Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

5/4/2020 10:09:26 PM +00:00

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

5/4/2020 10:09:18 PM +00:00

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

5/4/2020 10:07:43 PM +00:00

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

5/4/2020 10:07:35 PM +00:00

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành việc phân công theo dõi, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai các giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

5/4/2020 10:07:27 PM +00:00

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

5/4/2020 10:06:10 PM +00:00

Vai trò, phân loại và ứng dụng của đá trong nội thất

Tài liệu trình bày sơ lược về các loại đá trong nội thất; đá cẩm thạch phức hợp; so sánh hai loại đá trong nội thất; quy tắc chọn lựa đá trong thiết kế nội thất; một số gợi ý về màu sắc đá...

5/4/2020 10:04:51 PM +00:00

Tình hình tài chính doanh nghiệp của bạn có đang lành mạnh?

Có rất nhiều phương pháp để đánh giá sự lành mạnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Song, khi có trong tay Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, bạn đã có thể đánh giá thông qua việc xác định và phân tích 07 chỉ tiêu khái quát sẽ được chia sẻ trong nội dung bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 10:04:45 PM +00:00

Tài chính doanh nghiệp và những điều cần biết

Tài chính doanh nghiệp xét về bản chất là những quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với nhà nước và với các chủ thể kinh tế - xã hội ở trong nước và ngoài nước, còn xét về hình thức là quan hệ tài chính – tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ cho hoạt động của doanh nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp.

5/4/2020 10:04:38 PM +00:00

Tài chính doanh nghiệp - Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp và sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nước nhà thì nhu cầu về quản trị tài chính doanh nghiệp ngày một quan trọng. Vậy thế nào là tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp trong doanh nghiệp là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết được chia sẻ dưới đây.

5/4/2020 10:04:30 PM +00:00

Tác động của rủi ro tài chính tới doanh nghiệp

Rủi ro tài chính là một biến số có tác động tới nhiều mặt hoạt động của doanh nghiệp và cuối cùng là sẽ tác động đến giá trị của doanh nghiệp. Rủi ro tài chính sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, chi phí và qua đó tác động tới lợi nhuận của doanh nghiệp hay nói cách khác tác động tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những tác động của rủi ro tài chính tới doanh nghiệp được phân tích trên các khía cạnh nào, mời các bạn cùng tìm hiểu qa bài viết dưới đây.

5/4/2020 10:04:23 PM +00:00

Hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả. Quản lý hệ thống tài chính sao cho có lợi nhuận đều quy về bài toán tài chính giản dị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra lời giải cho bài toán tài chính này.

5/4/2020 10:04:16 PM +00:00

Quản lý tài chính doanh nghiệp nhỏ - 10 điều nên và không nên làm

Hầu hết các chủ doanh nghiệp thường gặp phải một số rắc rối như: các hóa đơn chứng từ bị thất lạc, số liệu không cân đối, doanh nghiệp tưởng lãi nhưng hóa ra lại lỗ do hạch toán sổ sách sai. Cơ quan thuế đến kiểm tra, gọi điện lại cho kế toán thì không được do kế toán sợ phải chịu trách nhiệm không nghe máy... Để tránh những hậu quả đáng tiếc sau này có thể bị phạt khi vi phạm các nguyên tắc, quy định của Luật Thuế và kế toán, dưới đây là 10 điều nên và không nên cho các chủ doanh nghiệp mới khi quản lý tài chính doanh nghiệp của mình, mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 10:04:10 PM +00:00

Phân tích tài chính doanh nghiệp dành cho các đối tượng nào

Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.

5/4/2020 10:04:03 PM +00:00

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Nhiều lý thuyết kinh tế đều cho rằng các công ty hoạt động nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của mình trong điều kiện nhà quản trị công ty phản ánh lợi nhuận một cách trung thực và khách quan. Tuy nhiên lưu ý rằng lợi nhuận không phải là thước đo hoàn hảo để đo lường hiệu quả của doanh nghiệp do những lý do đã trình bày ở trên.

5/4/2020 10:03:56 PM +00:00

Mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập, xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp cho người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quản lý phù hợp.

5/4/2020 10:03:49 PM +00:00

Làm sao biết tài chính doanh nghiệp có lành mạnh?

Tài chính doanh nghiệp có thực sự minh bạch như các bản báo cáo? Câu hỏi này không hề dễ trả lời đối với các nhà đầu tư. Các cổ đông còn thụ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Công ty mà chỉ quan tâm đến việc chia lợi nhuận, cổ tức. Các nhà đầu tư thường truy vấn lãnh đạo doanh nghiệp, kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính của doanh nghiệp là Tình hình tài chính doanh nghiệp (TCDN) ra sao? Đây là câu hỏi thường gặp nhưng không dễ trả lời. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra lời giải đáp cho vấn đề trên nhé!

5/4/2020 10:03:43 PM +00:00

Khái niệm, nội dung của tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường. Hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó làm phát sinh dòng tiền vào, dòng tiền ra liên quan tới quá trình tạo lập, phân phối và chuyển hóa các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp.

5/4/2020 10:03:36 PM +00:00

Khái niệm, bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một khâu quan trọng của hệ thống tài chính. Phạm trù tài chính doanh nghiệp trên cảm nhận trực quan bề ngoài được quan niệm tương đồng với các quỹ tiền tệ và các loại vốn kinh doanh. Xong các quỹ tiền tệ là kết quả của dịch chuyển của các nguồn tài chính thành các quỹ tiền tệ và ngược lại. Trong nền kinh tế thị trường sự vận động và chuyển hoá qua lại giữa các nguồn tài chính, nơi hình thành nên sức mua tài chính như lãi suất tín dụng, thị giá cổ phiếu, cổ tức, giá cả tiền tệ và các hình thức phân chia lợi nhuận khác trong lĩnh vực góp vốn, liên doanh, đầu tư.

5/4/2020 10:03:20 PM +00:00

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính (trong bản kế hoạch kinh doanh tổng thể)

Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể chưa bao giờ dễ dàng, trong đó có một phần không thể thiếu là kế hoạch tài chính. Nếu có một thước đo cho thấy công ty bạn hiện tại đang ở đâu và sẽ ở vị trí nào trong tương lai thì đó hẳn là các mục báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh. Phần thông tin này giúp bạn xác định nhu cầu tài chính của doanh nghiệp mình, cũng như giúp người ngoài cuộc phân tích được xem liệu có nên đầu tư vào công ty của bạn.

5/4/2020 10:03:08 PM +00:00