De kiem tra 1 tiet Dai so lop 7-De thi - Kiem tra - 1248212 pdf

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để phục vụ công tác dạy và học môn Đại số lớp 7. Đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn đề thi, các bài kiểm tra năng lực của học sinh.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.34 M, số trang : 4 ,tên 1248212 pdf

Chi tiết

TRƯỜNG THCS THTRN ĐU
BÀI KIM TRA
ĐIM
Hvà tên: ................................................................
Lp: 7……
Môn: Đi s 7
(Thi gian làm bài: 45 phút)
ĐBÀI
Câu 1 (3 đim): Thc hin phép tính:
Câu 2 (2,5 đim): Tìm x biết:
Câu 3 (1,5 đim): Tính giá trca biu thc:
Câu 4 (2 đim): Hưởng ng phong trào “Nuôi ln nha tiết kim”, cui hc kì I,
bn chi đi 7A, 7B, 7C, 7D thu được tng stin là 780 nghìn đng. Biết rng s
tin ca bn chi đi ln lượt tlvi 8, 6, 7, 5. Hãy tính stin mà mi chi đi thu
được?
Câu 5 (1 đim): So sánh: và
BÀI LÀM
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án
Điểm
Câu
1
hoặc hoặc
(ĐK: )
0,75đ
2
(thỏa mãn)
Vậy x = 6
1 đ
0,75đ
3
1,5đ

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ