòa bình: 1 điểm + Tôn trọng và lắng nghe người khác. + Chung sống thân ái, khoan dung với các bạn và mọi người xung quanh. Câu 3 (3 điểm) + Tôn trọng dân tộc khác. + Tuyên truyền tác hại của chiến tranh đến mọi người. - Em không đồng ý với ý kiến của Lâm. Vì: + Dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời với mấy 1 điểm nghìn năm văn hiến. Chúng ta có thể tự hào về bề dày lịch sử của ta. + Nước ta có nhiều truyền thống khác nữa chứ không 1 điểm chỉ có truyền thống đánh giặc như bạn Lâm nói. Ví dụ như: truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hiếu học, tôn sư trọng đạo... + Hiện nay trong thời kì đổi mới, nếu chúng ta không 1 điểm chú ý giữ gìn truyền thống văn hóa, bản sắc của dân tộc chạy theo những cái mới lạ, coi thường và xa rời những giá trị tốt đẹp của bao đời nay thì chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là yếu tố vô cùng quan trọng trên con đường phát triển.

Tài liệu liên quan