Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT...

  • 05/11/2018 06:29:53
  • 113 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển với nội dung xoay quanh: trao đổi theo nguyên tắc ngang giá, thị trường hàng hoá, cạnh tranh trong nền kinh tế hàng hóa,...để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.14 M, số trang : 5

Chi tiết

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
KIỂM TRA 1 TIẾT, HKI - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN GDCD 11 - Mã đề 001
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện như thế nào?
A. Luôn cao hơn giá trị
B. Luôn ăn khớp với giá trị
C. Luôn thấp hơn giá trị
D. Luôn xoay quanh giá trị
Câu 2: Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là
4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?
A. . 4 giờ.
B. . 3 giờ.
C. 6 giờ.
D. 5 giờ.
Câu 3: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào?
A. . Quy luật cạnh tranh.
B. . Quy luật kinh tế
C. . Quy luật giá trị
D. . Quy luật cung cầu.
Câu 4:
Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi nào?
A. Khi xã hội loài người xuất hiện.
B. .Khi ngôn ngữ xuất hiện.
C. Khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện.
D. Khi con người biết lao động.
Câu 5:
Anh An trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện
chức năng gì?
A. . Phương tiện lưu thông.
B. . Phương tiện thanh toán.
C. . Thước đo giá trị.
D. . Phương tiện giao dịch.
Câu 6: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản
phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là:
A. Quá trình sản xuất.
B. Sản xuất của cải vật chất.
C. Thỏa mãn nhu cầu.
D. Sản xuất kinh tế
Câu 7: Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?
A. . Nhu cầu có khả năng thanh toán.
B. . nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.
C. . Nhu cầu của người tiêu dùng.
D. . Nhu cầu của mọi người.
Câu 8:
Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến mọi hoạt động của xã hội?
A. Trung tâm.
B. Cần thiết.
C. Quyết định.
D. Quan trọng.
Câu 9: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào?
A. Giá trị số lượng, chất lượng.
B.
Lao động xã hội của người sản xuất.
C. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
D. Giá trị trao đổi.
SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
Câu 10: Thị trường bao gồm những nhân tố cơ bản nào?
A. Người mua, người bán, tiền tệ.
B. Hàng hóa, người mua, người bán.
C. Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ.
D. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.
Câu 11: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì?
A. Sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động.
B. Sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động.
C. Sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất.
D. Sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao động.
Câu 12:
Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện
nào trong quan hệ cung - cầu ?
A. . Cung cầu tác động lẫn nhau
B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả
C. . Thị trường chi phối cung cầu
D. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu
Câu 13: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?
A. Giá trị sử dụng.
B. Giá trị, giá trị trao đổi.
C. Giá trị trao đổi, giá trị sử dụng.
D. Giá trị, giá trị sử dụng.
Câu 14: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho
phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?
A.
Tư liệu lao động.
B. Tài nguyên thiên nhiên
C. Đối tượng lao động.
D. Công cụ lao động.
Câu 15:
Đáp án nào dưới đây là chức năng của tiền tệ?
A. Thước đo kinh tế.
B. Thước đo thị trường.
C. Thước đo giá cả.
D. Thước đo giá trị.
Câu 16: Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất
và lưu thong phải căn cứ vào đâu?
A. Thời gian lao động cá biệt
B. Thời gian lao động xã hội cần thiết
C. Thời gian cần thiết
D. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa
Câu 17: Cạnh tranh giữ vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?
A. Một đòn bẩy kinh tế.
B. Động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế.
C.
Cơ sở sản xuất và lưu thông hàng hoá.
D. Nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Câu 18: Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo
điều kiện nào sau đây?
SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
A. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa
B. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa
C. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa
D. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa
Câu 19:
Để may xong một cái áo, hao phí lao động của anh B tính theo thời gian mất 4 giờ. Vậy
4 giờ lao động của anh B được gọi là gì?
A. Thời gian lao động thực tế.
B. Thời gian lao động cá biệt.
C. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
D. Thời gian lao động của anh B.
Câu 20: Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ?
A. Phương tiện thanh toán.
B. Phương tiện mua bán.
C. Phương tiện trao đổi.
D. Phương tiện giao dịch.
Câu 21: Hàng hóa có thể tồn tại dưới những dạng nào sau đây?
A. . Vật thể và phi vật thể.
B. . Sản phẩm vật thể và tinh thần.
C. . Sản phẩm tinh thần và dịch vụ.
D. . Sản phẩm vật thể và dịch vụ.
Câu 22: Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi nào?
A. . Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.
B. . Khi tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy quá trình mua bán hàng hóa diễn ra
thuận lợi.
C. . Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.
D. . Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ.
Câu 23:
Yếu tố nào dưới đây không phải là điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa?
A. . Thông qua mua bán.
B. . Có công dụng nhất định.
C. . Do lao động tạo ra.
D. . Có sẵn trong tự nhiên.
Câu 24: Khi trên thị
trường
giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. . Cung và cầu giảm
B. . Cung giảm, cầu tăng
C. . Cung tăng, cầu giảm
D. . Cung và cầu tăng
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Thế nào là sản xuất của cải vật chất ? Hãy trình bày các yếu tố cơ bản của quá trình sản
xuất?
Câu 2: Cạnh tranh là gì? Ví dụ? Thế nào là cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành
mạnh?
------ HẾT ------

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ