Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT...

  • 05/11/2018 06:31:00
  • 80 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì kiểm tra 1 tiết sắp tới. Chúc các bạn thành công!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.11 M, số trang : 8

Chi tiết

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
KIỂM TRA GDCD 45 PHÚT HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã đề 001
Câu 1:
Độ tuổi nào sau đây theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu nhằm giúp đỡ họ sữa chữa sai
lầm sau khi thực hiện hành vi phạm tội.(theo quy định của luật hình sự)
A.
Từ đủ 16 uổi đến dưới 18 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.
D. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
Câu 2: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ
chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?
A. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh.
D. Bình đẳng về quyền lao động.
Câu 3:
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định độ tuổi kết hôn là:
A. Nam từ
20 tuổi trở lên, nữ từ
18 tuổi trở lên.
B. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
C. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Nam và nữ từ 18 tuổi trở lên.
Câu 4: Hành vi nào sao đây không phải là hành vi trái pháp luật?
A. Làm những việc mà pháp luật quy định phải làm.
B. Làm những việc không nên làm theo quy định của phâp luật.
C. Không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.
D. Xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 5: Thực hiện pháp luật và quá trình hoạt động……………………..làm cho những quy định
của PL đi vào đời sống và trở thành
hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
A. Phù hợp với quy định của PL.
B. Có mục đích.
C. Có ý thức.
D. Phù hợp với quy tắc xử sự chung.
Câu 6: An 16 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường
do vô ý nên đã vượt đèn đỏ trường hợp
trên thuộc loại vi phạm
A. Hình sự.
B. Kỉ luật.
C. Hành chính.
D. Dân sự.
Câu 7:
Đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển của xã hội vào
trong các quy phạm pháp luật được biểu hiện trong:
A. Mối quan hệ giữa pháp luật với công dân.
B. Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị.
C. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.
D. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế.
Câu 8:
Người có năng lực trách nhiệm pháp lý là.
A. Người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của Pháp luật.
B. Người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức
C. Người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của Pháp luật,có thể nhận thức và điều khiển
hành vi của mình.
D. Người tự quyết định cách xử sự của mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện
Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam
Câu 9: Chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật
A. Điều lệ Đảng CSVN.
B. Điều lệ Đoàn TNCSHCM.
C. Luật HN và GĐ.
D. Nội quy nhà trường.
Câu 10:
PL là hệ thống các………………do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng
quyền lực nhà nước
A. Chuẩn mực chung
B. Điều lệ chung
C. Quy định
D. .Quy tắc xử sự chung.
Câu 11: Dấu hiệu nào sau đây không chỉ hành vi vi phạm pháp luật?
A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
B. Không làm những việc mà pháp luật cấm.
C. Hành vi trái pháp luật.
D. Người vi phạm phải có lỗi.
Câu 12: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người......... trách nhiệm pháp lý thực
hiện.
A. Không có năng lực.
B. Đủ tuổi.
C. Có năng lực.
D. Bình thường
Câu 13: Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội và là phương tiện để công dân thực
hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nội dung này thể hiện:
A. Bản chất của pháp luật.
B. Đặc trưng cơ bản của pháp luật.
C.
Vai trò của pháp luật.
D. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.
Câu 14: PL được NN đảm bảo thực hiện bằng:
A. Biện pháp giáo giáo dục.
B. Biện pháp cưỡng chế.
C. Biện pháp thuyết phục.
D. Biện pháp răn đe.
Câu 15: Điền vào chỗ trống . “ Công dân ...........có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và
nghĩa
vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa
vụ của công dân”.
A. Có quyền bình đẳng và tự do về quyền và nghĩa vụ.
B. Được hưởng quyền và nghĩa vụ.
C. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.
D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
Câu 16:
Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là.
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí như nhau.
B. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị
xử phạt theo quy định của pháp luật.
C. Công dân nào do thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp
lí.
D. Bất kỳ công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật.
Câu 17: Mối quan hệ trong gia đình bao gồm những mối quan hệ cơ bản nào?
A. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.
B. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.
C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
D. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.
Câu 18:
Pháp luật là :
A. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
B. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương
C. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng
quyền lực nhà nước.
D. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .
Câu 19: Hôn là:
A. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của luật về độ tuổi, sự tự nguyên và đăng kí
kết hôn.
B. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về độ tuổi, năng lực trách
nhiệm pháp lý và đăng kí kết hôn.
C. Xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực
hành vi dân sự và đăng kí kết hôn
D. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết
hôn.
Câu 20:
Cho biết Hiến pháp nước ta hiện nay được ban hành vào năm nào?
A. 1980
B. 1990
C. 1992
D. 2013

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ