Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT...

  • 05/11/2018 06:31:08
  • 89 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Thuận An để ôn tập và củng cố lại lại kiến thức môn Giáo dục công dân. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập và ôn thi đạt kết quả cao!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.10 M, số trang : 4

Chi tiết

PPCT: 08
KIỂM TRA I TIẾT
I.
Mục tiêu kiểm tra
-
Nhằm định hướng và thúc đẩy quá trình học tập, kiểm tra đánh giá để phân loại, xếp loại học sinh.
-
Giúp học sinh nắm được tình hình học tập của lớp, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó
có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao
chất lượng dạy học.
1.
Về kiến thức:
-
Nêu được khái niệm pháp luật và các đặc trưng của pháp luật.
-
Phân tích vai trò của pháp luật đối với đời sống.
-
Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật.
-
Hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
-
Hiểu được công dân bình đẳng trước pháp luật
2.
Về kỹ năng:
Làm bài tự luận, phân tích đánh giá các hành vi của cá nhân và tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật.
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống pháp luật.
3.
Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:
-
Nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá để đạt kết quả tốt.
-
Có ý thức học tập tốt, phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống
-
Có ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
II.
Hình thức kiểm tra, đánh giá:
Kiểm tra tự luận 100%
III.
Thiết lập ma trận đề kiểm tra.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOÀN CHỈNH
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Nêu được khái niệm
Hiểu được vai trò của
Bài 1. PHÁP LUẬT
pháp luật
pháp luật đối với đời
VÀ ĐỜI SỐNG
sống
Số câu
Số câu 1/3
Số câu 2/3
Số câu 1
Số điểm
33,33% x3 = 1đ
66,67% x 3 = 2đ
3 điểm
Tỷ lệ
1đ x 100% / 10đ =
2đ x 100% / 10đ =
30 %
10%
20%
1
Bài 2.THỰC HIỆN
-Nêu được khái niệm
Lấy được các ví dụ minh
PHÁP LUẬT
thực hiện pháp luật .
họa cho các hình thức
- Nêu được các hình
thực hiện pháp luật.
thức thực hiện pháp
luật.
Số câu
Số câu 1/2
Số câu 1/2
Số câu 1
Số điểm
50 % x 4 = 2 đ
50% x 4 = 2đ
4 điểm
Tỷ lệ
2đ x 100% / 10đ =
2đ x 100% / 10đ = 20%
40%
20%
Bài 3. CÔNG DÂN
Nêu được khái niệm
Hiểu được công dân
BÌNH ĐẲNG
và nội dung công dân
bình đẳng về trách
TRƯỚC PHÁP
bình đẳng về quyền
nhiệm pháp lí.
LUẬT.
và nghĩa vụ
Số câu 2/3
Số câu 1/3
Số câu 1
66,67% x 3 = 2đ
33,33% x3 = 1đ
3 điểm
2đ x 100% / 10đ =
1đ x 100% / 10đ =
30 %
20%
10%
Tổng số câu
1/3 + 1/2 + 2/3
2/3 + 1/3
1/2
Số câu 3
Tổng số điểm
5 điểm
3 điểm
2 điểm
10 điểm
Tỷ lệ %
50 %
30%
20 %
100%
2
SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ
ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT.
TRƯỜNG THPT THUẬN
AN
Học kỳ I. Năm học 2017- 2018
Môn: GDCD.Lớp 12
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1. ( 3 điểm )
Pháp luật là gì? Tại sao Nhà nước cần quản lí xã hội bằng pháp luật?
Câu 2. ( 4 điểm )
Thực hiện pháp luật là gì? Nêu các hình thức thực hiện pháp luật và lấy ví dụ minh họa cho các hình thức
thực hiện pháp luật?
Câu 3. ( 3 điểm )
Thế nào là công dân bình đẳng
về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật? Theo em, có phải mọi công dân khi vi
phạm pháp luật đều chịu trách nhiệm pháp lí giống nhau hay không? Tại sao?
…………………………..Học sinh không được sử dụng tài liệu………………………………
3

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ