1. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH  DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ Tài chính là não bộ của mỗi doanh nghiệp, để não bộ đó được minh mẫn sáng suốt thì  cần có những cách quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả. Bài viết này sẽ  cung cấp   các thông tin cơ bản từ quản lý tài chính là gì đến những nguyên tắc quản lý tài chính  hiệu quả… để các nhà quản trị có được những góc nhìn đầy đủ. 1. Quản lý tài chính là gì? Trong doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, mối quan hệ tiền – hàng – tiền thoạt nhìn thấy có  vẻ  đơn giản song với những doanh nghiệp quy mô lớn nhưng để  quản lý nó hiệu quả  và  mang lại lợi nhuận lại là bài toán nan giải, thậm chí nếu kiểm soát không tốt khiến nhiều   doanh nghiệp ngấp nghé bên bờ vực phá sản. Vậy, quản lý tài chính là gì? Quản lý (quản trị)  tài chính (dòng tiền) được định nghĩa là: việc quản lý các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong   quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Hay có thể  nói rằng, quản trị  tài chính   giúp tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp từ việc quản trị nguồn vốn có hiệu quả.
  2. 2. Các phương pháp quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả Dưới đây là một số phương pháp quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả  bạn nên tham  khảo: Phương pháp thứ nhất Các nhà quản lý tài chính cần phải nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Để làm  được điều này, các bạn cần phải dựa vào các báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình, sau  đó tiến hành phân tích tài chính của doanh nghiệp qua các số liệu và tình hình hoạt động kinh  doanh. Từ đó nhìn thấy tình hình thực tế và cơ hội kinh doanh mới để mà nắm bắt. Phương pháp thứ hai Các nhà quản lý tài chính phải chú trọng đến cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp, đặc biệt   là nguồn vốn của doanh nghiệp. Cơ chế quản lý nguồn vốn quyết định đến sự phát triển các   hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính an toàn tài chính cho doanh nghiệp. Vì thế  nên cần   phải điều chỉnh cơ cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm các chi phí đầu vào. Để đảm bảo   kế  hoạch chi hợp lý, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát được bội chi, tiến tới cân bằng vốn và   doanh thu.
  3. Phương pháp thứ ba Các nhà quản lý tài chính phải tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. Cần chủ động  tiếp cận và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư  trên thị  trường vốn, thị  trường tài chính và phải coi   chi phí đầu tư về vốn là một phần của hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh. Phương pháp thứ tư Các nhà quản lý phải đẩy nhanh tiến trình nâng cao năng lực của bộ  máy quản lý tài chính   trong doanh nghiệp. Đặc biệt phải khẩn trương hình thành đội ngũ chuyên gia quản lý tài  chính có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh doanh. Phương pháp thứ năm Các nhà quản lý tài chính cần xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng sao cho tiết kiệm và đạt   hiệu quả nhất. Như vậy, để có thể thực hiện tốt các công tác quản lý tài chính giúp cho doanh nghiệp mình  phát triển, các bạn nên lưu ý đến những phương pháp quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu 
  4. quả  mà chúng tôi vừa mới chia sẻ. Chúc các bạn luôn thành công khi thực hiện công việc  quản lý tài chính cho doanh nghiệp mình!