Tài liệu Sở hữu trí tuệ

Download tài liệu Sở hữu trí tuệ

LUẬT XUẤT BẢN 2012

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001) Điều 69 2. Luật xuất bản 2008 3. Luật số 19/2012/QH13 của Quôc hội ban hành Luật xuất bản 2012 4. Nghị định 111/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản. 5. Nghị định 72/2010/NĐ-CP ngày 23/08/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 111/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bằng nghị định số 11/2009/NĐ-CP và nghị định 105/2007/NĐ-CP. 6. Quyết định 102/2006/QĐ-BVHTT ban hành quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm...

8/30/2018 3:31:43 AM +00:00

VĂN BẢN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên....

8/30/2018 3:08:25 AM +00:00

Văn kiện công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Các nước tham gia Liên Hiệp cùng xuất phát từ lòng mong muốn bảo hộ theo một phương thức hữu hiệu và nhất quán các quyền lợi của các tác giả đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ, Công nhận tầm quan trọng về kết quả của Hội nghị xem xét lại văn bản họp ở Stockholm năm 1967, Đã quyết định sửa đổi Đạo Luật đã được Hội nghị Stockholm thông qua, đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn các Điều khoản từ 1 đến 20 và từ 22 đến 26 của Đạo Luật đó...

8/30/2018 2:48:25 AM +00:00

Quyết định số 62/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

8/30/2018 2:18:46 AM +00:00

Thời của tiền điện tử đang tới?

Tiền điện tử là gì? Tiền điện tử được bắt đầu sử dụng từ những năm cuối của thập kỉ 90, dựa vào những dự đoán về lượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng. Chuyển đổi tiền giấy sang tiền điện tử (e-money) dường như là một giải pháp hấp dẫn. Trong thời gian này, những hoạt động đầu tiên của tiền điện tử đã bắt đầu xâm chiếm Web. Nhưng loại tiền này vẫn còn quá ít so với việc sử dụng thẻ tín dụng. Được sử dụng với mục đích chính là giao dịch...

8/30/2018 2:10:47 AM +00:00

Dịch Giả Tự Do Chuyên Nghiệp: 8 Kỹ Năng Cần Thiết

1. Quản lý tiền bạc Dịch giả tự do cần phải quản lý tốt tiền bạc của mình. Điều này cũng rất đơn giản là bởi bị bạn có khá nhiều nhu cầu hằng ngày và làm thế nào để sử dụng số tiền của mình một cách hiệu quả nhất. Bạn cần phải dứt khoát và cân nhắc kỹ lưỡng khi chi tiêu một khoản tiền nào đó. Một điều quan trọng nữa là bạn không nên viết theo cách tính tiền theo từ, viết những lời lẽ nhạt nhẽo và lưu giữ cẩu thả các bài viết của...

8/30/2018 2:06:06 AM +00:00

Sáng tạo - Nỗi buồn kinh tế tri thức Việt Nam

Tri thức: Động lực tăng trưởng mới Nhìn tổng thể, nền kinh tế VN vẫn chủ yếu dựa vào nguồn nhân công rẻ mạt, ít được đào tạo và hiện đang làm ra các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp. VN vẫn là nước có năng suất lao động ở mức quá thấp. Với thế giới, năng suất lao động được đánh giá là thước đo của hệ thống chính sách, động lực chính của sự tăng trưởng bền vững. Có thể lấy ngành Dệt may là một ví dụ. Theo báo cáo của Tập đoàn Dệt may,...

8/30/2018 2:06:06 AM +00:00

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Máy tính có 5 giác quan như người sắp thành hiện thực

Chạm, sờ đồ vật thông qua màn hình điện thoại Người dùng có thể sử dụng chiếc điện thoại thông minh để mua sắm váy cưới. Họ có thể cảm nhận được chất liệu xa-tanh hay lụa, hoặc lớp viền trên chiếc voan trùm đầu, tất cả đều hoàn toàn thông qua bề mặt của màn hình điện thoại… Trong vòng năm năm tới, nhiều ngành kinh tế như ngành bán lẻ, sẽ thay đổi nhờ khả năng “chạm” vào một sản phẩm trên chính các thiết bị di động. Trên thực tế, các ứng dụng dành cho ngành bán...

8/30/2018 2:01:50 AM +00:00

Máy tính học cách nhìn như người

Vicarious hy vọng kết hợp hoạt động của não người với máy tính để tạo một hệ thống quan sát hình ảnh, lặp lại hoạt động quan sát của vỏ não người. Ý tưởng mạng nơ-ron máy tính - chương trình có khả năng mô phỏng hoạt động của não tạo nên liên kết giữa các nơ-ron nhân tạo - đã được nói đến cả chục năm nay. Nhưng các chuyên gia của Vicarious tuyên bố rằng chính họ là người đưa ý tưởng này vào cuộc sống nhờ những bước tiến mới dựa trên các phương pháp được phát...

8/30/2018 2:01:50 AM +00:00

Quyết định số 2046/QĐ-BNN-TT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8/30/2018 1:48:57 AM +00:00

Quyết định số 2047/QĐ-BNN-TT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8/30/2018 1:48:57 AM +00:00

Thông báo số 6554/TB-SHTT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ QUAN SÁNG CHẾ NHẬT BẢN LÀ MỘT TRONG CÁC CƠ QUAN TRA CỨU VÀ THẨM ĐỊNH SƠ BỘ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM NỘP THEO HỆ THỐNG HIỆP ƯỚC HỢP TÁC SÁNG CHẾ (PCT)

8/30/2018 1:48:57 AM +00:00

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 1579/QĐ-BNN-TT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 1580/QĐ-BNN-TT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 649/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ, THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 1:31:58 AM +00:00

Quyết định số 739/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2561/QĐUBND NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ...

8/30/2018 1:31:58 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTTBVHTTDL

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN TRONG VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG INTERNET VÀ MẠNG VIỄN THÔNG

8/30/2018 1:31:58 AM +00:00