Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Vật lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Võ Thị Sáu

Đăng ngày 10/5/2018 7:18:17 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 105 | Page: 5 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Vật lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Võ Thị Sáu. Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Vật lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Võ Thị Sáu giúp các bạn hệ thống lại kiến thức môn Vật lý đã học, vận dụng những kiến thức, công thức đã học vào việc giải bài tập Vật lý, giải thích một số hiện tượng Vật lý, đồng thời giúp các bạn năng cao kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác trong thời gian quy định.
MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÝ LỚP 8
(Năm học 2017-2018)
Cấp độ
Vận dụng thấp
Vận dụng
Tổng
Tên
Nhận biết
Thông hiểu
cao
cộng
chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNK
Q
TL
Công suất
C2
0.5
C10
2.0
2
2.5
Các chất được cấu
C1
1
tạo như thế nào?
0.5
0.5
Nguyên tử, phân tử
C3
C7,C9
3
chuyển động hay
0,5
đứng yên?
3.0
3.5
Nhiệt năng
C4
C8
2
1.5
2.0
3.5
Tổng số câu
1
2
1
3
1
8
Tổng số điểm
0.5
1,0
1,5
5.0
2,0
10
Tỷ lệ %
5%
10 %
15%
50%
20%
100%
Trường THCS Võ Thị Sáu
Họ và tên:........................................
Lớp:...............
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Vật lý 8
Thời gian: 45 phút
Đề A
A. Trắc nghiệm:
(3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Bất kỳ vật nào cũng có cơ năng.
B. Bất kỳ vật nào cũng có nhiệt năng.
C. Bất cứ vật nào cũng có nhiệt lượng.
D.
Bất cứ vật nào cũng có động năng.
Câu 2.
Khi thả một miếng đồng vào 1 cốc nước nóng thì :
A. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước tăng
B.
Nhiệt năng của miếng đồng tăng, nhiệt năng của nước giảm.
C. Nhiệt năng của miếng đồng tăng, nhiệt năng của nước tăng
D. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước giảm.
Câu 3
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh hơn thì đại lượng nào sau
đây của vật không tăng?
A. Nhiệt độ.
B. Thể tích.
C. Nhiệt năng.
D. Khối lượng.
Câu 4: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của những câu sau cho đúng ý nghĩa Vật
lý:
a. Khi .....................của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển
động......................và nhiệt năng của vật ...................................
b. ..........................là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay.............................. trong quá
trình.............................................
B. Tự luận:
( 7 điểm)
Câu 7:
(2 điểm) Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật, cho ví dụ? Gạo
nấu trong nồi và gạo đang xát đều nóng lên. Hỏi về mặt thay đổi nhiệt năng có gì giống nhau,
khác nhau?
Câu 8 .
( 2 điểm) Giải thích vì sao bỏ muối vào nước thì muối tan và nước có vị mặn ?
Câu 10. (3 điểm)
Một công nhân khuân vác trong 1 giờ được 36 thùng hàng, mỗi thùng hàng
phải tốn một công là 20.000J.
a, Tính công suất của người công nhân đó?
b , Nêu ý nghĩa con số công suất vừa tính được ở câu a.
Bài làm
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
t 3600
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ A
A. TRẮC NGHIỆM:
Chọn đúng đáp án mỗi câu được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
Đáp án
B
B
D
Câu 4: Điền đúng mỗi cụm từ ở mỗi chỗ trống: 0,25đ
1- Nhiệt độ
2- càng nhanh
3- càng lớn
4- nhiệt lượng
5- mất bớt đi
6- truyền nhiệt
B. TỰ LUẬN:
. TỰ LUẬN
Câu 7: ( 2 điểm)
Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của vật:
+ Thực hiện công: VD: ……..
+ Truyền nhiệt: VD……….
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Gạo nấu trong nồi nóng lên nhờ được truyên nhiệt , còn gạo đang xát
nóng lên nhờ thực hiện công.
0,5 điểm
Câu 8: ( 2 điểm)
Đường được cáu tạo từ các phân tử muối ,nước được cấu tạo từ các
phân tử nước.giữa các phân tử muối và giữa các phân tử nước đều có
khoảng cách. Các phân tử này chuyển động không ngừng
(1,0đ)
nên khi bỏ muối vào nước các phân tử nước chuyển động xen vào
khoảng cách giữa các ptử đường nên đường tan.
(0,5đ)
Các phân tử muối cũng chuyển động xen vào khoảng cách của các p
tử nước nên nước có vị mặn.
(0,5đ)
Câu 9.( 3 điểm)
a ,
Tổng số công mà người công nhân thực hiện được là:
1,0 điểm
A= 36 x 20000 = 720000( J)
Công suất làm việc của công nhân là:
b , giải thích dúng ý nghĩa 200W
p A 720000 200(W)
1,0 điểm
1,0 điểm
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
105 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Vật lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Võ Thị Sáu. Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Vật lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Võ Thị Sáu giúp các bạn hệ thống lại kiến thức môn Vật lý đã học, vận dụng những kiến thức, công thức đã học vào việc giải bài tập Vật lý, giải thích một số hiện tượng Vật lý, đồng thời giúp các bạn năng cao kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác trong thời gian quy định..

Nội dung

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (Năm học 2017-2018) Cấp độ Tên chủ đề Công suất Các chất được cấu tạo như thế nào? Nhận biết TNKQ TL C2 0.5 Thông hiểu TNKQ TL C1 0.5 Vận dụng thấp TNKQ TL Vận dụng Tổng cao cộng TNK TL Q C10 2 2.0 2.5 1 0.5 Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Nhiệt năng Tổng số câu 1 Tổng số điểm 0.5 Tỷ lệ % 5% C3 C7,C9 0,5 3.0 C4 C8 1.5 2.0 2 1 3 1,0 1,5 5.0 10 % 15% 50% 3 3.5 2 3.5 1 8 2,0 10 20% 100% Trường THCS Võ Thị Sáu Họ và tên:........................................ Lớp:............... KIỂM TRA MỘT TIẾT Đề A Môn: Vật lý 8 Thời gian: 45 phút A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau: Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Bất kỳ vật nào cũng có cơ năng. B. Bất kỳ vật nào cũng có nhiệt năng. C. Bất cứ vật nào cũng có nhiệt lượng. D. Bất cứ vật nào cũng có động năng. Câu 2. Khi thả một miếng đồng vào 1 cốc nước nóng thì : A. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước tăng B. Nhiệt năng của miếng đồng tăng, nhiệt năng của nước giảm. C. Nhiệt năng của miếng đồng tăng, nhiệt năng của nước tăng D. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước giảm. Câu 3 Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh hơn thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? A. Nhiệt độ. B. Thể tích. C. Nhiệt năng. D. Khối lượng. Câu 4: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của những câu sau cho đúng ý nghĩa Vật lý: a. Khi .....................của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động......................và nhiệt năng của vật ................................... b. ..........................là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay.............................. trong quá trình............................................. B. Tự luận: ( 7 điểm) Câu 7: (2 điểm) Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật, cho ví dụ? Gạo nấu trong nồi và gạo đang xát đều nóng lên. Hỏi về mặt thay đổi nhiệt năng có gì giống nhau, khác nhau? Câu 8 . ( 2 điểm) Giải thích vì sao bỏ muối vào nước thì muối tan và nước có vị mặn ? Câu 10. (3 điểm) Một công nhân khuân vác trong 1 giờ được 36 thùng hàng, mỗi thùng hàng phải tốn một công là 20.000J. a, Tính công suất của người công nhân đó? b , Nêu ý nghĩa con số công suất vừa tính được ở câu a. Bài làm ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ A A. TRẮC NGHIỆM: Chọn đúng đáp án mỗi câu được 0,5 điểm Câu 1 2 3 Đáp án B B D Câu 4: Điền đúng mỗi cụm từ ở mỗi chỗ trống: 0,25đ 1- Nhiệt độ 2- càng nhanh 3- càng lớn 4- nhiệt lượng 5- mất bớt đi 6- truyền nhiệt B. TỰ LUẬN: . TỰ LUẬN Câu 7: ( 2 điểm) Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của vật: + Thực hiện công: VD: …….. + Truyền nhiệt: VD………. Gạo nấu trong nồi nóng lên nhờ được truyên nhiệt , còn gạo đang xát nóng lên nhờ thực hiện công. Câu 8: ( 2 điểm) Đường được cáu tạo từ các phân tử muối ,nước được cấu tạo từ các phân tử nước.giữa các phân tử muối và giữa các phân tử nước đều có khoảng cách. Các phân tử này chuyển động không ngừng nên khi bỏ muối vào nước các phân tử nước chuyển động xen vào khoảng cách giữa các ptử đường nên đường tan. Các phân tử muối cũng chuyển động xen vào khoảng cách của các p tử nước nên nước có vị mặn. Câu 9.( 3 điểm) 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm (1,0đ) (0,5đ) (0,5đ) a , Tổng số công mà người công nhân thực hiện được là: 1,0 điểm A= 36 x 20000 = 720000( J) Công suất làm việc của công nhân là: p  A  720000  200(W) b , giải thích dúng ý nghĩa 200W 1,0 điểm 1,0 điểm Trường THCS Võ Thị Sáu Họ và tên:........................................ Lớp:............... KIỂM TRA MỘT TIẾT Đề B Môn: Vật lý 8 Thời gian: 45 phút A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau: Câu 1. Khi thả một miếng đồng đã đun nóng vào 1 cốc nước lạnh thì : A. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước tăng B. Nhiệt năng của miếng đồng tăng, nhiệt năng của nước giảm. C. Nhiệt năng của miếng đồng tăng, nhiệt năng của nước tăng D. Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước giảm. Câu 2: Chỉ ra kết luận nào không đúng trong các kết luận sau: A. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. B. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. C. Nhiệt độ của vật càng cao thì vật chuyển động càng nhanh D. Nhiệt độ của vật càng cao thì nguyên tử, phân tử tạo thành vật chuyển động càng nhanh Câu 3: Một quyển sách nằm trên bàn nó có mang dạng năng lượng nào? A. Động năng và nhiệt năng B. Chỉ có thế năng . C. Nhiệt năng và cơ năng D. Chỉ có nhiệt năng . Câu 4: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của những câu sau cho đúng ý nghĩa Vật lý: a. Khi .....................của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động......................và nhiệt năng của vật ................................... b. ..........................là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay.............................. trong quá trình............................................. B. Tự luận: ( 7 điểm) Câu 7: (2 điểm) Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật, cho ví dụ? Gạo nấu trong nồi và gạo đang xát đều nóng lên. Hỏi về mặt thay đổi nhiệt năng có gì giống nhau, khác nhau? Câu 8 . ( 2 điểm) Giải thích vì sao bỏ đường vào nước thì đường tan và nước có vị ngọt ? Câu 10. (3 điểm) Một công nhân khuân vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng, mỗi thùng hàng phải tốn một công là 15000J. a, Tính công suất của người công nhân đó? b , Nêu ý nghĩa con số công suất vừa tính được ở câu a. Bài làm ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ B A. TRẮC NGHIỆM: Chọn đúng đáp án mỗi câu được 0,5 điểm Câu 1 2 3 Đáp án A C C Câu 4: Điền đúng mỗi cụm từ ở mỗi chỗ trống: 0,25đ 1- Nhiệt độ 2- càng nhanh 3- càng lớn 4- nhiệt lượng 5- mất bớt đi 6- truyền nhiệt B. TỰ LUẬN Câu 7: ( 2 điểm) Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của vật: + Thực hiện công: VD: …….. + Truyền nhiệt: VD………. Gạo nấu trong nồi nóng lên nhờ được truyên nhiệt , còn gạo đang xát nóng lên nhờ thực hiện công. Câu 8: ( 2 điểm) Đường được cáu tạo từ các phân tử đường ,nước được cấu tạo từ các phân tử nước.giữa các phân tử đường và giữa các phân tử nước đều có khoảng cách. Các phân tử này chuyển động không ngừng nên khi bỏ đường vào nước các phân tử nước chuyển động xen vào khoảng cách giữa các ptử đường nên đường tan. Các phân tử đường cũng chuyển động xen vào khoảng cách của các p tử nước nên nước có vị ngọt. Câu 9.( 3 điểm) 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm (1,0đ) (0,5đ) (0,5đ) a , Tổng số công mà người công nhân thực hiện được là: 1,0 điểm A= 48 x 15000 = 720000( J) Công suất làm việc của công nhân là: p  A  720000 100(W) b , giải thích dúng ý nghĩa 100W 1,0 điểm 1,0 điểm

Tài liệu liên quan