TP
TH
DC
BUI
SÁNG
dạy
em
bài
thể
dục
buổi
sáng.
1
-
2
-
3
-
4.
Hít
thở,
hít
thở,
hít
thở.
1-
Tay
giơ
cao
lên
nào.
2-
Tay
dang
ngang
bằng
vai.
3-
Tay
song
song
trước
mặt.
4-
Thả
2
tay.
1
-
2
-
3
-
4.
Hít
mạnh
thở
ra
(2
lần)
TRƯỜNG
ĐOÀN
TỰ
TRỌNG
KHOA
CÔNG
TÁC
ĐỘI
TRƯƠNG ĐÌNH DU
Phó Trưởng khoa Công tác Đội
0909.44.3210 0963.44.3210
0906.44.3210 0917.44.3210
dinhdu_75@yahoo.com.vn;
Web: truongdinhdu.jimdo.com
CHÀO
NGƯỜI
BN
Chào
người
bạn
mới
đến
góp
thêm
một
niềm
vui.
Chào
người
bạn
dễ
mến,
góp
thêm
bao
nụ
cười.
ĐK:
Đến
đây
chơi,
đến
đây
vui,
làm
vườn
hoa
muôn
màu
muôn
sắc.
Đến
đây
chơi,
đến
đây
vui,
bài
ca
thắm
thiết
tình
người.