1. 4 NGUYÊN TẮC GIÚP CEO QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH  DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ Quản trị  tài chính là một trong những chức năng cơ  bản nhưng rất quan trọng với sự  phát  triển của doanh nghiệp trong tương lai. Nắm rõ được đáp án cho câu hỏi “quản trị tài chính là   gì?” Cùng các nguyên tác quản lý sẽ  giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đạt được  mục tiêu kinh doanh. I. Quản trị tài chính là gì? Trong doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, mối quan hệ tiền – hàng – tiền thoạt nhìn thấy có  vẻ đơn giản song với những doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, mối quan hệ nhìn thì đơn giản  đấy nhưng để  quản lý nó hiệu quả  và mang lại lợi nhuận lại là bài toán nan giải, thậm chí   nếu kiểm soát không tốt khiến nhiều doanh nghiệp ngấp nghé bên bờ vực phá sản. Bên cạnh khái niệm là quản lý dòng hàng thì việc Quản lý (quản trị) tài chính (dòng tiền)   được định nghĩa là: việc quản lý các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và   kinh doanh của doanh nghiệp. Hay có thể  nói rằng, quản trị  tài chính giúp tối đa hóa lợi   nhuận của doanh nghiệp từ việc quản trị nguồn vốn có hiệu quả. Về thực tiễn thì đây là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính. Dựa theo quyết định  này, doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh doanh, tối đa hóa lợi   nhuận và làm tăng giá trị doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh trên thị trường. II. Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp Quản trị tài chính là một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu trong  quản trị doanh  nghiệp. Quản trị tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong một tổ chức   như quản trị tài sản, quản trị marketing hay quản trị nguồn nhân lực.
  2. 1. Huy động đảm bảo đầy đủ  và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh   nghiệp Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường nảy sinh các nhu cầu vốn ngắn hạn và   dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp cũng như cho đầu tư phát  triển. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp trước hết thể hiện  ở chỗ xác định đúng đắn các  nhu cầu về  vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ và tiếp đó phải   lựa chọn các phương pháp và hình thức thích hợp huy động nguồn vốn từ  bên trong và bên  ngoài đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đã nảy sinh nhiều hình thức mới cho phép  các doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngoài. Do vậy, vai trò của tài chính doanh nghiệp ngày   càng quan trọng hơn trong việc chủ động lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động   vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng và liên tục với chi phí huy động vốn ở  mức thấp. 2. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả Hiệu quả  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ  thuộc rất lớn vào việc tổ  chức sử  dụng vốn. Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn dự  án đầu tư trên cơ sở phân tích khả năng sinh lời và mức độ  rủi ro của dự án từ  đó góp phần  chọn ra dự án đầu tư tối ưu. Việc huy động kịp thời các nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng   để doanh nghiệp có thể chớp được các cơ hội kinh doanh. Mặt khác, việc huy động tối đa số vốn hiện có vào hoạt động kinh doanh có thể giảm bớt và  tránh được những thiệt hại do ứ đọng vốn gây ra, đồng thời giảm bớt được nhu cầu vay vốn,  từ đó giảm được các khoản tiền trả lãi vay. Việc hình thành và sử  dụng tốt các quỹ  của doanh nghiệp, cùng với việc sử  dụng các hình  thức thưởng, phạt vật chất hợp lý sẽ  góp phần quan trọng thúc đẩy cán bộ  công nhân viên 
  3. gắn liền với doanh nghiệp từ  đó nâng cao năng suất lao động, góp phần cải tiến sản xuất   kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng tiền vốn. 3. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Thông qua các hình thức, chi tiền tệ hàng ngày, tình hình tài chính và thực hiện các chỉ tiêu tài   chính, người lãnh đạo và các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh gia khái quát và kiểm soát   được các mặt hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện được kịp thời những tồn tại vướng   mắc trong kinh doanh, từ đó có thể đưa ra các quyết định điều chỉnh các hoạt động phù hợp   với diễn biến thực tế kinh doanh. III. Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả Có rất nhiều nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp. Có thể phụ thuộc vào lĩnh vực kinh   doanh, loại hình doanh nghiệp, chính sách nhà nước… Tuy nhiên, có một số nguyên tắc quản  lý tài chính doanh nghiệp cơ bản như sau. 1. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao Mỗi quyết định đầu tư  hay tài trợ  của doanh nghiệp bên cạnh kỳ  vọng vào lợi nhuận đạt  được lại đều ẩn chứa nhiều rủi ro. Do vậy, việc chấp nhận mức độ  rủi ro và kiểm soát rủi   ro như  thế  nào để  đảm bảo lợi nhuận thu lại từ việc đầu tư  là hiệu quả  nhất là một trong  những nguyên tắc mà bất cứ nhà quản trị tài chính nào cũng phải xem xét cẩn thận. 2. Giá trị thời gian của tiền tệ Khi doanh nghiệp quyết định phân bổ  một khoản tiền lớn, bên cạnh chi phí cơ  hội dĩ nhiên   phải gánh, doanh nghiệp còn bị  tác động bởi giá trị  giảm (hoặc tăng) dần theo thời gian do   các yếu tố về lạm phát…
  4. 3. Tác động của thuế Thuế  là trách nhiệm mà mỗi doanh nghiệp phải hoàn thành. Tuy nhiên mức thuế  này sẽ  có  tác dụng như một đòn bẩy giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí hoặc cũng có thể khiến   bạn không đạt được mục tiêu mong muốn. Có thể lấy ví dụ cùng là quyết định đầu tư vào xây dựng nhà xưởng (tài sản cố định) doanh   nghiệp có thể sẽ phải đối mặt với lựa chọn mức ưu đãi thuế hoặc ưu đãi thuế sử dụng đất,   tài nguyên ở những địa phương khác nhau. Đôi lúc chính sách thuế ưu đãi của địa phương sẽ  là đòn bẩy giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn song cũng có thể  sẽ  tác động theo chiều  ngược lại. 4. Vốn vay và vốn chủ sở hữu: tận dụng đòn bẩy tài chính Sẽ có nhiều rào cản nếu chỉ sử dụng lượng vốn có giới hạn của chủ sở hữu để  đầu tư  phát  triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để  tối  ưu hóa lợi nhuận, vốn vay   hay đòn bẩy tài chính sẽ  là một yếu tố  quan trọng giúp thúc đẩy hiệu quả  kinh doanh song   đồng thời nếu sử dụng không hiệu quả nó cũng là gánh nặng tương ứng cho bản thân doanh   nghiệp. Tuy nhiên nhà quản trị  cần phải tính toán thật kỹ  trước khi ra quyết định vay vốn để  tránh   điều này trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp. IV. Làm sao để quản trị tài chính hiệu quả? Các CEO cần biết rằng, trong quản trị tài chính không có một lời giải chung cho tất cả các   doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là nhà quản trị  có rất nhiều phương pháp để  quản lý tài  chính hiện tại của doanh nghiệp nhưng nhìn chung, tất cả các phương pháp đều phải được   xem xét, tính toán kỹ lưỡng thì mới thực sự phát huy hiệu quả như mong muốn.
  5. Tóm lại, có rất nhiều cách để quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả, suy cho cùng, tất cả  các cách đó đều phải được cân nhắc kỹ  dự  trên các nguyên tắc quản lý tài chính doanh   nghiệp hiệu quả nên trên.