Tài liệu Giáo án điện tử

Download tài liệu Giáo án điện tử

Giáo án Ngữ văn lớp 6 - Các biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ

Giáo án Ngữ văn lớp 6 với bài học Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ là tư liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên, học sinh trong quá trình biên soạn bài giảng, tự học tại nhà. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án Ngữ văn lớp 6 - Các biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ để nắm chi tiết nội dung.

5/5/2020 12:19:48 AM +00:00

Giáo án môn Ngữ văn học kì 2 lớp 6

Giáo án môn Ngữ văn học kì 2 lớp 6 từ tuần 22 đến tuần hết bao gồm các nội dung: tìm hiểu chung và đọc - hiểu văn bản, thích hợp cho phụ huynh dùng để hướng dẫn học sinh học tại nhà hoặc xác em học sinh tham khảo trước khi lên lớp học.

5/5/2020 12:19:42 AM +00:00

Giáo án Khoa học lớp 4 - Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh

Giáo án Khoa học lớp 4 - Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh giúp giáo viên có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình biên soạn giáo án, bài giảng phục vụ công tác dạy học.

5/4/2020 2:35:10 PM +00:00

Giáo án Mầm non: Hoạt động giáo dục kĩ năng sống - Không nhận quà và đi theo người lạ

Giáo án hoạt động giáo dục kĩ năng sống với chủ đề Không nhận quà và đi theo người lạ là tài liệu tham khảo cho các giáo viên mầm non trong quá trình biên soạn giáo án và bài giảng, phục vụ công tác dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.

5/4/2020 8:53:02 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 34, 35

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 34 và 35 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: sự tích chú cuội cung trăng; giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm; bề mặt lục địa; ôn tập về đại lượng; ôn tập chương chủ đề đan nan và làm đồ chơi đơn giản; từ ngữ về thiên nhiên – dấu chấm, dấu phẩy....

3/30/2020 10:28:49 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 32

Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 32 với một số nội dung: người đi săn và con vượn; dành cho địa phương; ngày và đêm trên trái đất; bài toán rút về đơn vị; nghe viết ngôi nhà chung; chiếc vòng bạc; làm quạt giấy tròn...

3/30/2020 10:28:43 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 31

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 31 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: nhân số có năm chữ số với số có một chữ số; chăm sóc cây trồng, vật nuôi; trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời; bài hát trồng cây; chia số có năm chữ số cho số có một chữ số...

3/30/2020 10:28:37 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 30

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 5 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua; chăm sóc cây trồng, vật nuôi; trái đất - quả địa cầu; phép trừ các số trong phạm vi 100 000; tiền Việt Nam; một mái nhà chung; sự chuyển động của trái đất; nghe – viết một mái nhà chung...

3/30/2020 10:28:30 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 29

Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 29 với một số nội dung: buổi học thể dục; diện tích hình chữ nhật; tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước; thực hành đi thăm thiên nhiên; nghe viết buổi học thể dục; diện tích hình vuông; lời kêu gọi toàn dân thể dục...

3/30/2020 10:28:24 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 27

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 28 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung; ôn tập và kiểm tra giữa học kì II; các số có năm chữ số; làm lọ hoa gắn tường; kể chuyện về bà, mẹ và các chị em gái của em Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống...

3/30/2020 10:28:18 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 26

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 26 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: sự tích lễ hội Chử Đồng Tử; tôn trọng thư từ, tài sản của người khác; làm quen với thống kê số liệu; nghe viết sự tích lễ hội Chử Đồng Tử; tập đọc rước đèn ông sao...

3/30/2020 10:28:12 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 25

Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 25 với một số nội dung: hội vật; thực hành xem đồng hồ; thực hành kĩ năng giữa học kì II; bài toán liên quan đến rút về đơn vị; nghe viết hội vật; tấm lòng của Bác; hội đua voi ở Tây Nguyên...

3/30/2020 10:28:06 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 24

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 24 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: đối đáp với vua; tôn trọng đám tang; nghe viết đối đáp với vua; giải quyết mâu thuẫn, Bác hồ và những bài học về đạo đức, lối sống; làm quen với chữ số la mã; từ ngữ về nghệ thuật dấu phẩy...

3/30/2020 10:27:59 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 23

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 23 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: nhà ảo thuật; nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số; tôn trọng đám tang; nghe-viết chơi nhạc; tìm hiểu những làn điệu dân ca quê hương Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống; chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số...

3/30/2020 10:27:53 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 22

Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 22 với một số nội dung: nhà bác học và bà cụ; tôn trọng khách đến trường; rễ cây; hình tròn, tâm, đường kính, bán kính; tìm hiểu đường phố; bài toán giải bằng 2 phép tính...

3/30/2020 10:27:47 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 20

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 20 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: ở lại với chiến khu; điểm ở giữa, trung điểm của một đoạn thẳng; đoàn kết với thiếu nhi quốc tế; Nghe viết ở lại với chiến khu; so sánh các số trong phạm vi 10 000; chú ở bên Bác Hồ...

3/30/2020 10:27:41 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 19

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 19 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: kể chuyện Hai Bà Trưng; các số có bốn chữ số; đoàn kết với thiếu nhi quốc tế; vệ sinh môi trường; nghe – viết Hai Bà Trưng; các số có bốn chữ số; báo cáo kết quả tháng thi đua “noi gương chú bộ đội”...

3/30/2020 10:27:34 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 18

Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 18 với một số nội dung: chu vi hình chữ nhật; chu vi hình vuông; vệ sinh môi trường; cắt, dán chữ vui vẻ; kĩ năng đi bộ an toàn qua đường; bác hồ và những bài học về đạo đức, lối sống...

3/30/2020 10:27:28 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 16

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 16 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: đôi bạn; biết ơn thương binh, liệt sĩ; hoạt động công nghiệp, thương mại; làm quen với biểu thức; tính giá trị của biểu thức; về quê ngoại; từ ngữ về thành thị, nông thôn, dấu phẩy; làng quê và đô thị...

3/30/2020 10:27:22 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 15

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 15 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: hũ bạc của người cha; chia số có ba chữ số cho số có một chữ số; các hoạt động thông tin liên lạc; chia số có ba chữ số cho số có một chữ số; nghe viết hũ bạc của người cha; giới thiệu bảng nhân...

3/30/2020 10:27:15 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 14

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 14 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: người liên lạc nhỏ; quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng; tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống; bảng chia 9; nghe viết người liên lạc nhỏ; ôn về từ chỉ; cắt dán chữ H, U...

3/30/2020 10:27:09 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 13

Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 13 với một số nội dung: người con của Tây Nguyên; so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn; tích cực tham gia việc lớp việc trường; một số hoạt động ở trường; đêm trăng trên Hồ Tây; bảng nhân 9; mở rộng vốn từ từ địa phương, dấu chấm hỏi, chấm than...

3/30/2020 10:27:03 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 12

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 12 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: nắng phương nam; phòng cháy khi ở nhà; so sánh số lớn gấp mấy lần số bé; nghe viết chiều trên sông Hương; cảnh đẹp non sông; ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh; một số hoạt động ở trường...

3/30/2020 10:26:56 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 11

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 11 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: đất quý, đất yêu; bài toán giải bằng hai phép tính; thực hành kĩ năng giữa học kì I; thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng; tiếng hò trên sông; vẽ quê hương; từ ngữ về quê hương; cắt dán chữ I, T...

3/30/2020 10:26:50 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 10

Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 10 với một số nội dung: giọng quê hương, thực hành đo độ dài, chia sẻ vui buồn cùng bạn, các thế hệ trong một gia đình, quê hương ruột thịt, họ nội - họ ngoại, nghe viết quê hương, bài toán giải bằng 2 phép tính...

3/30/2020 10:26:44 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 9

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 9 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: góc vuông, góc không vuông; chia sẻ vui buồn cùng bạn; thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke; thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke; con người và sức khỏe

3/30/2020 10:26:37 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 8

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 8 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: kể chuyện các em nhỏ và cụ già; quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em; vệ sinh thần kinh; giảm đi một số lần; nghe – viết các em nhỏ và cụ già; mở rộng vốn từ cộng đồng...

3/30/2020 10:26:31 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 7

Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 7 với một số nội dung: trận bóng dưới lòng đường, bảng nhân 7, hoạt động thần kinh, tập chép trận bóng dưới lòng đường, gấp một số lên nhiều lần, ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái so sánh

3/30/2020 10:26:24 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 6

Tài liệu tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 6 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: tự làm lấy việc của mình, vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu, chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số, nghe viết bài tập làm văn, đi xe đạp trên đường an toàn, nhớ lại buổi đầu đi học, từ ngữ về trường học dấu phẩy, cơ quan thần kinh...

3/30/2020 10:26:18 AM +00:00

Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 5

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 5 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: người lính dũng cảm, nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số, tự làm lấy việc của mình, phòng bệnh tim mạch, bảng chia 6, cuộc họp của chữ viết, hoạt động bài tiết nước tiểu...

3/30/2020 10:26:12 AM +00:00