Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Tường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Đăng ngày 10/5/2018 7:17:25 AM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 67 | Page: 4 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Tường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp. Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Tường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi bài tập trong đề thi, ôn tập lý thuyết tin học về soạn thảo văn bản, định dạng băn bản, chỉnh sửa văn bản, định dạng đoạn văn bản... Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.
Họ và tên………………………….
Lớp :6
KIỂM TRA 45 phút
MÔN : TIN HỌC 6
NĂM HỌC :2017 – 2018
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I.TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất.
Câu 1: Khi gõ văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải:
A. Nhấn phím End
C.Gõ dấu chấm câu
B. Nhấn phím Enter
D.Nhấn phím Ho
Câu 2: Muốn căn thẳng lề trái cho văn bản ta chọn nút lệnh nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân,… được gọi là:
A.
Phông chữ
B.Kiểu chữ
C. Cỡ chữ
D. Màu chữ
Câu 4: Khi định dạng kí tự có thể thay đổi để các chữ:
A.
Lớn hơn
B.Nhỏ hơn
C.Có màu sắc khác
D.Tất cả đều đúng
Câu 5: Muốn chọn phông chữ em dùng nút lệnh nào dưới đây:
A.
C.
B.
D.
Câu 6: Để giảm lề trái đoạn văn em chọn lệnh
A.
B.
C.
D.
Câu 7: Sử dụng phím Backspace để xoá từ TRONG, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?
A. Ngay trước chữ O
B. Ngay trước chữ T
C. Ngay trước chữ G
D. Đặt ở cuối từ TRONG
Câu 8: Để đặt khoảng cách dòng trong đoạn văn và màu chữ em chọn lệnh:
A.
,
B.
,
C.
,
D.
,
Câu 9: Để định dạng đoạn văn em sử dụng hộp thoại nào?
A. Format-> Font
B. Insert-> Paragraph
C. File-> Paragraph
D. Format->Paragraph
Câu 10: Để in văn bản, em sử dụng nút lệnh nào?
A. Undo
B. Save
C. Print Preview
D. Print
Câu 11. Thao tác nào dưới đây không phải thao tác định dạng kí tự ?
A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng
B. Căn giữa đoạn văn bản
C. Thay đổi phông chữArial Narrow thành Tahoma
D. Chọn chữ màu xanh
Câu 12. Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác:
A. Định dạng văn bản B. Lưu tệp văn bản
C. Trình bày trang
D. Không có đáp án
Câu 13: Để thoát khởi cửa sổ soạn thảo em chọn nút lệnh
A.
B.
C.
D.
Câu 14: Công dụng của 2 nút lệnh: Times New Roman A là:
A. Chọn phông chữ, in đậm. B. Chọn phông chữ, gạch chân.
C. Chọn phông chữ, gạch lề dưới.
D. Chọn phông chữ, màu chữ
II.
TỰ LUẬN
Câu 1 : Định dạng văn bản là gì? Có mấy loại định dạng văn bản, hãy kể tên các loại định
dạng đó?
Câu 2: Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Backspace và phím Delete trong soạn
thảo văn bản.
MA TRẬN ĐỀ
Nội dung
Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Soạn thảo văn bản đơn giản
4
1
4
1
2,0 đ
2,0 đ
2,0 đ
2,0 đ
Chỉnh sửa văn bản
2
2
4,0 đ
4,0 đ
Định dạng văn bản
3
3
1,5 đ
1,5 đ
Định dạng đoạn văn bản
1
1
0,5 đ
0,5 đ
Tổng
8
4,0đ
2
4,0 đ
1
2,0 đ
11
10,0đ
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
67 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Tường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp. Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Tường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi bài tập trong đề thi, ôn tập lý thuyết tin học về soạn thảo văn bản, định dạng băn bản, chỉnh sửa văn bản, định dạng đoạn văn bản... Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao..

Nội dung

Họ và tên…………………………. Lớp :6 Điểm KIỂM TRA 45 phút MÔN : TIN HỌC 6 NĂM HỌC :2017 – 2018 Nhận xét của giáo viên I.TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất. Câu 1: Khi gõ văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải: A. Nhấn phím End B. Nhấn phím Enter C.Gõ dấu chấm câu D.Nhấn phím Ho Câu 2: Muốn căn thẳng lề trái cho văn bản ta chọn nút lệnh nào sau đây: A. B. C. D. Câu 3: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân,… được gọi là: A. Phông chữ B.Kiểu chữ C. Cỡ chữ D. Màu chữ Câu 4: Khi định dạng kí tự có thể thay đổi để các chữ: A. Lớn hơn B.Nhỏ hơn C.Có màu sắc khác D.Tất cả đều đúng Câu 5: Muốn chọn phông chữ em dùng nút lệnh nào dưới đây: A. C. B. D. Câu 6: Để giảm lề trái đoạn văn em chọn lệnh A. B. C. D. Câu 7: Sử dụng phím Backspace để xoá từ TRONG, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? A. Ngay trước chữ O C. Ngay trước chữ G B. Ngay trước chữ T D. Đặt ở cuối từ TRONG Câu 8: Để đặt khoảng cách dòng trong đoạn văn và màu chữ em chọn lệnh: A. , B. , C. , D. , Câu 9: Để định dạng đoạn văn em sử dụng hộp thoại nào? A. Format-> Font B. Insert-> Paragraph C. File-> Paragraph D. Format->Paragraph Câu 10: Để in văn bản, em sử dụng nút lệnh nào? A. Undo B. Save C. Print Preview D. Print Câu 11. Thao tác nào dưới đây không phải thao tác định dạng kí tự ? A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng C. Thay đổi phông chữArial Narrow thành Tahoma B. Căn giữa đoạn văn bản D. Chọn chữ màu xanh Câu 12. Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác: A. Định dạng văn bản B. Lưu tệp văn bản C. Trình bày trang D. Không có đáp án Câu 13: Để thoát khởi cửa sổ soạn thảo em chọn nút lệnh A. B. C. D. Câu 14: Công dụng của 2 nút lệnh: Times New Roman  và A  là: A. Chọn phông chữ, in đậm. B. Chọn phông chữ, gạch chân. C. Chọn phông chữ, gạch lề dưới. D. Chọn phông chữ, màu chữ II. TỰ LUẬN Câu 1 : Định dạng văn bản là gì? Có mấy loại định dạng văn bản, hãy kể tên các loại định dạng đó? Câu 2: Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Backspace và phím Delete trong soạn thảo văn bản. MA TRẬN ĐỀ Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Soạn thảo văn bản đơn giản 4 2,0 đ 1 4 1 2,0 đ 2,0 đ 2,0 đ Chỉnh sửa văn bản 2 2 4,0 đ 4,0 đ Định dạng văn bản 3 3 1,5 đ 1,5 đ Định dạng đoạn văn bản 1 1 0,5 đ 0,5 đ Tổng 8 2 4,0đ 4,0 đ 1 11 2,0 đ 10,0đ I.TRẮC NGHIỆM (7 điểm) ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM VÀO Ô BÊN DƯỚI Câu 1 2 3 4 5 TL B D B D C 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B D B D D B A D D B.TỰ LUẬN ( 3 điểm) Câu 1 : Định dạng văn bản là gì? Có mấy loại định dạng văn bản, hãy kể tên các loại định dạng đó(1.5 điểm) - Định dạng văn bản là thayđổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tương khác trên trang. - Có 2 loại định dạng: + Định dạng kí tự. + Định dạng đoạn văn bản. Câu 2: Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Backspace và phím Delete trong soạn thảo văn bản.( 1.5 điểm) Giống nhau: Xóa một vài kí tự trong văn bản Khác nhau: Backspace: Xóa kí tự trước con trỏ soạn thảo Delete: Xóa xí tự sau con trỏ soạn thảo Câu 1 : Định dạng văn bản là gì? Có mấy loại định dạng văn bản, hãy kể tên các loại định dạng đó - Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tương khác trên trang. (1đ) - Có 2 loại định dạng: (1đ) + Định dạng kí tự. + Định dạng đoạn văn bản. Câu 1: (2,0 đ) Nêu các bước để sao chép một phần văn bản trong Word. Để sao chép một phần văn bản trong Word ta thực hiện: Bước 1:chọn phần văn bản cần sao chép Bước 2: Nháy chọn nút lệnh Copy Bước 3: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần sao chép Bước 4: Nháy chọn nút lệnh Paste Câu 2: (2,0 đ) Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Backspace và phím Delete trong soạn thảo văn bản. Giống nhau: Xóa một vài kí tự trong văn bản Khác nhau: + + Backspace: Xóa kí tự trước con trỏ soạn thảo Delete: Xóa xí tự sau con trỏ soạn thảo Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TL

Tài liệu liên quan