Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân

Đăng ngày 11/5/2018 11:28:32 AM | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 37 | Page: 3 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân. Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các em thành công!
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
Họ và tên: …………………….
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I
Lớp
:……………
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10
Em hãy chọn phương án đúng nhất điền dấu X vào ô tương ứng trong bảng trả lời cuối bài.
1. Những hành động nào sau đây trái với qui luật của sự phát triển?
A. Thiếu kiên trì, nôn nóng, đốt cháy giai đoạn.
B. Cố gắng vượt khó, ra sức học tập tích lũy kiến thức.
C. Rèn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
D. Không ngừng học tập để tránh tụt hậu.
2. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Con người là chủ nhân của các giá trị vật chất.
B. Con người là động lực của mọi biến đổi xã hội.
C. Các vị thần đã quyết định các biến đổi lịch sử.
D. Con người sáng tạo ra lịch sử trên cơ sở nhận thức và vận động
của qui luật khách quan.
3. Theo em những yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng xấu đến tự do, hạnh phúc của con người.
A. Bệnh tật, nghèo đói, thất học.
B. Trồng cây, gây rừng và bảo vệ không khai thác tài nguyên bừa bãi.
C. Ô nhiễm môi trường,
D. Nguy cơ khủng bố và phân biệt chủng tộc.
4. Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng
đó và phân biệt nó với cái khác là
A. Điểm nút
B. Chất
C. Lượng
D. Độ
5. Giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì:
A. Chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng
B. Lượng biến đổi chậm, chất biến đổi nhanh chóng
C. Cả chất và lượng cùng biến đổi từ từ
D. Cả chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng.
6. Câu nói nào sau đây không nói về lượng và chất ?
A.
Dốt đến đâu học lâu cũng biết.
B. Góp gió thành bão.
C. Năng nhặt chặt bị
D. Chị ngã em nâng.
7. Quan niệm nào sau đây là đúng?
A.
Ý thức là do lực lượng thần bí sinh ra.
B.
Ý thức là cái có trước, cái quyết định vật chất.
C.
Ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào đầu óc con người dựa trên cơ sở lao động và ngôn ngữ.
D. Ý thức là do thần thánh ban tặng.
8. Quan niệm nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về thực tiễn?
A. Thực tiễn là toàn bộ hoạt động tinh thần.
B. Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích lịch sử - xã hội của con người.
C. Những hoạt động cải tạo xã hội.
D. Những hoạt động thực nghiệm khoa học.
9. Quan niệm cho rằng: giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất
tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu diệt được thuộc thế
giới quan của trường phái triết học nào sau đây:
A. Duy vật
B. Duy tâm
C. Thế giới quan duy vật
D, Thế giới quan duy tâm
10. Triết học duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa :
A. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình
B. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình
C. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
D. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện
chứng
11. Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện
hơn được hiểu là :
A. Sự tăng trưởng
B. Sự phát triển
C. Sự tiến hoá
D. Sự tiến lên
12. Các sự vật, hiện tượng tồn tại được là do:
A. Chúng luôn luôn vận động
B. Chúng luôn luôn biến đổi
C. Chúng đứng yên
D. Sự cân bằng giữa các yếu tố bên trong của sự vật, hiện tượng
13. Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào?
A. Vận động hoá học
B. Vận động vật lý
C. Vận động cơ học
D. Vận động xã hội
14.
Con người có thể và làm chủ và cải tạo thế giới khách quan bởi vì:
A. Thượng đế giúp con người chinh phục thế giới khách quan.
1
B. í chí con người có thể thay đổi được thế giới khách quan.
C. Con người có thể phát huy tính năng động chủ quan để cải tạo thế giới khách quan.
D.Con người có khả năng nhận thức vận dụng và cải tạo thế giới khách quan.
15. Theo quan điểm của Triết học Mác- Lênin, vận động là:
A. Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng.
B. Mọi sự dịch chuyển của vật chất
C. Mọi sự di chuyển nói chung của các sự vật, hiện tượng.
D. Mọi sự thay đổi về vị trí của các sự vật, hiện tượng.
16. Khoảng giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa dẫn tới sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng đó
gọi là:
A. Điểm nút
B. Bước nhảy
C. Lượng
D. Độ
17. Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “... là phương pháp xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái
cô lập, tĩnh tại không liên hệ, không phát triển”.
A. Phương pháp luận lôgic
B. Phương pháp luận biện chứng
C. Phương pháp luận siêu hình
D. Phương pháp thống kê
18. Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: « ...là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối
liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng »
A. Phương pháp luận biện chứng
B. Phương pháp hình thức
C. Phương pháp lịch sử
D. Phương pháp luận siêu hình
19. Trong các ý sau, ý nào thể hiện yếu tố biện chứng?
A. “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
B. Đèn nhà ai, nhà ấy rạng.
C. Trong lớp đã có sự phân công lao động vệ sinh, mỗi người một việc. Việc của ai, người ấy làm, chẳng có ai
liên quan đến ai cả.
D. Phương pháp của chú quạ trong câu truyện dân gian “Chú quạ thông minh”.
20. Trong các ví dụ sau em hãy chọn ra ví dụ về hình thức vận động xã hội:
A. Trao đổi chất trong cơ thể
B. Cây cối vươn ra ánh sáng
C. Sự thay đổi nhà nước từ phong kiến lên tư bản.
D. Trái đất quay.
21. sở của sự thống giữa nhận thức cảm tính nhận thức tính là:
A.Thế giới vật chất tồn tại khách quan
B. Tài liệu cảm tính có thể tin cậy và phong phú
C. Thực tiễn xã hội
D. Tính năng động chủ quan của con người
22. Những việc làm nào sau đây không vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức?
A. Thực hành sử dụng máy vi tính.
B. Tham quan bảo tàng lịch sử.
C. Hoạt động mê tín, dị đoan.
D. Giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ.
23. Hệ thống các quan điểm luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí vai trò của con người trong thế giới
đó, gọi là:
A. Sinh học
B. Văn học
C. Sử học
D. Triết học
24. Con người đúc rút được kinh nghiệm trong cuộc sống là:
A. Nhờ quan sát thời tiết.
B. Nhờ thần linh mách bảo.
C. Nhờ thực tiễn lao động, sản xuất.
D. Nhờ các mối quan hệ trong cuộc sống.
2
ĐÁP ÁN:
Đáp án
CÂU
1
CÂU
2
CÂU
3
CÂU
4
CÂU
5
CÂU
6
CÂU
7
CÂU
8
CÂU
9
CÂU
10
CÂU
11
CÂU
12
A
X
X
X
X
B
X
X
X
X
C
X
X
X
D
X
Đáp án
CÂU
13
CÂU
14
CÂU
15
CÂU
16
CÂU
17
CÂU
18
CÂU
19
CÂU
20
CÂU
21
CÂU
22
CÂU
23
CÂU
24
A
X
X
X
B
C
X
X
X
X
X
D
X
X
X
X
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
37 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân. Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các em thành công!.

Nội dung

TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN Họ và tên: ……………………. KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I Lớp :…………… MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Em hãy chọn phương án đúng nhất điền dấu X vào ô tương ứng trong bảng trả lời cuối bài. 1. Những hành động nào sau đây trái với qui luật của sự phát triển? A. Thiếu kiên trì, nôn nóng, đốt cháy giai đoạn. B. Cố gắng vượt khó, ra sức học tập tích lũy kiến thức. C. Rèn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. D. Không ngừng học tập để tránh tụt hậu. 2. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây? A. Con người là chủ nhân của các giá trị vật chất. B. Con người là động lực của mọi biến đổi xã hội. C. Các vị thần đã quyết định các biến đổi lịch sử. D. Con người sáng tạo ra lịch sử trên cơ sở nhận thức và vận động của qui luật khách quan. 3. Theo em những yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng xấu đến tự do, hạnh phúc của con người. A. Bệnh tật, nghèo đói, thất học. B. Trồng cây, gây rừng và bảo vệ không khai thác tài nguyên bừa bãi. C. Ô nhiễm môi trường, D. Nguy cơ khủng bố và phân biệt chủng tộc. 4. Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng đó và phân biệt nó với cái khác là A. Điểm nút B. Chất C. Lượng D. Độ 5. Giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì: A. Chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng B. Lượng biến đổi chậm, chất biến đổi nhanh chóng C. Cả chất và lượng cùng biến đổi từ từ D. Cả chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng. 6. Câu nói nào sau đây không nói về lượng và chất ? A. Dốt đến đâu học lâu cũng biết. B. Góp gió thành bão. C. Năng nhặt chặt bị D. Chị ngã em nâng. 7. Quan niệm nào sau đây là đúng? A. Ý thức là do lực lượng thần bí sinh ra. B. Ý thức là cái có trước, cái quyết định vật chất. C. Ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào đầu óc con người dựa trên cơ sở lao động và ngôn ngữ. D. Ý thức là do thần thánh ban tặng. 8. Quan niệm nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về thực tiễn? A. Thực tiễn là toàn bộ hoạt động tinh thần. B. Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích lịch sử - xã hội của con người. C. Những hoạt động cải tạo xã hội. D. Những hoạt động thực nghiệm khoa học. 9. Quan niệm cho rằng: giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu diệt được thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào sau đây: A. Duy vật B. Duy tâm C. Thế giới quan duy vật D, Thế giới quan duy tâm 10. Triết học duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa : A. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình B. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình C. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng D. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng 11. Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn được hiểu là : A. Sự tăng trưởng B. Sự phát triển C. Sự tiến hoá D. Sự tiến lên 12. Các sự vật, hiện tượng tồn tại được là do: A. Chúng luôn luôn vận động B. Chúng luôn luôn biến đổi C. Chúng đứng yên D. Sự cân bằng giữa các yếu tố bên trong của sự vật, hiện tượng 13. Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào? A. Vận động hoá học B. Vận động vật lý C. Vận động cơ học D. Vận động xã hội 14. Con người có thể và làm chủ và cải tạo thế giới khách quan bởi vì: A. Thượng đế giúp con người chinh phục thế giới khách quan. 1 B. í chí con người có thể thay đổi được thế giới khách quan. C. Con người có thể phát huy tính năng động chủ quan để cải tạo thế giới khách quan. D.Con người có khả năng nhận thức vận dụng và cải tạo thế giới khách quan. 15. Theo quan điểm của Triết học Mác- Lênin, vận động là: A. Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng. C. Mọi sự di chuyển nói chung của các sự vật, hiện tượng. B. Mọi sự dịch chuyển của vật chất D. Mọi sự thay đổi về vị trí của các sự vật, hiện tượng. 16. Khoảng giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa dẫn tới sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng đó gọi là: A. Điểm nút B. Bước nhảy C. Lượng D. Độ 17. Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “... là phương pháp xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái cô lập, tĩnh tại không liên hệ, không phát triển”. A. Phương pháp luận lôgic B. Phương pháp luận biện chứng C. Phương pháp luận siêu hình D. Phương pháp thống kê 18. Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: « ...là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng » A. Phương pháp luận biện chứng B. Phương pháp hình thức C. Phương pháp lịch sử D. Phương pháp luận siêu hình 19. Trong các ý sau, ý nào thể hiện yếu tố biện chứng? A. “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” B. Đèn nhà ai, nhà ấy rạng. C. Trong lớp đã có sự phân công lao động vệ sinh, mỗi người một việc. Việc của ai, người ấy làm, chẳng có ai liên quan đến ai cả. D. Phương pháp của chú quạ trong câu truyện dân gian “Chú quạ thông minh”. 20. Trong các ví dụ sau em hãy chọn ra ví dụ về hình thức vận động xã hội: A. Trao đổi chất trong cơ thể B. Cây cối vươn ra ánh sáng C. Sự thay đổi nhà nước từ phong kiến lên tư bản. D. Trái đất quay. 21. Cơ sở của sự thống giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là: A.Thế giới vật chất tồn tại khách quan C. Thực tiễn xã hội B. Tài liệu cảm tính có thể tin cậy và phong phú D. Tính năng động chủ quan của con người 22. Những việc làm nào sau đây không vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức? A. Thực hành sử dụng máy vi tính. B. Tham quan bảo tàng lịch sử. C. Hoạt động mê tín, dị đoan. D. Giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ. 23. Hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí vai trò của con người trong thế giới đó, gọi là: A. Sinh học B. Văn học C. Sử học D. Triết học 24. Con người đúc rút được kinh nghiệm trong cuộc sống là: A. Nhờ quan sát thời tiết. C. Nhờ thực tiễn lao động, sản xuất. B. Nhờ thần linh mách bảo. D. Nhờ các mối quan hệ trong cuộc sống. 2 ĐÁP ÁN: Đáp án CÂU 1 A X B C D Đáp án CÂU 13 A B C D X CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU 2 3 4 5 6 X X X X X CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU 14 15 16 17 18 X X X X X CÂU CÂU CÂU 7 8 9 X X X CÂU CÂU CÂU 19 20 21 X X X CÂU CÂU CÂU 10 11 12 X X X CÂU CÂU CÂU 22 23 24 X X X 3

Tài liệu liên quan