Tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ

Download tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ:Kiến trúc - Xây dựng, Tự động hoá, Điện - Điện tử, Kĩ thuật Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Năng lượng, Hoá dầu

Static and dynamic analysis of laminated composite plates with integrated piezoelectrics

The model is validated by comparing with existing results do cumented in the literature. Some numerical results are presented. It is concluded that the shape of the piezoelectric laminated composite plates can reach the desired shape through passive control or active control. The influence of stacking sequence of composite plates and posit ion of piezoelectric layers and sensors/actuators patches on the response of the piezoelectric composite plates is evaluated.

11/5/2018 12:45:56 PM +00:00

A unified krylov-bogoliubovmitropolskii method for solving hyperbolic-type nonlinear partial differential systems

The method is an extension of the unified Kry lov-Bogoliubov-Mitropolskii method , which was initially developed for un-darn ped , under-clamped and over-clamped cases of the second order ordinary different ia l equation. The methods also cover a special condition of the over-damped case in which the general solution is useless.

11/5/2018 12:44:22 PM +00:00

Study of transonic effect of flows around slender bodies of revolution and plane profiles

This work uses numerical methods and established programs for solving differential equations of the axisymmetric flow and the plane flow to study the influence of transonic effects for the two cases.

10/21/2018 10:12:39 PM +00:00

Đánh giá ảnh hưởng của cộng hưởng điện áp do sóng hài của tải phi tuyến đến tụ bù công suất phản kháng trong lưới điện 6kV Công ty than Nam Mẫu

Thông qua việc mô phỏng trên phần mềm ATP, bài báo tập trung nghiên cứu phân tích, đánh giá tác động của sóng hài do tải phi tuyến đối với các thiết bị trong mạng điện 6kV của Công ty than Nam Mẫu, đặc biệt là đối với các bộ tụ bù công suất phản kháng. Từ đó có thể tìm ra những phương pháp phù hợp để loại bỏ tác động tiêu cực của sóng hài đối với các thiết bị trong mạng điện.

8/30/2018 5:50:03 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí - Chương 1: Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí cung cấp cho người học các kiến thức về: Lịch sử khoan dầu khí, giếng khoan và các phương pháp khoan, tổ chức và nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí - Chương 2: Quá trình cơ bản khi khoan cung cấp cho người học các kiến thức về qui trình cơ bản thi công giếng khoan bao gồm 3 bước sau: Phá hủy đất đá, vận chuyển mùn khoan lên bề mặt, gia cố thành giếng khoan. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí - Chương 3: Dung dịch khoan và xi măng cung cấp cho người học các kiến thức: Dung dịch khoan, thӫy lực khoan, xi măng, các phương pháp trám xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Chương 4+5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Nội dung bài giảng Cơ sở khoan dầu khí - Chương 4+5: Thiết bị và dụng cụ khoan cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại giàn khoan, các hệ thống thiết bị trên giàn khoan, bộ khoan cụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Nội dung bài giảng Cơ sở khoan dầu khí - Chương 6: Choòng khoan cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại chung, choòng chóp xoay, choòng liền khối, choòng lấy mẫu, choòng doa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Nội dung bài giảng Cơ sở khoan dầu khí - Chương 7: Well completion and stimulation trình bày các nội dung: Basic completion methods, completion procedure, perforating, stimulation, Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí - Chương 8: Khoan định hướng cung cấp cho người học các kiến thức: Các ứng dụng của khoan định hướng, các dạng quỹ đạo giếng khoan định hướng, kỹ thuật định hướng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Chương 10 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí - Chương 10: Cứu sự cố cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, nguyên nhân gây sự cố, quy trình xử lý sự cố, các loại dụng cụ điển hình cứu sự cố. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Thiết bị khoan - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Cơ sở khoan dầu khí: Thiết bị khoan trình bày phân loại thiết bị khoan đất liền và giàn khoan biển, các hệ thống chính của giàn khoan. Đây là một bài giảng hữu ích đành cho các bạn sinh viên ngành đại chất và khai thác dầu khí và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bản tin nội bộ của Khu Công nghệ cao TP.HCM: Số 06-6/2016

Bản tin gồm các phần chính: Hoạt động khu công nghệ cao; Phóng sự ảnh, Góc nhìn chuyên gia, Công nghệ & đời sống, Vấn đề hôm nay, Nhịp sống. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:58 AM +00:00

Ebook Mechanical design an integrated approach: Part 2

(BQ) The book provides a brief but comprehensive listing of derivations for users to avoid the cookbook approach many books take. Numerous illustrations provide a visual interpretation of the equations used, making the text appropriate for diverse learning styles. The approach is designed to allow for use of calculators and computers throughout, and to show the ways computer analysis can be used to model problems and explore what if? design analysis scenarios.

8/30/2018 5:29:35 AM +00:00

Ebook Understanding and managing public organizations (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Understanding and managing public organizations has contents: Understanding people in public organizations - motivation and motivation theory; leadership, managerial roles, and organizational culture; managing organizational change and development; advancing effective management in the public sector,...and other contents.

8/30/2018 5:29:35 AM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 3 - Trịnh Hoàng Hơn

Chương 3 - Máy điện không đồng bộ. Bài học này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sơ đồ tương đương và so sánh vơi máy biến áp, dây quấn và hệ số dây quấn, máy đặc biệt. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:16:45 AM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 4 - Trịnh Hoàng Hơn

Chương 4 trang bị cho người học về máy điện đồng bộ. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, cấu tạo, rotor, stator (phần ứng), hệ thống kích từ, nguyên lý hoạt động, sơ đồ tương đương, độ thay đổi điện áp, các thông số định mức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:16:45 AM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 1) - Trịnh Hoàng Hơn

Bài giảng Máy điện - Chương 5 (phần 1): Máy điện một chiều. Phần này cung cấp một số nội dung sau: Khái niệm, nguyên lý làm việc của máy điện một chiều, công thức sức điện động, phân loại máy phát điện DC, Các đặc tuyến của máy phát điện DC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:16:45 AM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 2) - Trịnh Hoàng Hơn

Chương 5 (phần 2) - Máy phát DC kích từ song song. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, điều kiện tự kích, điều kiện từ dư, điều kiện chiều đấu dây phần cảm – phần ứng, chiều động cơ sơ cấp, biến trở điều chỉnh, phương trình cân bằng điện, máy phát DC kích từ nối tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:16:45 AM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 3) - Trịnh Hoàng Hơn

Chương 5 (phần 3) - Động cơ DC. Nội dung chính trong phần này gồm có: Nguyên lý hoạt động, phân loại động cơ DC, kích từ độc lập, kích từ song song (phổ biến), kích từ nối tiếp, kích từ hỗn hợp, động cơ DC kích từ song song,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:16:45 AM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 6 - Trịnh Hoàng Hơn

Chương 6 (phần 1) - Động cơ bước. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm, ưu khuyết điểm, phân loại động cơ bước, nguyên lý hoạt động, moment của động cơ bước, moment trong điều khiển nữa bước và vi bước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:45 AM +00:00

Ebook The hands-on guide to clinical pharmacology: Part 1

(BQ) Part 1 book The hands-on guide to clinical pharmacology presents the following contents: Central nervous system, gastrointestinal system, respiratory system, cardiovascular system, abbreviations.

8/30/2018 5:15:27 AM +00:00

Ebook The hands-on guide to clinical pharmacology: Part 2

(BQ) Part 2 book The hands-on guide to clinical pharmacology presents the following contents: Musculoskeletal system, endocrine system, skin, pain management, infection, immunisation, obstetrics and gynaecology, anaesthesia, poisoning and overdose, mnemonics.

8/30/2018 5:15:27 AM +00:00

Bài giảng môn học Thiết bị dầu khí: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Đạt

Bài giảng môn học Thiết bị dầu khí - Chương 1: Tổng quan về bồn chứa dầu khí giới thiệu tới người đọc tổng quan sơ đồ bồn chứa dầu khí, nhiệm vụ của bồn chứa, phân loại bồn chứa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Đề tài: Xử lý khí thải H2S bằng chất hấp phụ oxit sắt Fe2O3

Đề tài Xử lý khí thải H2S bằng chất hấp phụ oxit sắt Fe2O3 trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về khí H2S, cơ sở lý thuyết, nguyên lý hoạt động, ưu điểm và nhược điểm của quá trình, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:11:38 AM +00:00

Ebook Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển trình bày các nội dung: Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến, cảm biến quang, sợi quang trong hệ thống cảm biến đo lường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:36 AM +00:00

Ebook Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Cảm biến vận tốc và gia tốc; cảm biến biến dạng, cảm biến lực và ứng suất; cảm biến đo lường và thể tích chất lỏng, khí và hơi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:11:36 AM +00:00

Ebook Hệ thống truyền lực: Phần 1

Cuốn sách Hệ thống truyền lực được biên soạn nhằm hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống truyền lực ở các phương tiện vận chuyển xe tải, xe buýt và ô tô. Phần 1 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hệ thống truyền lực, bộ truyền động/hộp số bằng tay, bộ truyền động bằng số lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:36 AM +00:00

Ebook Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques

Ebook Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques present on: Machine learning tools and techniques, The Weka machine learning workbench,... Invite you to consult. Hope content useful document serves the academic needs and research.

8/30/2018 5:09:45 AM +00:00