1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  HIỆU QUẢ? Quản trị tài chính doanh nghiệp là một bộ môn nghệ thuật tiêu tốn nhiều chất xám của chủ   doanh nghiệp. Làm thế  nào để  quản trị  tài chính doanh nghiệp hiệu quả? Câu trả  lời sẽ   được giải đáp trong bài viết dưới đây. Tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính là một móc xích quan trọng trong hệ thống quản trị doanh nghiệp. Quản trị  tài chính là 1 hoạt động có mối liên hệ  chặt chẽ với các hoạt động khác của doanh nghiệp.   Quản trị tài chính tốt có thể khắc phục những khiếm khuyết trong lĩnh vực khác. Một quyết   định tài chính không được cân nhắc, hoạch định kỹ lưỡng có thể gây nên những tổn thất lớn  cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Hơn nữa, do doanh nghiệp hoạt động tróng môi trường  nhất định nên các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả  hơn sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh   tế phát triển. Bởi vậy, quản trị tài chính doanh nghiệp tốt có vai trò quan trọng đối với việc   nâng cao hiệu quả quản lý tài chính quốc gia.  
  2. Quản trị tài chính luôn giữ vai trò trọng yếu trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Quản trị  tài chính quyết định tính độc lập, sự thành bại của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.   Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, quản trị tài chính doanh nghiệp giữ những vai trò chủ  yếu sau: – Huy  động  đảm bảo  đầy  đủ  và  kịp  thời  vốn  cho  hoạt  động  kinh doanh  của doanh   nghiệp: Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường nảy sinh các nhu cầu vốn ngắn  hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp cũng như cho đầu   tư phát triển. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trước hết thể hiện ở chỗ xác định đúng đắn   các nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ và đáp ứng kịp   thời các nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. Ngày nay, cùng với sự phát triển của   nền kinh tế đã nảy sinh nhiều hình thức mới cho phép các doanh nghiệp huy động vốn từ bên  ngoài. Do vậy, vai trò của quản trị  tài chính doanh nghiệp ngày càng quan trọng hơn trong   việc chủ  động lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn đảm bảo cho doanh   nghiệp hoạt động nhịp nhàng và liên tục với chi phí huy động vốn ở mức thấp.
  3. –  Tổ  chức sử  dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả: Quản trị  tài chính doanh nghiệp đóng vai  trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn dự  án đầu tư  trên cơ  sở  phân tích khả  năng   sinh lời và mức độ  rủi ro của dự án từ  đó góp phần chọn ra dự án đầu tư  tối ưu. Hiệu quả  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ  thuộc rất lớn vào việc tổ  chức sử  dụng vốn.  Việc huy động kịp thời các nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng để doanh nghiệp có thể nắm   bắt được các cơ hội kinh doanh. Việc hình thành và sử dụng tốt các quỹ  của doanh nghiệp,   cùng với việc sử dụng các hình thức thưởng, phạt vật chất hợp lý sẽ  góp phần quan trọng   thúc đẩy cán bộ công nhân viên gắn liền với doanh nghiệp từ đó nâng cao năng suất lao động,  góp phần cải tiến sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng tiền vốn. – Giám   sát,   kiểm   tra   chặt   chẽ   các   mặt   hoạt   động   sản   xuất   kinh   doanh   của   doanh   nghiệp: Thông qua các tình hình tài chính và việc thực hiện các chỉ  tiêu tài chính, các nhà   quản lý doanh nghiệp có thể  đánh giá khái quát và kiểm soát được các mặt hoạt động của   doanh nghiệp, phát hiện được kịp thời những tồn tại vướng mắc trong kinh doanh, từ đó có   thể  đưa ra các quyết định điều chỉnh các hoạt động phù hợp với diễn biến thực tế  kinh   doanh. 9 điều chủ doanh nghiệp nên làm để quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả Trước khi khởi nghiệp hoặc kể cả khi đã hình thành cho mình một đế chế hùng mạnh,   chủ doanh nghiệp vẫn cần thực hiện tốt những điều đưới đây: Nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kế toán Tham khảo ý kiến và trao đổi thường xuyên với một kế  toán thành thạo trong loại   hình doanh nghiệp của mình trước khi bắt đầu (doanh nghiệp thuộc loại hình thương   mại & dịch vụ, sản xuất & gia công hay thi công & lắp đặt) Quyết định đầu tư phần mềm kế toán tốt nhất cho doanh nghiệp Thiết lập chính sách kiểm tra và kiểm soát nội bộ  bao gồm các biện pháp bảo vệ  chống lại việc thiếu trung thực, gian lận.
  4. Đối chiếu số  dư  tiền vay, tiền gửi, tiền lãi mỗi tháng một lần với báo cáo của ngân  hàng. Duy trì và cập nhật báo cáo dòng tiền hàng tháng Lập kế  hoạch thuê ngoài dịch vụ  chi trả  lương và thông báo việc việc này cho một   đơn vị cung cấp dịch vụ trả lương Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng Giữ tài khoản kinh doanh riêng biệt với tài khoản cá nhân 9 điều chủ doanh nghiệp không nên làm trong quản lý tài chính doanh nghiệp Ủy thác việc ký giấy tờ, hóa đơn cho người khác Sử  dụng khoản tiền khấu trừ từ lương nhân viên và thuế  thu nhập cho các mục đích   khác Trộn lẫn tài sản cá nhân vào tài sản doanh nghiệp Giao phó việc dự báo dòng tiền cho người khác Lạc quan về dự báo bán hàng hoặc bảo thủ về dự toán chi phí Dựa vào các thỏa thuận miệng về các vấn đề quan trọng trong đó có việc mua bán Thanh toán hóa đơn mà không phù hợp với trình tự mua hàng của bạn. Dựa vào mối quan hệ để cho vay tiền. Trì hoãn lập kế hoạch vay vốn mãi cho đến khi có nhu cầu về tài chính Phần mềm quản lý tài chính hiệu quả Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ   ở  Việt Nam đều sử  dụng phần mềm quản lý tài  chính doanh nghiệp. Tuy nhiên phần mềm này hầu như  tách rời với các phần mềm của các   bộ  phận khác và không thống nhất thành một hệ  thống. Hơn nữa, những người không nắm  
  5. bắt và không thông thạo về các nghiệp vụ kế toán hầu như đều không sử dụng được. Do đó,   doanh nghiệp có thể gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình quản trị tài chính doanh nghiệp   nói riêng và quản trị hiệu quả kinh doanh nói chung. Để khắc phục tình trạng này, biến hệ thống quản trị doanh nghiệp thành một tổng thể thống  nhất, dễ sử dụng, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tin tưởng sử dụng giải pháp quản trị tài   chính doanh nghiệp của ERPViet. Giải pháp này không những đáp  ứng đầy đủ  yêu cầu về  quản trị tài chính mà còn là một bộ  phận cấu thành nằm trong tổng thể  phần mềm quản trị  doanh nghiệp ERP, các thông tin được liên kết với nhau chặt chẽ. Điểm nhấn của giải pháp này chính là lấy quá trình quản trị làm trung tâm thay vì kế toán. Vì  vậy, với giải pháp quản trị  tài chính của ERPViet, ngay cả  những người không thông thạo   nghiệp vụ kế toán cũng hoàn toàn có thể thao tác được dễ dàng. Giải pháp này sử dụng một   hệ thống kế toán chạy ngầm ở phía bên dưới, cung cấp cho người dùng đầy đủ các thông số  cần thiết cho bất kỳ nghiệp vụ kế toán nào.