Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Mỹ

Đăng ngày 10/5/2018 7:17:47 AM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 76 | Page: 9 | FileSize: 0.18 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Mỹ. Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật Lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Mỹ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng câu hỏi bài tập thường ra trong đề thi. Luyện tập đề thi giúp các em hệ thống được các kiến thức Vật lý đã học và rèn luyện cho mình kỹ năng giải đề nhanh và chính xác.
Tiết
Họ tên:...................................
KIỂM TRA 1 TIẾT
HKI
Lớp 8.....
Môn Vật lý 8
A/ TRẮC NGHIỆM (5đ)
.I . Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu hoăc mệnh đề em chọn (4đ)
Câu 1 : Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi trên dòng nước . Trong các câu mô tả sau đây câu
nào đúng?
A- Người lái đò đứng yên so với dòng nước
B- Người lái đò đứng yên so với bờ sông
C- Người lái đò chuyển động
so với dòng nước
D- Người lái đò chuyển động
so với chiếc thuyền.
Câu 2.Vận tốc của một ô tô là 36km/h. Điều đó cho biết gì?
A. Ô tô chuyển động được 36km.
B. Ô tô chuyển động trong một giờ
C. Trong mỗi giờ, ô tô đi được 36km.
D. Ô tô đi 1km trong 36 giờ.
Câu 3. Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?
A. Quãng đường chuyển động dài hay ngắn.
B. Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm.
C. Thời gian chuyển động dài hay ngắn.
D. Cho biết cả quãng đường, thời gian và sự nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 4 .Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm?
A. Căn cứ vào quãng đường chuyển động.
B. Căn cứ vào thời gian chuyển động.
C. Căn cứ vào quãng đường và thời gian chuyển động
D. Căn cứ vào quãng đường mỗi người chạy được trong một khoảng thời gian nhất định.
Câu 5 :Trong
các cách sau đây , cách nào làm giảm được lực ma sát
A- Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc
B- Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc
C- Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc
D- Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc
Câu 6 : Trong các câu nói về lực ma sát sau đây , câu nào là đúng?
A- lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật
B- Khi vật chuyển động nhanh dần lên , chứng tỏ lực ma sát biến mất
C- Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này lên vật kia
D-
Khi vật chuyển động chậm dần , chứng tỏ lực ma sát tăng dần
Câu 7 : Vật sẽ như thế nào khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A- Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần
B- Vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi, hoặc vật chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi
C- Vật đang
chuyển động sẽ dừng lại
D- Vật đang chuyển động đều sẽ không chuyển động đều nữa
Câu 8:
72km/h tương ứng với bao nhiêu m/s? Chọn kết quả đúng.
A. 15m/s
B. 20m/s
C. 25m/s
D. 30m/s
Câu 9 .Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng ?
A. Ôtô chuyên động so với mặt đường
B. Ôtô đứng yên so với người lái xe
C. Ôâtô chuyển động so với người lái xe
D. Ôtô chuyển động so với cây bên đường
Câu 10 Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe:
A. đột ngột giảm vận tốc.
B. Đột ngột tăng vận tốc.
C. Đột ngột rẽ sang trái.
D. Đột ngột rẽ sang phải.
Câu11. Trong các câu nói về lực ma sát sau đây, câu nào là đúng?
A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
B. Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.
C. Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.
D. Lực ma sát ngược hướng với hướng chuyển động của vật.
Câu 12:Lực là đại lượng vectơ vì :
A.
Lực làm vật biến dạng .
B. Lực có độ lớn , phương và chiều .
C. Lực làm vật thay đổi tốc độ .
D. Lực làm cho vật chuyển động .
Câu 13:Trong các phép đổi đơn vị vận tốc sau nay, phép đổi nào là sai?
A. 12m/s = 43,2km/h
B. 48km/h = 23,33m/s
C. 150cm/s = 5,4km/h
D. 62km/h = 17.2m/s
Câu 14 : Vận tốc của một ô tô là 36km/h, của người đi xe máy là 18000m/h và của tàu hoả là 14m/s. Trong 3
chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất? Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng?
A. Ô tô – Tàu hoả – Xe máy.
B. Tàu hoả – Ô tô – Xe máy
C. Xe máy – Ô tô – Tàu hoả.
D. Ô tô – Xe máy – Tàu hoả.
Câu 15 :Chuyển động của phân tử hiđrô ở 0C có vận tốc khoảng 1700m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất
có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn? Chọn câu trả lời đúng.
A. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo nhanh hơn.
B. Chuyển động của phân tử hiđrô nhanh hơn.
C. Không có chuyển động nào nhanh hơn( hai chuyển động như nhau)
D. Không có cơ sở để so sánh.
Câu 16: Khi chỉ có 1 lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ? Hãy chon câu trả lời đúng nhất .
A.Vận tốc không thay đổi .
B.Vận tốc tăng dần
C.Vận tốc giảm dần .
D.Có thể tăng dần cũng có thể giảm dần .
II . Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa ( 1 điểm )
Câu 1 : Ôtô
đột ngột rẽ vòng sang . . . . . ,
thì hành khách bị ngã sang trái do người đó có. . . . . . . . . . . .
Câu 2 : Đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài chuyển động thẳng đều . Các quan khách ngồi trên lễ đài là
chuyển động so với . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và đứng yên so với . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Câu 3: Khi thả vật rơi , do sức …………………………………………….vận tốc của vật
……………………………………………………….
Câu 4: Khi quả bóng lăn vào bãi cát , do……………………………………của cát nên vận tốc của bóng bị
…………………….
B/ TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1 : Thế nào là hai lực cân bằng ? Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ như thế nào ?
Câu 2 : Biểu diễn vectơ trọng lực của một vật , biết cường độ của trọng lực là 1500N , tỉ xích tùy chọn .
Câu 3: (3đ) Một người đi xe máy chạy trên quãng đường Tam Quan – Bồng Sơn dài 15km mất 0,25 giờvà trên
quãng đường Bồng Sơn
- Phù Mỹ
dài 30km mất 0,75 giờ . Tính vận tốc trung bình của người đi xe máy trên
cả đoạn đường từ Tam Quan- Phù Mỹ .
Câu 4 :(1đ) Một xe máy đi từ
Bồng Sơn đến Quy Nhơn với vận tốc trung bình 50 km/h . Biết nữa quãng đường
đầu đi với vận tốc 65km/h . Tính vận tốc của xe ở nữa quãng đường còn lại .
s s
1530
1 2
S
1
v v
50.65
b 1
III/ ĐÁP ÁN
A/ TRẮC NGHIỆM (5đ)
I . Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu hoăc mệnh đề em chọn (4đ)
( Mỗi câu đúng được 0,25 đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp
A
C
B
D
C
C
B
B
C
D
D
B
B
B
A
D
án
II . Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa (1đ)
(Mỗi câu đúng được 0,25đ)
Câu 1 :…….Phải ……………………………………………quán tính
Câu 2 : ..Đoàn vận động viên ……..Lễ đài .
Câu 3 :.....hút của trọng lực…….tăng
dần
Câu 4 :……..Lực cản …………….giảm dần
B/ TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1 : Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một
đường thẳng, chiều ngược nhau.(1đ)
Dưới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp
tục chuyển động thẳng đều.Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.(0,75đ)
Câu 2 :(1,75đ)
500N
P
Câu3 ( 0,75đ)
Vận tốc
trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường từ Chợ Gồm đến Quy nhơn .
vtb t1 t2 0,250,75 45km/h
Câu 4: (0,75đ)
Vận tốc của xe ở nữa quãng đường còn lại :
vtb t1 t2 S S S
2v1 2v2
v1 v2
2v1v2
2v1v2
v1 v2
vtb (v1 v2 ) 2v1v2
v2 (2v1 vtb ) vtbv1
v2 2v1t vtb 2.6550 40,6km/h
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
76 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Mỹ. Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Vật Lý 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình Mỹ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng câu hỏi bài tập thường ra trong đề thi. Luyện tập đề thi giúp các em hệ thống được các kiến thức Vật lý đã học và rèn luyện cho mình kỹ năng giải đề nhanh và chính xác..

Nội dung

Tiết Họ tên:................................... KIỂM TRA 1 TIẾT HKI Lớp 8..... Môn Vật lý 8 A/ TRẮC NGHIỆM (5đ) .I . Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu hoăc mệnh đề mà em chọn (4đ) Câu 1 : Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi trên dòng nước . Trong các câu mô tả sau đây câu nào đúng? A- Người lái đò đứng yên so với dòng nước B- Người lái đò đứng yên so với bờ sông C- Người lái đò chuyển động so với dòng nước D- Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền. Câu 2.Vận tốc của một ô tô là 36km/h. Điều đó cho biết gì? A. Ô tô chuyển động được 36km. B. Ô tô chuyển động trong một giờ C. Trong mỗi giờ, ô tô đi được 36km. D. Ô tô đi 1km trong 36 giờ. Câu 3. Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động? A. Quãng đường chuyển động dài hay ngắn. B. Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm. C. Thời gian chuyển động dài hay ngắn. D. Cho biết cả quãng đường, thời gian và sự nhanh hay chậm của chuyển động. Câu 4 .Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? A. Căn cứ vào quãng đường chuyển động. B. Căn cứ vào thời gian chuyển động. C. Căn cứ vào quãng đường và thời gian chuyển động D. Căn cứ vào quãng đường mỗi người chạy được trong một khoảng thời gian nhất định. Câu 5 :Trong các cách sau đây , cách nào làm giảm được lực ma sát A- Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc B- Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc C- Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc D- Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc Câu 6 : Trong các câu nói về lực ma sát sau đây , câu nào là đúng? A- lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật B- Khi vật chuyển động nhanh dần lên , chứng tỏ lực ma sát biến mất C- Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này lên vật kia D- Khi vật chuyển động chậm dần , chứng tỏ lực ma sát tăng dần Câu 7 : Vật sẽ như thế nào khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng? Hãy chọn câu trả lời đúng. A- Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần B- Vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi, hoặc vật chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi C- Vật đang chuyển động sẽ dừng lại D- Vật đang chuyển động đều sẽ không chuyển động đều nữa Câu 8: 72km/h tương ứng với bao nhiêu m/s? Chọn kết quả đúng. A. 15m/s B. 20m/s C. 25m/s D. 30m/s Câu 9 .Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng ? A. Ôtô chuyên động so với mặt đường B. Ôtô đứng yên so với người lái xe C. Ôâtô chuyển động so với người lái xe D. Ôtô chuyển động so với cây bên đường Câu 10 Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe: A. đột ngột giảm vận tốc. B. Đột ngột tăng vận tốc. C. Đột ngột rẽ sang trái. D. Đột ngột rẽ sang phải. Câu11. Trong các câu nói về lực ma sát sau đây, câu nào là đúng? A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật. B. Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy. C. Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy. D. Lực ma sát ngược hướng với hướng chuyển động của vật. Câu 12:Lực là đại lượng vectơ vì : A. Lực làm vật biến dạng . B. Lực có độ lớn , phương và chiều . C. Lực làm vật thay đổi tốc độ . D. Lực làm cho vật chuyển động . Câu 13:Trong các phép đổi đơn vị vận tốc sau nay, phép đổi nào là sai? A. 12m/s = 43,2km/h B. 48km/h = 23,33m/s C. 150cm/s = 5,4km/h D. 62km/h = 17.2m/s Câu 14 : Vận tốc của một ô tô là 36km/h, của người đi xe máy là 18000m/h và của tàu hoả là 14m/s. Trong 3 chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất? Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng? A. Ô tô – Tàu hoả – Xe máy. C. Xe máy – Ô tô – Tàu hoả. B. Tàu hoả – Ô tô – Xe máy D. Ô tô – Xe máy – Tàu hoả. Câu 15 :Chuyển động của phân tử hiđrô ở 0C có vận tốc khoảng 1700m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn? Chọn câu trả lời đúng. A. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo nhanh hơn. B. Chuyển động của phân tử hiđrô nhanh hơn. C. Không có chuyển động nào nhanh hơn( hai chuyển động như nhau) D. Không có cơ sở để so sánh. Câu 16: Khi chỉ có 1 lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ? Hãy chon câu trả lời đúng nhất . A.Vận tốc không thay đổi . B.Vận tốc tăng dần C.Vận tốc giảm dần . D.Có thể tăng dần cũng có thể giảm dần . II . Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa ( 1 điểm ) Câu 1 : Ôtô đột ngột rẽ vòng sang . . . . . , thì hành khách bị ngã sang trái do người đó có. . . . . . . . . . . . Câu 2 : Đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài chuyển động thẳng đều . Các quan khách ngồi trên lễ đài là chuyển động so với . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và đứng yên so với . . . . . . . . . . . . . .. . . . Câu 3: Khi thả vật rơi , do sức …………………………………………….vận tốc của vật ………………………………………………………. Câu 4: Khi quả bóng lăn vào bãi cát , do……………………………………của cát nên vận tốc của bóng bị ……………………. B/ TỰ LUẬN (5đ) Câu 1 : Thế nào là hai lực cân bằng ? Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ như thế nào ? Câu 2 : Biểu diễn vectơ trọng lực của một vật , biết cường độ của trọng lực là 1500N , tỉ xích tùy chọn . Câu 3: (3đ) Một người đi xe máy chạy trên quãng đường Tam Quan – Bồng Sơn dài 15km mất 0,25 giờvà trên quãng đường Bồng Sơn - Phù Mỹ dài 30km mất 0,75 giờ . Tính vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường từ Tam Quan- Phù Mỹ . Câu 4 :(1đ) Một xe máy đi từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn với vận tốc trung bình 50 km/h . Biết nữa quãng đường đầu đi với vận tốc 65km/h . Tính vận tốc của xe ở nữa quãng đường còn lại . III/ ĐÁP ÁN A/ TRẮC NGHIỆM (5đ) I . Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu hoăc mệnh đề mà em chọn (4đ) ( Mỗi câu đúng được 0,25 đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp A C B D C C B B án 9 10 11 12 C D D B 13 14 15 16 B B A D II . Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa (1đ) (Mỗi câu đúng được 0,25đ) Câu 1 :…….Phải ……………………………………………quán tính Câu 2 : ..Đoàn vận động viên ……..Lễ đài . Câu 3 :.....hút của trọng lực…….tăng dần Câu 4 :……..Lực cản …………….giảm dần B/ TỰ LUẬN (5đ) Câu 1 : Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.(1đ) Dưới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.(0,75đ) Câu 2 :(1,75đ) 500N P Câu3 ( 0,75đ) Vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường từ Chợ Gồm đến Quy nhơn . vtb  t1 t2  0,250,75  45km/h Câu 4: (0,75đ) Vận tốc của xe ở nữa quãng đường còn lại : vtb  t1 t2  S S S  v1  v2  v1 v2  vtb (v1 v2 )  2v1v2  v2 (2v1 vtb )  vtbv1 2v1 2v2 2v1v2  v2  2v1t vtb  2.6550  40,6km/h Đề bài A. Trắc nghiệm: (4đ iểm) Khoanh tròn chữ cái mà em chọn Câu 1. Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau, câu nào không đúng. A. Ô tô chuyển động so với mặt đường ; C. Ô tô chuyển động so với người lái xe; B. Ô tô đứng yên so với người lái xe. D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường. Câu 2. Hai chiếc tàu hỏa chạy trên các đường ray song song, cùng chiều, cùng vận tốc. Người ngồi trên chiếc tàu thứ nhất sẽ: A. Chuyển động so với tàu thứ hai C. Chuyển động so với tàu thứ nhất. B. Đứng yên so với tàu thứ hai D. Chuyển động so với hành khách trên tàu thứ hai Câu 3. Nói người đi xe máy từ Cà Mau – Bạc Liêu với vận tốc 50 km/h điều cho ta biết gì? A. Vận tốc của người đó. C. Vận tốc chuyển động đều của xe máy. B. Vận tốc trung bình của xe máy. D. 1 giờ người đó đi được 50 km Câu 4. Một người đi xe máy trong 30 phút với vận tốc trung bình là 30km/h. Quãng đường người đó đi được là: A. 2km B. 15km C. 30km D. 60km Câu 5. Một vật đang đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là: A. Trọng lực P của Trái Đất với lực ma sát F của mặt bàn B. Trọng lực P của Trái Đất với lực đàn hồi của vật C. Trọng lực P của Trái Đất với phản lực N của mặt bàn D. Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn Câu 6 .Trong các chuyển động sau chuyển động nào là đều? A. Chuyển động của một ô tô từ Gía Rai - Bạc Liêu B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ C. Chuyển động của quả bóng đang lăn trên sân D. Chuyển động của đầu cánh quạt khi bắt đầu quay. Câu 7. Hành khách đang ngồi trên xe ô tô bỗng thấy mình bị ngả người về phía sau, chứng tỏ xe: A. Đột ngột rẽ trái. C. Đột ngột tăng vận tốc. B. Đột ngột rẽ phải. D. Đột ngột giảm vận tốc. Câu 8. Đưa một vật nặng lên cao bằng hai cách: lăn vật trên mặt phẳng nghiêng hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát nhỏ hơn. A. Lăn vật; C. Cả hai cách như nhau; B. Tự luận ( 6 điểm ) B. Kéo vật D. Không so sánh được Câu 9:(2 đ ) Vận tốc được xác định như thế nào? Ghi công thức tính vận tốc? Nêu tên từng đại lượng trong công thức? Cho biết đơn vị đo hợp pháp của vận tốc? Câu 10: (1 đ): Biểu diễn lực kéo vật có phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải và có độ lơn 2000N (tỉ lệ xích 1cm ứng với 500N). Câu 11: (3 đ): Một người đi bộ lên dóc cầu dài 240m hết 4 phút. Rồi lại tiếp tục đi tiếp một đoạn đường nằn ngang với vận tốc 2,5 m/s hết 120 giây, thì dừng lại uống cape. Tính : a) Quảng đường nằm ngang b) Vận tốc trung bình trên quãng đường lên dốc và trên cả hai quảng đường. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm ) Mỗi câu đúng 0.5 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C B D B C B C A II. TỰ LUẬN: ( 6 điểm ) Câu 9. Vận tốc được xác định bằng quảng đường đi được trong một đơn vị thời gian (0.5 đ) Công thức : v = t (0.5 đ) Trong đó. v: Vận tốc S: Quảng đường đi được (0.5 đ) t: Thời gian Đơn vị hợp pháp: km/h: m/s (0.5 đ) Câu 10. Biêủ diễn được đầy đủ các yếu tố của lực: Phương chiều; điểm đặt, độ lớn. A Câu 11. F = 2000N ⃑ (1 điểm). 500N Tóm tắc(0,5đ) S1 = 240m t1 = 4p = 240s t2 = 120s v2 = 2,5 m/s Giải a/ Quảng đường nằm ngang là: S2 = v2 . t2 = 2,5 . 120 = 300 m (0,75 điểm). b/ Vận tốc trung bình trên quảng đường lên dốc là vtb1 = 1 = 240 = 1m/s (075 điểm). a/ S2 = ? m vtb1 = ? m/s vtb = ? m/s Vận tốc trên cả hai quãng đường là vtb = t1 t22 = 240120  1,5m/s (1 điểm) Đáp số : 300m; 1m/s; 1,5m/s TRƯỜNG THCS …………………. Họ và Tên : ………………………… Lớp: …………... Đề A Điểm ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( LẦN 1) MÔN: LÝ 8 ( HKI) Thời gian: 45 phút Lời phê A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) 1) Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào?Chọn câu trả lời đúng . A. Vận tốc không thay đổi. B. Vận tốc tăng dần. C. Vận tốc giảm dần. D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần. 2) Vận tốc của một chuyển động đều được tính bằng công thức: A. v  s B. v  t C. vtb  s D. vtb  t 3) Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị của vận tốc: A. km.h B. m.s C. km/h D. s/m. 4) Cặp lực nào sau đây tác dụng lên vật làm vật đang đứng yên, tiếp tục đứng yên ? A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương. B. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều. C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, ngược chiều. D. Hai lực cùng cường độ, có phương nằm trên một đường thẳng, ngược chiều. 5) Lực là một đại lượng vectơ vì : A. Lực có độ lớn, phương và chiều. B. Lực làm cho vật chuyển động. C. Lực làm cho vật biến dạng. D. Lực làm cho vật thay đổi vật tốc. 6) Phương án có thể làm tăng lực ma sát là : A. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc C. Tăng lực ép của vật lên mặt tếip xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc. B/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) 7) Thế nào là chuyển động cơ học? Cho một ví dụ về chuyển động và chỉ rõ vật được chọn làm mốc. 8) Một người đi quãng đường đầu dài 78 km với vận tốc 30 km/h. Đoạn đường tiếp theo dài 15 km hết 24 phút. a. Tính thời gian người đó đi hết đoạn đường đầu và vận tốc trung bình trên đoạn đường sau? b. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai đoạn đường. 9) Hãy biểu diễn những lực dưới đây : a. Trọng lực của một vật có khối lượng 3kg . Chọn tỉ lệ xích 1cm ứng với 10N. b. Biểu diễn các lực tác dụng lên khối gỗ nặng 5N nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Tỉ lệ xích tùy chọn. TRƯỜNG THCS …………………… Họ và Tên : ………………………… Lớp: …………... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( LẦN 1) MÔN : LÝ 8 ( HKI) Thời gian: 45 phút Đề B Điểm Lời phê A/PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm) 1 ) Vận tốc của một chuyển động không đều được tính bằng công thức: A. v  s B. v  t C. vtb  s D. vtb  t 2) Lực là một đại lượng vectơ vì: A. Lực có phương, chiều, độ lớn. B. Lực là một đại lượng có thể đo được. C. Có thể so sánh lực này lớn hơn lực kia. D. Giá trị của lực là một đại lượng có đơn vị. 3) Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ? Chọn câu đúng A. Vận tốc tăng dần. B.Vận tốc giảm dần . C. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần D. Vận tốc không thay đổi. 4) Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị của vận tốc: A. km/h B. m.s C. km.h D. s/m. 5) Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muốn dừng lại một cách an toàn nên hãm phanh (thắng) bánh nào ? A. Bánh trước B. Bánh sau. C. Đồng thời cả hai bánh D. Bánh trước hoặc bánh sau đều được 6) Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi: A. Xe đạp đang xuống dốc B. Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng . C. Ôtô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh ( thắng). D. Quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhẵn bóng. B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 7) Trình bày cách biểu diễn và kí hiệu một vectơ lực? 8) Một ôtô đi 30 phút trên con đường bằng phẳng với vận tốc 40 km/h, sau đó lên dốc 15 phút với vận tốc 32 km/h. a. Tính độ dài mỗi đoạn đường ôtô đã đi. b. Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả hai đoạn đường. 9) Hãy biểu diễn những lực dưới đây: a. Trọng lực của một vật có khối lượng 0,5 kg. Chọn tỉ lệ xích 1cm ứng với 2,5N. b. Quả cầu nặng 2N được treo vào sợi dây cố định nằm yên. Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên quả cầu. Tỉ xích tùy chọn. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM LÝ 8 (ĐỀ A) .A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm ( chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D B C D A B B/ PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM - Phát biểu đúng 1đ - Cho ví dụ 1đ 7 Tóm tắt s1= 78 km v1 = 30 km/h đường đầu 8 s2 = 15 km t2 = 24 ph = 0,4 h đường sau _______________ a. t1 =? (h) đoạn đường v2 =? (km/h) Giải 0,5 đ a. Thời gian người đó đi hết đoạn v1= t1  t1  v1  30  2,6(h) 0,75 đ Vận tốc trung bình trên đoạn v2 = t2  0,4  37,5(km/h) 0,75đ b. Vận tốc trung bình trên cả hai 1đ vtb = t1 t2  2,60,4  3  31(km/h) b. vtb =? (km/h) ĐS : a. t1 =2,6h ; v2 = 37,5 km/h b. vtb = 31 km/h a. m = 3kg P = 10.m = 10.3 =30N 0,5 đ Biểu diễn đúng trọng lực 0,5 đ 9 b. Biểu diễn đúng có 2 lực tác dụng : + Trọng lực P 0,5 đ + Lực nâng đỡ của mặt bàn Q 0,5đ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM LÝ 8 (ĐỀ B) A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : 3 điểm ( chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D A C A B B B/ PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM

Tài liệu liên quan