TRƯỜNG
ĐOÀN
TỰ
TRỌNG
KHOA
HUẤN
LUYỆN
KỸ
NĂNG
Giáo
viên:
TRƯƠNG
ĐÌNH
DU
0909.44.3210 0918.00.3210
0906.44.3210 0978.00.3210
dinhdu_75@yahoo.com.vn
Website: truongdinhdu.jimdo.com
CÂU
CÁ
CÙNG
CUA
Chiều
nay
em
đi
câu
mang
theo
bắt
cua.
Làm
sao
em
câu
kha
khá
về
cho
nấu
canh
chua.
Ô
kìa
con
cua!
Ô
kìa
con
cua!
Đừng
la
lớn
chui
xuống
hang.
Đừng
la
lớn
chui
xuống
hang.
RAP:
Con
cua
8
cái
cẳng,
2
cái
càng.
Cái
bụng
xàng
xê.
Cái
chân
sàng
sàng.
Đừng
la
lớn
chui
xuống
hang.
Đừng
la
lớn
chui
xuống
hang.
QUEN
QUEN
Vừa
gặp
anh
tôi
đã
thấy
quen quen.
Thấy
quen
quen
nhưng
không
phải
quen.
Cười
lên
đi
hãy
hát
lên
đi.
Hát
lên
đi
để
chúng
mình
làm quen.