Tài liệu Sức khỏe người cao tuổi

Download tài liệu Sức khỏe người cao tuổi

Một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi huyện Chương Mỹ, Hà Nội, năm 2019

Nghiên cứu này nhằm mục đích 1) mô tả thực trạng trầm cảm và 2) xác định các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2019.

5/4/2020 3:45:29 PM +00:00

Consumption pattern of selected elderly

Present study was conducted to assess the nutritional status of 600 elderly populations residing in urban (200), rural (200) and tribal area (200) of Nanded district of Marathwada region of Maharashtra state, India. Anthropometric status of selected elderly was determined by recording height (cm), weight (kg), hip circumference (cm), waist circumference (cm) and body mass index was calculated using values of height and weight. On the basis of BMI, selected subjects were categorised under different grades of under nutrition.

3/30/2020 2:26:56 PM +00:00

Đặc điểm lâm sàng thính lực và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân ≥ 60 tuổi biểu hiện nghe kém tại khoa tai mũi họng bệnh viện Thống Nhất

Mô tả các đặc điểm lâm sàng thính lực và xác định các yếu tố liên quan ở những bệnh nhân ≥ 60 tuổi có biểu hiện nghe kém đến khám tại Khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Thống Nhất.

3/29/2020 5:01:17 PM +00:00

Hiệu quả chương trình tập huấn nâng cao kiến thức về đái tháo đường của người cao tuổi mắc đái tháo đường type 2 tại thành phố Cần Thơ

Bài viết nhằm nâng cao kiến thức về chế độ dinh dưỡng và tự kiểm soát ĐTĐ, thực hành dinh dưỡng cũng như thực hành vận động thể lực của bệnh nhân ĐTĐ tại 4 phường/xã tại thành phố Cần Thơ.

3/29/2020 4:57:59 PM +00:00

Tỷ lệ bệnh nha chu và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi đến khám ngoại trú tại bệnh viện quận Thủ Đức

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 423 NCT khám tại bệnh viện quận Thủ Đức bằng hình thức khám lâm sàng và phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi cấu trúc soạn sẵn. Đánh giá tình trạng nha chu được dựa vào các tiêu chuẩn hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

3/29/2020 4:55:59 PM +00:00

Nguy cơ té ngã ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú và các yếu tố liên quan

Té ngã ở người cao tuổi gây ra nhiều biến chứng, di chứng, làm tiêu tốn nhiều tiền của cho quá trình chăm sóc và điều trị. Té ngã là sự cố y khoa không mong muốn có thể phòng ngừa được. Việc sử dụng một công cụ cụ thể đã được xác định có giá trị lâm sàng để đánh giá nguy cơ té ngã và các yếu tố liên quan là một trong những bước quan trọng trong công tác phòng ngừa té ngã, bảo đảm an toàn cho người bệnh khi nằm viện. Bài viết đánh giá mức độ nguy cơ té ngã và các yếu tố liên quan ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú.

3/29/2020 4:48:19 PM +00:00

Bài giảng Y tế công cộng và khuyến cáo chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Bài giảng Y tế công cộng và khuyến cáo chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với các nội dung: Việt Nam có thể hướng tới tuổi thọ tăng trong điều kiện dân số đang tăng lên; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nếu có và khi nào cần; tránh triệu chứng mất trí nhớ khi về già.

3/29/2020 4:22:40 PM +00:00

Assessment of depression status of older adults of Hisar city

Human ageing is associated with a wide range of physiological changes that not only make us more susceptible to death, but also limit the normal functions and render us to be more susceptible to a number of diseases. A study was conducted on 60 elderly people of age ranging from 60-80 years in Hisar district of Haryana state living in different lifestyle i.e. living with family, living without family and living in old age homes. Majority of the respondents (46.67%) were in the age group of 70-79 years followed by 38.33% between 60-69 years of age. 33.33 percent of the respondents were living each in nuclear and joint family system while the rest were living in others that included old age homes of Hisar city. Majority of the respondents were living in a family of up to 5 members only. 33.33% of the elderly lived alone. Majority of the elderly (70%) were married while 1.67% of them were unmarried. 23.33 percent of the respondents were widower. 40% of respondents was uneducated followed by 30 percent having studied up to metric and 10+2 and 21.67% who had passed graduate and post graduate. 66.67% of the respondent were physically dependent on heavy work. 23.33 percent elderly were having no physical dependency followed by 10% having partial dependency. Majority of respondent (57 out of 60 respondents) had various types of old aged related problems. Perusal of results of the current study revealed that out of the total study sample 35% of the senior citizens had severe psychological depression.

1/13/2020 12:11:21 AM +00:00

Age wise distribution of diseases among the geriatric population of Sirsa distric, Haryana, India

Aging can be described as a progressive deterioration of the physical and mental functions resulting in decline in both the capacity of body to maintain homeostatic balance as well as the adaptation of the individual of various stressors of internal and external environment of morbidity and mortality. A sample of three hundred respondents out of which 150 were from urban and 150 from rural area, aged above 60 years and above was selected randomly. The data on required aspects was collected through valid questionnaire schedule. Majority of the respondents (33.33%) were suffering from cataract in the age group of 61 to 70 years followed by 23.67 per cent respondents (28.26% rural and 28.67% urban) and 2.00 per cent respondents (2.67% rural and 1.33% urban) who were in the age group of 71 to 80 years and 81 to 90 years, respectively. Majority of the respondents (19.67%)suffering from diabetes were from age group of 61 to 70 years while 9.00 per cent respondents were in the age group of 71 to 80 years. Maximum number of respondents suffering from diseases (cataract, blood pressure, asthma, diabetes, heart disease and osteoarthritis) was in the age group of 61 to 70 years.

1/12/2020 5:48:12 PM +00:00

A study on impact of ageing on self esteem

Old age involves a number of other changes that might contribute to declines in selfesteem, including spousal loss, decreased social support, declining physical health, cognitive impairments. Main objective of the study is to measure impact of ageing on selfesteem of older people and to find the factors affecting the self-esteem of older people. Self -esteem of the respondents was measured on three different aspects- Performance selfesteem, Social self-esteem and Appearance self-esteem. Result indicated that nearly half of the respondents had medium and high level of Performance self-esteem and medium level of Social self-esteem. Majority of the respondents had medium level of Appearance selfesteem followed by low level of Appearance self-esteem. It was found that the respondents who have higher level of education had high level of performance self –esteem.

1/12/2020 9:20:33 AM +00:00

Current health status and care practices among the retired elderly professors of Tribhuvan University

This study tries to find out the current health status and the care practices of the retired elderly Professors of Kathmandu. Descriptive research design has been followed and all together 30 male and 10 female retired professors were selected conveniently. Structured questionnaire was used to collect the data and information. This study reveals that, most of the respondents (around 50%) were from 60-69 years young-old age group. In most cases, economic condition (around 90% have their own pension), marital life (around 62.5% are currently married) and family support (more than 90%) of the respondents were satisfactory about their current health status. Their physical health seems good but they were still suffering from the backache (100%), poor eye sight (80%), pain around the waist (60%), gastritis (60%) and headache (40%) which was often in elderly age due to auto immune and wear and tear theory. It was found that some of them were suffering from different chronic and acute diseases but they were cared and supported by their family members in their hard time. They had practiced regular medical checkups due to satisfactory family life and economic status.

11/29/2019 7:41:40 PM +00:00

Bài giảng Cập nhật về nhóm thuốc viên mới ở bệnh nhân cao tuổi – BS. Trần Viết Thắng

Bài giảng trình bày tần suất bệnh nhân đái tháo đường típ 2 cao tuổi; nguyên nhân gia tăng đái tháo đường bệnh nhân cao tuổi; các bệnh đi kèm của bệnh nhân cao tuổi bị đái tháo đường; tử vong liên quan đến tăng đường huyết...

11/29/2019 4:43:44 PM +00:00

Đặc điểm rối loạn dáng đi và thăng bẳng theo thang điểm Tinetti ở người cao tuổi

Bài viết nhằm đánh giá tỷ lệ và đặc điểm củng như nguy cơ mắc rối loạn dáng đi,thăng bẳng theo thang điểm Tinetti ở người cao tuổi. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

11/29/2019 4:28:13 AM +00:00

Clinical characteristics, endoscopic image of gastroesophageal reflux disease in the elderly

his study aimed to examine the clinical features and endoscope imagery of gastroesophageal reflux disease (GERD) in the elderly. We conducted a cross - sectional study of 96 elderly patients from Bach Mai hospital’s gastroscopy unit. 58.3% of the patients were female. The mean age was 73.12 + 8.22, with a range from 60 - 92 years old. The majority of participants suffered from GERD for less than one year (50%). The most common clinical symptoms were burning (67.7%), epigastric pain (63.5%) and heartburn (63.5%). Other symptoms included persistent cough (30.2%) and dysphasia (25.0%). The most common risk factors for GERD were being overweight or obese (40.6%) and alcohol or beer consumption (21.9%). Most of the patients were found to have pharyngitis grade A (49.9%) or pharyngitis grade B (34.4%). Patients commonly had accompanying gastritis symptoms. Additionally, the proportion of patients with Barrett’s esophagus was high at 30.3%. In conclusion, popular signs of GERD in this elderly patient population included burning, epigastric pain and heartburn. Given the high percentage of patients found to have Barrett's esophagus, there may be a need for continued monitoring of these patients with endoscopy to prevent future complications.

11/29/2019 4:26:55 AM +00:00

Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, năm 2014

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống người cao tuổi tại xã Trung Lương huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố về giới, sống độc thân, nguồn thu nhập, điều kiện kinh tế gia đình, khả năng vận động và mắc bệnh mạn tính có mối liên quan với chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Người cao tuổi là nữ giới, không có nguồn thu nhập chủ động ổn định có chất lượng cuộc sống về tâm lý kém hơn nam giới, người cao tuổi có thu nhập chủ động từ công việc hoặc lương hưu, trợ cấp. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, sống độc thân, bị hạn chế khả năng vận động, mắc bệnh mạn tính sẽ có chất lượng cuộc sống kém hơn. Các chương trình can thiệp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cần ưu tiên cho những người cao tuổi là nữ giới, không có nguồn thu nhập chủ động, ổn định, có điều kiện kinh tế khó khăn.

11/29/2019 1:37:39 AM +00:00

Mổ giải ép thần kinh điều trị đau dây V trên bệnh nhân cao tuổi

Bài viết đánh giá kết quả của phẫu thuật cho bệnh nhân có tuổi trên 65 tuổi bằng cách so sánh giữa hai nhóm nhằm mô tả cắt ngang phẫu thuật giải ép thần kinh điều trị đau dây V cho bệnh nhân có tuổi an toàn và hiệu quả.

11/29/2019 1:34:32 AM +00:00

Điều tra tỷ lệ mắc táo bón và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Bài viết khảo sát tỷ lệ mắc táo bón của bệnh nhân cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và các yếu tố liên quan cũng như nguy cơ táo bón ở người cao tuổi. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

11/29/2019 1:32:18 AM +00:00

Tình trạng răng miệng và nhu cầu điều trị trên người cao tuổi tại Viện dưỡng lão, Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày việc xác định tình trạng răng miệng và nhu cầu điều trị liên quan trên người cao tuổi tại Viện dưỡng lão TP. Hồ Chí Minh.

10/18/2019 12:00:30 AM +00:00

Tình trạng hạ huyết áp tư thế ở người cao tuổi trong cộng đồng xã Vĩnh Thành, tỉnh Bến Tre

Bài viết xác định tần suất hạ huyết áp tư thế và mối liên quan giữa HHATT với tăng huyết áp và giảm chức năng ở người cao tuổi. Khoảng một nửa người cao tuổi HHATT không triệu chứng. Có mối liên quan giữa THA và HHATT nhưng không có mối liên quan giữa HHATT và dùng thuốc hạ áp.

10/17/2019 1:39:00 PM +00:00

Tỉ lệ hiện mắc tăng huyết áp và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Bài viết trình bày việc xác định tỉ lệ hiện mắc THA và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi (NCT) tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, năm 2014.

10/17/2019 1:11:12 PM +00:00

Khảo sát thái độ và nguyện vọng bệnh nhân cao tuổi về ý muốn chăm sóc cuối đời

Bài viết đánh giá thái độ và ý muốn của bệnh nhân cao tuổi nội trú khoa Lão – Chăm Sóc Giảm Nhẹ (CSGN) Bệnh Viện Đại Học Y Dược (BVĐHYD) về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng công cụ “Đánh Giá Thái Độ Người Cao Tuổi về Các Vấn Đề Cuối Đời” (AEOLI).

10/17/2019 12:38:44 AM +00:00

Các yếu tố tiên lượng tử vong viêm phổi thở máy do Acinetobacter baumannii ở người cao tuổi

A.baumannii là tác nhân có tỉ lệ cao nhất so với P.aeruginosa, Klebsiella spp và Staphylococcus aureus kháng methicillin. Tỉ lệ tử vong từ 20 – 50% và có thể đạt đến 70% nếu tác nhân là vi khuẩn đa kháng thuốc. Tỉ lệ viêm phổi thở máy do A.baumannii còn khá cao, trong đó xu hướng đề kháng kháng sinh ngày càng tăng, đặc biệt là kháng carbapanem.

10/17/2019 12:30:21 AM +00:00

Tỷ lệ suy yếu và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi trong cộng đồng tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

Suy yếu là một yếu tố làm giảm chất lượng sống, tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở người cao tuổi. Suy yếu có thể phòng ngừa và đảo ngược được ở giai đoạn tiền suy yếu. Ở giai đoạn suy yếu nặng tuy không đảo ngược được nhưng việc can thiệp có thể làm giảm tỷ lệ tử vong. Chưa có nhiều nghiên cứu về suy yếu tại Việt Nam, nhất là ở người cao tuổi cộng đồng.

10/17/2019 12:07:49 AM +00:00

Mối liên quan giữa rối loạn trầm cảm và tử vong nội viện trên bệnh nhân cao tuổi mắc suy tim mạn tại khoa nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy

Xác định tỉ lệ, mối liên quan giữa RLTC và tử vong nội viện trên BN cao tuổi mắc suy tim mạn tại khoa Nội tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy.

9/17/2019 1:10:47 AM +00:00

Tình hình kiểm soát huyết áp mục tiêu và một số yếu tố ảnh hưởng lên kiểm soát huyết áp trên bệnh nhân cao tuổi tại phòng khám tim mạch Bệnh viện Thống Nhất

Tăng huyết áp (THA) là một trong những tình trạng bệnh lý mạn tính phổ biến nhất ở người cao tuổi. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu khảo sát tình hình kiểm soát HA mục tiêu và một số yếu tố ảnh hưởng (tuổi, giới tính, phân độ THA, phân tầng nguy cơ tim mạch, phối hợp thuốc) lên kiểm soát HA trên bệnh nhân cao tuổi tại phòng khám tim mạch bệnh viện Thống Nhất.

9/17/2019 1:05:08 AM +00:00

Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa ở người cao tuổi có bệnh gút tại khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Thống Nhất

Bài viết trình bày việc tìm hiểu đặc điểm hội chứng chuyển hóa (HCCH), bệnh gút ở người cao tuổi tại khoa nội Cơ Xương Khớp Bệnh viện Thống Nhất. Khảo sát mối liên quan giữa bệnh gút và HCCH ở người cao tuổi.

9/17/2019 1:01:31 AM +00:00

Nghiên cứu tỉ lệ suy yếu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân hội chứng vành cấp cao tuổi

Bài viết trình bày việc khảo sát tỉ lệ suy yếu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân hội chứng vành cấp cao tuổi theo thang điểm báo cáo suy yếu Edmonton.

9/17/2019 12:47:35 AM +00:00

Tỷ lệ tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, năm 2017

Xác định tỷ lệ tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi và các yếu tố liên quan đến tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, năm 2017.

9/17/2019 12:27:45 AM +00:00

Bài giảng Chiến lược ngăn ngừa đột quỵ ở bệnh nhân tăng huyết áp trên 60 tuổi - PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Trí

Nội dung bài giảng trình bày: Tăng huyết áp theo nhóm tuổi và giới, lý do huyết áp thu tăng theo tuổi, hoạt tính Resin suy giảm ở bệnh nhân trên 60 tuổi, đột quỵ là biến cố thường gặp ở bệnh nhân tăng huyết áp cao tuổi... Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

9/16/2019 3:55:27 PM +00:00

Bài giảng Điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân cao tuổi - TS Hồ Huỳnh Quang Trí

Bài giảng với các nội dung: dịch tễ tăng huyết áp thế giới, thay đổi huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương theo tuổi, phân bố các dạng tăng huyết áp theo lứa tuổi, đột quỵ biến cố có sức tàn phá lớn, điều trị hạ huyết áp giúp giảm 37% đột quỵ... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.

9/16/2019 3:44:12 PM +00:00