1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUAN TRỌNG  NHƯ THẾ NÀO? Quản trị tài chính là nghiệp vụ  quan trọng và bắt buộc phải có ở  bất kỳ  doanh nghiệp nào.   Quản trị  tài chính hiệu quả  là tiền đề  cho thành công và sự  phát triển bền vững của doanh  nghiệp vì nó liên quan đến việc quản lý các nguồn tài chính và các hoạt động tài chính của tổ  chức. Quản trị tài chính là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của chủ doanh nghiệp và   nhà quản lý. Họ sẽ phải lường trước và xem xét ảnh hưởng của các quyết định của mình tới  lợi nhuận, dòng tiền và tình hình tài chính của công ty. Tất cả  các hoạt động khác nhau của   doanh nghiệp đều có thể tác động đến sức khỏe tài chính và phải được đánh giá và kiểm soát  bởi nhà quản lý. Tài chính là nguồn sống của doanh nghiệp vì thế nó cần nhận được sự quan tâm đúng mực.  Mọi doanh nghiệp đều phải duy trì nguồn tài chính để có thể vận hành trơn tru và đạt được  các mục tiêu kinh doanh của mình. Các mục tiêu kinh doanh chỉ có thể đạt được với sự giúp 
  2. đỡ  của việc quản trị  tài chính hiệu quả. Chúng ta không thể  phủ  định tầm quan trọng của   quản trị doanh nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 1. Quản trị tài chính trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Quản trị tài chính trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Đa số các doanh nghiệp đều trải qua thua lỗ và tình trạng dòng tiền âm trong những ngày đầu  khởi sự. Quản trị  tài chính vô cùng quan trọng trong giai đoạn này. Nhà quản lý phải đảm   bảo rằng họ  có đủ  tiền mặt sẵn có để  trả  lương cho nhân viên và thanh toán cho các nhà  cung cấp kể cả khi họ đang đối mặt với thua lỗ. Điều này có nghĩa là chủ  doanh nghiệp sẽ  phải lường trước và dự đoán được mức độ thâm hụt dòng tiền để từ đó xác định rằng họ sẽ  cần bao nhiêu vốn để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh cho tới khi công ty bắt đầu là ăn  có lãi. Trong gia đoạn phát triển và trưởng thành, doanh nghiệp sẽ cần nhiều tiền hơn để tài trợ cho   sự tăng trưởng của nó. Lập kế hoạch và dự  thảo ngân sách cho các nhu cầu tài chính này là  rất quan trọng. Các nhà quản lý tài chính sẽ  phải quyết định xem nên huy động tài trợ  từ  nguồn lực nội bộ hay vay vốn từ những người cho vay bên ngoài. Quản trị tài chính có hiệm   vụ  tìm ra nguồn vốn thích hợp với chi phí thấp nhất, kiểm soát chi phí vốn của công ty và   không để bảng cân đối kế toán tràn ngập với các khoản nợ và tác động bất lợi lên xếp hạng   tín dụng của doanh nghiệp. 2. Quản trị tài chính trong vận hành doanh nghiệp
  3. Quản trị tài chính trong vận hành doanh nghiệp Trong hoạt động thường ngày, một công ty thực hiện cung cấp các sản phẩm dịch vụ  của   mình, bán hàng cho khách hàng, nhận thanh toán và lặp lại quá trình trên. Quản trị  tài chính  giúp luân chuyển dòng tiền mặt trong chu kỳ này một cách hiệu quả. Điều này có nghĩa là   quản lý hệ  số  vòng quay của hàng tồn kho nguyên liệu thô và thành phẩm, bán hàng và thu  các khoản phải thu kịp thời và cứ thế bắt đầu lại chu kỳ từ việc nhập thêm nguyên liệu. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng phải thanh toán hóa đơn, thanh toán cho các nhà cung cấp và   trả  lương cho nhân viên của mình. Tất cả  điều này phải được thực hiện bằng tiền mặt, và   cần có sự quản lý tài chính sắc sảo để đảm bảo rằng các khoản tiền này được chi tiêu hiệu   quả. Mặc dù nền kinh tế luôn có xu hướng tăng trưởng đi lên, tuy nhiên những khủng hoảng bất  ngờ cũng thường xuyên xảy ra. Các doanh nghiệp phải có các kế hoạch dự phòng cũng như  duy trì đủ các tài sản có tính thanh khoản cao để  có thể vượt qua các thời kỳ suy thoái kinh   tế, nếu không doanh nghiệp có thể bị phá sản do thiếu tiền mặt. 3. Quản trị tài chính và báo cáo hoạt động doanh nghiệp
  4. Mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các báo cáo về hoạt động của mình. Các cổ đông   muốn cập nhật thông tin thường xuyên về  lợi nhuận và bảo mật của các khoản đầu tư  của   họ. Chính quyền địa phương cũng cần báo cáo tài chính để tính toán thuế phải thu từ doanh   nghiệp. Các nhà quản lý doanh nghiệp cần các loại báo cáo khác nhau để đo lường KPI, quản   lý hoạt động của các bộ  phận khác nhau, kiểm soát tình hình thực hiện các mục tiêu chiến   lược của doanh nghiệp. Đồng thời, một hệ thống quản lý tài chính toàn diện có thể tạo ra các loại báo cáo cần thiết  cho tất cả các tổ chức khác nhau và phục vụ các mục đích khác nhau. Ngoài các vai trò ở trên, quản trị tài chính cũng thể hiện tầm quan trọng trong các hoạt động  khác nhau của doanh nghiệp nói chung và nhà quản lý nói riêng, như: Lên kế hoạch tài chính,   thu hút tài trợ, đầu tư, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đưa ra các quyết định về  tài chính, cải   thiện khả năng sinh lời, tăng giá trị doanh nghiệp…