Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Đăng ngày 11/5/2018 11:31:00 AM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 60 | Page: 8 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì kiểm tra 1 tiết sắp tới. Chúc các bạn thành công!
SỞ GD&ĐT CÀ MAU
KIỂM TRA GDCD 45 PHÚT HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã đề 001
Câu 1:
Độ tuổi nào sau đây theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu nhằm giúp đỡ họ sữa chữa sai
lầm sau khi thực hiện hành vi phạm tội.(theo quy định của luật hình sự)
A.
Từ đủ 16 uổi đến dưới 18 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.
D. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
Câu 2: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ
chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?
A. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh.
D. Bình đẳng về quyền lao động.
Câu 3:
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định độ tuổi kết hôn là:
A. Nam từ
20 tuổi trở lên, nữ từ
18 tuổi trở lên.
B. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
C. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Nam và nữ từ 18 tuổi trở lên.
Câu 4: Hành vi nào sao đây không phải là hành vi trái pháp luật?
A. Làm những việc mà pháp luật quy định phải làm.
B. Làm những việc không nên làm theo quy định của phâp luật.
C. Không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.
D. Xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 5: Thực hiện pháp luật và quá trình hoạt động……………………..làm cho những quy định
của PL đi vào đời sống và trở thành
hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
A. Phù hợp với quy định của PL.
B. Có mục đích.
C. Có ý thức.
D. Phù hợp với quy tắc xử sự chung.
Câu 6: An 16 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường
do vô ý nên đã vượt đèn đỏ trường hợp
trên thuộc loại vi phạm
A. Hình sự.
B. Kỉ luật.
C. Hành chính.
D. Dân sự.
Câu 7:
Đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển của xã hội vào
trong các quy phạm pháp luật được biểu hiện trong:
A. Mối quan hệ giữa pháp luật với công dân.
B. Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị.
C. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.
D. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế.
Câu 8:
Người có năng lực trách nhiệm pháp lý là.
A. Người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của Pháp luật.
B. Người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức
C. Người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của Pháp luật,có thể nhận thức và điều khiển
hành vi của mình.
D. Người tự quyết định cách xử sự của mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện
Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam
Câu 9: Chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật
A. Điều lệ Đảng CSVN.
B. Điều lệ Đoàn TNCSHCM.
C. Luật HN và GĐ.
D. Nội quy nhà trường.
Câu 10:
PL là hệ thống các………………do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng
quyền lực nhà nước
A. Chuẩn mực chung
B. Điều lệ chung
C. Quy định
D. .Quy tắc xử sự chung.
Câu 11: Dấu hiệu nào sau đây không chỉ hành vi vi phạm pháp luật?
A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
B. Không làm những việc mà pháp luật cấm.
C. Hành vi trái pháp luật.
D. Người vi phạm phải có lỗi.
Câu 12: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người......... trách nhiệm pháp lý thực
hiện.
A. Không có năng lực.
B. Đủ tuổi.
C. Có năng lực.
D. Bình thường
Câu 13: Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội và là phương tiện để công dân thực
hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nội dung này thể hiện:
A. Bản chất của pháp luật.
B. Đặc trưng cơ bản của pháp luật.
C.
Vai trò của pháp luật.
D. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.
Câu 14: PL được NN đảm bảo thực hiện bằng:
A. Biện pháp giáo giáo dục.
B. Biện pháp cưỡng chế.
C. Biện pháp thuyết phục.
D. Biện pháp răn đe.
Câu 15: Điền vào chỗ trống . “ Công dân ...........có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và
nghĩa
vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa
vụ của công dân”.
A. Có quyền bình đẳng và tự do về quyền và nghĩa vụ.
B. Được hưởng quyền và nghĩa vụ.
C. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.
D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
Câu 16:
Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là.
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí như nhau.
B. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị
xử phạt theo quy định của pháp luật.
C. Công dân nào do thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp
lí.
D. Bất kỳ công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật.
Câu 17: Mối quan hệ trong gia đình bao gồm những mối quan hệ cơ bản nào?
A. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.
B. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.
C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
D. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.
Câu 18:
Pháp luật là :
A. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
B. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương
C. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng
quyền lực nhà nước.
D. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .
Câu 19: Hôn là:
A. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của luật về độ tuổi, sự tự nguyên và đăng kí
kết hôn.
B. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về độ tuổi, năng lực trách
nhiệm pháp lý và đăng kí kết hôn.
C. Xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực
hành vi dân sự và đăng kí kết hôn
D. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết
hôn.
Câu 20:
Cho biết Hiến pháp nước ta hiện nay được ban hành vào năm nào?
A. 1980
B. 1990
C. 1992
D. 2013
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
60 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì kiểm tra 1 tiết sắp tới. Chúc các bạn thành công!.

Nội dung

SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA GDCD 45 PHÚT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Mã đề 001 Câu 1: Độ tuổi nào sau đây theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu nhằm giúp đỡ họ sữa chữa sai lầm sau khi thực hiện hành vi phạm tội.(theo quy định của luật hình sự) A. Từ đủ 16 uổi đến dưới 18 tuổi. C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi. B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. D. Từ đủ 16 tuổi trở lên. Câu 2: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân? A. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh. D. Bình đẳng về quyền lao động. Câu 3: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định độ tuổi kết hôn là: A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. B. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. C. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. D. Nam và nữ từ 18 tuổi trở lên. Câu 4: Hành vi nào sao đây không phải là hành vi trái pháp luật? A. Làm những việc mà pháp luật quy định phải làm. B. Làm những việc không nên làm theo quy định của phâp luật. C. Không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật. D. Xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Câu 5: Thực hiện pháp luật và quá trình hoạt động……………………..làm cho những quy định của PL đi vào đời sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức. A. Phù hợp với quy định của PL. C. Có ý thức. B. Có mục đích. D. Phù hợp với quy tắc xử sự chung. Câu 6: An 16 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường do vô ý nên đã vượt đèn đỏ trường hợp trên thuộc loại vi phạm A. Hình sự. B. Kỉ luật. C. Hành chính. D. Dân sự. Câu 7: Đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển của xã hội vào trong các quy phạm pháp luật được biểu hiện trong: A. Mối quan hệ giữa pháp luật với công dân. C. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. B. Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị. D. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế. Câu 8: Người có năng lực trách nhiệm pháp lý là. A. Người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của Pháp luật. B. Người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức C. Người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của Pháp luật,có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình. D. Người tự quyết định cách xử sự của mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam Câu 9: Chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật A. Điều lệ Đảng CSVN. C. Luật HN và GĐ. B. Điều lệ Đoàn TNCSHCM. D. Nội quy nhà trường. Câu 10: PL là hệ thống các………………do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước A. Chuẩn mực chung C. Quy định B. Điều lệ chung D. .Quy tắc xử sự chung. Câu 11: Dấu hiệu nào sau đây không chỉ hành vi vi phạm pháp luật? A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. B. Không làm những việc mà pháp luật cấm. C. Hành vi trái pháp luật. D. Người vi phạm phải có lỗi. Câu 12: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người......... trách nhiệm pháp lý thực hiện. A. Không có năng lực. C. Có năng lực. B. Đủ tuổi. D. Bình thường Câu 13: Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội và là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nội dung này thể hiện: A. Bản chất của pháp luật. B. Đặc trưng cơ bản của pháp luật. C. Vai trò của pháp luật. D. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Câu 14: PL được NN đảm bảo thực hiện bằng: A. Biện pháp giáo giáo dục. C. Biện pháp thuyết phục. B. Biện pháp cưỡng chế. D. Biện pháp răn đe. Câu 15: Điền vào chỗ trống . “ Công dân ...........có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân”. A. Có quyền bình đẳng và tự do về quyền và nghĩa vụ. B. Được hưởng quyền và nghĩa vụ. C. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Câu 16: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là. A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí như nhau. B. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử phạt theo quy định của pháp luật. C. Công dân nào do thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lí. D. Bất kỳ công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật. Câu 17: Mối quan hệ trong gia đình bao gồm những mối quan hệ cơ bản nào? A. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. B. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại. C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. D. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội. Câu 18: Pháp luật là : A. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. B. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương C. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. D. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện . Câu 19: Hôn là: A. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của luật về độ tuổi, sự tự nguyên và đăng kí kết hôn. B. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về độ tuổi, năng lực trách nhiệm pháp lý và đăng kí kết hôn. C. Xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự và đăng kí kết hôn D. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn. Câu 20: Cho biết Hiến pháp nước ta hiện nay được ban hành vào năm nào? A. 1980 B. 1990 C. 1992 D. 2013 Câu 21: Điền vào chỗ trống cho phù hợp: Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người .........theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình, do đó phải độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện. A. Có quyền công dân. C. Đã trưởng thành. B. Đã được giáo dục. D. Đã đạt một độ tuổi nhất định. Câu 22: Công dân bình đẳng trước PL gồm có bình đẳng về. A. Bình đẳng về quyền và trách nhiệm pháp lí. B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. C. Bình đẳng về nghĩa vụ, bình đẳng về trách nhiệm pháp lí D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ Câu 23: Chủ thể của áp dụng pháp luật là ai? A. Các cơ quan công chức nhà nước. B. Cá nhân, tổ chức. C. Ai cũng có quyền áp dụng pháp luật. D. Các cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền. Câu 24: Pháp luật là phương tiện để công dân thực và bảo vệ: A. Các quyền của mình. C. .Quyền và lợi ích hợp pháp của mình. B. Lợi ích kinh tế của mình D. Quyền và nghĩa vụ của mình.. Câu 25: Pháp luật được ban hành dựa trên cơ sở các A. Quan hệ KT-XH B. Quan điểm chính trị C. Chuẩn mực đạo đức. Câu 26: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra theo quy định của pháp luật là: A. Từ 18 tuổi trở lên. C. Từ đủ 18 tuổi trở lên Câu 27: Hôn nhân là: B. Từ đủ 16 tuổi trở lên. D. Từ đủ 14 tuổi trở lên. A. Nam nữ đã sống chung với nhau được gia đình thừa nhận. B. Việc nam nữ tổ chức đăng ký kết hôn. C. Việc nam nữ đã được gia đình chấp nhận kết hôn. D. Quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. Câu 28: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là: A. Từ đủ 16 tuổi trở lên. C. Từ đủ 18 tuổi trở lên. B. Từ đủ 14 tuổi trở lên D. Từ 18 tuổi trở lên. Câu 29: Pháp luật nước ta quy định quyền bình đẳng trong hôn nhân nhằm mục đích: A. Tạo điều kiện để người vợ làm chủ gia đình. B. Phát huy vai trò của người vợ. C. Tạo cơ sở để vợ, chồng củng cố tình yêu, đảm bảo được sự bền vững của hạnh phúc gia đình. D. Người vợ được hưởng mọi quyền lợi trong gia đình. Câu 30: Nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với từng thời kì nhất định, làm cơ sở pháp lí cho việc xử lí mọi hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích của công dân, của Nhà nước và xã hội. Nội dung trên nói đến trách nhiệm của: A. Xã hội. B. Nhà nước. C. Mọi người. D. Công dân. Câu 31: Hôn nhân được đánh dấu bằng một sự kiện pháp lí là : A. Tổ chức lễ cưới C. Ra mắt họ hàng, bạn bè B. Đăng ký kết hôn. D. Kết hôn Câu 32: Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong: A. Quan hệ tài sản và quan hệ vợ chồng. C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tình cảm. B. Quan hệ tình cảm và quan hệ tài sản. D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Câu 33: Pháp luật do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước là đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? A. Tính quyền lực bắt buộc chung. C. Tính bắt buộc và cưỡng chế B. Tính áp đặt của pháp luật D. Tính công bằng xã hội. Câu 34: Nhà nước quy định điểm ưu tiên cho thí sinh vùng sâu vùng xa, thí sinh người dân tộ thiểu số trong kì thi THPT quốc gia, điều đó: A. Ảnh hưởng đến nguyên tắc mọi CD được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. B. Ảnh hưởng đến nguyên tắc CD bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. C. CD không được đối xử bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. D. Không ảnh hưởng đến nguyên tắc mọi CD được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Câu 35: Để quản lí xả hội, cùng với các phương tiện khác, nhà nước sử dụng pháp luật như một phương tiện………………mà không một phương tiện nào có thể thay thế được. A. Công bằng nhất. B. Dân chủ nhất. C. Hữu hiệu nhất. D. Thuận lợi nhất. Câu 36: Người do thiếu hiểu biết về pháp luật, nếu vi phạm PL thì: A. Cũng bị NN xử lý theo quy định pháp luật nhưng mức độ nhẹ. B. Nhà nước không xử lý. C. Cũng bị NN xử lý theo quy định pháp luật. D. Nhà nước chỉ xử phạt vi phạm hành chính. Câu 37: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống là đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? A. Tính quyền lực bắt buộc chung B. Tính quy phạm phổ biến C. Tính toàn diện đối với xã hội D. Tính định hướng cho hành vi của mọi cá nhân, tổ chức Câu 38: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là: A. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung. C. Pháp luật có tính quy phạm. B. Pháp luật có tính quyền lực. D. Pháp luật có tính bắt buộc chung. Câu 39: Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ của các cá nhân hoặc tổ chức phải…….hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. A. Bị trừng phạt. B. Đền bù. C. Gánh chịu. D. Nộp phạt. Câu 40: Pháp luật mang bản chất. A. Xã hội. C. Giai cấp B. Xã hội và giai cấp. D. Bắt buộc. ------ HẾT ------ SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA GDCD 45 PHÚT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Tài liệu liên quan