Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Kim Thư

Đăng ngày 10/5/2018 7:16:37 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 87 | Page: 4 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Kim Thư. Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Kim Thư giúp các em học sinh lớp 6 hệ thống hóa kiến thức tin học đã học từ đầu học kì 1, luyện tập đề thi giúp các em tự đánh giá khả năng tự học và mức độ tiếp thu của mình, làm quen với các dạng câu trong đề thi giúp các em tin tin đạt kiểm cao.
Ma trận đề
Mức độ
Nhận
Thông hiểu
Vận
Tổng
Nội dung
biết
dụng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Thông tin và tin học
Bài1.6
Bài 2
2 Bài
(0.5đ)
(1đ)
1.5 điểm
Thông tin và biểu diễn
Câu 1
Bài1.4
2 câu
thông tin
(0.5đ)
(0.5đ)
1 điểm
Em có thể làm được gì
Câu 3
Bài 4
2 câu
nhờ MT
(0.5đ)
(2đ)
2.5 điểm
Máy tính và phần mềm
Câu 2
Bài
Bài 3
6 câu
máy tính
(0.5đ)
1.1.2.3.5
(1 đ)
3.5
(2đ)
điểm
Luyện tập chuột
Câu 4
1 câu
(0.5đ)
0.5
điểm
Học gõ mười ngón
Bài 5
1 câu
(1đ)
1 điểm
Tổng điểm
4 câu
6 câu
3 câu
1 câu
14 câu
2 điểm
3 điểm
4 điểm
1 điểm
10 điểm
Trường: THCS Kim Thư
KIỂM TRA 45 PHÚT
Họ và tên: …………………
Môn: Tin Học
Lớp:….
I. Phần trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng nhất.(2đ)
Câu 1. Các dạng thông tin bản :
A. Dạng âm thanh.
B. Dạng hình ảnh
C. Dạng văn bản
D. Tất cả đều đúng
Câu2. mấy loại phần mềm:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu3. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
B. Kết nối Internet chậm
C. Chưa nói được như con người
D. Chưa có năng lực tư duy
Câu4. Đâu phần mềm luyện tập chuột:
A. Mouse Skill
B. Mario
C. Solar System 3D
D. Word
II. Phần tự luận (8đ)
Bài 1. Tìm cặp ghép đúng (3đ):
A
B
Học sinh Trả Lời
1. CPU
a. Là thông tin được lưu trữ trong máy tính
1 <----->
2. Chương
b. Có thể được coi là bộ não của máy tính.
2 <----->
trình
3. Bàn phím
c. Là 1 trong những thiết bị vào.
3 <----->
4. Dữ liệu
d. Là 1 trong những thiết bị ra.
4 <----->
5. Màn hình
e. Là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một
5 <----->
thao tác cụ thể cần thực hiện.
6. Thông tin
f. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới
6 <----->
xung quanh (sự vật, sự kiện...) và về chính con người
Bài 2. Vẽ mô hình của quá trình Xử lí thông tin. (1đ)
Bài 3. Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm những khối chức năng nào? (1đ)
Bài 4. Nêu một số khả năng của máy tính?(1đ)
Bài 5. Khu vực chính của bàn phím gồm những hàng phím nào? Nêu lợi ích của việc gõ bàn phím
bằng mười ngón (1đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Hướng Dẫn Chấm
A. Trắc nghiệm: ( điểm) Đúng mỗi câu học sinh nhận được 0.5 điểm.
Câu
1
2
3
4
Đáp án
D
B
D
A
B. Tự luận: (8 điểm)
Bài
Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
1.1
1 <-----> b
0.5đ
1.2
2 <-----> e
0.5đ
1.3
3 <-----> c
0.5đ
1.4
4 <-----> a
0.5đ
1.5
5 <-----> d
0.5đ
1.6
6 <-----> f
0.5đ
2
Thông Tin vào----> Xử lí-----> Thông tin Ra
3
Cấu trúc chung của máy tính gồm 3 khối chức năng chủ yếu: bộ xử lí
trung tâm (CPU), bộ nhớ, thiết bị vào và thiết bị ra (gọi tắt là thiết bị vào
ra).
Khả năng tính toán nhanh
0.5đ
4
Tính toán với độ chính xác cao
Khả năng lưu trữ lớn
0.5đ
0.5đ
Khả
năng làm việc không mệt mỏi
0.5đ
Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng: hàng phím số, hàng phím trên,
0.5đ
5
hàng phím cở sở, hàng phím dưới, hàng phím chứa phím cách
Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón là: Tốc độ gõ nhanh
hơn,
0.5đ
gõ chính xác hơn, có tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
87 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Kim Thư. Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Kim Thư giúp các em học sinh lớp 6 hệ thống hóa kiến thức tin học đã học từ đầu học kì 1, luyện tập đề thi giúp các em tự đánh giá khả năng tự học và mức độ tiếp thu của mình, làm quen với các dạng câu trong đề thi giúp các em tin tin đạt kiểm cao..

Nội dung

Mức độ Nhận Nội dung biết Ma trận đề Thông hiểu Vận Tổng dụng TN TL TN TL TN TL Thông tin và tin học Bài1.6 Bài 2 (0.5đ) (1đ) 2 Bài 1.5 điểm Thông tin và biểu diễn Câu 1 Bài1.4 2 câu thông tin (0.5đ) (0.5đ) 1 điểm Em có thể làm được gì Câu 3 nhờ MT (0.5đ) Bài 4 2 câu (2đ) 2.5 điểm Máy tính và phần mềm Câu 2 máy tính (0.5đ) Bài Bài 3 6 câu 1.1.2.3.5 (1 đ) 3.5 (2đ) điểm Luyện tập chuột Câu 4 1 câu (0.5đ) 0.5 điểm Học gõ mười ngón Bài 5 1 câu (1đ) 1 điểm Tổng điểm 4 câu 2 điểm 6 câu 3 câu 3 điểm 4 điểm 1 câu 14 câu 1 điểm 10 điểm Trường: THCS Kim Thư Họ và tên: ………………… Lớp:…. KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Tin Học I. Phần trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng nhất.(2đ) Câu 1. Các dạng thông tin cơ bản là : A. Dạng âm thanh. B. Dạng hình ảnh C. Dạng văn bản D. Tất cả đều đúng Câu2. Có mấy loại phần mềm: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu3. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là: A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế B. Kết nối Internet chậm C. Chưa nói được như con người D. Chưa có năng lực tư duy Câu4. Đâu là phần mềm luyện tập chuột: A. Mouse Skill B. Mario C. Solar System 3D D. Word II. Phần tự luận (8đ) Bài 1. Tìm cặp ghép đúng (3đ): A 1. CPU 2. Chương trình 3. Bàn phím 4. Dữ liệu 5. Màn hình 6. Thông tin B a. Là thông tin được lưu trữ trong máy tính b. Có thể được coi là bộ não của máy tính. c. Là 1 trong những thiết bị vào. d. Là 1 trong những thiết bị ra. e. Là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện. f. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện...) và về chính con người Học sinh Trả Lời 1 <-----> 2 <-----> 3 <-----> 4 <-----> 5 <-----> 6 <-----> Bài 2. Vẽ mô hình của quá trình Xử lí thông tin. (1đ) Bài 3. Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm những khối chức năng nào? (1đ) Bài 4. Nêu một số khả năng của máy tính?(1đ) Bài 5. Khu vực chính của bàn phím gồm những hàng phím nào? Nêu lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón (1đ) Bài làm ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. Hướng Dẫn Chấm A. Trắc nghiệm: ( điểm) Đúng mỗi câu học sinh nhận được 0.5 điểm. Câu 1 2 3 4 Đáp án D B D A B. Tự luận: (8 điểm) Bài Ý NỘI DUNG ĐIỂM 1 1.1 1 <-----> b 0.5đ 1.2 2 <-----> e 0.5đ 1.3 3 <-----> c 0.5đ 1.4 4 <-----> a 0.5đ 1.5 5 <-----> d 0.5đ 1.6 6 <-----> f 0.5đ 2 Thông Tin vào----> Xử lí-----> Thông tin Ra 1đ 3 Cấu trúc chung của máy tính gồm 3 khối chức năng chủ yếu: bộ xử lí 1đ trung tâm (CPU), bộ nhớ, thiết bị vào và thiết bị ra (gọi tắt là thiết bị vào ra). Khả năng tính toán nhanh 0.5đ Tính toán với độ chính xác cao 0.5đ 4 Khả năng lưu trữ lớn 0.5đ Khả năng làm việc không mệt mỏi 0.5đ Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng: hàng phím số, hàng phím trên, 0.5đ hàng phím cở sở, hàng phím dưới, hàng phím chứa phím cách 5 Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón là: Tốc độ gõ nhanh hơn, 0.5đ gõ chính xác hơn, có tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu liên quan