Tài liệu Tài nguyên - Môi trường

Download tài liệu Tài nguyên - Môi trường

Quyết định số 1635/ QĐ-BTNMT Hà Nội

Quyết định số 1635/ QĐ-BTNMT trình bày về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu phức hợp lấn biển Phú Hài' tại phường Phú Hài và phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

8/30/2018 5:52:50 AM +00:00

Quyết định số: 1143/QĐ-TNMT-CCBVMT Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số: 1143/QĐ-TNMT-CCBVMT Tp. Hồ Chí Minh trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Premium Central thuộc Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Giai Việt.

8/30/2018 5:52:50 AM +00:00

Quyết đinh số: 2610/QĐ-STNMT-CCBVMT Tp. Hồ Chí Minh

Quyết đinh số: 2610/QĐ-STNMT-CCBVMT Tp. Hồ Chí Minh trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khách sạn 129-131 Tôn Thất Đạm tại quận 1 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.

8/30/2018 5:52:50 AM +00:00

Quyết định số: 2787/QĐ-UBND Cần Thơ

Quyết định số: 2787/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai, thành phố cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:37 AM +00:00

Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ

Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:37 AM +00:00

Quyết định số: 3679/QĐ-UBND Cần Thơ

Quyết định số: 3679/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai, Cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

8/30/2018 5:51:37 AM +00:00

Thống báo số: 299/TB-VPUB Cần Thơ

Thống báo số: 299/TB-VPUB Cần Thơ có nội dung trình bày về thông báo kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống tại cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai.

8/30/2018 5:51:37 AM +00:00

Quyết định phê duyệt ĐTM Khu dân cư Đông Mê Kông Huyện Nhà Bè - 0918755356

Quyết định 390/QĐ-TNMT-CCBVMT trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu dân cư Đông Mê Kông (Phân khu 11B và cụm nhà ở Đông Mê Kông) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của công ty TNHH dịch vụ thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:24 AM +00:00

Quyết định phê duyệt ĐTM Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hiệp Phước - 0918755356

Quyết định số 2519/QĐ-BTNMT trình bày về việc phê duyệt bao cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở Khu công nghiệp Hiệp Phước - giai đoạn 2,... Mời các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:51:24 AM +00:00

Quyết định phê duyệt ĐTM Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) Cần Thơ - 0918755356

Quyết định 1546/QĐ-BTNMT trình bày phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) Cần Thơ,...Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:24 AM +00:00

Quyết định phê duyệt ĐTM Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát - 0918755356

Quyết định số 979/QĐ-BTNMT trình bày về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường của Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát,... Mời các abjn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:24 AM +00:00

Quyết định phê duyệt ĐTM Khu cao ốc căn hộ Khải Hoàn Paradise tại Nhà Bè - 0918755356

Quyết định số 1941/QĐ-TNMT-CCBVMT trình bày phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khi cao ốc căn hộ Khải Hoàn Paradise tại huyện Nhà Bè của Công ty cổ phần K95,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:24 AM +00:00

Quyết định phê duyệt ĐTM Khách sạn 129-131 Tôn Thất Đạm quận 1 TPHCM - 0918755356

Quyết định số 2610/QĐ-STNMT-CCBVMT trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khách sạn 129-131 Tôn Thất Đạm tại Quận 1 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:24 AM +00:00

Quyết định phê duyệt ĐTM Khu dân cư Hà Đô Quận 12 TPHCM - 0918755356

Quyết định số 2356?QĐ-TNMT-CCBVMT trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư Hà Đô: tại phường Thời An, quận 12 của Công tu Cổ phần Tập đoàn Hà Đô,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:24 AM +00:00

Quyết định phê duyệt ĐTM Cao ốc căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Tân Thuận 0918755356

Quyết định số 2341/QĐ-STNMT-CCBVMT trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cao ốc căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Tân Thuận tại Quận 7 của Công ty TNHH MTV đầu tư và Xây dựng Tân Thuận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:24 AM +00:00

Kế hoạch số 30 KH/ĐT-TY

Kế hoạch số 30 KH/ĐT-TY trình bày: Tổ chức Hội thi “Sáng tạo sản phẩm tái chế” hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018, Ngày môi trường Thế giới 5/6/2018; thực hiện theo chương trình công tác năm học của trường THPT Tiên Yên năm học 2017-2018; thực hiện theo sự chỉ đạo của Chi bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018, Ngày môi trường Thế giới 5/6/2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:00 AM +00:00

Kế hoạch số 681/KH-TCT

Tài liệu gồm các phần chính: I. Đặc điểm tình hình; II. Mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu; III. Nhiệm vụ và giải pháp; IV. Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Quyết định số 3494/QĐ-UBND

Quyết định số 3494/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước cho một số trường hợp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Quyết định số 3549/QĐ-UBND

Quyết định số 3549/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài nguyên và môi trường.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Kế hoạch số 18/2018KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 10-KL/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XI về phát triển kinh tế biển, vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng nhằm mục tiêu: Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vùng ven biển của tỉnh. Tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo. Bảo vệ tài nguyên, sinh thái môi trường biển thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1: 10000, 1: 25000 VÀ 1: 50000 BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH SỐ

1.1. Quy định này quy định những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số. Khi thành lập bản đồ địa hình, phải thực hiện theo quy định tại Quy định kỹ thuật này, trường hợp các nội dung khác chưa được quy định trong Quy định kỹ thuật này thì thực hiện theo quy phạm và ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng. 1.2. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 (sau đây gọi chung là bản đồ địa hình) thuộc hệ...

8/30/2018 3:53:35 AM +00:00

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 23/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải...

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 146/2007/QĐ-TTg

Quy chế này quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) trong việc phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp nguồn phóng xạ (sau đây gọi là nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát)....

8/30/2018 2:52:56 AM +00:00

Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg

Ban hành quy định phân nhóm nguồn phóng xạ theo yêu cầu bảo đảm an ninh. Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, lưu giữ, vận chuyển nguồn phóng xạ có trách nhiệm xác định nhóm theo yêu cầu đảm bảo an ninh của nguồn phóng xạ để thực hiện theo quy định của Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

8/30/2018 2:52:56 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH Số: 115/2007/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25 tháng 6 năm 1996; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

8/30/2018 2:52:56 AM +00:00

Nghị định số 07/2010/NĐ - CP

Nghị định này qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 65,80,82, 90 của luật năng lượng nguyên tử và hướng dẫn một số nội dung theo yêu cầu quản lý về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn.

8/30/2018 2:52:56 AM +00:00

THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 05/2006/TT-BKHCN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHAI BÁO, CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN BỨC XẠ Căn cứ Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

8/30/2018 2:52:56 AM +00:00

Quyết định số 206/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 206/qđ-ctn', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN Ở CÁC VÙNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00