Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 6 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Bắc Sơn

Đăng ngày 11/5/2018 11:33:21 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 91 | Page: 3 | FileSize: 0.37 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 6 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Bắc Sơn. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 6 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Bắc Sơn là tài liệu ôn tập hiệu quả môn Công nghệ dành cho các em học sinh lớp 6. Tham khảo để củng cố kiến thức và luyện tập kỹ năng giải đề các em nhé!
PHÒNG GD & ĐT QUẬN KIN AN
MA TRẬN ĐỀ KIM TRA 45 PHÚT
TRƢỜNG THCS BẮC SƠN
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Công ngh 6 Tiết: 18
Cấp độ
Nhn biết
Thông hiu
Vn dng
Vn dng thp
Vn dng cao
Tng
Ch đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Khâu mũi
thƣờng, mũi
đột mau, mũi
vt.
Phân bit
được khâu
thường, khâu
đột , khâu vt
- Vn dụng khâu được các
đường khâu mũi đột, mũi
thường, mũi vắt.
- Vn dụng được kiến thc
để may đẹp, khong cách các
mũi khâu đều nhau chc
chn. Đảm bo an toàn lao
động
S câu
1
3
4
S điểm
2đ
8đ
10đ
T l %
20%
80%
100%
Tng S câu
1
3
4
S điểm
10đ
T l %
20%
80%
100%
PHÒNG GD&ĐT QUẬN KIN AN
ĐỀ KIM TRA 45 PHÚT
Trƣờng THCS Bắc Sơn
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Công ngh 6 Tiết 18
Thi gian làm bài 45 phút ( không k thời gian giao đề)
Câu 1(3 điểm) Em hãy hoàn thành 2 đường khâu mũi thường. Mỗi đường dài 10 cm.
Câu 2(3 điểm) Em hay hoàn thành hai đường khâu mũi đột mau. Mỗi đường dài 10
cm.
Câu 3(2 điểm) Em hãy hoàn thành một đường khâu mũi vắt dài 10 cm.
Câu 4(2 điểm) Ghi rõ tên các đường khâu mà em đã hoàn thành được.
PHÒNG GD&ĐT QUẬN KIN AN
ĐÁP ÁN ĐỀ KIM TRA 45 PHÚT
Trƣờng THCS Bắc Sơn
m hc: 2016 - 2017
Môn: Công ngh 6 Tiết 18
Câu
Đáp án
Điểm
1
(3 điểm)
- May đúng số lượng và chiu dài yêu cu
- May đẹp, khoảng cách các mũi khâu đều nhau chc
chn.
(2,5 điểm)
(0,5 điểm)
2
(3 điểm)
- May đúng số lượng và chiu dài yêu cu
- May đẹp, khoảng cách các mũi khâu đều nhau chc
chn.
(2,5 điểm)
(0,5 điểm)
3
(2 điểm)
- May đúng số lượng và chiu dài yêu cu
- May đẹp, khoảng cách các mũi khâu đều nhau chc
chn.
(1,5 điểm)
(0,5 điểm)
4
Ghi đúng tên các đường khâu
(2 điểm)
(2 điểm)
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
91 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 6 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Bắc Sơn. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 6 năm 2016-2017 có đáp án - Trường THCS Bắc Sơn là tài liệu ôn tập hiệu quả môn Công nghệ dành cho các em học sinh lớp 6. Tham khảo để củng cố kiến thức và luyện tập kỹ năng giải đề các em nhé!.

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT QUẬN KIẾN AN TRƢỜNG THCS BẮC SƠN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Năm học: 2016 - 2017 Môn: Công nghệ 6 – Tiết: 18 Cấp độ Chủ đề 1. Khâu mũi thƣờng, mũi đột mau, mũi vắt. Nhận biết TNKQ TL Phân biệt được khâu thường, khâu đột , khâu vắt Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng TNKQ TL TNKQ TL - Vận dụng khâu được các đường khâu mũi đột, mũi thường, mũi vắt. - Vận dụng được kiến thức để may đẹp, khoảng cách các mũi khâu đều nhau chắc chắn. Đảm bảo an toàn lao động Số câu 1 Số điểm 2đ Tỉ lệ % 20% Tổng Số câu 1 Số điểm 1đ Tỉ lệ % 20% 3 4 8đ 10đ 80% 100% 3 4 8đ 10đ 80% 100% PHÒNG GD&ĐT QUẬN KIẾN AN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Trƣờng THCS Bắc Sơn Năm học: 2016 - 2017 Môn: Công nghệ 6 – Tiết 18 Thời gian làm bài 45 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu 1(3 điểm) Em hãy hoàn thành 2 đường khâu mũi thường. Mỗi đường dài 10 cm. Câu 2(3 điểm) Em hay hoàn thành hai đường khâu mũi đột mau. Mỗi đường dài 10 cm. Câu 3(2 điểm) Em hãy hoàn thành một đường khâu mũi vắt dài 10 cm. Câu 4(2 điểm) Ghi rõ tên các đường khâu mà em đã hoàn thành được. PHÒNG GD&ĐT QUẬN KIẾN AN Trƣờng THCS Bắc Sơn ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Năm học: 2016 - 2017 Môn: Công nghệ 6 – Tiết 18 Câu 1 (3 điểm) 2 (3 điểm) 3 (2 điểm) 4 (2 điểm) Đáp án - May đúng số lượng và chiều dài yêu cầu - May đẹp, khoảng cách các mũi khâu đều nhau chắc chắn. - May đúng số lượng và chiều dài yêu cầu - May đẹp, khoảng cách các mũi khâu đều nhau chắc chắn. - May đúng số lượng và chiều dài yêu cầu - May đẹp, khoảng cách các mũi khâu đều nhau chắc chắn. Ghi đúng tên các đường khâu Điểm (2,5 điểm) (0,5 điểm) (2,5 điểm) (0,5 điểm) (1,5 điểm) (0,5 điểm) (2 điểm)

Tài liệu liên quan