TRƯỜNG
ĐOÀN
TỰ
TRỌNG
KHOA
HUẤN
LUYỆN
KỸ
NĂNG
Giáo
viên:
TRƯƠNG
ĐÌNH
DU
1/
BN
ƠI
CÓ
NH
Mai
chia
tay
bạn
ơi
nhớ.
Nhớ
từng
nụ
cười,
từng
ánh
mắt
thân
quen.
Mai
đi
xa
bạn
ơi
nhớ.
Nhớ
từng
kỉ
niệm
hôm
nay.
ĐK:
Mai
chia
tay
lòng
tôi
vẫn
nhớ.
Nhớ
lúc
bên
nhau,
nhớ
kỉ
niệm
thân
trao.
Nhớ
lúc
chia
tay
nhớ
tiếng
cười
thân
quen.
Mai
đi
xa
rồi
tình
đọng
lại
nơi
đây.
2/
BÀI
CA
TM
BIT
1.
Gặp
nhau
đây
rồi
chia
tay.
Ngày
dài
như
đã
vụt
qua
trong
phút
giây.
Niềm
hăng
say
còn
chưa
phai.
Đường
trường
sông
núi
hẹn
mai
ta
sum
vầy.
2.
Còn
trong
ta,
tình
bao
la,
cuộc
đời
niên
thiếu
bừng
lên
trong
bao
ước
mơ.
Rồi
suy
lời
đêm
qua.
Dặn
lòng
hãy
nhớ
lời
yêu
thương
nhắn
về.
3.
Rừng
linh
thiêng,
rừng
Lam
Sơn.
Rừng
trầm
lên
tiếng
gọi
cây
xanh
Chí
Linh.
Về
quê
hương,
về
Chi
Lăng.
Đường
về
xao
xuyến
lửa
nung
soi
máu
hồng.