1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO  CHO HIỆU QUẢ? Hệ  thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như  hệ  thống tuần hoàn máu trong cơ  thể  nuôi tất cả  các bộ  phận và toàn thể. Tài chính có thể  nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên   liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như  các   khoản thu, phải trả. Quản trị  tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn các quyết định tài  chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản   trị tài chính bao gồm các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của công ty phù hợp trực tiếp với   các kế hoạch. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp vì:
  2. Thứ nhất, kiểm soát dòng tài chính của mọi hoạt động hay sản xuất kinh doanh của tổ chức   đó Thứ hai, quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp và khả  năng phát triển trong tương lai. Cụ  thể, các vai trò thể hiện tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp như sau: Hoạch định tài chính trong doanh nghiệp Vai trò đầu tiên của quản trị tài chính doanh nghiệp là hoạch định nguồn lực tài chính sẵn có  của mình trên cơ sở tận dụng tối đa các đòn bẩy tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng   vốn hay nói cách khác là nâng cao lợi nhuận so với vốn đầu tư. Quyết định các khoản đầu tư và tài trợ Hoạch định không chưa đủ, lãnh đạo hay nhà quản trị tài chính phải quyết định phương pháp   thực hiện hiệu quả, đồng thời xác định các khoản đầu tư và tài trợ cho hoạt động đầu tư vào   tài sản, công nghệ, con người,… như  thế  nào cho hợp lý. Để  từ  đó lợi nhuận được tăng  trưởng phù hợp so với mức đầu tư vào tài sản cố định, máy móc, hoặc từ việc nâng cấp công  nghệ sản xuất hiện tại,… để đáp ứng nhu cầu thị trường Kiểm soát hoạt động và tình trạng doanh nghiệp thông qua kiểm soát dòng tiền Hầu hết các hoạt động trong doanh nghiệp đều có tác động tới tài chính trong doanh nghiệp.   Do đó nhà quản trị thông qua dòng tiền có thể kiểm soát hầu hết các hoạt động đó thông qua   tình hình tài chính.
  3. Quản trị tài chính doanh nghiệp thường bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Tham gia đánh giá, lựa chọn, các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh. Xác định nhu cầu vốn, tổ  chức huy động các nguồn vốn để  đáp  ứng cho hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ  chức sử  dụng tốt các số  vốn hiện có, quản lý chặt chẽ  các khoản thu, chi, đảm   bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử  dụng các quỹ  của doanh  nghiệp Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với tình hình hoạt động của doanh   nghiệp và thực hiện tốt việc phân tích tài chính. Thực hiện tốt việc kế hoạch tài chính Các nguyên tắc trong quản trị tài chính doanh nghiệp Hoạt động tài chính của doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ  căn bản là giống nhau nên nguyên   tắc quản trị tài chính doanh nghiệp đều có thể áp dụng chung cho các doanh nghiệp.
  4. Nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận Đây là nguyên tắc khá phổ  biến và thường xuất hiện trong hoạt động tài chính của doanh  nghiệp. Nguyên tắc này được hiểu tùy vào mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận và   họ có thể chọn những danh mục đầu tư khác nhau để có thể đạt được lợi nhuận kỳ vọng mà  họ mong muốn. Khi họ bỏ tiền vào những dự án có mức rủi ro càng cao thì họ kỳ vọng dự án  mang lại lợi nhuận càng cao. Nguyên tắc thường thấy nhất khi đầu tư  vào mua bán chứng  khoán. Nguyên tắc chi trả Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần đảm bảo mức ngân quỹ  tối thiểu để  thực  hiện chi trả. Do vậy, điều đáng quan tâm ở các doanh nghiệp là các dòng tiền chứ không phải  là lợi nhuận kế toán. Dòng tiền ra và dòng tiền vào được tái đầu tư  phản ánh tính chất thời   gian của lợi nhuận và chi phí. Hơn nữa khi đã ra quyết định kinh doanh, nhà doanh nghiệp   cần tính đến dòng tiền tăng thêm. Đặc biệt, cần tính đến các dòng tiền sau thuế. Nguyên tắc sinh lời Nguyên tắc quan trọng đối với nhà quản trị  tài chính doanh nghiệp không chỉ  là đánh giá  các dòng tiền dự án mang lại mà còn tạo ra các dòng tiền tức là tìm kiếm các dự  án sinh lợi  trong thị trường cạnh tranh, nhà đầu tư khó có thể tìm được nhiều dự án tốt. Muốn vậy, cần   phải biết các dự án sinh lợi tồn tại như thế nào và ở  đâu trong môi trường cạnh tranh. Tiếp   đến nhà đầu tư  phải làm giảm tính cạnh tranh của thị  trường thông qua việc tạo ra những  sản phẩm khác biệt so với các sản phẩm cạnh tranh và đảm bảo mức chi phí thấp hơn chi   phí cạnh tranh. Giá trị thời gian của tiền tệ Khi doanh nghiệp quyết định phân bổ  một khoản tiền lớn, bên cạnh chi phí cơ  hội dĩ nhiên   phải gánh, doanh nghiệp còn bị  tác động bởi giá trị  giảm (hoặc tăng) dần theo thời gian do   các yếu tố về lạm phát.
  5. Tác động của thuế Có thể  lấy ví dụ  cùng là các quyết định đầu tư  vào xây dựng nhà xưởng (tài sản cố  định)  doanh nghiệp có thể  sẽ  phải đối mặt với lựa chọn mức  ưu đãi thuế  hoặc  ưu đãi thuế  sử  dụng đất, tài nguyên  ở những địa phương khác nhau. Đôi lúc chính sách thuế  ưu đãi của địa  phương sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn song cũng có thể  tác động theo  chiều ngược lại. Vốn vay và vốn chủ sở hữu: tận dụng đòn bẩy tài chính Sẽ có nhiều rào cản nếu chỉ sử dụng lương vốn có giới hạn của chủ sở hữu để  đầu tư  phát  triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để  tối  ưu hóa lợi nhuận, vốn vay   hay đòn bẩy tài chính sẽ là một yếu tố  quan trọng giúp thúc đẩy hiệu quả  kinh doanh xong  đồng thời nếu sử dụng không hiệu quả nó cũng là gánh nặng tương ứng cho bản thân doanh   nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải bốn vấn đề khi giải quyết bài toán quản   trị tài chính doanh nghiệp đó là: Quản lý nguồn thu, nguồn chi căn cứ  trên  ước lượng, dự  đoán, thiếu phân tích nên  không thấy hết nguồn thu, không cắt giảm được chi phí. Kiểm soát công nợ chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa có chính sách xử lý nợ dễ dẫn  đến thiếu tiền. Kiểm soát không chặt chẽ vật tư hàng hóa, xuất nhập tồn kho, trên đường đi, hàng gửi  làm lãng phí vốn. Không có kế hoạch tài chính, thậm chí không kiểm soát được dòng tiền, kế hoạch thu   trả nợ. Sử dụng phần mềm để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả
  6. Có rất nhiều cách để quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả, tất cả các cách đó phải được  cân nhắc kỹ dựa trên các nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp và khắc phục những  vấn đề  mà doanh nghiệp gặp phải một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều  giải pháp hỗ trợ việc quản lý tài chính doanh nghiệp thông qua việc quản lý dòng tiền. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp  ở  Việt Nam  đều sử  dụng phần mềm  quản trị  tài chính  doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần mềm này hầu như  tách rời với các phần mềm của các bộ  phận khác và không thống nhất thành một hệ thống. Hơn nữa, những người không nắm bắt  và không thông thạo về  các nghiệp vụ  kế  toán hầu như  đều không sử  dụng được. Do đó,   doanh nghiệp có thể gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình quản trị tài chính doanh nghiệp   nói riêng và quản trị hiệu quả kinh doanh nói chung. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều phần mềm kế toán­ tài chính hiện đại, mạnh mẽ linh  hoạt, có thể tích hợp trong hệ thống ERP và có thể hoạt động trơn tru trên Internet. Cách tốt   nhất là nên chọn một hệ thống mà mỗi vai trò liên quan có thể  xử  lý dữ  liệu tài chính theo  thời gian thực trên thiết bị di động tại bất kì nơi nào có kết nối với Internet.