Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Ninh Hòa

Đăng ngày 10/5/2018 7:16:58 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 81 | Page: 5 | FileSize: 0.48 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Ninh Hòa. Mời các em học sinh cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Ninh Hòa làm tài liệu ôn tập môn tin học chuẩn bị cho bài thi giữa kì sắp đến. Luyện tập đề thi giúp các em hệ thống được kiến thức tin học từ đầu học kì 2, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học để soạn thảo một văn bản mẫu đúng quy định. Chúc các em kiểm tra đạt kết quả cao.
Tuần: 27
Ngày soạn: 10/03/2018
Tiết: 52
Ngày dạy:.../.../.........
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức bài 13,14, 15, 16, 17.
2. năng:
- Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập
3. Thái độ:
- Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực tự giác, tích cực làm bài kiểm tra, trung thực.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
-
Chuẩn bị đề kiểm tra
2. Học sinh:
-
Học bài từ bài 1 đến bài 4 và chương II: Phần mềm học tập
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp (1 phút):
2. Bài mới (44 phút): Phát đề kiểm tra cho HS
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấpđộ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Cộng
Tên
Chủđề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1
-
Tên
phần
Làm quen
mềm
soạn
với soạn
thảo
văn
bản
thảo văn
được
dùng
bản
phổ biến hiện
nay.
-
Nút
lệnh
Lưu văn bản
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
2
0,5
5%
Chủ đề 2
Soạn thảo
văn bản
- Nhận biết
chức năng
của con trỏ
- Quy tắc
gõ văn bản
trong Word
Các văn
bản gõ sai
qui tắc
đơn giản
soạn thảo
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%
1
3,0
30%
1
1,0
10%
3
4,25
42,5%
Chủ đề 3
- Nhận biết
- Sao chép
Chỉnh sửa
phím Delete
văn bản
văn bản
- Nhận biết
được nút lệnh
Sao chép.
- Nhận biết
được nút lệnh
Di chuyển.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
7,5%
1
0,5
10%
4
1,25
12,5%
Chủ đề 4
- Nhận biết
- Các loại
Định dạng
được nút lệnh
định dạng
văn bản
In nghiêng
văn bản.
- Nhận biết
được nút lệnh
Gạch chân
- Nhận biết
được hộp
thoại định
dạng kí tự
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
7,5%
1
1,5
10%
4
1,75
1,75%
Chủ đề 5
Định dạng
đoạn văn
bản
- Nhận biết
được hộp
thoại định
dạng đoạn
văn bản
- Nhận biết
được nút lệnh
- Sự khác
nhau giữa
định dạng
kí tự và
định dạng
đoạn văn
bản
căn lề trái.
- Nhận biết
được nút lệnh
tăng mức thụt
lề cho đoạn
văn.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
7,5%
1
1,0
10%
4
1,75
17,5%
Tổng số câu
12
2
3
17
Tổng số
3.0
4.0
3.0
10
điểm
30%
40%
30%
100%
Tỉ lệ %
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC LỚP 6
HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm
1. B
4. A
7. B
10. C
2. C
5. A
8. C
11. D
3. C
6. C
9. D
12. C
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
- Các dấu ngắt câu phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp
theo là khoảng trắng nếu còn nội dung.
1,0 đ
- Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy phải được đặt sát vào bên
trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu
1,0 đ
đóng nháy phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ
ngay trước đó.
- Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống.
- nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn
mới.
0,5 đ
0,5 đ
Câu 2
a/ Hạt gạo làng ta
0,5đ
b/ Các lỗi chính tả:
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
c/ Các loại định dạng kí tự là
- In đậm
0,5đ
- In nghiêng
0,5đ
- Định dạng cỡ chữ: tiêu đề hạt gạo làng ta
0,5đ
Câu 3
- Khác với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản có tác động
1,0đ
đến toàn bộ đoạn văn mà con trỏ soạn thảo đang ở đó.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
81 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Ninh Hòa. Mời các em học sinh cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Ninh Hòa làm tài liệu ôn tập môn tin học chuẩn bị cho bài thi giữa kì sắp đến. Luyện tập đề thi giúp các em hệ thống được kiến thức tin học từ đầu học kì 2, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học để soạn thảo một văn bản mẫu đúng quy định. Chúc các em kiểm tra đạt kết quả cao..

Nội dung

Tuần: 27 Tiết: 52 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ngày soạn: 10/03/2018 Ngày dạy:.../.../......... KIỂM TRA 1 TIẾT - Kiểm tra kiến thức bài 13,14, 15, 16, 17. 2. Kĩ năng: - Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập 3. Thái độ: - Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra 4. Định hướng phát triển năng lực - Năng lực tự giác, tích cực làm bài kiểm tra, trung thực. II. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: - Chuẩn bị đề kiểm tra 2. Học sinh: - Học bài từ bài 1 đến bài 4 và chương II: Phần mềm học tập III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp (1 phút): 2. Bài mới (44 phút): Phát đề kiểm tra cho HS MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Nhận biết Cấpđộ Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tên Chủđề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề 1 Làm quen - Tên phần mềm soạn với soạn thảo văn bản Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề 2 Soạn thảo văn bản đơn giản thảo văn bản được dùng phổ biến hiện nay. - Nút lệnh Lưu văn bản 2 0,5 5% - Nhận biết chức năng của con trỏ soạn thảo - Quy tắc gõ văn bản trong Word 2 0,5 5% Các văn bản gõ sai qui tắc Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề 3 Chỉnh sửa văn bản Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề 4 Định dạng văn bản Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề 5 Định dạng đoạn văn bản 1 0,25 2,5% - Nhận biết phím Delete - Nhận biết được nút lệnh Sao chép. - Nhận biết được nút lệnh Di chuyển. 3 0,75 7,5% - Nhận biết được nút lệnh In nghiêng - Nhận biết được nút lệnh Gạch chân - Nhận biết được hộp thoại định dạng kí tự 3 0,75 7,5% - Nhận biết được hộp thoại định dạng đoạn văn bản - Nhận biết được nút lệnh căn lề trái. - Nhận biết được nút lệnh tăng mức thụt lề cho đoạn văn. 1 3,0 30% - Sự khác nhau giữa định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản 1 3 1,0 4,25 10% 42,5% - Sao chép văn bản 1 4 0,5 1,25 10% 12,5% - Các loại định dạng văn bản. 1 4 1,5 1,75 10% 1,75% Số câu 3 1 4 Số điểm 0,75 1,0 1,75 Tỉ lệ % 7,5% 10% 17,5% Tổng số câu 12 2 Tổng số 3.0 4.0 điểm 30% 40% Tỉ lệ % 3 17 3.0 10 30% 100% HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC LỚP 6 HƯỚNG DẪN CHẤM A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm 1. B 4. A 7. B 10. C 2. C 5. A 8. C 11. D 3. C 6. C 9. D 12. C B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu Câu 1 Câu 2 Đáp án - Các dấu ngắt câu phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là khoảng trắng nếu còn nội dung. - Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy phải được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó. - Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống. - nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn mới. a/ Hạt gạo làng ta b/ Các lỗi chính tả: Điểm 1,0 đ 1,0 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ c/ Các loại định dạng kí tự là - In đậm 0,5đ - In nghiêng 0,5đ - Định dạng cỡ chữ: tiêu đề hạt gạo làng ta 0,5đ Câu 3 - Khác với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản có tác động 1,0đ đến toàn bộ đoạn văn mà con trỏ soạn thảo đang ở đó. Trường PTDTNT Ninh Hòa Lớp: Họ và tên: KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2017-2018 Môn: TIN HỌC - LỚP: 6 (Trắc nghiệm-Tự luận) Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: Tên phần mềm soạn thảo văn bản được dùng phổ biến hiện nay A. Microsoft Wosd C. Microsoft Worb B. Microsoft Word D. Microsoft Worp Câu 2: Nút lệnh nào được dùng để Lưu văn bản? A. B. C. D. Câu 3: Chức năng của con trỏ soạn thảo là gì? A. Vị trí bắt đầu của trang văn bản C. Vị trí xuất hiện của kí tự sẽ được gõ vào B. Vị trí mà con trỏ chuột đang ở đó D. Vị trí kết thúc của trang văn bản Câu 4: Để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo em dùng phím nào? A. Delete B. Backspage C. Capslock D. home Câu 5: Nút lệnh được dùng để sao chép văn bản là nút lệnh nào? A. B. C. D. Cả A, B, C đều đúng Câu 6: Nút lệnh được dùng để di chuyển văn bản là nút lệnh nào? A. B. C. D. Cả A, B, C đều đúng Câu 7: Nút lệnh nào sau đây được dùng In nghiêng kí tự? A. B. C. D. Câu 8: Nút lệnh nào sau đây được dùng Gạch chân kí tự? A. B. C. D. Câu 9: Hộp thoại nào được dùng để định dạng kí tự? A. Format B. File C. Paragraph D. Font Câu 10: Hộp thoại nào được dùng để định dạng đoạn văn bản? A. Format B. File C. Paragraph D. Font Câu 11: Nút lệnh nào được dùng để căn lề trái cho đoạn văn bản. A. B. C. D. Câu 12: Nút lệnh nào được dùng để tăng mức thụt lề cho đoạn văn? A. B. C. D. B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: Em hãy trình bày các quy tắc gõ văn bản trong Word? (3,0 điểm) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Câu 2: Cho đoạn văn bản sau: a/ Quan sát nội dung, em hãy cho biết câu thơ nào có thể sao chép được? (0,5 điểm) b/ Hãy tìm và gạch chân những lỗi chính tả trong đoạn văn bản trên? (1 điểm) c/ Em hãy xác định các loại định dạng kí tự được dùng trong đoạn văn bản trên? (1,5 điểm) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Tài liệu liên quan