1. TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀ KSCL-TNTHPTQG Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Câu 1: Về tự nhiên, Đông Nam Bộ là vùng có nhiều thế mạnh cho việc đánh bắt hải sản chủ yếu là do A. có thị trường tiêu thụ rộng lớn. B. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. C. có phương tiện đánh bắt hiện đại. D. có ngư trường lớn đầy tiềm năng. Câu 2: Tài nguyên thiên nhiên nổi trội để phát triển công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là A. các mỏ dầu, mỏ khí tự nhiên ở thềm lục địa. B. hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất nước ta. C. mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. D. có nguồn lợi thủy sản đa dạng, phong phú. Câu 3: Cho biểu đồ sau: Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích lúa nước ta, giai đoạn 2005 - 2015? A. Diện tích lúa hè thu tăng chậm hơn lúa đông xuân. B. Tổng diện tích lúa gieo trồng cả năm tăng liên tục. C. Diện tích lúa mùa giảm, lúa hè thu và đông xuân tăng. D. Diện tích lúa đông xuân lớn nhất, lúa mùa nhỏ nhất. Câu 4: Đặc điểm nổi bật của Trung du và miền núi Bắc Bộ là A. giáp với cả Trung Quốc, Lào và Campuchia. B. nhiều trung tâm công nghiệp nhất cả nước. C. chuyên canh cây công nghiệp nhất cả nước. D. có tiềm năng thủy điện lớn dẫn đầu cả nước. Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, tỉ lệ dân thành thị của nước ta năm 2007 là A. 37,4%. B. 47,4%. C. 27,4%. D. 17,4%. Câu 6: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, GIAI ĐOẠN 1995-2014 (Đơn vị: nghìn tấn) Năm 1995 2000 2005 2010 2014 Khai thác 552,2 803,9 843,0 1012,6 1201,5 Nuôi trồng 267,0 365,1 1002,7 1986,6 2403,3 Theo bảng số, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1995-2014? A. Nuôi trồng tăng và luôn nhiều hơn khai thác. B. Khai thác tăng về quy mô và tăng về cơ cấu. C. Nuôi trồng tăng về quy mô và tăng về cơ cấu. D. Khai thác tăng liên tục và nhanh hơn nuôi trồng. Trang 1/5 - Mã đề thi 132
  2. Câu 7: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành không dựa trên cơ sở A. có sự tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội. B. có chung mục tiêu, lợi ích phát triển kinh tế. C. tăng sức mạnh cạnh tranh với các tổ chức khác. D. các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế. Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, đỉnh lũ sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là A. tháng 11, tháng 8, tháng 10. B. tháng 8, tháng 10, tháng 11. C. tháng 11, tháng 10, tháng 8. D. tháng 10, tháng 8, tháng 11. Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước là do A. lịch sử khai thác lâu đời, địa hình bằng phẳng. B. trình độ thâm canh cao, lao động có kinh nghiệm. C. nguồn nước dồi dào, đất đai rộng và màu mỡ. D. cơ sở hạ tầng tốt, điều kiện khí hậu thuận lợi. Câu 10: Sự chuyển dịch cơ cấu mùa vụ lúa ở nước ta nhằm mục đích chính là để A. kịp thời thích ứng với các biến động của thị trường. B. mở rộng diện tích gieo trồng và tăng nhanh sản lượng. C. thích ứng với tự nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. D. tăng khả năng xen canh các cây trồng khác trên đất lúa. Câu 11: Cho biểu đồ sau: Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số Nhật Bản, giai đoạn 1950 - 2014? A. Nhóm tuổi trên 65 tuổi luôn luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất. B. Nhóm tuổi dưới 15 tuổi giảm 22%, trên 65 tuổi tăng 21%. C. Nhóm tuổi dưới 15 tuổi luôn luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất. D. Nhóm tuổi 15 đến 64 tuổi ít biến động, tăng 1% sau 64 năm. Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2000-2007 tăng A. 1,9 lần. B. 2,9 lần. C. 2,4 lần. D. 4,2 lần. Câu 13: Nhận định nào sau đây không đúng về sản xuất công nghiệp ở nước ta? A. Ngành luyện kim đen có sự phân bố rộng rãi hơn luyện kim màu. B. Công nghiệp luyện kim màu của nước ta chỉ xuất hiện ở phía Nam. C. Ngành chế biến thực phẩm phân bố gần vùng nguyên liệu, thị trường. D. Các điểm khai thác khí tự nhiên xuất hiện ở thềm lục địa và đất liền. Câu 14: Những năm gần đây, giá trị xuất khẩu hàng điện tử nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh chủ yếu do A. khai thác tốt thế mạnh về nguồn nguyên vật liệu tại chỗ. B. nhiều tập đoàn điện tử lớn trên thế giới đầu tư vào nước ta. C. trình độ lao động trong lĩnh vực điện tử được nâng cao. D. năng lực sản xuất doanh nghiệp trong nước được cải thiện. Câu 15: Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là do A. lao động làm việc trong khu công nghiệp tăng lên. B. người lao động ở nước ta có ý thức tự đào tạo nghề. Trang 2/5 - Mã đề thi 132
  3. C. phát triển công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn. D. nhiều lao động được hướng nghiệp và đào tạo nghề. Câu 16: Đồng bằng sông Hồng chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như A. lũ ống, lũ quét, gió rét. B. bão, lũ lụt, hạn hán. C. gió phơn Tây Nam. D. sương giá, sương muối. Câu 17: Hệ thống đường nào ở Liên Bang Nga đóng vai trò quan trọng để phát triển vùng Đông Xi- bia giàu có? A. Đường sắt xuyên Xi-bia và đường hàng không. B. Đường hàng không, đường ô tô, xe điện ngầm. C. Đường ô tô, xe điện ngầm, đường thủy nội địa. D. Đường sắt xuyên Xi-bia và đường sắt BAM. Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng 1 ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là A. dưới 180C. B. từ 14 đến 200C. C. trên 200C. D. dưới 140C. Câu 19: Vùng biển có giá trị cao nhất với hoạt động tắm biển ở nước ta là A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. C. Bắc Trung Bộ. D. Đông Nam Bộ. Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim màu? A. Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh. B. Tp Hồ Chí Minh, Thái Nguyên. C. Hà Nội, Thủ Dầu Một, Hạ Long. D. Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội. Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trung tâm công nghiệp Huế có các ngành A. cơ khí, dệt may, chế biến nông sản. B. sản xuất ô tô, luyện kim, điện tử. C. chế biến nông sản, điện tử, cơ khí. D. luyện kim, chế biến nông sản, dệt may. Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, thị trường xuất-nhập khẩu hàng hóa lớn nhất nước ta là A. Đông Nam Á. B. Bắc Mỹ. C. Tây Âu. D. Đông Bắc Á. Câu 23: Biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng gạo xuất khẩu ở nước ta là A. giảm chi phí sản xuất ở mức thấp nhất để hạ giá thành sản phẩm. B. sản xuất nhiều giống lúa đặc sản, phù hợp với nh cầu của thị trường. C. nâng cao chất lượng và áp dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến. D. chủ động, kịp thời nắm bắt những biến đổi của yêu cầu thị trường. Câu 24: Thảm thực vật ở Việt Nam đa dạng về kiểu hệ sinh thái vì A. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa đa dạng. B. có sự phong phú và đa dạng của các nhóm đất. C. địa hình đồi núi chiếm ưu thế, phân hóa phức tạp. D. vị trí nơi giao lưu của các luồng di cư sinh vật. Câu 25: Vùng núi nào sau đây có dạng địa hình cacxtơ phổ biến nhất ở nước ta? A. Đông Bắc và Trường Sơn Bắc. B. Đông Bắc và Trường Sơn Nam. C. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. D. Tây Bắc và Trường Sơn Nam. Câu 26: Mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm A. đến sớm và kết thúc sớm. B. đến muộn và kết thúc muộn. C. đến muộn và kết thúc sớm. D. đến sớm và kết thúc muộn. Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long là A. Cà Mau, Long Xuyên. B. Cần Thơ, Sóc Trăng. C. Cà Mau, Cần Thơ. D. Mỹ Tho, Sóc Trăng. Câu 28: Đường cơ sở của nước ta được xác định dựa theo A. độ sâu của thềm lục từ 100 đến 200m. B. mép nước thủy triều đến độ sâu 10m. C. các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ. D. mực nước trung bình của thủy triều. Trang 3/5 - Mã đề thi 132
  4. Câu 29: Các ngành công nghiệp chế biến của Tây Nguyên đang được đẩy mạnh chủ yếu là nhờ A. thu hút mạnh các luồng đầu tư trong và ngoài nước. B. tăng cường nguồn lao động về số lượng và chất lượng. C. tăng cường khai thác tiềm năng khoáng sản, thủy điện. D. nền nông nghiệp hàng hóa của vùng phát triển mạnh. Câu 30: Sự kiện có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ là A. phát hiện và khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên ở thềm lục địa. B. xây dựng công trình hồ thủy lợi Dầu Tiếng lớn nhất nước ta. C. xây dựng các nhà máy điện tuốc bin khí lớn nhất ở nước ta. D. thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất so với các vùng khác. Câu 31: Các dãy núi ở nước ta chạy theo các hướng chính là A. vòng cung và đông nam - tây bắc. B. vòng cung và tây bắc - đông nam. C. tây - đông, bắc - nam và vòng cung. D. tây bắc - đông nam và vòng cung. Câu 32: Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ đều có thế mạnh về A. chế biến lương thực, thực phẩm. B. sản xuất vật liệu xây dựng. C. sản xuất hàng tiêu dùng. D. tiềm năng thủy điện. Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, khu vực nào sau đây có lượng mưa trung bình năm dưới 800mm? A. Nghệ An. B. Ninh Thuận. C. Phú Yên. D. Sơn La. Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2007 gấp năm 2000 A. 3,22 lần. B. 2,61 lần. C. 1,26 lần. D. 2,32 lần. Câu 35: Nguyên nhân hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi nước ta chủ yếu do A. chất lượng lao động còn nhiều hạn chế. B. dây chuyền công nghệ sản xuất còn lác hậu. C. nguồn nguyên liệu chưa được đảm bảo. D. thị trường tiêu thụ trong nước còn hạn chế. Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, các cao nguyên nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? A. Đồng Văn, Cao Bằng, Ngân Sơn, Bắc Sơn. B. Bắc Sơn, Đông Triều, Sông Gâm, Hà Giang. C. Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu. D. Phu Luông, Pu Sam Sao, Sơn La, Đồng Văn. Câu 37: Nhận xét xét nào sau đây đúng với nhóm nước phát triển? A. Chỉ số HDI cao, tuổi thọ thấp. B. Tuổi thọ cao, chỉ số HDI thấp. C. Chỉ số HDI và tuổi thọ đều cao. D. Tuổi thọ và chỉ số HDI đều thấp. Câu 38: Ngành dệt-may ở nước ta được đẩy mạnh phát triển dựa trên ưu thế về A. nguồn vốn đầu tư lớn và có nguồn nguyên liệu tại chỗ. B. nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng rãi. C. vị trí thuận lợi cho xuất-nhập khẩu, nguyên liệu tại chỗ. D. trình độ lao động và nhà xưởng được hoàn thiện từ lâu. Câu 39: Gia tăng tự nhiên dân số nước ta từ giữa thế kỷ XX trở về trước thấp là do A. có tỉ suất gia tăng cơ học rất thấp. B. tỉ suất sinh cao, tỉ suất tử cũng cao. C. tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử cao. D. tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử thấp. Câu 40: Các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ do A. nguồn nguyên liệu phong phú. B. gần với thị trường tiêu thụ. C. tận dụng nguồn lao động. D. giao thông vận tải thuận lợi. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 4/5 - Mã đề thi 132
  5. ĐÁP ÁN - MÃ ĐỀ 132 cauhoi dapan cauhoi dapan cauhoi dapan cauhoi dapan 1 B 11 C 21 A 31 D 2 A 12 A 22 D 32 D 3 A 13 B 23 C 33 B 4 D 14 B 24 A 34 D 5 C 15 D 25 A 35 B 6 C 16 B 26 C 36 C 7 D 17 D 27 C 37 C 8 D 18 A 28 C 38 B 9 B 19 A 29 D 39 B 10 C 20 B 30 A 40 A Trang 5/5 - Mã đề thi 132