Trẻ em Giao nhau với đường sắt có rào chắn Đèn giao thông Đường người đi xe đạp cắt ngang Giao nhau với đường sắt không có rào chắn Đường người đi bộ cắt ngang Đường cấm Cấm đi xe đạp Cấm môtô Cấm đi ngược chiều Cấm đi xe đạp Đ S Trẻ em