Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Địa lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Đăng ngày 10/5/2018 7:15:14 AM | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 82 | Page: 4 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Địa lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp. Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Địa lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp là tài liệu ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Tham khảo đề kiểm tra giúp các bạn hệ thống lại kiến thức địa lý từ đầu học kì 2 và rèn luyện cho bạn kỹ năng đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam, nhận xét bản đồ. Chúc các bạn kiểm tra đạt kết quả cao.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 8 -
HỌC KÌ 2-NĂM HỌC: 2017-2018
CHỦ ĐỀ-MỨC
BIẾT
HIỂU
VẬN DỤNG THẤP
VẬN DỤNG
ĐỘ NHẬN
CAO
THỨC
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Đặc điểm dân cư
Tính mật độ
, xã hội Đông
dân của
Nam Á
ĐNÁ
Số câu: 1
1c
Số điểm: 0,25
0,25 điểm
Tỉ lệ: 2,5%
Hiệp hội các
Việt Nam
nước
ĐNÁ
gia nhập
ASEAN
vào thời
gian nào
Số câu:1
1c
Số điểm: 0,25
0,25điểm
Tỉ lệ: 2,5%
Việt Nam đất
Tính kinh
Vẽ
biểu
nứơc con người
độ của đảo
đồ
VN
Số câu :2
1
1c
Số điểm: 3,25
0,25 điểm
3.0 điểm
Tỉ lệ: 32,5%
Vị trí địa lí hình
Tọa độ các
dạng lãnh thổ
mũi cực,
VN
Số câu:1
1c
Số điểm:10%
1 điểm
Tỉ lệ:
Biển VN
Diện tích
Vai trò của biển
của biển
Số câu : 2c
1c
1c
Số điểm: 2,25
0,25điểm
2 điểm
Tỉ lệ: 22,5%
Lịch sử hình
Hình thành tự
thành tự nhiên
nhiên giai đoạn
VN
tân kiến tạo
Số câu:1
1c
Số điểm: 2
2 điểm
Tỉ lệ: 20%
Đặc điểm
Vai trò của
khoáng sản VN
khoáng sản
Số câu: 1
1 c
Số điểm: 1
1điểm
Tỉ lệ: 10%
Tổng:
Số câu :9
3c
2c
1c
2c
1c
Số điểm: 10
1,5
4,0điểm
1,0điểm
0,5điểm
3,0 điểm
Tỉ lệ: 100%
12,5%
40%
10%
5%
30%
Sở giáo dục và đào tạo Phú Yên
Kiểm tra 1 tiết
Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
Môn : Địa Lí 8
Họ và tên...............................Lớp 8…
Điểm
Lời phê của cô giáo
ĐỀ:
A :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm)
I. (1 điểm) : Chọn đáp án đúng và khoanh tròn vào một chữ cái đầu câu :
Câu 1: Nếu mỗi múi giờ cách nhau 15 kinh tuyến .Vậy quần đảo Trường Sa của nước ta nằm 1200Đ
thì múi giờ thứ :
a. 6 .
b. 7 .
c. 8 .
d. 9 .
Câu 2: Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
vào năm :
a. 1967 . b. 1995. c. 1997 .
Câu 3 : Vùng biển Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km2 :
. 1999 .
a. biển Đông.
b. một bộ phận của Ấn Độ Dương.
c. một bộ phận của vịnh Thái Lan.
d. một bộ phận của biển Đông.
Câu 4 :
Năm 2013 dân số khu vực Đông Nam Á 612 triệu người dân số của Việt Nam 90,6
triệu người. Vậy dân số Việt Nam chiếm :
a. 1,48% dân số khu vực Đông Nam Á.
b. 14,8% dân số khu vực Đông Nam Á.
c. 148% dân số khu vực Đông Nam Á.
d. 148,8% dân số khu vực Đông Nam Á.
II. ( 1 điểm ) : Điền các từ thích hợp và chỗ có dấu…………………
Khoáng sản loại tài nguyên không thể(1)……………… . Do đó cần thực hiện tốt(2)…………………để
khai thác hợp , sử dụng (3)…………………và (4)…………………nguồn
tài nguyên quý giá này .
III. (1điểm) : Hãy nối các ý ở cột A ( Điểm cực
) với các ý ở cột B ( Địa danh) cho đúng :
A - Điểm cực
B Địa danh hành chính
Đáp án
1. Bắc
a. Điện Biên
1 nối với…
2. Nam
b. Cà Mau
2 nối với…
3. Tây
c. Lai Châu
3 nối với …
4. Đông
d. Hà Giang
4 nối với …
e. Khánh Hòa
B : TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Câu 1 : (2 điểm) : Trình bày đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo ?
Câu 2 : ( 2 điểm) : Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối kinh tế và đời sống của nhân
dân ta ?
Câu 3 : ( 3 điểm )
: Cho bảng số liệu sau : Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước
của
Việt Nam năm 1990 và năm 2000
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
1990
2000
1990
2000
1990
2000
38,74
24,30
22,67
36,61
38,59
39,09
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm1990 và 2000 và rút ra
nhận xét?
BÀI LÀM
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
82 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Địa lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp. Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Địa lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp là tài liệu ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Tham khảo đề kiểm tra giúp các bạn hệ thống lại kiến thức địa lý từ đầu học kì 2 và rèn luyện cho bạn kỹ năng đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam, nhận xét bản đồ. Chúc các bạn kiểm tra đạt kết quả cao..

Nội dung

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 8 -HỌC KÌ 2-NĂM HỌC: 2017-2018 CHỦ ĐỀ-MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Đặc điểm dân cư , xã hội Đông Nam Á Số câu: 1 Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% Hiệp hội các nước ĐNÁ Số câu:1 Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% BIẾT TN TL Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào 1c 0,25điểm HIỂU VẬN DỤNG THẤP TN TL TN TL Tính mật độ dân của ĐNÁ 1c 0,25 điểm VẬN DỤNG CAO TN TL Việt Nam đất nứơc con người Số câu :2 Số điểm: 3,25 Tỉ lệ: 32,5% Vị trí địa lí hình dạng lãnh thổ VN Số câu:1 Số điểm:10% Tỉ lệ: Biển VN Số câu : 2c Số điểm: 2,25 Tỉ lệ: 22,5% Lịch sử hình thành tự nhiên VN Số câu:1 Số điểm: 2 Tỉ lệ: 20% Đặc điểm khoáng sản VN Số câu: 1 Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10% Tổng: Số câu :9 Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Tọa độ các mũi cực, 1c 1 điểm Diện tích của biển 1c 0,25điểm 3c 1,5 12,5% Vai trò của biển 1c 2 điểm Hình thành tự nhiên giai đoạn tân kiến tạo 1c 2 điểm 2c 4,0điểm 40% Vai trò của khoáng sản 1 c 1điểm 1c 1,0điểm 10% Tính kinh độ của đảo VN 1 0,25 điểm 2c 0,5điểm 5% Vẽ biểu đồ 1c 3.0 điểm 1c 3,0 điểm 30% Sở giáo dục và đào tạo Phú Yên Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Họ và tên...............................Lớp 8… Điểm Kiểm tra 1 tiết Môn : Địa Lí 8 Lời phê của cô giáo ĐỀ: A :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm) I. (1 điểm) : Chọn đáp án đúng và khoanh tròn vào một chữ cái đầu câu : Câu 1: Nếu mỗi múi giờ cách nhau 15 kinh tuyến .Vậy quần đảo Trường Sa của nước ta nằm ở 1200Đ thì ở múi giờ thứ : a. 6 . b. 7 . c. 8 . d. 9 . Câu 2: Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm : a. 1967 . b. 1995. c. 1997 . . 1999 . Câu 3 : Vùng biển Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km2 là : a. biển Đông. b. một bộ phận của Ấn Độ Dương. c. một bộ phận của vịnh Thái Lan. d. một bộ phận của biển Đông. Câu 4 : Năm 2013 dân số khu vực Đông Nam Á là 612 triệu người và dân số của Việt Nam là 90,6 triệu người. Vậy dân số Việt Nam chiếm : a. 1,48% dân số khu vực Đông Nam Á. b. 14,8% dân số khu vực Đông Nam Á. c. 148% dân số khu vực Đông Nam Á. d. 148,8% dân số khu vực Đông Nam Á. II. ( 1 điểm ) : Điền các từ thích hợp và chỗ có dấu………………… Khoáng sản là loại tài nguyên không thể(1)……………… . Do đó cần thực hiện tốt(2)…………………để khai thác hợp lí , sử dụng (3)…………………và có (4)…………………nguồn tài nguyên quý giá này . III. (1điểm) : Hãy nối các ý ở cột A ( Điểm cực ) với các ý ở cột B ( Địa danh) cho đúng : A - Điểm cực B – Địa danh hành chính Đáp án 1. Bắc a. Điện Biên 1 nối với… 2. Nam b. Cà Mau 3. Tây c. Lai Châu 2 nối với… 3 nối với … 4. Đông d. Hà Giang 4 nối với … e. Khánh Hòa B : TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) Câu 1 : (2 điểm) : Trình bày đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo ? Câu 2 : ( 2 điểm) : Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối kinh tế và đời sống của nhân dân ta ? Câu 3 : ( 3 điểm ) : Cho bảng số liệu sau : Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 và năm 2000 Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 1990 2000 1990 2000 1990 2000 38,74 24,30 22,67 36,61 38,59 39,09 Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm1990 và 2000 và rút ra nhận xét? BÀI LÀM ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 8 -NĂM HỌC :2017-2018 PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM) 1/Chọn câu đúng 1 điểm(mỗi câu 0,25 điểm) Câu 1 2 3 4 Đáp án c b d b 2/Điền Khuyết: 1-Phục hồi, 2- Luật khoáng sản, 3-Tiết Kiệm, 4-Hiệu quả 3/Nối cột A với cột B Câu 1 2 3 4 Đáp án d b a e PHẦN TỰ LUẬN:(7ĐIỂM) B. TỰ LUẬN : 7 ĐIỂM CÂU NỘI DUNG Câu 1 - Cách đây 25 triệu năm . (2,0đ) -Địa hình được nâng cao (dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng). -Quá trình hình thành các cao nguyên ba dan ở Tây Nguyên , các đồng bằng phù sa(đồng bằng sông Hồng , đồng bằng sông Cửu Long). -Quá trình mở rộng biển Đông và tạo các bề dầu khí ở thềm lục địa -Sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện, xuất hiện loài người trên Trái Đất. ->Tạo nên diện mạo hiện tại của lãnh thổ và đang còn tiếp diễn. Câu 2 Biển nước ta đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời (2đ) sống của nước ta? *Thuận lợi: Vùng biển nước ta nhiều tài nguyên khoáng sản thuận lợi cho sự phát triển nhiều ngành kinh tế : + Khoáng sản có nhiều dầu khí, ti tan,muối thuận lợi phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến nguyên liệu, nhiên liệu. + Hải sản phong phú :cá,tôm,cua,rong biển…thuận lợi phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến thuỷ sản. + Mặt biển có các tuyến đường giao thông trong và ngoài nước thuận lợi phát triển giao thông hàng hải. + Nhiều phong cảnh đẹp,bãi tắm đẹp (Vịnh Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn, Mũi Né, Nha Trang…)thuận lợi phát triển ngành du lịch biển ... *Khó khăn: -Thiên tai thường xuyên xảy ra : bão , sóng lớn , triều cường …. - Nguồn lợi thuỷ sản có chiều hướng giảm sút . Môi trường một số vùng biển ven bờ bị ô nhiễm do chất thải dầu khí và sinh hoạt . Câu 3 a) HS xử lí số liệu chính xác được (3,0đ) Tính ra số đo góc b) Vẽ 2 biểu đồ tròn đúng , đẹp , có chú giải , có tên biểu đồ Điểm (0,25 đ) (0,25đ) (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,5đ) (1,5) 0,5 (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,5đ) (0,25 đ) (0,25 đ) 1,0đ 2 điểm Thiếu 1 nội dung trừ 0,25 điểm

Tài liệu liên quan