NHNG CNH GIÁC KHI KÝ HP ĐNG ĐT CC MUA BÁN NHÀ ĐT
I. Nhng Điu Cn Phi Biết Khi Mua Nhà, Đt
Nhu cu mua nhà đt để ở, kinh doanh ca người dân hin rt ln, nhưng đđm
bo đan toàn cho các giao dch người mua nhà đt cn nm rõ nhng quy trình c
thvà mt vài bí kíp đvic mua bán din ra thun li. Thông thường, đi vi mt
sn phm nhà, đt, nếu người mua ttìm hiu và tiến ti giao dch, nên chú ý các
đim dưới đây:
Nhà và thcư
Đt có nm trong din quy hoch hay gii tokhông; xem đa thế cthca đt.
Đt đã có sđchưa, nếu chưa, phi lưu ý giy tđt vi các đim: mc đích s
dng đt (thcư hay thcanh); thi hn sdng đt: nếu btrng, thường là không
hn chế, nếu có snăm cth(ví d20 năm), là đt mượn ca Nhà nước (sau 20
năm Nhà nước có quyn ly li), hoc nếu đt nm vào din gii to, quy hoch thì
không được đn bù hoc đn bù rt thp.
Phương pháp tt nht là ti STN&MT xin trích lc phn đt mun mua; nếu miếng
đt đã lt vào "tm ngm", chnhân nên tlo khâu giy ttA – Z, không nên qua
cò nhà đt;
mua miếng đt sao cho tha mãn điu kin tách tha (ti thiu 160m2, chiu ngang
ti thiu 4m), người mua tra văn phòng đa chính làm giy t.
Bên cnh đó, người mua nhà, đt cn quan tâm các thtc, giy t: đt, nhà phi có
giy chng nhn quyn sdng (sđ); được sđng ý ca người bán và chính
quyn đa phương;
hai bên bán mua đến phòng đăng ký nhà đt cp huyn mua hsơ làm thtc mua
bán; đt cc: đt cc gich, tin cc tuthuc yêu cu ca bên mua (không nên
quá 10% giá trhp đng); tiếp theo, mi đa chính xã, phường vào đo đc;
khi nhn được giy xác nhn chshu đt, nhà do cơ quan có thm quyn cp
đng tên người mua mi thanh toán hết tin.
Vic làm hsơ do cơ quan chc năng tiến hành. Chai bên (bán và mua) cùng đến
phòng công chng công chng hp đng mua bán, nhmang theo giy tgc gm
chng minh thư, shkhu, sđ, đăng ký kết hôn.
Không np hsơ ở bphn mt ca, mà np phòng nhà đt. Thuế trước b0,5%,
thuế thu nhp cá nhân 2%.
Các sn phm nhà đt khác:
Nhà ph: phi xem bn vnhà đt và photo mt bgiy tca ngôi nhà, sau đó đến
phòng qun lý đô thđkim tra li hin trng cũng như quy hoch trên bn v; nhà, đt đã
tng sa cha, thay đi kiến trúc, nếu có, phi kèm theo giy phép xây dng hp l; nhà có
nm trong khu quy hoch, mc lgii? (nên đến UBND phường đxác minh thông tin);
tường nhà là tường chung hay tường riêng; đin, nước chung hay riêng; nhà có nm trong
khu xây dng gii hn chiu cao?
Nhà trong ngõ: cn xác đnh li vào nhà là chung hay riêng (nếu chung, khi mua nhà
phi có hp đng cthvli đi chung, hoc tách đt làm li đi riêng); ngoài ra, cn lưu ý
nhà có nm trong khu hay bngp khi mưa ln, triu cường.
Mua nhà đt đ xây mi: cn tìm hiu rõ đt có giy chng nhn quyn sdng
hay không; đt đã chuyn mc đích sdng chưa; đt thcư hay đt nông nghip; nếu là
đt tha kế, là tài sn chung ca nhiu người, trước khi đt cc, tt cngười đng tha kế
phi ký vào biên bn đng thun bán đt, nếu người bán đã có gia đình, tt cthành viên
trong gia đình phi ký tên (v, chng và con cái trên 18 tui); cn đến UBND phường xác
minh thông tin lô đt có nm trong quy hoch hay tranh chp; trước khi đt cc, làm hp
đng, đnghchshu chđnh ranh gii rõ ràng vi các khu đt lin k, đtránh tranh
chp vsau; nếu mua mt phn đt trong khu đt ln, do mt người đng tên shu, phi
lưu ý vquy đnh gii hn din tích ti thiu khi tách tha vi đt và đt nông nghip
trên đa bàn sti; tìm hiu chi phí tách tha, do bên mua hay bên bán chu,…
Nhà chung cư, căn h d án: nên xem các căn hmu trước khi quyết đnh; khi
mua, nên hi rõ: mt tin nhà (thường là hướng ban công); không nên mua nhà gn thang
máy; ban công riêng hay chung vi hkhác; khnăng cách âm ca nhà? Nếu mua căn h
chung cư đang xây dng, nhà được giao vào thi đim nào; nếu chđu tư giao nhà chm
tiến đ, mc đbi thường cho người mua ra sao; trường hp người mua trtin chm
tiến đ, hình thc pht thế nào; khi chđu tư giao nhà nhưng khách hàng đi chiếu hp
đng lit kê chi tiết các thiết kế thi công phát hin không đúng vi hin trng nhà thc
nhn, phi xlý thế nào; tt nht, nên yêu cu chđu tư có phlc hp đng, trong đó
lit kê chi tiết thiết kế, thi công và chđu tư cam kết bi thường khi xy ra thay đi.
Trước khi np tin đt cc, cn đc kvà hiu rõ toàn bcác điu khon chi tiết trong hp
đng đtránh trường hp khiếu kin hay tranh chp sau này (tin đt cc chcó ý nghĩa
như mt scam kết ha bán, chđến khi hai bên ký kết hp đng mua bán căn hsau khi
xây dng xong toàn nhà, lúc này tính pháp lý mi được công nhn).
Nhà chung cư: ngoài giy tnhà hp l, đã có shng chưa, hành lang hoc ban
công nào thuc shu chung, phn nào shu riêng (cn ghi rõ trong hp đng mua bán);
có chđxe hay không, nếu có thu phí, mc phí là bao nhiêu tin/tháng…; chế đduy trì,
bo dưỡng tòa nhà như thế nào, đóng theo quý hay năm; mc thu các loi phí sinh hot (bo
van ninh, thang máy… cthhàng tháng…; hi vtình hình nước, đin, an ninh; thi gian
đóng mcng ra vào; hthng phòng cháy cha cháy, ca thoát him