Tài liệu Luận Văn - Báo Cáo

Download tài liệu Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Thu chi ngân sách tại các địa phương tuyến dưới và công tác quản lý

Tham khảo luận văn - đề án 'thu chi ngân sách tại các địa phương tuyến dưới và công tác quản lý', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:06 PM +00:00

nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm bằng hành lang pháp lý

Tham khảo luận văn - đề án 'nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm bằng hành lang pháp lý', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:06 PM +00:00

Bất cập trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt nam và xây dựng kế hoạch giải quyết

Tham khảo luận văn - đề án 'bất cập trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại việt nam và xây dựng kế hoạch giải quyết', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:06 PM +00:00

Quy định pháp luật về việc thuê mặt bằng kho xưởng và áp dụng

Tham khảo luận văn - đề án 'quy định pháp luật về việc thuê mặt bằng kho xưởng và áp dụng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:06 PM +00:00

Tổ chức WTO đem đến những cơ hội và khó khăn son hành cho các quốc gian khi gia nhập

Tham khảo luận văn - đề án 'tổ chức wto đem đến những cơ hội và khó khăn son hành cho các quốc gian khi gia nhập', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:06 PM +00:00

Đáo hạn bảo hiểm và chi trả sau đáo hạn: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Tham khảo luận văn - đề án 'đáo hạn bảo hiểm và chi trả sau đáo hạn: thực trạng và phương hướng hoàn thiện', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:06 PM +00:00

Báo cáo toán học: Some norm bounds and quadratic form inequalities for Schroedinger operators

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Một số chỉ tiêu giới hạn và bất bình đẳng hình thức bậc hai cho các nhà khai thác Schroedinger...

8/29/2018 10:09:03 PM +00:00

Báo cáo toán học: On the structure of (BCP)-operators and related algebras

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Về cấu trúc của (BCP)-nhà khai thác và đại số có liên quan...

8/29/2018 10:09:03 PM +00:00

Báo cáo toán học: On factorial states of operator algebras

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Trên trạng thái thừa của các đại số nhà điều hành...

8/29/2018 10:09:03 PM +00:00

Báo cáo toán học: On some contivution problems which are closely related to the theory of operations in spaces

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài:

8/29/2018 10:09:03 PM +00:00

Đề tài

Lịch sử ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta luôn gắn liền với lịch sử lựa chọn mô hình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

8/29/2018 10:09:00 PM +00:00

Báo cáo: “Chiến lược điṇh giá san̉ phâm̉ thẻ ngân haǹ g tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB chi nhánh Thanh Hoá ”

Cùng với việc trở thành thành viên thứ 150 của Việt Nam trong ngôi nhà chung WTO ngày 07/11/2006 đến nay các NHTM Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành tốt sư ́ mêṇ h của mình, áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mình như: chiêń lược về giá, chiêń lược sản phẩm, chiến lươc̣ kênh...

8/29/2018 10:05:05 PM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và tác động đến cán cân thanh toán của Việt Nam

Theo đăng ký với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và phát biểu của chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cơ chế tỷ giá hiện nay là “thả nổi có kiểm soát”. Để có thể dự báo tỷ giá, cần thiết phải giải mã những “tín hiệu” mà Chính phủ muốn gửi gắm - một cách kín đáo - đến thị trường. Theo quan sát của người viết trong nhiều năm gần đây, tỷ giá thực (real exchange rate) có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giải mã bài toán tỷ giá. Tỷ giá danh nghĩa, ví dụ...

8/29/2018 10:04:55 PM +00:00

ĐỀ TÀI ĐA DẠNG HÓA LOẠI HÌNH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG - NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - 1

Một tỷ lệ lớn khách hàng vẫn −a chuộng các dịch vụ của con người và những cơ hội để nhận được tư− vấn cá nhân về vấn đề tài chính. 1.3.2.7 Sự củng cố và mở rộng hoạt động về mặt địa lý. Sử dụng có hiệu quả quá trình tự động hoá và những đổi mới công nghệ đòi hỏi các hoạt động ngân hàng phải có qui mô lớn.

8/29/2018 10:04:55 PM +00:00

Luận văn: Bàn về việc thu thuế VAT ở khu vực kinh tế cá thể Quận Ba ĐÌnh (part 8)

Đặc biệt củng cố đội ngũ cán bộ, tăng cường cán bộ có trình độ, năng lực bố trí tại các tổ chuyên môn của Chi cục thuế, nhất là các tổ: Thanh tra và xử lý tố tụng về thuế, Tổ kế hoạch, tính thuế, lập bộ và kế toán thu, Tổ nghiệp vụ. 2.Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ một cách có hệ thống: Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ thuế giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức tốt. Trong tình hình hiện nay đào tào những cán bộ giỏi về...

8/29/2018 10:04:54 PM +00:00

Đề tài: Tín dụng và rủi ro tín dụng kinh tế ngoài quốc doanh trong họat động của các Ngân hàng thương mại - 8

Nếu tiền vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay Ngân hàng cần có những biện pháp quản lý sau: Xác định , kiểm tra quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của người vay để có biện pháp xử lý thích hợp khi cần thiết. Nếu tiền vay được đảm bảo bằng tài sản của khách hàng hoặc bên thứ ba Ngân hàng cần chú ý: + Kiểm tra, thu thập đánh giá tính hợp pháp của tài sản và đối với các tài sản khó tiêu thụ...

8/29/2018 10:04:53 PM +00:00

Báo cáo: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Đất đai tham gia vào hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, nó là nguồn vốn, nguồn lực quan trọng của đất nước. Theo điều 1 luật đất đai 2003 thì đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiêp hoá hiện đại hoá cùng với sự tăng nhanh của dân số và phát triển của nền kinh tế đã gây...

8/29/2018 10:00:40 PM +00:00

Báo cáo: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp và tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay,khi vừa gia nhập WTO còn gặp nhều khó khăn và thử thách, cũng theo đánh giá của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển các thành phần và các vùng kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 2001 – 2010, Đảng ta khẳng định cần phải tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế....

8/29/2018 10:00:40 PM +00:00

Báo cáo: Cung cấp điện

Điện năng là một dạng năng lượng phổ biến và có tầm quan trọng không thể thiếu được trong bất kỳ một lĩnh vực nào của nền kinh tế quốc dân của mỗi đất nước. Như chúng ta đã xác định và thống kê được rằng khoảng 70% điện năng sản xuất ra dùng trong các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là đã sản xuất ra được điện năng làm thế nào để cung cấp điện cho các phụ tải một cách hiệu quả, tin cậy.Vì vậy cung cấp điện cho các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp...

8/29/2018 9:48:09 PM +00:00

Chuyên đề số 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư

Cho vay dài hạn đối với doanh nghiệp. Mục đích của tín dụng dài hạn Cho vay dài hạn là các khỏan vay có thời hạn cho vay từ 60 tháng trở lên. Mục đích của cho vay dài hạn là nhằm đầu tư vào tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc đầu tư vào các dự án đầu tư. Đứng trên gốc độ khách hàng, các doanh nghiệp có nhu cầu vay dài hạn nhằm để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định và đầu tư vào một phần tài sản lưu động thường...

8/29/2018 9:44:07 PM +00:00

Đề tài : CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG QUYẾT ĐỊNH CHO VAY DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Thực chất, Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định. Ngoài ra, thuật quản lý giá trị thu được hứa hẹn cải thiện việc xác định rõ phạm vi dự án, ngăn chặn sự mất kiểm soát phạm vi dự án (Scope creep), truyền đạt về tiến trình mục tiêu tới các bên liên quan và giữ cho nhóm dự án tập trung vào việc đạt được tiến bộ....

8/29/2018 9:44:06 PM +00:00

Tiểu luận: Nghiệp vụ NHTM

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan....

8/29/2018 9:44:06 PM +00:00

Đề tài về: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Nói cách khác, trung gian tài chính là một tổ chức hỗ trợ các kênh luân chuyển vốn giữa người cho vay và người đi vay theo phương thức gián tiếp. Ngày nay, tổ chức trung gian tài chính này bao gồm: NHTM; tổ chức công cộng, hiệp hội; tổ chức tín dụng nghiệp đoàn; đơn vị tư vấn tài chính và môi giới; các công ty bảo hiểm; quỹ tương hỗ; quỹ hưu trí... NHTM có thể định nghĩa đơn giản là tổ chức hoạt động kinh doanh cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để tìm...

8/29/2018 9:44:06 PM +00:00

LUẬN VĂN: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

1/ Lý thuyết chung về hệ thống Ngân hàng Thương Mại (NHTM) 1.1. Định nghĩa NHTM: Luật tín dụng do Quốc Hội khóa X thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2007, định nghĩa: NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan. Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo qui định của luật này và các qui định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ,làm nhiệm vụ ngân hàng với...

8/29/2018 9:44:06 PM +00:00

Báo cáo: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụngduwowjc thực hiện tòan bộ họat động ngân hàng và các họat động khác có liên quan. Luật này còn định nghĩa: Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để họat động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh tóan. Cũng do Quốc hội khóa X...

8/29/2018 9:44:06 PM +00:00

Báo cáo Bài viết số 3: Các giải pháp hòan thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của NHTM

Mục tiêu, đối tượng thẩm định tín dụng dài hạn Tín dụng dài hạn là những khỏan tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Ngân hàng cấp các khỏan tín dụng dài hạn cho khách hàng nhằm mục đích tài trợ cho đầu tư vào tài sản cố định hoặc đầu tư vào các dự án đầu tư. Ngoài ra, ngân hàng cũng có thể cấp các khỏan tín dụng dài hạn nhằm mục đích để tài trợ cho tài sản lưu động thường xuyên của Doanh nghiệp....

8/29/2018 9:44:06 PM +00:00

Đề tài môn kinh tế chính trị

Bất cứ lúc nào, sản xuất của cải vật chất cũng là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển xã hội. Xã hội không ngừng tiêu dùng, do đó cũng không thể ngừng sản xuất. Quá trình tái sản xuất là sự lập đi lập lại và đổi mới không ngừng quá trình sản xuất. Vì thế, xét về mặt là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển xã hội, sản xuất không thể là một quá trình sản xuất mà là quá trình tái sản xuất trong sự phát triển không ngừng. Quá trình tái...

8/29/2018 9:43:53 PM +00:00

Đề tài: KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống tối thiểu không thỏa mãn nhu cầu về ăn, mặc, ở, y tế, giáo dục, đi lại, giao tiếp... Đói là tình trạng một bộ phận dân cư nghèo có mức sống nhỏ hơn mức sống tối thiểu, không đảm bảo nhu cầu vật chất để duy trì cuộc sống.

8/29/2018 9:40:11 PM +00:00

Báo cáo Tài chính: Lưu chuyển tiền tệ

Trong nền kinh tế thị trường, tiền của doanh nghiệp là một số yếu tố rất quan trọng. Ở một thời điểm nhất định, tiền chỉ phản ánh và có ý nghĩa như một hình thái biểu hiện của tài sản lưu động, nhưng trong quá trình kinh doanh – phản ánh năng lực tài chính của doanh nghiệp. Mặc khác th6ng tin về luồng tiền của doanh nghiệp rất hữu dụng trong việc cung cấp thông tin cho người sử dụng một cơ sở để đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra tiền và các...

8/29/2018 9:40:01 PM +00:00

Giải pháp hoàn thiện công tác bán hàng tại Vissan Đà Nẵng - 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG: 1.1.1. Khái niệm công tác bán hàng: Trong nền kinh tế thị trường, với doanh nghiệp thương mại phải tiến hành rất nhiều hoạt động khác nhau như tạo nguồn hàng, mua hàng, nghiên cứu thị trường, quản lý dự trữ....trong đó bán hàng là khâu quan trọng và mấu chốt nhất. Bán hàng là sự thực hiện giá trị và chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, kết thúc quá trình này người mua nhận được hàng,...

8/29/2018 9:39:53 PM +00:00