1. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN HIỆU QUẢ GẮN VỚI TỪNG CHU  KỲ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Dòng tiền gắn liền với từng chu kỳ phát triển của doanh nghiệp Bất kể 1 doanh nghiệp nào cũng đều phải trải qua 4 giai đoạn phát triển với đặc điểm của  dòng tiền khác nhau. Đặc điểm dòng tiền gắn liền với từng chu kỳ phát triển của doanh nghiệp a. Dòng tiền ở giai đoạn doanh nghiệp mới thành lập Ở giai đoạn này, dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền dương còn dòng tiền từ hoạt   động đầu tư là dòng tiền âm vì doanh nghiệp phát hành cổ  phiếu, trái phiếu, vay ngân hàng,
  2. …để  có tiền đầu tư  vào cơ  sở  hạ  tầng, mua máy móc, nguyên vật liệu phục vụ  hoạt động   sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp mới thành lập, các sản phẩm ở bước thâm nhập thị trường nên chưa có nhiều   doanh thu từ hoạt động kinh doanh: dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh sẽ âm. b. Dòng tiền ở giai đoạn doanh nghiệp phát triển Ở giai đoạn này, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh có thể dương nhưng dòng tiền từ  hoạt động đầu tư vấn tiếp tục âm. Lý do vì doanh nghiệp chiếm được thị phần nên mở rộng sản xuất, tiếp tục phải đầu tư cho  các tài sản cố  định mới.  Ở một số doanh nghiệp, doanh thu từ hoạt động kinh doanh không   đủ  để  đầu tư  tài sản mới nên doanh nghiệp tiếp tục phát hành cổ  phiếu, trái phiếu, vay nợ  ngân hàng,…
  3. c. Dòng tiền ở giai đoạn doanh nghiệp bão hòa Trong giai đoạn bão hòa, mức sản xuất và mức tiêu thụ của công ty chững lại, tiền tạo ra từ  hoạt động kinh doanh vượt quá nhu cầu vốn cho đầu tư tài sản cố định mới nên DN bắt đầu  hoàn trả  vốn cho các nhà đầu tư  (mua cổ  phiếu quĩ), trả  vốn vay cho ngân hàng, chi trả  cổ  tức cao. d. Dòng tiền ở giai đoạn doanh nghiệp suy thoái Trong giai đoạn suy thoái, do mức cầu đối với sản phẩm của doanh nghiệp suy giảm mạnh,   doanh nghiệp thực hiện cắt giảm mức độ  sản xuất và tiêu thụ. Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động kinh doanh giảm dần, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư  có thể  chuyển   từ âm (­) thành dương (+). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng có thể âm (­),  do doanh nghiệp tiếp tục mua lại cổ phiếu, hoàn trả trái phiếu và vay vốn ngân hàng. Những sự thay đổi về dòng tiền này, CEO có thể theo dõi dễ dàng ở báo cáo lưu chuyển tiền  tệ để biết tiền đi đâu về đâu, tại sao bán được nhiều hàng mà vẫn không có lãi. 3 cách cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp Sau khi xác định được dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ âm hay dương, chủ doanh   nghiệp cần lập kế  hoạch điều chỉnh ngay lập tức hoạt động kinh doanh để  đảm bảo dòng   tiền dương.
  4. Dưới đây là 3 cách cải thiện dòng tiền mà rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng và thành công. 1. Đẩy mạnh doanh thu bán hàng Để gia tăng doanh thu bán hàng, có 2 cách thông thường là: Giám giá hàng bán Tăng giá thành sản phẩm Trong đó, giảm giá là cách tốt nhất để tăng doanh thu nhưng giảm bao nhiêu và giảm như thế  nào là việc các doanh nghiệp cần suy nghĩ thấu đáo. Có một số lưu ý về việc giảm giá như  sau: Chỉ nên giảm giá các mặt hàng thông dụng, đại trà chứ không nên giảm toàn bộ Nên đưa ra con số giảm giá từ 25% trở lên sẽ kích thích người tiêu dùng hơn Giảm chi phí mua nguyên vật liệu Còn tăng giá thành sản phẩm chỉ là biện pháp cuối cùng doanh nghiệp có thể  dùng đến bởi   khi giảm giá thành sẽ giảm số lượng khách hàng, tức là giảm số lượng hàng bạn ra. Chính vì  
  5. vậy, nếu doanh nghiệp sử dụng biện pháp này cho mục đích gia tăng doanh thu thì nhất định   chỉ được tăng từng chút một và trong khoảng thời gian nhất định. Việc giảm chi phí đầu vào, chi phí mua nguyên vật liệu có thể dễ dàng thực hiện được bằng  thay đổi nhà cung cấp có mức chiết khấu tốt hơn.
  6. 2. Kiểm soát tốt hàng tồn kho Mục tiêu của biện pháp này là giảm số  ngày trung bình kho bị  đóng băng xuống mức thấp   nhất.Vì hàng tồn trong kho không sẽ không tạo ra doanh thu, mà ngược lại còn làm hao hụt   hàng hóa, tốn kém nhân lực, làm trì trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh,…Nếu giải quyết   được vấn đề trên, doanh nghiệp sẽ tối ưu được lượng tồn kho tại mức thấp nhất, tiết kiệm   chi phí, song đảm bảo hoạt động kinh doanh vẫn duy trì hiệu quả 3. Đẩy mạnh thu hồi công nợ Dựa vào bản báo cáo tài chính định kỳ của doanh nghiệp, CEO sẽ biết ngay số nợ phải thu và   thời hạn thu hồi các khoản công nợ này. Ngoài ra, để quản lý tốt tuổi nợ, hạn nợ; doanh nghiệp có thể sử dụng các cách dưới đây: Tạo một hệ thống theo dõi hoàn chỉnh Gửi hóa đơn, các chứng từ đến khach hàng nhanh chóng Xem lại khoản phải thu thường xuyên Gọi điện thoại nhắc nhở Duy trì nhật ký thu nợ