Tài liệu Bộ máy hành chính

Download tài liệu Bộ máy hành chính

Nghị quyết số 19-NQ/TW

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII đã thông qua một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

8/30/2018 5:43:58 AM +00:00

Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa

Văn bản này quy định các nội dung quá trình thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Bài giảng Lý luận nhà nước

Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt,có bộ máy chuyên thực hiện cưỡng chế và quản lý những công việc chung của xã hội.

8/30/2018 3:50:28 AM +00:00

Một số vấn đề về nhà nước

Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước nảy sinh từ trong lòng xã hội cộng sản nguyên thuỷ.Xã hội cộng sản nguyên thuỷ và tổ chức Thị tộc – Bộ lạc- Cơ sở kinh tế : Chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động.

8/30/2018 3:50:28 AM +00:00

Quyết định số 1352/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1375/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ BỆNH LẠ TẠI HUYỆN BA TƠ

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1439/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1476/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN VIỆT NAM

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1515/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TẠI TP.HỒ CHÍ MINH Thực hiện Quy định số 29-QC/BCS ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mối quan hệ làm việc giữa Ban cán sự Đảng Bộ với Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển...

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1516/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐĂK NÔNG Ngày 09 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng...

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1521/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU VỀ VIỆC HỢP TÁC VỚI CÁC NƯỚC BRU-NÂY, MI-AN-MA VÀ PHÁP Ngày 06/3/2013, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã làm việc với các đơn vị về xây dựng kế hoạch hợp tác với các nước Bru-nây, Mi-an-ma và Cộng hòa Pháp. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Vụ: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch, Tài chính,

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Quyết định số 1530/QĐ-UBND

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ “XANH - SẠCH - ĐẸP” NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Công văn số 34-2013/CV-HHĐTVN ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Hiệp hội các đô thị Việt Nam về tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” trong năm 2013;...

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1555/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: NÂNG CẤP CỐNG CẦU XE THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI Ngày 22 tháng 3 năm 2013, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã tổ chức đi kiểm tra hiện trường và chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải theo Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2013 để...

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1599/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LONG AN Ngày 15 tháng 3 năm 2013 tại thành phố Tân An tỉnh Long An, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về tình hình và biện pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy,...

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Thông báo số 1600/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2012, kế hoạch năm 2013 và triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ....

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Kế hoạch số 1660/KH-BQP

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUÂN SỰ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (2002-2012) Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Quyết định số 2215/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô;

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Quyết định số 2310/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI SỞ, BAN, NGÀNH, UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ CÔNG CHỨC LÀM THANH TRA XÂY DỰNG CẤP QUẬN, CẤP PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

8/30/2018 3:39:28 AM +00:00

Quyết định số 304/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 327/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ các Nghị định:

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 331/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 342/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 360/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC.

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 361/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 373/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;...

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 377/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PBGDPL ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” ĐẾN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 384/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 384/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 387/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 24/TTr-SXD ngày 07 tháng 03 năm 2013 và đề nghị của Chánh Văn...

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 394/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00